De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen tegen agressie ! Jeanne van Grunsven adviseur 27 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen tegen agressie ! Jeanne van Grunsven adviseur 27 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1

2 Samen tegen agressie ! Jeanne van Grunsven adviseur 27 maart 2014

3 Agenda Filmpje Afbakening begrippen Oorzaken Cijfers Waarom optreden?
8 maatregelen Wat kan het expertisecentrum voor u doen?

4 Filmpje

5 Agressie en geweld Het (on)welbewust verbaal uiten
Gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee Gericht tegen een werknemer Onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de publieke taak Wat resulteert of waarschijnlijk zal resulteren in een gevoel van bedreiging, materiële schade, letsel, psychische schade of de dood. bron: handreiking Agressie & Geweld, Veilige Publieke Taak Diverse soorten geweld, (non) verbaal, fysiek, discriminatie, seksuele intimidatie en overige intimidatie

6 Oorzaak Maatschappelijke veranderingen
Individualisering, grenzeloosheid, prestatie-eisen onderling, Drugs en alcohol Verhouding burger – publieke taak Verwachting, beleving Uitvoering Houding werknemer Bejegening Procedures Grenzen stellen? Bijvoorbeeld huisregels Welke bijdrage kunnen we leveren

7 intimidatie Overige intimidatie
(non) Verbaal geweld Fysiek geweld Discriminatie Seksuele intimidatie Overige intimidatie schreeuwen schelden vernederen treiteren pesten vals beschuldigen duwen, trekken slaan vastgrijpen schoppen gooien met voorwerpen vernielen van voorwerpen fysiek hinderen spugen diefstal van eigendommen verwonden roofoverval geven van een kopstoot bijten naar huidskleur naar sekse naar leeftijd naar geloofs - overtuiging naar seksuele geaardheid of voorkeur seksueel getinte opmerkingen seksueel getinte blikken nafluiten exhibitionisme aanranding seksueel getinte of sms seksuele chantage hijgers verkrachting seksuele handtastelijkheden dreigen bedreigen onder druk zetten bedreigende gebaren maken chanteren bekladden dreigbrief of gezinsleden bedreigen stalken achtervolgen bommelding wapengebruik bron: handreiking Agressie & Geweld , Veilige Publieke Taak

8 In het voorjaar van 2012 is onderzoek gedaan naar
agressie en geweld tegen ambtsdragers van gemeenten, provincies en waterschappen.

9 Ambtsdragers

10 Medewerkers

11 Waarom optreden tegen agressie en geweld?
Persoonlijk leed Voor slachtoffer zelf en zijn naaste Voor ongewilde getuige Collega’s Soms “levenslang” Confrontatie in privé – leven Verlammend effect op publieke taak (overheid) Aantasten integere uitvoering publieke taak Afname van (gevoel van) veiligheid in de publieke ruimte

12 Voor de organisatie Productieverlies: verloren werktijd, ziekteverzuim, “gedoe” in de organisatie Extra kosten: kosten hulp en ondersteuning slachtoffers en getuigen, juridische kosten, kosten nazorg Onveiligheidsgevoel bij medewerkers: minder gemotiveerde mensen, grijs verzuim, vermijdingsgedrag Verlies aan imago en schade aan reputatie: wegblijvende klanten, moeilijker te vervullen vacatures, geruchten, berichten in de media

13 Beleving ambtsdragers

14 Beleving waterschappers

15 8 Maatregelen voor een effectief veiligheidsbeleid
Risico’s op agressie inventariseren Stel de norm van acceptabel gedrag Stimuleer het melden van incidenten door werknemers Registreer alle vormen van agressie en geweld tegen werknemers Train medewerkers in voorkomen van en omgaan met agressie en geweld Reageer binnen 48 uur naar de dader Bevorder aangifte doen Verhaal de schade op de dader Verleen nazorg aan medewerkers die slachtoffer zijn geworden van agressie en geweld Wanneer niet wordt gemeld: geen inzicht in aard en omvang. Lastig probleem in kaart te brengen. geen inzicht in aantal en soort incidenten, dan: geen (extra) budget geen signaal naar dader en maatschappij geen vervolging (ELA) geen schadeverhaal geen genoegdoening geen verbetering slachtoffer gefrustreerd en ……

16 Maatregelen

17 Wat kan het expertisecentrum voor u doen?
Wij bieden de kennis en expertise die kan helpen bij maken van beleid tegen agressie en geweld tegen uw medewerkers en het uitvoeren ervan. Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak ondersteunt en stimuleert werkgevers met een publieke taak in het realiseren van een aanpak om geweld en agressie tegen hun werknemers te voorkomen en tegen te gaan.

18 Meer concreet: 1 op 1 ondersteuning: adviseur, sparringpartner, meelezer etc– ‘van papier naar praktijk’ Voorbeelden van en ervaringen met aanpakken van andere organisaties; Beschikken over onderzoeken over agressie en geweld

19 Contact met andere organisaties die met hetzelfde bezig zijn of tegen dezelfde problemen aanlopen
Workshops in de regio over specifieke thema’s – u vraagt wij leveren Leveren praktische instrumenten die u kunt gebruiken Presentaties e.d. – ook incompany

20 Hartelijk dank 27 maart 2014


Download ppt "Samen tegen agressie ! Jeanne van Grunsven adviseur 27 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google