De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studentenfinanciën en huisvesting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studentenfinanciën en huisvesting"— Transcript van de presentatie:

1 Studentenfinanciën en huisvesting
John Stals (studentendecaan TU Delft) Ouderavond

2 Voorwaarden studiefinanciering
opleiding: Hoger Onderwijs; voltijd in binnen- en buitenland leeftijd: jonger dan 30 jaar nog geen 18?  Recht vanaf oktober nationaliteit

3 Nieuw stelsel studiefinanciering
Alleen voor studenten die voor het eerst een bachelor of master volgen op of na 1 september 2015 Basislening (i.p.v. basisbeurs) (terugbetalen) Aanvullende beurs (gift)* Collegegeldkrediet (terugbetalen) Studentenreisproduct (gift)* * Bij tijdig behaald diploma 3

4 Nieuw stelsel studiefinanciering
Basislening bedraagt: € 475,90 Geen verschil tussen budget uit- en thuiswonende studenten Rente 0,2% hoger dan in huidige stelsel SF Aflossen in 35 jaar (nu: 15 jaar) Aflossen o.b.v. draagkracht (vanaf minimumloon; minimaal € 5 p.m.; max. 4% van het verzamelinkomen) Geen grens aan bijverdiensten Hoogte schulden: zie verderop. 4

5 Nieuw stelsel studiefinanciering
Aanvullende beurs Hoogte afhankelijk van: inkomen beide natuurlijke ouders (en adoptief-ouders) peiljaar inkomen: 2 jaar terug verlegging peiljaar mogelijk andere studerende of schoolgaande kinderen Gebruik de rekenhulp op de DUO-site! Aanvullende beurs wordt € 100 p.m. hoger dan nu. Aanvullende beurs is gift bij tijdig behaald diploma. 5

6 Nieuw stelsel studiefinanciering
Collegegeldkrediet 1/12e deel wettelijk tarief kan per maand extra worden geleend Rente gelijk aan basislening Aflossing gelijk aan aflossing basislening (35 jaar o.b.v. inkomen) Wettelijk tarief collegegeld : € 1.951 6

7 Nieuw stelsel studiefinanciering
Studentenreisproduct Week of weekend (80-90% kiest voor week) Zelf persoonlijke OV-chipkaart kopen Koppelen kaartnummer Reisproduct ophalen bij ophaalautomaat (voorlopige lening reisproduct is € 98,11 p/mnd. in 2015) Reisproduct is gift bij tijdig behaald diploma 7

8 Maandbedragen Hoger Onderwijs 2015
Nieuw stelsel studiefinanciering Maandbedragen Hoger Onderwijs 2015 Basislening € 475,90 Aanvullende beurs € 378,23 Collegegeldkrediet € 162,58* Totaal € 1016,71 * 1/12e deel van wettelijk collegegeld 2015/2016: € 1.951 8

9 Nieuw stelsel studiefinanciering
Prestatiebeurs = ‘Presteren’ voor je aanvullende beurs en reisvoorziening aanvullende beurs wordt betaald als voorlopige lening reisvoorziening: voorlopige lening reisvoorziening van € 98,11 per maand (bedrag 2015) binnen tien jaar diploma --> aanvullende beurs en reisvoorziening worden gift 9

10 Hoe lang studiefinanciering?
cursusduur + 3 jaar lening HBO bachelor: 4 jr prestatiebeurs + 3 jr lening WO bachelor + 1-, 2- of 3-jr WO-master: 4, 5 of 6 jr + 3 jr lening Gedurende eerste 12 maanden lening ook nog studenten- reisproduct.

11 Aanvragen en aanmelden
Tegemoetkoming scholieren met formulier! Studiefinanciering online aanvragen via Aanmelden hoger onderwijs vóór 1 mei 2015 DigiD met sms-functie voor aanmelding en aanvraag 11

12 Overzicht gemiddelde kosten per maand voor een studie in het HO
Uitwonend Thuiswonend a. Levensonderhoud (670) (300) - woonlasten (kamerhuur, GEWI etc.) - voeding - persoonlijke verzorging - kleding en schoeisel - zorgverzekering, gecorrigeerd voor zorgtoeslag - overige verzekeringen - telefoon, internet, etc b. Studiekosten (230) (230) - collegegeld - boeken en leermiddelen c. Bijkomende kosten (100) (100) - reiskosten - abonnementen/lidmaatschappen - zakgeld Totaal € € 630

13 Studiekosten wettelijk collegegeld 2015/2016: € 1.951 p.j.
boeken en dictaten: enkele honderden euro’s p.j. laptop specifieke opleidingskosten (bijv. tekenmateriaal) kosten i.v.m. studie in het buitenland

14 Woonkosten hoe kom ik aan een kamer? huurhoogtes (all-in) Verderop!
€ 250 is absoluut minimum kan ook tot € 350 à 400 oplopen… huurtoeslag (alleen bij zelfstandige woonruimtes)

15 Verzekeringen zorgverzekering wettelijke aansprakelijkheid
premies rond € 100 eigen risico (wettelijk verplicht): € 375 premie lager bij vrijwillig extra eigen risico zorgtoeslag: max. ca. € 70 p.m. wettelijke aansprakelijkheid reis- en ongevallen op naar de VSSD!

