De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Is de Bijbel een gewelddadig boek?. 2 enkele tegenwerpingen "Ook de Bijbel kent vele gewelddadige passages en voorschriften." "Steniging komt heel wat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Is de Bijbel een gewelddadig boek?. 2 enkele tegenwerpingen "Ook de Bijbel kent vele gewelddadige passages en voorschriften." "Steniging komt heel wat."— Transcript van de presentatie:

1 Is de Bijbel een gewelddadig boek?

2 2

3 enkele tegenwerpingen "Ook de Bijbel kent vele gewelddadige passages en voorschriften." "Steniging komt heel wat vaker voor in de Bijbel dan in de Koran". 3

4 antwoorden & overwegingen... 4

5 3 een tijd om te doden en een tijd om te helen... 4... een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen... 8... een tijd om te beminnen en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Prediker 3 5

6 antwoorden & overwegingen... 6

7 "By the rivers of Babylon, there we sat down Ye-eah we wept, when we remembered Zion." 7

8 7 Reken, o HERE, de kinderen Edoms de dag van Jeruzalem toe; hun die zeiden: Breekt af, breekt af, tot op de grond ermee! 8 Gij, dochter van Babel, ter verwoesting bestemde, gelukkig hij, die u zal vergelden hetgeen gij ons hebt aangedaan; 9 gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren. Psalm 137 8

9 9 gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren. Psalm 137 letterlijk... Gelukkig, hij Die uw kleine kinderen zal grijpen En verstrooien Naar de Rots. 9

10 Petra haSela de Rots 10

11 1 Wie is het, die van Edom komt, in helrode klederen van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad, fier voortschrijdt in zijn grote kracht? Ik ben het, die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen. 2 Waarom is dat rood aan uw gewaad, en zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpers treedt? Jesaja 63 11

12 3 Ik heb de pers alleen getreden en van de volken was niemand bij Mij, Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op mijn klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad. 4 Want een DAG van wraak had Ik in de zin en het JAAR van mijn verlossing was gekomen. Jesaja 63 wraak – verlossing = 1:365 12

13 antwoorden & overwegingen... 13

14 7 Indien nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift, gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israels de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen... 2Korinthe 3 12 Wacht er u voor de berg te bestijgen, of maar de voet ervan aan te raken; ieder die de berg aanraakt, zal zeker ter dood gebracht worden. Exodus 19 12 Wacht er u voor de berg te bestijgen, of maar de voet ervan aan te raken; ieder die de berg aanraakt, zal zeker ter dood gebracht worden. Exodus 19 14

15 (...) 9 Want indien de bediening, die veroordeling brengt, heerlijkheid was, veel meer is de bediening, die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in heerlijkheid. 2Korinthe 3 15

16 7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. (...) 11... En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer! Johannes 8 16

17 antwoorden & overwegingen... 17

18 1 Want daar de wet een schaduw heeft van toekomstige goederen... Hebreeën 10 18

19 34 Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; Daniël 2 19

20 35 toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was... maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde. Daniël 2 20

21 1.In Daniel 2 wordt in type een 'godslasteraar' en 'sabbatschender' gestenigd; 2.Niet door mensenhanden, maar van bovenaf; 3.De steen leeft: ze groeide en vulde de hele aarde. 21

22 22

23 antwoorden & overwegingen... 23

24 58... en zij wierpen hem (=Stefanus) de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd. Handelingen 7 24

25 19 Maar er kwamen Joden van Antiochie en Ikonium en zij praatten de scharen om en stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, menende, dat hij dood was. 20 Doch toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad binnen. Handelingen 14 25


Download ppt "Is de Bijbel een gewelddadig boek?. 2 enkele tegenwerpingen "Ook de Bijbel kent vele gewelddadige passages en voorschriften." "Steniging komt heel wat."

Verwante presentaties


Ads door Google