De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6 november 2012Leerlijnen Evaluatie: basis - verdieping.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6 november 2012Leerlijnen Evaluatie: basis - verdieping."— Transcript van de presentatie:

1 6 november 2012Leerlijnen Evaluatie: basis - verdieping

2 Leerlijnen Waarom willen we aan de leerlijnen werken? Wat gaan we met die leerlijnen doen?

3 Leerlijnen Leerlijnen : doel Voor de leerlingen  efficiënter lesgeven doordat overlappingen en herhalingen verdwijnen  inzicht in opbouw, transfer, complexiteit  reflectie op leertaken brengt over het algemeen leerwinst op.

4 Leerlijnen Leerlijnen : doel Voor de leraren  lessen en visie op elkaar afstemmen  zicht op de beginsituatie van de leerling  continuïteit in inhouden en opdrachten  geïntegreerd (vakoverschrijdend) werken door totaaltaken in deelvaardigheden te analyseren  via leerlijnen met didactische aanpak bezig zijn en van elkaar leren

5 Leerlijnen Leerlijnen : doel Voor de vakleraar  eigen onderwijspraktijk analyseren  zelfevaluatie  reflecteren op het realiseren van leerplannen (kritisch met handboek werken)

6 Werken Werken aan leerlijnen

7 Leerlijnen leerplancomponenten van de leerplancomponenten

8 Derde graad: Derde graad: verder bouwen op eerste en tweede graad de leerlijn voltooien  rekening houden met wat al gezien is.  graadleerplan: afspreken in welk jaar wat gegeven wordt.

9 Leerlijn Leerlijn literatuur leesportfolio De opdrachten van de leesportfolio: afspraken binnen de graad + over de drie graden heen termen De termen die aangeboden worden: zie termenlijsten in het leerplan uitbreiding Kiezen voor uitbreiding of niet (bijv. mythe, sage, legende)

10 Leerlijn Leerlijn taalbeschouwing Geleidelijke opbouw Geleidelijke opbouw: afspraken binnen de graad en over de drie graden heen. Termen Termenlijst (zie leerplan) als handleiding. uitbreiding Kiezen voor uitbreidingstermen? 2014 Taalbeschouwing vanaf 2014 ook in de derde graad.

11 Leerlijn Leerlijn taalvaardigheden Luisteren kijken Spreken LezenSchrijven Taalvaardigheid

12 Leerlijn Leerlijn receptieve vaardigheden verwerkingsniveaus beoordelend structurerend beschrijvend kopiërend

13 bekende leeftijdsgenoot onbekende leeftijdsgenoot bekende volwassene Leerlijn Leerlijn receptieve vaardigheden publiek onbekende volwassene

14 Leerlijn Leerlijn productieve vaardigheden verwerkingsniveaus beoordelend structurerend beschrijvend kopiërend

15 Leerlijn Leerlijn productieve vaardigheden publiek bekende leeftijdsgenoot onbekende leeftijdsgenoot bekende volwassene onbekende volwassene

16 Een leerlijn vaardigheden Een leerlijn vaardigheden? verwerkingsniveau publiek kopiërendbeschrijvendstructurerendbeoordelend bekende leeftijdgenoot onbekende leeftijdgenoot bekende volwassene onbekende volwassene – onbekend publiek

17 Een voorbeeld luisteren

18 Leerlijn luisteren Leerlijn luisteren afbakenen luisteren & kijken kijken → beeldcultuur zakelijk luisteren horen ≠ luisteren inzicht en strategieën: kennis, vaardigheden en attitudes luisteren – leerlijn

19 Luisteren Luisteren teksttypes eerste graad een uiteenzetting van de leraar een dialoog, een polyloog een jeugdprogramma, jeugdnieuws via radio en/of tv instructies telefoongesprek een discussie een oproep tot activiteit ontspannende teksten reclameboodschappen

20 uiteenzettingen leerstofonderdelen probleemstellingen feiten, evenementen presentaties van info persoonlijke ervaringen en interesses instructies informatieve programma's, interviews, praatprogramma's, journaals activerende boodschappen, standpunten, meningen Luisteren Luisteren teksttypes tweede graad

