De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

2 Welkom Voorganger: ds. K. Harmannij

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds K. Harmannij Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 25 december: Casper van Harten
Deze week zijn jarig: 25 december: Casper van Harten

5 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

6 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

7 Gezang 175C

8 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

9 LvdK 138: 1, 3 1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

10 LvdK 138: 1, 3 3 Het licht van de Vader, licht van den beginne, zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: goddelijk Kind, gewonden in de doeken! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

11 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

12 Opwekking 461 1 Mijn Jezus, mijn redder; Heer, er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer. 2 Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht; adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer.

13 Opwekking 461 Refrein: Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. Zing van de Koning en zijn heerschappij. Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van uw naam. U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; mijn leven lang loven, want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

14 Opwekking 461 1 Mijn Jezus, mijn redder; Heer, er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer. 2 Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht; adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer.

15 Opwekking 461 Refrein: Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. Zing van de Koning en zijn heerschappij. Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van uw naam. U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; mijn leven lang loven, want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

16 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

17 Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan.

18 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

19 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

20 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

21 “Nu laat U mij in vrede gaan”
1 Koor Hoe lang nog tot uw vrede komt? Wanneer vertroost U Israël? Hoe lang tot uw gezalfde komt en Davids huis in eer herstelt? Hoor ons gebed, zie ons verdriet; onthoud ons uw genade niet. O Trooster, geef ons hoop en moed als U ons ongezien ontmoet.

22 “Nu laat U mij in vrede gaan”
2 Koor U leidt mij naar uw heiligdom; ik zie de hoop van Israël. Uw rijk van recht en vrede komt: de volken zien en staan versteld. Gezegend is de vredevorst, de redder die uw volk verlost. Gezegend is dit heilig kind, dat door zijn dood de wereld wint.

23 “Nu laat U mij in vrede gaan”
3 Koor & gemeente Nu laat U mij in vrede gaan, want U lost uw beloften in. Ik neem uw redding dankbaar aan, tot eens de wereld vrede vindt. Wanneer ik hier mijn ogen sluit, heet U mij welkom in uw huis. Ik leef het leven tegemoet, tot ik U zie en U ontmoet!

24 “Nu laat U mij in vrede gaan”
Koor Nu laat U mij in vrede gaan

25 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

26 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

27 LvdK 150: 1 - 5 1 In den beginne was het woord, op aarde is zijn stem gehoord die spreken wil tot elk geslacht, Hij werd geboren in de nacht. 2 Hij werd geboren in de nacht die al het licht heeft voortgebracht, aan zon en maan zijn teugel legt, Hij is de Heer, Hij werd een knecht.

28 LvdK 150: 1 - 5 3 Hij is de Heer, Hij werd een knecht, op Hem wordt alle last gelegd, Hij woont temidden van het kwaad, Hij troont in onze lage staat. 4 Hij troont in onze lage staat waar al wat leeft verloren gaat, Hij kwam toen niemand naar Hem riep, dit licht dat zoveel luister schiep.

29 LvdK 150: 1 - 5 5 Dit licht dat in het duister sliep is God die ons bij name riep, Hij roept totdat Hij wordt gehoord, in den beginne was het woord.

30 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

31 DONDERDAG 25 DECEMBER 2014 (KERST)
AANKONDIGING KINDERMOMENT Samenkomst bij de projectverbeelding. 1x klikken om naar de volgende dia te gaan. DONDERDAG 25 DECEMBER (KERST)

32 VERSCHIJNEN THEMA: JEZUS KOMT OP AARDE: ALLES WORDT NIEUW
De dia laat de projectplaten tot nu toe zien. 1x klikken en er verschijnt een ster met een nieuw thema. 1x klikken laat de themaster naar de achtergrond verdwijnen. 1x klikken om naar de volgende dia te gaan.

33 PROJECTPLAAT GAAT NAAR PROJECTVERBEELDING
De projectplaat gaat in een animatie naar de verbeelding. Tijd voor het bevestigen van de projectplaat op de verbeelding. 1x klikken om naar de volgende dia te gaan.

