De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ecologisch bouwen en wonen in ’De Wolden’, Drenthe en ……

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ecologisch bouwen en wonen in ’De Wolden’, Drenthe en ……"— Transcript van de presentatie:

1 Ecologisch bouwen en wonen in ’De Wolden’, Drenthe en ……
STICHTING ECODOMUS Ecologisch bouwen en wonen in ’De Wolden’, Drenthe en …… Ecologisch bouwen en wonen.

2 ECO - DOMUS ECO = Evenwicht tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving. DOMUS = Latijn voor: huis of woning.

3 ECODOMUS Stichting sinds 11-9-2007!
Voor 100% particulier (bewoners) initiatief. Gevestigd in de gemeente ‘De Wolden’.

4 De initiatiefnemers Begonnen als een kleine groep die zelf anders wilden bouwen. Nu, een grote groep enthousiastelingen.

5 INHOUD Aanleiding / start. Wat wil Ecodomus? Uitgangspunten. Project.

6 AANLEIDING Bouwplannen in Middelveen IV medio 2005
Groep bewoners wil samen ecologisch bouwen. Geen mogelijkheden bouw 7 ecologische woningen Constateren gebrek aan kennis over anders bouwen. Onbekend maakt onbemind.

7 De Wolden inhaalslag Gemeente De Wolden is een witte vlek op de kaart van Drenthe als het gaat om duurzame (Dubo) projecten.

8 De uitdaging! Uitleggen, ecologisch leven / bouwen en wonen
Draagvlak creëren.

9 Begin van een lange tocht!
Ideeën op papier zetten in startdocument. Gesprekken met politiek gemeente / provincie. Oprichten Stichting Ecodomus Bezoeken aan initiatieven elders in het land.

10 Het milieu is op eens HOT!
De wind in de zeilen Plotseling veel aandacht in de medio over ecologie / broeikas / opwarming v.d. aarde. Film van Al Gore. Brief van CEO’s grote bedrijven aan kabinetsformateur. Speech van Bill Clinton tijdens bezoek Nederland. Het milieu is op eens HOT!

11 Resultaten Project opzet ‘Programma Ecodomus’
De Stichting Ecodomus staat in de steigers. Steun van: * KNHM (Heidemaatschappij) * Provincie Drenthe * Gemeente De Wolden * St. EcoVilla (Essent)

12

13 Doel Ecodomus Op een structurele manier bevorderen van de aandacht voor duurzaam milieuvriendelijk en ecologisch bouwen.

14 Uitgangspunten Actieve bewonersparticipatie hét leidende principe, uitgangspunt voor onze werkwijze! Ecologisch bouwen. Landschappelijk ingepast. Organisch vormgegeven. Gedeeltelijk mandielig in opzet.

15 A. Ecologisch bouwen Duurzame materialen.
Streven naar terugdringen nutsvoorzieningen: Gas, water, elektra, riool enz. Gescheiden afvoer rioolwater. “Nulenergie woning” * Isolatie * Aardwarmte * Warmtekrachtkoppeling * Zonne-energie

16 B. Landschappelijk ingepast
Eén met de omgeving bouwen. Woningen bouwen die min of meer natuurlijk overlopen in naastliggende landschap. * Geen “Gammaschutting” * Natuurlijke overgang van privé naar openbaar gebied.

17 C. Organische vormgeving
De menselijke maat en welbevinden in en rondom gebouw staat voorop! Denk aan: * Architectuur en vormgeving, * Gezond binnenklimaat, * Optimale daglicht toetreding, * Kleurstelling, * Natuurlijke materialen.

18 D. Mandielig Woeste veengronden werden in Drenthe vroeger in ‘mandielig’ gebruik afgegraven. Ook uitdrukking voor scheidingsmuren en erfafscheidingen. Mandielig ecologisch bouwen en wonen: * Materieel (investeren / gezamenlijk gebruik) * Sociaal. “Drentse naoberschap”

19 Project Ecodomus Binnen vier jaar wil Ecodomus de volgende zaken gerealiseerd hebben in De Wolden: 1. Voorlichting en bewustwording. 2. Verzamelen van kennis en informatie. 3. Organiseren van brede bewonersparticipatie. 4. Inventariseren knelpunten. 5. Realiseren ecologisch bouwproject in ‘De Wolden’. Wat betekent dit concreet?

20 1. Voorlichting Mensen overtuigen met goede informatie door:
Informatie avonden Lesbrieven en schoolprojecten op basisscholen Lezingen en excursies Themadag(-en) c.q. markt Ontwerpprijsvraag voor kinderen Nieuwsbrieven / dorpsbladen enz.

21 2. Kennis verzamelen Er is veel informatie in het land. De kunst is deze te vinden en beschikbaar te hebben. Aanleggen databank, fysiek en digitaal Trainingen en excursies volgen Deskundigen lezingen laten verzorgen

22 3. Bewonersparticipatie
Speerpunt voor Ecodomus! Mits goed geïnformeerd weet de burger zelf heel goed wat hij wenst en wil zich daar voor inzetten. Activeer de burger door: Activerend onderzoek / planontwikkeling. Inventariseren woonwensen. Bewonersavonden. Organiseren van breed netwerk in dorpen.

23 4. Knelpunten en uitdagingen
Structuurplannen, uitgiftebeleid grond enz. kunnen anders bouwen in de weg staan. Inventariseren belemmeringen. Garanderen mogelijkheden starters/huurders. Borgen eco maatregelen na verkoop. Uitgiftebeleid (loting) kavels enz. Na inventarisatie knelpunten in overleg met gemeente / provincie oplossingen uitwerken.

24 5. Realiseren ecologisch project
Praten over ecologisch wonen is leuk maar echt bouwen is overtuigender. Daarom binnen drie jaar: Realiseren van ecologisch bouwplan(-nen), Particulier opdrachtgeverschap, Ontwikkelen “eco” hypotheek, In samenwerking met corporaties; * ecologische huurwoningen, * starterswoningen, * leeffase bestendige woningen. “De Groene Karavaan” start 2009.

25 Artist impression EcoVilla
Dichterbij dan u denkt Artist impression EcoVilla

26 Proefproject EcoVillage
Ontwerp

27 Misverstanden!? Ecologisch bouwen is voor geitenwollen sokken.
Ecologisch bouwen is veel duurder. Techniek is niet zover dus grote risico’s! = Eco-bouw is zeer gangbaar in Belgie en Duitsland. = Vanaf dag één is eco bouw netto niét duurder! = Mogelijkheden zijn simpel en bewezen in de praktijk!

28 Waarom dan zo weinig eco-bouw?
Slechts 10% van de mensen in NL bouwen zelf! Gronduitgifte kavels is monopolie van gemeenten. Projectontwikkelaars geen belang bij ecologie i.v.m. prijs woning. Bouwwereld niet bekend met eco-bouw zoals in Duitsland en België. Particulier opdrachtgeverschap is sleutel. Wat let u! Neem het initiatief in eigen hand!

29 Geïnteresseerd in Ecodomus?
Wilt u op de hoogte blijven? Wilt u actief worden? Of wilt u méér? Meld u aan! Dank u voor uw aandacht

30 Tot ziens!


Download ppt "Ecologisch bouwen en wonen in ’De Wolden’, Drenthe en ……"

Verwante presentaties


Ads door Google