De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Vlaamse Energielening: voor wie? Werkingsgebied: 25 gemeenten IOK + 4 gemeenten stadsregio Turnhout (Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar) Woning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Vlaamse Energielening: voor wie? Werkingsgebied: 25 gemeenten IOK + 4 gemeenten stadsregio Turnhout (Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar) Woning."— Transcript van de presentatie:

1

2 De Vlaamse Energielening: voor wie? Werkingsgebied: 25 gemeenten IOK + 4 gemeenten stadsregio Turnhout (Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar) Woning dient als hoofdverblijfplaats Eigenaar-bewoners, eigenaar-verhuurders als huurder-bewoners Bestaande woningen en nieuwbouw

3 De Vlaamse Energielening: wat? Een consumentenkrediet zonder dossierkosten Lening voor energiebesparende maatregelen Maximum 10 000 euro per lening Na volledige afbetaling lening, kan er een nieuwe lening aangevraagd worden Terugbetaling over maximaal 5 jaar Geen inkomensgrens Intrest van 2% standaard of 0% indien aanvrager aan bepaalde voorwaarden voldoet

4 De Vlaamse Energielening: maatregelen Dakisolatie met aanvullende werken Muurisolatie Vloerisolatie Stookketel (gas, mazout, hout of warmtekrachtkoppeling) of decentrale HR+-kachels Ramen met hoogrendementsglas Thermostatische kranen of kamerthermostaat Energie-audit Zonneboiler Warmtepomp Installatie gasconvector (enkel via OCMW)

5 De Vlaamse Energielening: maatregelen Werken moeten uitgevoerd worden door aannemer Werken moeten voldoen aan bepaalde technische voorwaarden Bij technische voorwaarden rekening gehouden met voorwaarden premies Lening combineerbaar met belastingsvoordeel vd werken en premies

6 De Vlaamse Energielening: doelgroep renteloze lening Personen die aan de voorwaarde voldoen om een verhoogde tegemoetkoming te genieten betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering (attest ziekenkas) Personen die een jaarlijks bruto inkomen hebben dat niet hoger ligt dan 16 965,47 EUR verhoogd met 3 140,77 EUR per persoon ten laste (aanslagbiljet personenbelasting) Personen die beroep doen op schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling en die bovendien niet in staat zijn hun verwarmingsfactuur te betalen (attest schuldbemiddelaar) Personen die het OCWM sociaal en budgettair begeleidt en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen (attest OCMW)

7 De Vlaamse Energielening: doelgroep renteloze lening Verplichte gratis energiescan van de woning (wordt door ons geregeld) Advies vanuit OCMW noodzakelijk Optie voor trajectbegeleiding ESCO

8 De Vlaamse Energielening: ESCO Zorgen voor sociale en technische begeleiding Ondersteuning bij uitvoeren van energiebesparende maatregelen (opvragen prijsoffertes, aanstellen aannemer, controleren werken enz.) Begeleiding bij schuldaflossing i.s.m. OCMW premiebegeleiding

9 De Vlaamse Energielening: hoe aanvragen? Op basis van o.a. prijsofferte (of factuur die maximaal 1 maand oud is) Nodige documenten via website www.iok.be of www.stadsregioturnhout.be af te drukkenwww.iok.be www.stadsregioturnhout.be 25 gemeenten: telefonisch bij IOK inlichtingen in te winnen of via e-mail, dossier via post bezorgen of aan onthaal afgeven 4 gemeenten: via loket van dienst Huisvesting of Wooninfopunt stadsregio Turnhout

10 De Vlaamse Energielening: verdere procedure Na goedkeuring ondertekening documenten in kantoren IOK of dienst Huisvesting/Wooninfopunt Uitbetaling factuur, bij 0% rechtstreeks aan leverancier Start aflossing 1 maand na volledige uitbetaling leenbedrag

11 De Vlaamse Energielening: werkelijke rol OCMW (sociale dienst, …) Communicatie en samenwerking Advies bij renteloze dossiers over haalbaarheid terugbetaling Bij wanbetaling renteloze dossiers opstart budgetbeheer Geen verdere gevolgen voor OCMW’s bij wanbetaling, enkel alle middelen ter terugbetaling inzetten

12 De Vlaamse Energielening: contact IOK Ellen Vanhoudt Antwerpseweg 1, 2440 Geel (enkel na afspraak) 014 57 42 79 ellen.vanhoudt@iok.be

13 De Vlaamse Energielening: contact Turnhout Dienst Huisvesting Campus Blairon 2300 Turnhout 014 44 33 95 014 88 92 52 huisvesting@turnhout.be OF Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout Wooninfopunt – (in gemeentehuizen) 014 88 92 52 tim.hendrickx@stadsregioturnhout.be


Download ppt "De Vlaamse Energielening: voor wie? Werkingsgebied: 25 gemeenten IOK + 4 gemeenten stadsregio Turnhout (Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar) Woning."

Verwante presentaties


Ads door Google