De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrije centra voor leerlingenbegeleiding Onderwijsloopbaan- begeleiding Vives-studenten - Kortrijk 17 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrije centra voor leerlingenbegeleiding Onderwijsloopbaan- begeleiding Vives-studenten - Kortrijk 17 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Vrije centra voor leerlingenbegeleiding Onderwijsloopbaan- begeleiding Vives-studenten - Kortrijk 17 november 2014

2 Op zoek naar perspectieven voor… 2

3 Situatieschets School & CLB - leerlingSchool & CLB - - leerling 3

4 Wat zoeken we juist?  Een digitale keuzetool op maat van de leerling zou de overgang van SO naar HO, vanuit de zelfverantwoordelijkheid van de laatstejaars leerling, kunnen verbeteren.  Aan de hand van het beantwoorden van een aantal vragen (eventueel ondersteund door filmpjes) wordt de student geholpen en uitgedaagd om onderdelen van zijn keuzeproces op te nemen en/of in gesprek te gaan met een keuzebegeleider/CLB. 4

5  3 doelstellingen voor het project : 1. een voor laatstejaars leerlingen aantrekkelijke en laagdrempelige tool 2. een duidelijke signalisatiefunctie met interventiemogelijkheden voor school en CLB 3. inhoud gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over keuzeproces en -taken 5

6 Ons OLB-doel: 6 We willen onze begeleiding structureren volgens een model dat aantoonbaar werkt om leerlingen en hun ouders te ondersteunen in het maken van een goede studiekeuze en bij het verwerven van loopbaancompetenties

7 Studiekeuze-modellen Twee wetenschappelijk getoetste modellen in Vlaanderen.  Dynamisch keuzeontwikkelingsmodel. Van Esbroeck & Zaman (V.U.B.)……………………….CLB-GO!  Studiekeuzetaken-model van Verschueren & Germeijs (K.U.Leuven)………………VCLB 7

8 Doel: bevorderen van het keuzeproces van de leerling 8 Zelfsturing Een goede studiekeuze

9 1. Sensibiliseren - oriënteren 9 Je bent je bewust van het feit dat er een studie- keuze aankomt en je bent bereid om je hier zo goed mogelijk op voor te bereiden.

10 Sensibiliseren - oriënteren Weten: cognitief - structuur van het onderwijs - bijkomende reglementering Attitude: affectief – dynamischaffectief – dynamisch Keuze = crisis - gevoelens - waarderingen - inzichten 10

11 Sensibiliseren - oriënteren Een stapje dichter bij…. Career adaptability:  Betrokkenheid op de loopbaan: bewust zijn van hoe heden, verleden en toekomst samen- hangen; leren plannen  Zelfbepaling: zelf verantwoordelijk voelen voor uitbouw eigen loopbaan  Leergierigheid: zelf initiatief nemen  Zelfvertrouwen m.b.t. het maken van succesvolle loopbaankeuzes 11

12 2. Exploreren in de breedte… 12 Je verkent het aanbod aan opleidings- en beroepsmogelijkheden

13 Exploreren in de breedte…  Horizonverruiming - Gender - SES  Objectieve, volledige informatie op neutrale wijze … ? - school – scholengemeenschap – regio - leerkracht - kassenraad - leerling -ouders 13

14 3. Exploreren in de diepte… Je gaat gericht op zoek naar gedetailleerde informatie en je vergelijkt alternatieven 14

15 Exploreren in de diepte…  Informatie versus voor-oordelen.  Wat wil ik vinden in de diepte ? Checklist…  Engagement – binden  Uit onverwachte hoek… 15

16 4.Zelfconceptverhelderen… Je staat stil bij kenmerken van jezelf. Belangstelling, waarden, vaardigheden, persoonlijkheid en motivatie…zijn relevante aspecten van je zelfbeeld en bepalen mee je keuze. 16

17 Zelfconceptverhelderen… Dromenbedrog ?bedrog ? Persoonlijkheidvorming Belangstelling Studiehouding 17

18 Zelfconcept verhelderen Capaciteiten Schoolse vorderingenrapportanalyse Competentiesook buiten school Talentenportfolio Cognitieve vaardighedenchc-proof Gezondheidfunctiebeperking Kapitaalkosten-baten Financieel Cultureel Sociaal 18

19 Kiezen… Het moment van kiezen komt dichterbij. Op basis van de informatie die je hebt verzameld maak je een keuze 19

20 Kiezen…  Keuzestijlen  Keuzecontext  Klassenraad  Overheid 20

21 Binden Je identificeert je met je gekozen studierichting, beroep of instelling zodat je meer zekerheid en vertrouwen krijgt 21

22 Binden…  Kiezen stopt niet bij een keuze.  Identificeren voor en na … 22

23 Bronnen  Onderwijskiezer.be  Op stap naar.be  VCLB-koepel.be 23

24 24

25 contact  Johan.david@vclb-koepel.be Johan.david@vclb-koepel.be 25


Download ppt "Vrije centra voor leerlingenbegeleiding Onderwijsloopbaan- begeleiding Vives-studenten - Kortrijk 17 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google