De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energieprestatie De status van het Energielabel en de rol van duurzame energie-opties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energieprestatie De status van het Energielabel en de rol van duurzame energie-opties."— Transcript van de presentatie:

1 Energieprestatie De status van het Energielabel en de rol van duurzame energie-opties.

2 Energielabel en Energie-index (woningen) Energielabel (utiliteit) Aangescherpte EPC-eisen Gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen College Gelijkwaardigheid Energieprestatie Programma

3 Energielabel en Energie-index (woningen)

4 Woningen (1-1-2015) Wettelijke aanwijzing BEG en REG Aanwijzing via WWS BRL 9500-01 Opnameprotocol ISSO 82.1 Geattesteerde rekentool Energie-index Niet aangewezen door W&R, wel vraag vanuit de markt (invoerdatum ?) BRL 9500-05 Opleverprotocol Nieuwbouw (EPC) Bepalen werkelijk aangebrachte EBM’s en kwaliteit EBM’s EPC oké Hier ga ik verder nu niet op in !!! Voorlopig Energielabel Erkende deskundige Energielabel rekenkern Webapplicatie.

5 Woningen (1-1-2015) Voorlopig Energielabel Webapplicatie Erkend deskundige Energielabel Wettelijke aanwijzing BEG en REG Invoer/aanpassing woning- kenmerken door eigenaar Bewijs Aanwijzing via WWS BRL 9500-01 Opnameprotocol ISSO 82.1 Geattesteerde rekentool Energie-index BRL 9501 EDR testen (ISSO 54) Nader Voorschrift EPA- adviseur/opnemer Examen (eindtermen) rekenkern

6 Van uitgebreide methode naar Energielabel Voorlopig Energielabel Webtool Erkend deskundige Energielabel Wettelijke aanwijzing BEG en REG Aanwijzing via WWS BRL 9500-01 Opnameprotocol ISSO 82.1 Geattesteerde rekentool Energie-index Automatisch bij afmelden via RvO rekenkern

7 Energielabel & EI (ISSO 82.1) 1.Geen onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw Opleverprotocol NEN 7120 (NEN 5128) niet wettelijk aangewezen 2.Opnameprotocol ISSO 82.1 voor WWS

8 Energielabel utiliteit

9 U-bouw (1-07-2014) Wettelijke aanwijzing BEG en REG BRL 9500 03/06 Opnameprotocollen ISSO 75.1 Energielabel Basismethode (Bestaande Bouw) Detailmethode (NB, BB (EI < 1,05)

10 U-bouw (1-07-2014) Wettelijke aanwijzing BEG en REG BRL 9500-03 Energielabel Basismethode (BB en NB) Detailmethode (NB, BB (EI < 1,35) BRL 9500-06 Geatt. Rekentool EI (ISSO 75.3) Geatt. rekentool EPC (NEN 7120) BRL 9501 EDR NB testen (ISSO 54) EPN-adviseur Examen NB Ut Examen BB Ut EPB-adviseur BRL 9501 EDR testen BB (ISSO 54)

11 U-bouw (1-07-2014) Bepaal welk opnameprotocol van toepassing is Ja Opnameprotocol detailmethodiek ( EPC) volgen (hoofdstuk 8) Ja Nee Opnameprotocol basismethodiek (hoofdstuk 7) E p,tot /E p,admin (NEN 7120) of Q pres,tot /Q pres,toel (NEN 2916 ) ≤ 1,35 of EI ≤ 1,05*? Optionele route als EI ≤ 1,05 Is er Energielabel conform de detailmethodiek gewenst? Nee Ja

12 Aangescherpte EPC-eisen

13 Energieprestatie-eisen Utiliteit-bouw Gebruiksfunc tie EPC 1995-1999 EPC per Jan. 2000 EPC per Juli 2002 EPC Jan. 2009 EPC Jan. 2015 Kantoor≤ 1.9≤ 1.6≤ 1.5≤ 1.1≤ 0.8 Onderwijs≤ 1.5 ≤ 1.4≤ 1.3≤ 0.7 Gezondheidszorg niet-klinisch klinisch ≤ 2.0 ≤ 4.7 ≤ 1.8 ≤ 3.8 ≤ 1.5 ≤ 3.6 ≤ 1.0 ≤ 2.6 ≤ 0.8 ≤ 1.8 Bijeenkomst≤ 3.4≤ 2.4≤ 2.2≤ 2.0≤ 1.1 Logiesfunctie gelegen in logiesgebouw ≤ 2.4≤ 2.1≤ 1.9≤ 1.8≤ 1.0 Winkel≤ 3.6≤ 3.5≤ 3.4≤ 2.6≤ 1.7 Sport≤ 2.8≤ 2.2≤ 1.8 ≤ 0.9 Celfunctie≤ 2.3≤ 2.2≤ 1.9≤ 1.8≤ 1.0

14 Energieprestatie-eisen Woning-bouw Gebruiksfunctie EPC 1995- 1997 EPC per 01-01- 1998 EPC per 1-1- 2000 EPC per 1-1- 2006 EPC per 1-1- 2011 EPC per 1-1- 2015 Woningen en woongebouwen ≤ 1.4≤ 1.2≤ 1.0≤ 0.8≤ 0.6≤ 0.4 Niet in logiesgebouw gelegen logiesverblijven ≤ 1.4≤ 1.2≤ 1.0≤ 0.8≤ 0.6≤ 0.4

15 Gecontroleerde kwaliteits-/ gelijkwaardigheidsverklaringen

16 Verklaringen Gebouw opnemen conform protocol ISSO 75.1 of ISSO 82.1 Energetische prestatie gebouw  EI (won.) of Energielabel (U-bouw) Databank Werkelijke prestatie specifiek product (forfaitaire waarde vervangen door prestatie specifiek product) Software Prestatie product (forfaitaire waarden) Alleen bij: Energie-index woningbouw Energielabel utiliteit Niet bij: Energielabel woningbouw

17 Verklaringen & Nader Voorschrift Per 1-01-2015 Verklaringen die nu van toepassing zijn op EPC- berekening, ook van toepassing bij NV.

18 Status Nieuwbouw: Hulpmiddel BWT bij aanvraag vergunning. BWT kan eigen afweging maken (met uitzondering van erkende kwaliteitsverklaringen) Bestaande bouw: Alleen goedgekeurde verklaringen mogen worden gebruikt.

19 College & Raad van Advies

20 Vanaf 01-01-2014 BV Bureau controle en registratie gelijkwaardigheid (BCRG ) College Gelijk- waardigheidsverkla- ringen Energiepres- tatie, onafhankelijke deskundigen (inclusief ISSO) Raad van Advies (RvA) Stakeholders:  Branche org.  Overheid  Vastgoed- beheerders  BWT  EnergieNed VZ (RvA) Bestuur KBI Andere Colleges, beoordeling ander soortige verklaringen

21 Tot nu Meer dan 500 producten in databank Kaf van het koren wordt gescheiden Voorzien in behoefte van BWT, Adviseurs, vastgoedeigenaren en fabrikanten Databank  marketingtool (aantal fabrikanten) Voorlichting bij verschillende doelgroepen Procedures vastgesteld door CCvD (KvI NL)


Download ppt "Energieprestatie De status van het Energielabel en de rol van duurzame energie-opties."

Verwante presentaties


Ads door Google