34 Als je veel van iemand houdt
1 Als je veel van iemand houdt Geef je 't mooiste wat je hebt Da's heel gewoon Omdat God van mensen houdt Gaf Hij 't mooiste wat Hij had Zijn eigen Zoon Hoe ik ook denk hoe ik ook denk Een mooier geschenk ken ik niet Hoe ik ook denk hoe ik ook denk Een mooier geschenk ken ik niet

35 Als je veel van iemand houdt
2 Als je veel van iemand houdt Geef je 't mooiste wat je hebt Da's heel gewoon En de wijzen brachten goud Mirre en wierook voor het kind Als eerbetoon Hoe ik ook denk hoe ik ook denk Een mooier geschenk ken ik niet Hoe ik ook denk hoe ik ook denk Een mooier geschenk ken ik niet

36 Als je veel van iemand houdt
3 Als je veel van iemand houdt Geef je 't mooiste wat je hebt Da's heel gewoon En als jij de Heer vertrouwt Leg je leven in Zijn hand Hij is Gods Zoon Hoe ik ook denk hoe ik ook denk Een mooier geschenk ken ik niet Hoe ik ook denk hoe ik ook denk Een mooier geschenk ken ik niet

37 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

38 Preek Johannes 1:12 Uit God Geboren - het woord - Johannes de Doper - Gods eigen Zoon! - en wij... wij noemen God ‘onze Vader’ en wijzelf zijn dan zijn kinderen maar wat bedoelen we daarmee? vaak wordt gezegd: God zorgt voor ons als een Vader dat is waar maar het is meer A Johannes legt het uit in vers 13: kinderen van God zijn uit God geboren je vindt je oorsprong in hem ik ben er omdat hij dat wil dat zou je ook kunnen zeggen van alle mensen alle mensen zijn er omdat God het wil hij staat als Schepper aan de wieg van de hele menselijke soort inderdaad wordt Adam op die manier wel ‘zoon van God’ genoemd (Luc. 3:38) tegelijk weten we dat weinig mensen dat ook zo beleven ze voelen zich geen kinderen van God ze hebben niets met God als Vader het is het probleem dat wordt beschreven in vers 10 en 11: het Woord was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet hij kwam naar wat van hem was maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen met Kerst vieren we daarom een nieuwe actie van God om nieuwe mensen te maken dat is: om voor zichzelf nieuwe kinderen te maken dat is vers 12: wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden het is wat Johannes later zal noemen: de wedergeboorte opnieuw geboren worden een nieuwe start daarvoor werd Jezus geboren de enige (“eniggeboren”) Zoon van God (vs. 18) hij zoekt ons op om ons door zijn Geest aan zich te koppelen we worden één met deze ene Zoon we worden zo zelf ook kinderen van God dat gaat dus veel verder dan alleen wat goede zorgen van een liefhebbende God het gaat er om dat jijzelf compleet opnieuw begint leven vanuit die liefde hoe ver dat gaat heeft Johannes bijvoorbeeld geschreven in zijn brieven (1Joh.3:9) wie uit God geboren is zondigt niet want Gods zaad is blijvend in hem hij kán zelfs niet zondigen want hij is uit God geboren zodat je je af mag vragen: ben ik wel een kind van God? (want ik ben de zonde nog niet kwijt) mijn bedoeling is niet om u daarover aan het twijfelen te brengen dan raken we nog verder van huis dan raken we nog verder van God als Vader mijn bedoeling is wel om het verlangen op gang te brengen het verlangen om te leven als een kind van God Johannes helpt ons daarbij in dit eerste hoofdstuk we leren er Jezus kennen als de Zoon we leren er God kennen als Vader alles gaat uit van hem B om te beginnen: het woord waarmee God alles geschapen heeft het is een krachtige werking die uitgaat van God hij is het die spreekt en dan gebeurt er wat! een kind van God houdt zich dus aan dat woord zo is er leven in dat woord het woord van God geeft een doel aan je bestaan door Gods Geest kunnen we de dingen echt beleven en het leven was het licht voor de mensen je ziet de weg voor je die je kunt gaan je ziet Jezus zelf als Gids maar eerst kwam