21 uiteenzettingen leerstofonderdelen diverterende teksten verslagen van feiten en ervaringen informatieve uiteenzettingen activerende boodschappen probleemoplossende discussies Luisteren Luisteren teksttypes derde graad

22 Luisteren Koppelen aan publiek en verwerkingsniveaus verwerkingsniveau publiek Kopiërend K Beschrijvend BS Structurerend S Beoordelend BO bekende leeftijdgenoot BL onbekende leeftijdgenoot OL bekende volwassene BV onbekende volwassene – onbekend publiek OV - OP

23 Luisteren M ate van ondersteuning door luisterkader IVO BELET VOOR STIJN MEURIS (GENUANCEERD) TEGEN OUDERE GENERATIE (straatinterview) (ONGENUANCEERD) TEGEN JONGERE GENERATIE (straatinterview) TEGEN 1.Affiches zijn één element van … 2.Niet iedereen bereik je via …. 1.Affiches moeten kunnen, maar hij houdt zijn hart vast voor … 2.Ze komen té ………………… in het straatbeeld. 3.Hij heeft het vooral moeilijk met … affiches én met het … 1.De affiches hangen veel te … 2.De affiches zijn belachelijk, want … 3.Ze storen (waar?) … 4.Ze storen ook omdat (wat gebeurt er na de verkiezingen?) … 5.Ze hebben geen effect, want … 1.Ze storen (waar?) … 2.Ze hebben geen effect, want … 3.Wat zou wel een effect hebben?  LUISTERKADER

24 Leerlijn Leerlijn zichtbaar maken in schrijfkaders/ schema’s

25

26 Spreekschema INLEIDING: Welkom aan de luisteraar. Waar bevindt de luisteraar zich? Wat is er met het blote oog te zien? MIDDEN: Wat is de functie van die plaats? Wie werkt daar? Wat doet die persoon? die plaats te kennen? Structuurwoorden: ten eerste, tenslotte, Wie komt daar vaak? Is er een korte anekdote aan de plaats verbonden? Waarom is het interessant voor de luisteraar om bovendien, daarnaast, daarenboven, vervolgens, ten tweede, als laatste, dan … SLOT: Afscheid nemen van de luisteraar. Kort vertellen welke plaatsen in de buurt ook te vinden zijn. Uitleggen hoe ze ook over die plaatsen meer te weten komen. Leerlijn Leerlijn zichtbaar maken in spreekkaders/ schema’s

27 Leerlijn Leerlijn zichtbaar maken in kijkwijzersKIJKWIJZER SPREKEN INHOUD Je begrijpt alles wat gezegd wordt. - -+/-++ Het spreekdoel is duidelijk. - -+/-++ Je hoort voldoende informatie over de plaats. - -+/-++ STRUCTUUR De opbouw is vloeiend. (niet van de hak op de tak springen, niet te verwarrend) - -+/-++ In de inleiding hoor je een welkomstbericht, de naam van de plaats - -+/-++ In het slot hoor je welke plaatsen daar nog in de buurt liggen en wat je moet doen om de informatie over een andere plaats te horen. - -+/-++ Je gebruikt structuuraanduiders: ten eerste, tenslotte, vervolgens, bovendien, daarnaast, daarom, … - -+/-++ TAALGEBRUIK Je gebruikt Standaardnederlands. - -+/-++ Het woordgebruik past bij het onderwerp. - -+/-++ Je gebruikt het juiste taalregister. - -+/-++ SPREEKTECHNIEK Je spreekt niet te langzaam of te vlug. - -+/-++ Je articuleert duidelijk. - -+/-++ Je spreekt voldoende luid. - -+/-++ - -+/-++ - -+/-++

28 TOOLS Vergelijkend schema vaardigheden – teksttypes – per graad – publiek – verwerkingsniveaus Werken aan leerlijnen (opdrachten aanvullen per graad) – lezen – schrijven – luisteren – spreken

29 post-it


Download ppt "6 november 2012Leerlijnen Evaluatie: basis - verdieping."

Verwante presentaties


Ads door Google