De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gecom een groot zwart gat? Of een quasar die veel energie geeft?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gecom een groot zwart gat? Of een quasar die veel energie geeft?"— Transcript van de presentatie:

1 Gecom een groot zwart gat? Of een quasar die veel energie geeft?

2 Even een reis door de tijd
Big Bang Bink Start Gecom 2007 Aanvraag Project Gecom van de 16 theoretische modules uitgewerkt

3 Een quasar met veel energie
Dankzij samenwerken, uitwisseling en verbinding: be connected! Tip 1 Binnen het centrum Verbinding binnen de vakgroep Een sterke link met de BinK Buiten het centrum Gecombineerd voor al wie het leert Tip 2 Op zoek naar een implementatie met een visie: een samenhangend geheel én competentiegericht Tip 3

4 2009 Deelname aan Resonansgroep Onthaalouderacademie
Partners: Kind en Gezin VBJK CEGO Sector KO En … VSPW Gent

5 Onthaalouderacademie
Modulair flexibel leertraject: Op maat van werkende onthaalouder Op zaterdag CVO’s: want Certificerend Met gecombineerd onderwijs Kwaliteitsvol : Inspectie

6 Onthaalouderacademie en indienen Projectaanvraag voor BinK
VSPW Gent en CVO De Oranjerie werken en testen eerste 2 modules uit i.sm. met VBJK en K&G Met E-pakketten ontwikkeld in het kader van het ESF-EQUAL-project  ecce ama! childcare in learning networks. Indienen Projectaanvraag Zelf aanmaken van e-learningmaterialen voor twee modules Jonge Kind CVO De Oranjerie en VSPW Gent werken de derde module uit voor onthaalouders Samen-werken met ouders Een werkgroep van CVO’s werkt de module EHBO uit Materialen worden gedeeld met andere CVO’s Aanmaken e-pakketten Opleiding BinK

7 Vorming, netwerken

8 ook competentiegericht implementatie met een visie een totaalplaatje
Gecombineerd leren = ook competentiegericht implementatie met een visie een totaalplaatje Agenda (planning): data en uren

9 Gecombineerd leren een samenhangend geheel
Integreren in hele opleiding Afstemmen op de competenties in de opleiding: verzorgen, opvoeden en begeleiden van kinderen, zich richten op de totale ontwikkeling, communicatievaardigheden, … Ontwikkelen e-learning materialen Aangevuld met ook andere ondersteunende leermiddelen Kleinere e-pakketjes: inzetbaar in meerdere modules Integreren op Interactief Activerende werkvormen Agenda (planning): data en uren

10 Competentiegericht koppeling theorie en praktijk
Doorheen het hele leertraject: theorie en stage parallel Helft opleiding is stage Goede afwisseling tussen les en afstandsleren. Mix van theorie en praktijkgerichte (stage-)opdrachten Super- en intervisiemomenten Zelfreflectie is rode draad

11 Gecombineerd onderwijs is ook competentiegericht evalueren
Gekoppeld aan de competenties én sleutelvaardigheden Toelichting evaluatie in het vademecum, tijdens de contactmomenten, op en via moodle. Lesgevers stemmen af. Objectiveerbare beoordelingscriteria, scorewijzers Feedback tijdens het proces Gespreide evaluatie Schriftelijke en / of mondelinge evaluatie Stage met meerdere evaluatiemomenten: samen met stageplaats. Werken met niveaus. Visie en koppeling met e-pakket

12 Verworven competentie: zichtbaar in de praktijk

13 De kapstokken, kennis meenemen naar en oefenen in de praktijk vanuit ervaring, zelfreflectie en feedback groeien in de competenties

14 Samen een visie opbouwen: waarden en houdingen Gecom met kruisbestuiving
Opleiding en begeleiding in groep en individueel In de klas, on line, op super- en intervisiemomenten Samen Slim Sfeer en verbinding Samen denken en zelf bewust worden Uitwisseling Uit het isolement Los van de werkplek en weer op de werkplek: even afstand nemen en weer meenemen

15 Rol als professionele opvoeder en spelbegeleider
Cirkel van veiligheid Kindbril: goed kijken en luisteren, positieve benadering Antennes opzetten (sensitieve responsiviteit) Info en uitleg geven (microfoon en toverstaf) Toverstaf (verbinden en taal aanbieden bij beleving en gevoelens) Karin Van hijfte, Opleidingscoördinator CVO De Oranjerie

16

17 De BinK met POP en PAP, reflecteert over rollen die hij/zij opneemt en groei in competenties mentaal en groeiproces wordt zichtbaar voor zichzelf, lesgever, stagebegeleider en stagementor op de werkplek feedback on line en op werkplek

18 P P Persoonlijk OntwikkelingsPlan
Digitale werkPOP: link mentale en socio-emotionele proces van de cursist. On line Feedback op moodle door lesgevers, stagebegeleiders vertrekkend van startcompetenties en talenten

19 B K Link met de in Samen met elke cursist op weg naar LLL
werving, infomomenten, intake, trajectbepaling, zorg, oog voor welbevinden en betrokkenheid …

20 Welbevinden en betrokkenheid een holistische kijk op de cursist
Begint niet op een onbeschreven lei Individuele trajecten met EVC en EVK Cursisten voorbereiden en ondersteunen, coachen Afstemmen op doelgroep en differentiëren: eigen leerstijl, sterktes en zwaktes, boekenwurmen?, niet steeds pc-minded of -vaardig. Concreet, veel beeldmaterialen, filmfragmenten, …. Ervaringsuitwisseling (leren in groep) Op moodle, in de klas, op stage, Samen Slim Feedback Individuele begeleiding met schriftelijke feedback, gesprekken en bezoeken Een holistische kijk Agenda (planning): data en uren

21 Uitwisseling, feedback en Reflectie
Afwisselend on line, thuis en tijdens de contactmomenten stilstaan bij de verschillende, competenties en sleutelvaardigheden biedt tijd en structuur om te groeien Afwisselen tussen verwerken van leerinhouden en Afwisselen met interactieve werkvormen en reflectieoefeningen maakt het concreter en tastbaarder en ‘luchtiger’. Maakt het mogelijk als het ware op een afstand naar zichzelf te kijken Door afwisselend individueel en in groep te werken. Ook op het leerplatform Deelnemers krijgen feedback en tips van de lesgever én van de andere deelnemers: hardop denken, formuleren en uitwisselen, bewust worden van, luisteren naar elkaar, helpen en ondersteunen, elkaar aanvullen, …

22 Vanaf dit schooljaar Integreren van de tips
Doorlichting Na de babbels de Bubbels voor het Blinkende Bink-team Vanaf dit schooljaar Integreren van de tips

23 Nog vragen? Nu of later: be connected …
CVO De Oranjerie Boudewijnvest 3 3290 Diest Karin van hijfte Opleidingscoördinator Begeleider in de kinderopvang


Download ppt "Gecom een groot zwart gat? Of een quasar die veel energie geeft?"

Verwante presentaties


Ads door Google