De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘The making of’ A’kzie Wat vooraf ging… -2001 - …. …

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘The making of’ A’kzie Wat vooraf ging… -2001 - …. …"— Transcript van de presentatie:

1 ‘The making of’ A’kzie Wat vooraf ging… -2001 - …. …

2 2001-2004 2 In 2001-2004 werd er in Kortrijk samengekomen met een groep kwetsbare mensen rond sociale uitsluiting. Dit werd georganiseerd vanuit de buurtwerking (met middelen van het Sociaal Impuls Fonds en steun van het OCMW). Er werd gewerkt rond schulden en ook werd er een boekje gemaakt: een ‘sociale trotter’ Groepswerk rond armoede …

3 2001-2004 3 Ondertussen engageerden enkele mensen in armoede zich meer en mee om te strijden tegen sociale uitsluiting, ook vanuit Kortrijk! Sommigen namen deel aan de forumvergaderingen van het toenmalige Vlaams Netwerk tegen Armoede, een koepelorganisatie van alle Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen in Vlaanderen. Naar het Vlaams Netwerk tegen Armoede…

4 2001-2004 4 Langzaam aan groeide de vraag om in Kortrijk een Vereniging Waar Armen het Woord Nemen op te richten, ook de Welzijnsschakels waren hierbij betrokken. In Kortrijk ook een Vereniging?!

5 2001-2004 5 “Er bestond nog geen Vereniging Waar Armen het Woord Nemen in Kortrijk. Dat bestond wel in Brugge, Roeselare, … op andere plaatsen in West-Vlaanderen. Ik heb er voor gestreden om ook een vereniging op te richten in Kortrijk. Dat is nu al 10 jaar geleden. Mensen in armoede hebben evenveel recht als een ander. Ik heb het dan over de basisrechten: recht op een woning, recht op cultuur, recht op een goed inkomen, recht op onderwijs, …” citaat Romain In Kortrijk ook een Vereniging?!

6 2004 - … 6 Er ontstond al een naam voor de vereniging: A’kzie. A’kzie staat voor: “Als ik zie dat er problemen zijn (dialect ‘ah kzie) dan luister ik naar de mensen hun verhaal, ga na wat er achter zit om dan uiteindelijk te kunnen overgaan tot actie !” De naam A’kzie!

7 2004 - 2007 7 Woelige periode … De ondersteuning in die tijd was echter beperkt. Er was geen vaste groep vrijwilligers die zich engageerden en er was geen vaste locatie om samen te komen.

8 2007-2008 8 Hulp uit Brussel en Kortrijk … Uiteindelijk kwam er ondersteuning van de koepelorganisatie het Netwerk tegen Armoede (gevestigd in Brussel) om terug een groepswerking op te zetten. Er werd gezocht naar en lokaal om samen te komen en dit bleek mogelijk in Centrum Overleie. En vanuit het CAW werd ondersteuning geboden aan de vrijwilligers.

9 In 2008 volgde er een heropstart van de vereniging met nieuwe mensen. Maandelijks was er een bijeenkomst met een groep mensen, hoofdzakelijk bezoekers van het Centrum Overleie en Theater Antigone. 2008-2011 Nieuwe start … 9

10 A’kzie werd voorgesteld aan de sociale instanties van stad Kortrijk, de wereldverzetdag werd georganiseerd alsook oudejaarsavond, groepsuitstappen, themawerking rond geestelijke gezondheidszorg, … Er ontstond een kerngroep van vrijwilligers die alles organiseerden en samenkwamen om te vergaderen. A’kzie groeit! ‘t Is voor echt … 2008-2011 10

11 A’kzie groeit! ‘t Is voor echt… 2008-2011 11

12 Er kwam een beleidsdossier rond geestelijke gezondheidszorg “Waarom mensen in armoede gekwetst zijn en gekwetst kunnen blijven”. En er werd veel werk verzet om als A’kzie erkend te worden als Vereniging Waar Armen het Woord Nemen: visietekst en actieplan voor A’kzie opmaken, voorbereiding erkenningsdossier, opstarten van een vzw en statuten schrijven, alle financiële documenten goed bijhouden, … Ook waren er al eens meningsverschillen in de kerngroep. ‘Groot worden is niet simpel.. 2008-2011 12

13 2011 13 A’kzie erkend als vereniging! “Het was moeilijk om erkend te worden als Vereniging Waar Armen het Woord Nemen. In augustus 2010 was er inspectie vanuit de Vlaamse Overheid. Alles van 2009 (ons voorbereidend werkingsjaar) werd toen nauwgezet gecontroleerd en we waren geslaagd! Maar in september kregen we een brief dat we niet erkend waren als vereniging: we waren nog niet lang genoeg een vzw…We konden daar bezwaar tegen aantekenen en hebben dat dan ook gedaan. In december gingen we naar Brussel naar een commissie om ons dossier te verdedigen. Zo werden we erkend vanaf 1 januari 2011!” citaat Martine

14 2011 - … 14 Vanaf 2011 zijn er werkingsmiddelen (subsidies van de Vlaamse Overheid en stad Kortrijk) en komt er een professionele kracht in dienst. Ook de Raad van Bestuur breidt uit. A’kzie vestigde zich in 2012 in de Slachthuisstraat 3-5 te Kortrijk, als medehuurder bij vzw Leiaarde. A’kzie professionaliseert zich!

15 2011- … 15 Mensen in armoede en werkers bepalen samen de koers ! A’kzie professionaliseert zich!

16 2011 - … 16 A’kzie professionaliseert zich!

17 2014 17 Op 6 mei 2014 lanceert A’kzie hun website! A’kzie professionaliseert zich!

18 2014 - … 18 Ondertussen is A’kzie een erkende gesprekspartner in stad Kortrijk. A’kzie vraagt aan het beleid en aan oplossingsactoren om rekening te houden met mensen in armoede. Meer en meer wordt beroep gedaan op A’kzie. A’kzie schreef mee aan het armoedebestrijdingsplan van stad Kortrijk (2013). A’kzie is derde partner in het lokaal Netwerk Surplus (in kader van cultuur- en vrijetijdsparticipatie). Nog veel werk aan de winkel…

19 2014 - … 19 A’kzie wil zijn basiswerking verder uitbreiden om de stem van mensen in armoede beter te kunnen vertegenwoordigen ten aanzien van het beleid en oplossingsactoren. Nog veel werk aan de winkel…


Download ppt "‘The making of’ A’kzie Wat vooraf ging… -2001 - …. …"

Verwante presentaties


Ads door Google