De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De status van het Energielabel en de rol van duurzame energie-opties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De status van het Energielabel en de rol van duurzame energie-opties."— Transcript van de presentatie:

1 De status van het Energielabel en de rol van duurzame energie-opties.
Energieprestatie De status van het Energielabel en de rol van duurzame energie-opties.

2 Programma Energielabel en Energie-index (woningen) Energielabel (utiliteit) Aangescherpte EPC-eisen Gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen College Gelijkwaardigheid Energieprestatie

3 Energielabel en Energie-index (woningen)

4 Hier ga ik verder nu niet op in !!!
Woningen ( ) Wettelijke aanwijzing BEG en REG Voorlopig Energielabel Erkende deskundige Energielabel rekenkern Webapplicatie. Aanwijzing via WWS Opnameprotocol ISSO 82.1 Geattesteerde rekentool BRL Energie-index Niet aangewezen door W&R, wel vraag vanuit de markt (invoerdatum ?) Hier ga ik verder nu niet op in !!! Bepalen werkelijk aangebrachte EBM’s en kwaliteit EBM’s Opleverprotocol Nieuwbouw (EPC) BRL EPC oké

5 Woningen (1-1-2015) Wettelijke aanwijzing BEG en REG Bewijs
Invoer/aanpassing woning-kenmerken door eigenaar Bewijs Voorlopig Energielabel Erkend deskundige Webapplicatie Energielabel rekenkern Nader Voorschrift Aanwijzing via WWS Opnameprotocol ISSO 82.1 Geattesteerde rekentool BRL Energie-index EPA-adviseur/opnemer Examen (eindtermen) BRL 9501 EDR testen (ISSO 54)

6 Van uitgebreide methode naar Energielabel
Wettelijke aanwijzing BEG en REG Voorlopig Energielabel Erkend deskundige Energielabel Webtool rekenkern Automatisch bij afmelden via RvO Aanwijzing via WWS Opnameprotocol ISSO 82.1 Geattesteerde rekentool BRL Energie-index

7 Energielabel & EI (ISSO 82.1)
Geen onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw Opleverprotocol NEN (NEN 5128) niet wettelijk aangewezen Opnameprotocol ISSO 82.1 voor WWS

8 Energielabel utiliteit

9 U-bouw (1-07-2014) Wettelijke aanwijzing BEG en REG
Basismethode (Bestaande Bouw) BRL 9500 03/06 Opnameprotocollen ISSO 75.1 Energielabel Detailmethode (NB, BB (EI < 1,05)

10 U-bouw (1-07-2014) Wettelijke aanwijzing BEG en REG BRL 9501
EDR testen BB (ISSO 54) Examen BB Ut EPB-adviseur Basismethode (BB en NB) Geatt. Rekentool EI (ISSO 75.3) BRL Energielabel Detailmethode (NB, BB (EI < 1,35) Geatt. rekentool EPC (NEN 7120) BRL EPN-adviseur Examen NB Ut BRL 9501 EDR NB testen (ISSO 54)

11 U-bouw (1-07-2014) Bepaal welk opnameprotocol van toepassing is
Ja Opnameprotocol detailmethodiek ( EPC) volgen (hoofdstuk 8) Nee Opnameprotocol basismethodiek (hoofdstuk 7) Ep,tot/Ep,admin (NEN 7120) of Qpres,tot/Qpres,toel (NEN 2916) ≤ 1,35 of EI ≤ 1,05*? Optionele route als EI ≤ 1,05 Is er Energielabel conform de detailmethodiek gewenst? Nee Ja

12 Aangescherpte EPC-eisen

13 Energieprestatie-eisen Utiliteit-bouw
Gebruiksfunctie EPC EPC per Jan. 2000 Juli 2002 Jan. 2009 EPC Jan. 2015 Kantoor ≤ 1.9 ≤ 1.6 ≤ 1.5 ≤ 1.1 ≤ 0.8 Onderwijs ≤ 1.4 ≤ 1.3 ≤ 0.7 Gezondheidszorg niet-klinisch klinisch ≤ 2.0 ≤ 4.7 ≤ 1.8 ≤ 3.8 ≤ 3.6 ≤ 1.0 ≤ 2.6 Bijeenkomst ≤ 3.4 ≤ 2.4 ≤ 2.2 Logiesfunctie gelegen in logiesgebouw ≤ 2.1 Winkel ≤ 3.5 ≤ 1.7 Sport ≤ 2.8 ≤ 0.9 Celfunctie ≤ 2.3

14 Energieprestatie-eisen Woning-bouw
Gebruiksfunctie EPC EPC per Woningen en woongebouwen ≤ 1.4 ≤ 1.2 ≤ 1.0 ≤ 0.8 ≤ 0.6 ≤ 0.4 Niet in logiesgebouw gelegen logiesverblijven

15 Gecontroleerde kwaliteits-/ gelijkwaardigheidsverklaringen

16 Verklaringen Alleen bij: Energie-index woningbouw
Gebouw opnemen conform protocol ISSO 75.1 of ISSO 82.1 Databank Werkelijke prestatie specifiek product (forfaitaire waarde vervangen door prestatie specifiek product) Software Prestatie product (forfaitaire waarden) Energetische prestatie gebouw EI (won.) of Energielabel (U-bouw) Alleen bij: Energie-index woningbouw Energielabel utiliteit Niet bij: Energielabel woningbouw

17 Verklaringen & Nader Voorschrift
Per Verklaringen die nu van toepassing zijn op EPC-berekening, ook van toepassing bij NV.

18 Status Nieuwbouw: Hulpmiddel BWT bij aanvraag vergunning. BWT kan eigen afweging maken (met uitzondering van erkende kwaliteitsverklaringen) Bestaande bouw: Alleen goedgekeurde verklaringen mogen worden gebruikt.

19 College & Raad van Advies

20 Bureau controle en registratie gelijkwaardigheid
Vanaf BV Bureau controle en registratie gelijkwaardigheid (BCRG) Raad van Advies (RvA) Stakeholders: Branche org. Overheid Vastgoed-beheerders BWT EnergieNed VZ (RvA) Bestuur KBI College Gelijk-waardigheidsverkla-ringen Energiepres-tatie, onafhankelijke deskundigen (inclusief ISSO) Andere Colleges, beoordeling ander soortige verklaringen

21 Tot nu Meer dan 500 producten in databank
Kaf van het koren wordt gescheiden Voorzien in behoefte van BWT, Adviseurs, vastgoedeigenaren en fabrikanten Databank marketingtool (aantal fabrikanten) Voorlichting bij verschillende doelgroepen Procedures vastgesteld door CCvD (KvI NL)


Download ppt "De status van het Energielabel en de rol van duurzame energie-opties."

Verwante presentaties


Ads door Google