De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 i Samenvatting van studies – Fluorescerend 3M TM Diamond Grade TM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 i Samenvatting van studies – Fluorescerend 3M TM Diamond Grade TM."— Transcript van de presentatie:

1 3 i Samenvatting van studies – Fluorescerend 3M TM Diamond Grade TM

2 3 i Conventie van Wenen VERENIGDE NATIES, Economische Commissie voor Europa Sept. 2003 Amendementvoorstellen aan de Conventie over Wegverkeer ARTICLE 7 « 2. Contracting Parties may also allow the use of fluorescent materials; in this case they shall define which signs may make use of these materials. 3. Domestic legislation should draw up rules for the use of lighted, retroreflective and fluorescent signs. It should also specify the situations in which each class of retroreflective materials shall be used. »

3 3 i Conventie van Wenen (vervolg) Verklarend memorandum: rechtvaardiging voorgestelde amendementen ARTICLE 7 « The aim of the proposed amendment is to reinforce conditions of visibility and legibility of road signs by permitting the use of (…) retroreflective or fluorescent materials and to recommend that domestic legislation specify the conditions for the use of such materials. » Stadium: formeel aannemingsproces

4 3 i Studies 1.SINTEF: Een beoordeling van de prestaties van fluorescerende retroreflecterende verkeersborden. 2.TNO: Fluorescerende retroreflecterende bebording bij werk in uitvoering. 3.UNIVERSITEIT VAN IOWA: Zichtsgedrag van de bestuurder in schoolomgevingen uitgerust met citroen gele fluorescerende borden en traditionele gele borden. 4.CDV: Doeltreffendheid van de citroen gele fluo film voor verkeersborden.

5 3 i 1. SINTEF Wanneer? 1994-1997 Wie? - Noors Bestuur der Wegen - SINTEF (afdeling Vervoerstechniek) - 3M Waar? Noorwegen Doel? De prestaties van fluo retroreflecterende verkeersborden beoordelen 4 verschillende onderzoeken

6 3 i A. Beoordeling van fluo en niet-fluo kleurencombinaties voor toepassing op verkeersborden 36 fluo en niet-fluo kleurencombinaties (achtergrond en tekst) Groenbruine camouflage achtergrond (= 75 à 90% van de situaties)  Fluo borden bieden een hoger kleurencontrast dan de niet-fluo borden.  Overdag zijn de 2 beste kleurencombinaties: zwart

7 3 i B. Studie van de zichtbaarheid overdag van fluo en niet-fluo verkeersborden Zwarte tekst op gele achtergrond: Het gebruik van fluo overdag laat toe aan de bestuurders om: - sneller de borden te ontdekken & hun vorm en kleur te identificeren - over een extra reactietijd te beschikken.

8 3 i C. Studie van de opvallendheid van fluo en niet-fluo borden bij normaal verkeer overdag Studies van oogbewegingen 2 ritten: 1 ste  niet-fluo borden 2 de  fluo borden  Met een fluo bord gebeurt de eerste fixatie bijna 2 maal vroeger.  Een winst van 55m aan 80km/u stemt overeen met een langere reactietijd van 2,5 sec. 75 m indien niet-fluo borden 130 m indien fluo borden

9 3 i D. Verkeersstudies i.v.m. aandacht en gedrag van bestuurder vóór en na vervanging van niet-fluo borden door fluo borden 1.Effect van fluo borden op zwarte punten Afname gemiddelde snelheid (-2,3 km/u). 2.Effect van fluo borden op werven Afname snelheid auto’s: van 1,6 tot 3,3km/u. 3.Waarneming van fluo borden door bestuurders (500 interviews) % van de bestuurders vinden de borden:

10 3 i Conclusie van de 4 Sintef-onderzoeken Fluo borden (in vergelijking met traditionele borden): A.bieden een hoger kleurencontrast B.bieden een veel betere ontdekking en identificatie C.zijn vroeger zichtbaar D.veroorzaken een significatieve afname van de snelheid “Fluorescerende retroreflecterende borden geven bestuurders meer tijd - tijd om te zien, tijd om te denken en te beslissen, en tijd om te handelen - hetgeen zou moeten leiden tot een verbeterde veiligheid op de weg.” (Sintef)

11 3 i 2. TNO Wanneer? 1998 Wie? TNO (Nederlandse organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek) Waar? Nederland Doel? F luo retroreflecterende signalisatie op werven bestuderen: A.Snelheid B.Tijd vóór botsing C.Rijstrookwisselingen tijd afstand snelheid 1snelheid 2

12 3 i 2. TNO (vervolg) 3 soorten bebording: - niet-fluo HI, - fluo DG, - achtergrondbord in fluo DG Waarnemingen: - bij schemer, - overdag, - ‘s nachts HI Fluo 70