16 Niet doen! Bijverdienen
Goede start is belangrijker, en er is bovendien het Bindend Studie Advies!

17 Lenen en afbetalen Rente begint te lopen bij opname
Bij studieduur 6 jaar schuld ca. € (bij opname per jaar van basislening + collegegeldkrediet) Afbetaling in 35 jaar; afhankelijk van inkomen debiteur en dat van (fiscale) partner Afbetalen naar draagkracht – Kwijtschelding na 35 jaar

18 Informatie Vragen? naar bel DUO: ( uur)

19 De situatie in Delft Delft: studentenstad met >10.000 studenten
elk jaar > nieuwe studenten meer vraag dan aanbod (vooral rond start studiejaar) DUWO is dé wooncorporatie voor studenten -

20 DUWO ca woonruimtes voor studenten, voor internationale studenten, en voor NL studenten gevarieerd bestand: zelfstandige en onzelfstandige eenheden, accommodaties voor kleine groepen (2 tot 4), studentenflats met grote groepen (tot 18 p.) inschrijven verplicht; kan vanaf 16 jaar; kost € 38 (voor 8 jaar!) toewijzing vrijgekomen woonruimte via DUWO (2.200) of via het coöptatiesysteem (‘instemmingen’; vanaf 1 juni) (3.300) voorrangsregeling voor veraf-woners (postcode = criterium); bepaalde complexen; periode 1 juli – 30 november Voor de postcodes: zie de site van DUWO

21 Postcodes met voorrang
1109, 1113, 1127, , , , 1521, 1525, 1531, 1534, 1536, 1544, 1546, 1551, , , , , 2409, 2415, , 2825, 2855, , 3234, , , , , , 3545, 3546, 3565, , , , Voorrang wil niet zeggen: garantie!

22 Hoe vind je een kamer en wanneer moet je zoeken?
Ga actief op zoek direct na het eindexamen! (desnoods eerder) via via (studentenvereniging, sportclub, OWEE) websites bekijken (DUWO, kamernet.nl, etc.) advertenties (op prikborden in faculteiten, super-markten, boekhandel Waltman, of in huis-aan-huis bladen: Delftse Post, Delft op Zondag) Of…… wacht tot halverwege het eerste studiejaar…. ! Eerst even kijken of de studie bevalt….

23 Alternatieven Een kamer bij een hospita/hospes
Particuliere verhuur (zelfstandige woonruimte) (duur!) (Gezamenlijk) kopen

24 Tips Begin op tijd met zoeken
Leer mensen kennen en vertel ze dat je zoekt Schakel familie of vrienden in de buurt in Zoek ook buiten Delft. Stel geen al te hoge eisen Zorg dat je in Delft bent Weet wat bij je past!

25 Prijzen, toeslagen, tegemoetkomingen
Kale huren: - vanaf ca. € 225 voor onzelfstandige woonruimtes - vanaf ca. € 300 voor zelfstandige woonruimtes - in de praktijk: reken maar op € 50 à 100 hoger, plus de servicekosten! Zie de DUWO-site! (‘onze complexen’) Huurtoeslag (via belastingdienst) zelfstandige woonruimte voorwaarden: o.a. huurprijs, belastbaar inkomen Tegemoetkoming woonlasten (TWK) (alleen in gem. Delft) onzelfstandige woonruimte (studentenkamer) servicekosten incl. gemeentelijke heffingen

26 Regel het officieel! Woonadres moet officieel GBA-adres zijn.
Vergeet niet om tijdig registratie in GBA te regelen.

27 Huisvesting en functiebeperking
Regeling specifieke huisvesting: bedoeld voor studenten met een functiebeperking specifieke eisen woonruimte (bijv. drempelvrij, prikkel-arm) beoordeling door indicatiecommissie tijdig aanvragen via studentendecaan TU Delft

28 Laatste tip! Kamer Zoek Dagen (mei/juni 2015) zie


Download ppt "Studentenfinanciën en huisvesting"

Verwante presentaties


Ads door Google