De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs maak(t) het mogelijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs maak(t) het mogelijk"— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs maak(t) het mogelijk
Lucas Rurup

2 Passend onderwijs Leerlingen Teldatum: 1-10-2014 20.528
Regulier onderwijs 422 (2.06%) Speciaal basisonderwijs (landelijk 2,6%) 215 (1,02%) Speciaal onderwijs (landelijk 1,64%) Cluster 3 en 4 21.164 Alle scholen (23 besturen)

3 De ambitie Verantwoording Vertel wat je doet Oordeel bovenschools Oordeel in de praktijk Regels Eigen keuzes Landelijk gemiddelde Groei en ontwikkeling Spreken in kindkenmerken Onderwijskwaliteit Gesloten Openheid en delen Achter het bureau Naar de klas Processen Effect in de klas Tegengaan van verwijzingen Stimuleren van aannemen

4 7 doelstellingen Goed onderwijs staat centraal, onderwijsprofiel
Samenwerking met de zorgpartners Dekkend netwerk Passend arrangeren Grote betrokkenheid van ouders Een financieel gezond stabiel systeem Transparante organisatie

5 Basisaanpak van de school
Onderwijsprofiel (1,2) Basisaanbod Breedteaanbod Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Pedagogisch handelen Didactisch handelen Klassenmanagement Basisaanpak van de school Intensivering

6 Leesarrangement DL 0-10 (groep 3)
Talent 1 ½ uur vrij lezen en 1 ½ uur leescoach Basis + 1 ½ uur vrij lezen Basisaanbod - Veilig leren lezen leertijd: 4 ½ uur per week - Leesweg leertijd: 4 ½ uur per week - Leestrapeze leertijd: 4 ½ uur per week Extra aandacht voor: Wacht Hint Prijs Breedteaanbod Analyse van de leesvaardigheid met de DTLAS Protocol leesvaardigheden (+ 1 uur leertijd): - niet geautomatiseerde letterkennis : flitsen - niet geautomatiseerde clusterrijen : Radslag (eindrijm) - Auditieve vaardigheidsprobleem : Curriculum schoolrijpheid Diepteaanbod (in samenwerking met SBO-leeskliniek) Extern georganiseerde 1-op-1 begeleiding. Aanpak:

7 Dekkend netwerk in de regio 7

8 Onderwijsloket, consulent
Vragen over begeleiding in het SO, SBO en PO Ouders als gelijkwaardige partners passende onderwijsplek voldoende zicht hebben op de mogelijkheden informeren bij onafhankelijke partij ouders als oplossinggerichte gesprekspartner Ouderavonden en teamtrainingen Gespreksbemiddeling / Mediation

9 Passend arrangeren Geen indicatiecommissie
Ondersteuning vanuit het SBO en het SO (ipv van AB van het REC) Ondersteuning op de school Kortdurende arrangementen (vrij beschikbaar) Arrangementen op maat Verwijzing vanuit de driehoek ouders, school en nieuwe school Samen spreekt u het doel en de duur van het traject af Samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af als de driehoek is gesloten SBO, Cat I, II (LG) of III (MG)

10 Ondersteunings budget
Schooljaar 15-16 210 Aantal leerlingen Zorgbedrag SBO ± 4050 Cluster 4 ± 8250 Ondersteunings budget Per leerling School a 200 42.000 3 1 2% 20.600 103 Toelaatbaarheidsverklaringen + rugzakken komen er nog extra bij

11 MR en GMR Hoe ontwikkelt de school en daarmee het onderwijsprofiel zich de komende jaren? Hoe wordt het ondersteuningsbudget ingezet? Welk bedrag zit in de huidige formatie, welk bedrag kan flexibel worden ingezet? Wat betekent ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid bij ons op school?

12 OPR Instemming met het ondersteuningsplan, wettelijk 1x per 4 jaar, in ZK jaarlijks. Kritisch meedenken vanuit het perspectief van leerlingen, ouders en personeel Achteraf op beleid vanuit het samenwerkingsverband Vooraf op gesignaleerde thema’s of onderwerpen

13 Dank u wel!!


Download ppt "Passend onderwijs maak(t) het mogelijk"

Verwante presentaties


Ads door Google