13 3 i Resultaten TNO A.  : erg hoge afname van de snelheid (schemer en overdag) B.  of: afname van het botsingsrisico want er is een grotere afstand tussen de voertuigen (elk moment) C.  : rijstrookwisselingen zijn minder voorkomend (overdag en ‘s nachts) en gebeuren vroeger Bewijzen de doeltreffendheid van fluo materialen en, in het bijzonder, van fluo achtergrondborden 70 HI 70 HI 70 HI Fluo

14 3 i 3. UNIVERSITEIT VAN IOWA Wanneer? 2001 Wie? Universiteit van Iowa Waar? Iowa City, Verenigde Staten Situatie? Sinds 1999 laat het FHWA (Federaal Bestuur der Wegen) het gebruik toe van fluo citroen geel voor borden i.v.m.: - oversteekplaatsen voor voetgangers en bestuurders van bromfietsen, - schoolomgevingen. Kritiek: De opvallendheid van fluo citroen gele borden gaat dalen want de bestuurders gaan wennen aan deze borden (i.e. “novelty effect”).

15 3 i 3. UNIVERSITEIT VAN IOWA (vervolg) Doel? Bepalen of er een “novelty effect” bestaat in het zichtsgedrag van bestuurders in schoolomgevingen voorzien van fluo citroen gele borden. Methode? - Observatie van de oogbewegingen van 2 groepen: 1.Groep vertrouwd: 1.Groep vertrouwd: 5 personen die ten minste gedurende 5 jaren blootgesteld werden aan fluo citroen gele schoolomgevingsborden 2.Groep niet vertrouwd: 2.Groep niet vertrouwd: 5 personen die minder dan 6 maanden blootgesteld werden - 22 fluo citroen gele schoolomgevingsborden en 13 gele (niet-fluo)

16 3 i Resultaten UNIVERSITEIT VAN IOWA “Novelty effect” bestaat niet: Beide groepen hebben vaker naar de fluo citroen gele schoolomgevings- borden gekeken dan naar de niet-fluo. Leereffect bestaat: De vertrouwde bestuurders hebben vaker de fluo borden bekeken dan de niet vertrouwde bestuurders. Fluo citroen gele schoolomgevingsborden: - zijn beter dan de standaard gele borden, - blijven doeltreffend.

17 3 i 4. CDV Wanneer? 2000 Wie? CDV (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw van het Ministerie van Transport) Waar? Tschjechische republiek Situatie? De achtergrond van verkeersborden benadrukken is één van de maatregelen om de zichtbaarheid van borden te verhogen.* Doel? De doeltreffendheid van de citroen gele fluo film voor verkeersborden bestuderen. Methode? - Psychologische enquête - 3 testsites, elk getest met: * cfr. TP 65 van het Ministerie van Transport, « Principes voor de verkeersborden op de wegen » bestaande borden fluo citroen gele borden of achtergrondborden

18 3 i Resultaten CDV De borden met fluo = geïdentificeerd door 72% van de bestuurders >< 31% indien geen fluo. Citroen geel fluo kan o.a. gebruikt worden op zwarte punten. Zou de aandacht en voorzichtigheid van bestuurders moeten verhogen. Verwachte effect = vermindering van het aantal ongevallen. Voordelen: - Belangrijke verbetering van de zichtbaarheid en de impact van informatie - Goede zichtbaarheid van de borden, zelfs bij slechte weersomstandigheden en een zwakke lichtsterkte (schemering, wolken, regen) - Minder duur dan elektronische borden en borden voorzien van orange knipperende lichten - Geen elektrische stroom nodig - Bestendig tegen vandalisme en gemakkelijke herstellingen

19 3 i Resultaten CDV (vervolg) Deze studie heeft bijgedragen tot de beslissing om retroreflecterende fluo citroen gele borden en achtergrondborden goed te keuren in de herziening van de wegcode (wet 361/2000).

20 3 i

21

22 § 5 « (3) To highlight their importance and improve visibility traffic signs can be placed on retroreflecting, yellow-green fluorescent background. » § 26 (1) « The following rank among traffic facilities: » c) « "Guide Board" (No. Z 3) that directs traffic in the direction of the arrows and is used to mark dangerous curves; the board may contain only one arrow; to alert drivers to a particularly dangerous curve the white colour may be replaced by retroreflecting, yellow-green fluorescent colour. d) "Routing Plate" (No. Z 4a to Z 4c); routing plates direct traffic along the inclined bands; in justified instances the white colour may be replaced by retroreflecting, yellow-green fluorescent colour. »


Download ppt "3 i Samenvatting van studies – Fluorescerend 3M TM Diamond Grade TM."

Verwante presentaties


Ads door Google