De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Zondag 1 maart 2015 Voorganger: Ds. H.J.H.Pap Ouderling van dienst: Wouter Verkerk Orgel: Anne Kroeze Lezingen: Exodus 3: 1-6 Lucas 9: 18-36.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Zondag 1 maart 2015 Voorganger: Ds. H.J.H.Pap Ouderling van dienst: Wouter Verkerk Orgel: Anne Kroeze Lezingen: Exodus 3: 1-6 Lucas 9: 18-36."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Zondag 1 maart 2015 Voorganger: Ds. H.J.H.Pap Ouderling van dienst: Wouter Verkerk Orgel: Anne Kroeze Lezingen: Exodus 3: 1-6 Lucas 9: 18-36

2 Project Lusiana Gezellige bingoavond voor het hele gezin op vrijdag 13 maart in de Voorhof: inloop vanaf 19.30 uur. Bingokaarten te koop voor € 1,--. Koffie/thee/ ranja met wat lekkers te verkrijgen. En later op de avond schenken we een drankje. Er zijn leuke prijzen te winnen.Voor verdere info zie Kerkportaal U komt toch ook?

3 Voor de dienst: NLB 248

4 NLB 0248

5

6

7

8 Welkom

9 Intochtslied: NLB 25: 2 en 7

10 Liedboek 25

11

12

13

14 Stil gebed, bemoediging en groet

15 NLB 558: 1, 2 en 6

16 NLB0558

17

18

19 Gebed

20 Schriftlezing Ex. 3: 1 t/m 6 (NBV) 1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God.

21 Schriftlezing Ex. 3: 1 t/m 6 (NBV) 2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken.

22 Schriftlezing Ex. 3: 1 t/m 6 (NBV) 4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: 'Mozes! Mozes!' 'Ik luister,' antwoordde Mozes. 5 'Kom niet dichterbij,' waarschuwde de HEER, 'en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig.

23 Schriftlezing Ex. 3: 1 t/m 6 (NBV) 6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.' Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.

24 NLB 62: 1

25 Liedboek 62

26

27 Schriftlezing Luc. 9: 18 t/m 36 (NBV) 18 Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag: 'Wie zeggen de mensen dat ik ben?' 19 Ze antwoordden: 'Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan.'

28 Schriftlezing Luc. 9: 18 t/m 36 (NBV) 20 Hij zei tegen hen: 'En wie ben ik volgens jullie?' Petrus antwoordde: 'De door God gezonden messias.' 21 Hij beval hun op strenge toon dat tegen niemand te zeggen.

29 Schriftlezing Luc. 9: 18 t/m 36 (NBV) 22 Hij zei: 'De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt.'

30 Schriftlezing Luc. 9: 18 t/m 36 (NBV) 23 Tegen allen zei hij: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 24 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.

31 Schriftlezing Luc. 9: 18 t/m 36 (NBV) 25 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schade toebrengt? 26 Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft.

32 Schriftlezing Luc. 9: 18 t/m 36 (NBV) 27 Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn niet zullen sterven voor ze het koninkrijk van God hebben gezien.' 28 Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden.

33 Schriftlezing Luc. 9: 18 t/m 36 (NBV) 29 Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. 30 Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia, 31 Die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen.

34 Schriftlezing Luc. 9: 18 t/m 36 (NBV) 32 Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden.

35 Schriftlezing Luc. 9: 18 t/m 36 (NBV) 33 Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: 'Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia,' maar hij wist niet wat hij zei.

36 Schriftlezing Luc. 9: 18 t/m 36 (NBV) 34 Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. 35 Er klonk een stem uit de wolk, die zei: 'Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!'

37 Schriftlezing Luc. 9: 18 t/m 36 (NBV) 36 Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

38 NLB 543: 1, 2 en 3 Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd. Hoe ook in dood verdwenen, ons straalt uw heerlijkheid. >>

39 NLB 543: 1, 2 en 3 >> Hoe bitter ook de pijnen door ons U aangedaan, Gij blijft in glans verschijnen, ziet ons in glorie aan.

40 NLB 543: 1, 2 en 3 Uw marteling, uw lijden, in aller wereldnood, uw kruisgang door de tijden, uw dagelijkse dood, >>

41 NLB 543: 1, 2 en 3 >> het straalt voor onze ogen, het glanst uit alle pijn, aan haat en hoon onttogen, blijft Gij onz' glorie zijn.

42 NLB 543: 1, 2 en 3 Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd. Gij wilt uw kruis ons lenen, als licht van eeuwigheid. >>

43 NLB 543: 1, 2 en 3 >> Geen ondergang kan dreigen, of heerlijk rijst uw beeld, en doet ons mee ontstijgen in glans die alles heelt.

44 Preek

45 NLB 65: 1

46 Liedboek 65

47

48 Geloofsbelijdenis

49 NLB 575: 1 en 2

50 NLB0575

51

52

53

54 Gebeden

55 Collecte bestemd voor : kerk in actie….. zending

56 NLB 944: 1, 2, 3 en 4

57 NLB0944

58

59

60

61 Zegen


Download ppt "Welkom Zondag 1 maart 2015 Voorganger: Ds. H.J.H.Pap Ouderling van dienst: Wouter Verkerk Orgel: Anne Kroeze Lezingen: Exodus 3: 1-6 Lucas 9: 18-36."

Verwante presentaties


Ads door Google