De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lucas Rurup Passend onderwijs maak(t) het mogelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lucas Rurup Passend onderwijs maak(t) het mogelijk."— Transcript van de presentatie:

1 Lucas Rurup Passend onderwijs maak(t) het mogelijk

2 Passend onderwijs LeerlingenTeldatum: 1-10-2014 20.528Regulier onderwijs 422 (2.06%)Speciaal basisonderwijs (landelijk 2,6%) 215 (1,02%)Speciaal onderwijs (landelijk 1,64%) Cluster 3 en 4 21.164Alle scholen (23 besturen)

3 De ambitie Verantwoording Vertel wat je doet Oordeel bovenschoolsOordeel in de praktijk RegelsEigen keuzes Landelijk gemiddeldeGroei en ontwikkeling Spreken in kindkenmerkenOnderwijskwaliteit GeslotenOpenheid en delen Achter het bureau Naar de klas ProcessenEffect in de klas Tegengaan van verwijzingenStimuleren van aannemen

4 7 doelstellingen 1.Goed onderwijs staat centraal, onderwijsprofiel 2.Samenwerking met de zorgpartners 3.Dekkend netwerk 4.Passend arrangeren 5.Grote betrokkenheid van ouders 6.Een financieel gezond stabiel systeem 7.Transparante organisatie

5 Onderwijsprofiel (1,2) Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Pedagogisch handelen Didactisch handelen Klassenmanagement BasisaanbodBreedteaanbod Basisaanpak van de school Intensivering

6 Leesarrangement DL 0-10 (groep 3) Talent 1 ½ uur vrij lezen en 1 ½ uur leescoach Basis + 1 ½ uur vrij lezen Basisaanbod - Veilig leren lezen leertijd: 4 ½ uur per week - Leesweg leertijd: 4 ½ uur per week - Leestrapeze leertijd: 4 ½ uur per week Extra aandacht voor: Wacht Hint Prijs Breedteaanbod Analyse van de leesvaardigheid met de DTLAS Protocol leesvaardigheden (+ 1 uur leertijd): - niet geautomatiseerde letterkennis : flitsen - niet geautomatiseerde clusterrijen : Radslag (eindrijm) - Auditieve vaardigheidsprobleem : Curriculum schoolrijpheid Diepteaanbod (in samenwerking met SBO-leeskliniek) Extern georganiseerde 1-op-1 begeleiding. Aanpak: Analyse van de leesvaardigheid met de DTLAS Protocol leesvaardigheden (+ 1 uur leertijd): - niet geautomatiseerde letterkennis : flitsen - niet geautomatiseerde clusterrijen : Radslag (eindrijm) - Auditieve vaardigheidsprobleem : Curriculum schoolrijpheid

7 Dekkend netwerk in de regio

8 Vragen over begeleiding in het SO, SBO en PO Ouders als gelijkwaardige partners – passende onderwijsplek – voldoende zicht hebben op de mogelijkheden – informeren bij onafhankelijke partij – ouders als oplossinggerichte gesprekspartner Ouderavonden en teamtrainingen Gespreksbemiddeling / Mediation Onderwijsloket, consulent

9 Geen indicatiecommissie Ondersteuning vanuit het SBO en het SO (ipv van AB van het REC) – Ondersteuning op de school – Kortdurende arrangementen (vrij beschikbaar) – Arrangementen op maat Verwijzing vanuit de driehoek ouders, school en nieuwe school Samen spreekt u het doel en de duur van het traject af Samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af als de driehoek is gesloten – SBO, Cat I, II (LG) of III (MG) Passend arrangeren

10 Schooljaar 15-16 210 Aantal leerlingenZorgbedrag SBO ± 4050 Cluster 4 ± 8250 Ondersteunings budgetPer leerling School a200 42.000312% 20.600103 Toelaatbaarheidsverklaringen + rugzakken komen er nog extra bij

11 Hoe ontwikkelt de school en daarmee het onderwijsprofiel zich de komende jaren? Hoe wordt het ondersteuningsbudget ingezet? Welk bedrag zit in de huidige formatie, welk bedrag kan flexibel worden ingezet? Wat betekent ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid bij ons op school? MR en GMR

12 Instemming met het ondersteuningsplan, wettelijk 1x per 4 jaar, in ZK jaarlijks. Kritisch meedenken vanuit het perspectief van leerlingen, ouders en personeel – Achteraf op beleid vanuit het samenwerkingsverband – Vooraf op gesignaleerde thema’s of onderwerpen OPR

13 Dank u wel!!


Download ppt "Lucas Rurup Passend onderwijs maak(t) het mogelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google