er nog een andere gids, vertelt Johannes ook een Johannes Johannes de Doper wel weer iemand die van God uitgaat (vs. 6) door God gezonden C je mag Johannes de Doper inderdaad beschouwen als een geschenk van God die geduld heeft met mensen want straks gaat God hele nieuwe dingen doen het woord wordt mens de volheid van God wordt zichtbaar in één persoon dat is wennen! om die overgang niet te groot te maken komt Johannes de Doper een profeet in de stijl van Elia een profeet in de stijl van het Oude Testament namens alle andere profeten die er zijn geweest mag hij de Christus aanwijzen hij helpt ons bij de overgang van Oud naar Nieuw hij helpt ons om te wennen aan het heldere licht dat nu gaat schijnen het is de vraag of dit voldoende geholpen heeft bij veel mensen heeft het niet gewerkt Jezus heeft ondervonden hoe mensen bleven knipperen tegen dat licht ze vonden het maar eng ze bleven liever in de schaduw je merkt dat nog steeds op en rond het kerstfeest de manier waarop het verhaal wordt verteld voor veel mensen is dat het verhaal van Jozef en Maria die een kindje kregen en zeker was het een bijzonder kindje God had voor hem een bijzondere taak in de beleving van veel mensen is Jezus namelijk Gods Zoon geworden God maakt iets groots van het kind van Maria maar dan is het nog steeds het kind van Maria het blijft allemaal nog ‘gewoon’ het blijft allemaal nog in de schaduw waar wij ons prettig voelen wat we zelf een beetje kunnen overzien maar Johannes noemt Maria niet eens pas in hoofdstuk 2 komt ze (naamloos!) langs Johannes wijst consequent naar God van wie alles uitgaat D zo moeten wij ook Christus Jezus zien: iemand die rechtstreeks uitgaat van God zelf Zoon van God! al van voor zijn geboorte uit Maria dat is het verhaal van kerst: het verhaal van God hij gaat grote dingen doen in deze wereld hij gaat grote dingen doen aan ons want hoe kijken we aan tegen onszelf? de manier waarop we over Jezus denken werkt hier door E wanneer ik Jezus vooral zie als kind van Maria, beschouw ik zo ook mezelf als een kind van mijn vader en moeder natuurlijk hebben ze me verteld over God die alles gemaakt heeft die door Jezus ons wil redden en dus bogen wij ons richting die God hij kwam er a.h.w. ‘bij’ voor de beleving van veel mensen werkt het ook zo: ik heb hier mijn gewone leven het geloof in God komt daar als toevoeging bij het is dan logisch dat het niet je hele leven beheerst je bent je continu bewust wie je bent als kind van je vader en je moeder maar je bent niet continu bezig met je relatie tot God ‘je kunt niet altijd aan God denken’ dat voelt als onnatuurlijk en dat was het ook! maar nu mag je je anders naar jezelf leren kijken bij het heldere licht van Jezus Christus je mag jezelf leren zien als kind van God dat wordt jouw nieuwe natuur in sommige kringen zegt men: ‘laat het kerst worden in jouw hart’ ‘Jezus moet in jouw hart worden geboren’ het is misschien wat ongelukkig uitgedrukt maar het verwijst naar iets wat inderdaad zo door God is bedoeld: dat je je openstelt voor Christus dat God zo van jou een nieuwe persoonlijkheid mag maken dan is het niet meer vreemd om je aan Gods geboden te houden je bent toch zijn kind? dan is het niet meer vreemd om zijn koninkrijk te zien als doel van je bestaan dan is het normaal om Gods wil te betrekken bij al je keuzes voor je opleiding voor je werk voor je vrienden zelfs voor je vakantiebestemming voor Jezus was het heel normaal om zich helemaal in te zetten voor de zaak van zijn Vader voor ons is het meestal niet normaal het is echt een ander bestaan maar het is wel wat God door zijn Geest in ons wil uitwerken daarvoor kwam Jezus wie hem ontvangt, krijgt van hem een groot voorrecht dat je het net als Jezus heel gewoon gaat vinden pas dan ben je echt een kind van God

39 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

40 Gezang 121, NG62: 7, 8, 9 7 Wie uit God geboren is, wie Hij riep uit duisternis, doet zoals de Heer gebiedt; hoor, het Woord is hem een lied. Wees met ons, Heer.

41 Gezang 121, NG62: 7, 8, 9 8 Door de wereld gaat Gods Woord, klinkt tot aan het einde voort. Maak het wijd en zijd bekend: 't Woord volbrengt waartoe Hij 't zendt. Wees met ons, Heer.

42 Gezang 121, NG62: 7, 8, 9 9 't Woord, gesproken in de tijd, geldig voor de eeuwigheid, gaat bij ons van mond tot mond, totdat Christus wederkomt. Wees met ons, Heer.

43 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

44 ONZE PARTNERS IN INDIA RPCNEI kerken in Noord Oost India
Bhatwari Uttarkashi PTS, Dehra Dun PFCC, Kalimpong, Ds. Lucksom RPCI, Delhi RPCNEI: Churachandpur EHA, Delhi SPANDANA project, Lakhnadon PFC RPCNEI kerken in Noord Oost India RCSI, Bangalore Saturday, December 13, 2014

45 BROEDERS & ZUSTERS IN CHRISTUS, ik groet u namens de RPCNEI en ook persoonlijk
MIJN OFFICIËLE NAAM IS LUNGAWIRUOL KHAWBUNG MAAR U KUNT ME LAWR NOEMEN. IK BEN DOMINEE VAN DE REFORMED PRESBYTERIAN CHURCH VAN NOORDOOST INDIA. IK BEN ZENDELING EN DOMINEE SINDS 1998 IK HEB EEN GEZIN – EEN VROUW, EEN DOCHTER EN EEN ZOON MIJN VADER IS EMERITUS PREDIKANT EN MIJN MOEDER ONDERSTEUNT HEM ALS HUISVROUW IK HEB 3 BROERS EN 2 ZUSSEN, ALLEMAAL GETROUWD EN MET KINDEREN. Saturday, December 13, 2014

46 MISSIE VAN DE RPCNEI CENTRAAL BESTUUR – HOOFDKWARTIER
KERKPLANTING – MENSEN BEREIKEN EVANGELISATIE (PREDIKING, ONDERWIJS, LEIDERSCHAP & GEMEENSCHAP) ONWIKKELING – WOORDEN OMZETTEN IN DADEN Saturday, December 13, 2014

47 FOTO’S Saturday, December 13, 2014

48 STUDEREN AAN DE ETF, Leuven (September 25 7:50, tot nu)
IK BEN MET STUDIEVERLOF IN OPDRACHT VAN MIJN KERK. MOMENTEEL VOLG IK EEN MASTERSTUDIE THEOLOGIE AAN DE ETF IN LEUVEN. IK WORD ONDERSTEUND DOOR DE VOOR DE ZENDING SAMENWERKDENDE KERKEN IN HET ZUIDEN (KihZ), DE RPCNEI IN INDIA EN DOOR DE VERRE NAASTEN DANK U WEL VOOR UW HULP. IK BEN GEZEGEND EN BEVOORRECHT DAT IK HIER KAN ZIJN SAMEN MET HET VOLK VAN GOD. Saturday, December 13, 2014

49 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

50 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

51 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

52 Gezang 82, NG 45: 1, 4 1 Blaas de bazuin en sla de trom, geboren is Gods kind! Laat alle klokken luiden gaan, kom zingend rond de kribbe staan, zijn koninkrijk begint, hosanna, hosanna, zijn rijk begint!

53 Gezang 82, NG 45: 1, 4 4 Blaas de bazuin en sla de trom en roep: Victoria! Geen leven is nu zonder zin, gegeven is: een nieuw begin - o zing halleluja, hosanna, o zing halleluja!

54 Liturgie ds. K. Harmannij
LvdK 138: 1, 3 Opwekking 461: Opwekking 430: Matteüs 1: Koor : “Nu laat U mij in vrede gaan” Johannes 1: LvdK 150: Gezang 121: 7, 8, 9 Gezang 82: 1, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Zending

55 Gezang 182E 4-stemmig

56 Liturgie ds. A.O. Reitsema em. Amersfoort-Vathorst
Gezang 79: 1, 2 Psalm 80: 1, 10 Maleachi 3: Lucas 1: Gezang 48: 1 Lucas 1: 17 LvdK 119: 1a, 2v, 3m, 4v, 5a Gezang 169: 3, 5 Opwekking 27: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

57 Samen werken aan gemeente zijn!
14 januari 2015 Op deze gemeente avond in blok 2 gaan we met elkaar in gesprek over ons geloof en onze drijfveren. De avond wordt geleid door Moniek Mol van het landelijk praktijkcentrum. De avond begint om uur!!! Meer informatie vind je in het kruispunt van 21 december 2014

58 Stel u heeft thuis 9 bijbels...
HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! De actie gaat nog steeds door! Stel u heeft thuis 9 bijbels... Zoveel usb-sticks zijn hier in Best ingeleverd om de bijbel in Noord Korea te verspreiden… Er zijn echt nog veel meer usb-sticks nodig. Doe mee en lever ook een usb-stick in! De doos staat nog steeds achterin in de kerk. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij"

Verwante presentaties


Ads door Google