De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project ‘Energiemeesters’ Dessel en Retie. Europees project Kempen2020 Op basis van burgemeestersconvenant Doelstelling: minstens 20% minder CO 2 in 2020.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project ‘Energiemeesters’ Dessel en Retie. Europees project Kempen2020 Op basis van burgemeestersconvenant Doelstelling: minstens 20% minder CO 2 in 2020."— Transcript van de presentatie:

1 Project ‘Energiemeesters’ Dessel en Retie

2 Europees project Kempen2020 Op basis van burgemeestersconvenant Doelstelling: minstens 20% minder CO 2 in 2020 (t.o.v. 2011) –Minder energie verbruiken –Meer HE produceren 29 burgemeesters Projectwebsite www.kempen2020.be www.kempen2020.be

3 Nulmeting 2011 = referentiejaar 36% van energieverbruik Kempen door de huishoudens –Verwarming –Elektriciteit Bijkomend energieverbruik auto’s Opmerking: zonder autosnelwegen, zonder ETS-bedrijven

4 Inleiding Pilootproject ‘energiemeesters’

5 Energiearmoede in Vlaanderen Een gezin heeft te kampen met energiearmoede als meer dan 10 % van het gezinsinkomen dient te worden besteed aan energie In de Kempen kampt 1 op de 7 gezinnen met dit probleem

6 Huidige ondersteuning in Vlaanderen Brede waaier aan ondersteuning voorhanden: –SDIP, premies, Vlaamse Energielening, communicatiedragers, … Maar: –De ondersteuning/informatie geraakt niet tot bij de juiste doelgroep, en zonder ondersteuning is dit veel te complex –Vaak te weinig samenhang tussen de onderdelen van de waaier –Studies tonen aan dat enkel sensibiliseren niet helpt, doelgroep moet individueel begeleid worden (arbeidsintensief)

7 Resultaat: –Doelgroep vindt vaak weg richting aanwezige ondersteuning niet en heeft vaak ook niet de financiële capaciteit om te investeren in energiebesparende maatregelen –Doelgroep is zich meestal totaal niet bewust van eigen energieconsumptie/energiegedrag Verhuurders zien weinig tot geen voordelen in investeren in hun huurwoningen Huidige ondersteuning in Vlaanderen

8 OCMW dient gezinnen financieel te ondersteunen (rekeningen betalen): –Dit project betracht deze rekeningen te verkleinen door een aantal oorzaken weg te nemen –Dus preventief werken in plaats van curatief –Bij gelijkaardig project in Limburg konden deelnemende gezinnen gemiddeld meer dan 500 euro besparen op energie (periode van 8 maanden ) Huidige ondersteuning in Vlaanderen

9 Wie zijn de energiemeesters? Lokale vrijwilligers Geïnteresseerd in energiezuinig en duurzaam wonen Sociaal geëngageerde mensen Vooral: de ‘missing link’ tussen de reeds bestaande ondersteuningskanalen (overheid, …) en de doelgroep Cfr. de compostmeesters

10 Energiemeesternetwerk De energiemeesters worden ondersteund door: –Andere energiemeesters –Maatschappelijk assistenten OCMW: −Doelgroep identificeren −Overeenkomst afsluiten met doelgroepgezinnen (doelgroep- gezin engageert zich via ondertekening overeenkomst tot deelname aan project) −Introductie van gezin aan energiemeester –Milieudienst gemeente −Aanspreekpunt bij vragen

11 Energiemeesternetwerk De energiemeesters worden ondersteund door: –Energiesnoeiers: −Samen met de energiemeester energiescan en opvolgscan uitvoeren −Energieverbruik analyseren −Rapport opmaken via de energiescan –Dessel: de Kringwinkel Zuiderkempen –Retie: WEB

12 Energiemeesternetwerk De energiemeesters worden ondersteund door: –IOK: −Coördinatie project −Aanbieden van vraag-gestuurde informatie aan de energiemeesters −Technische hulpmiddelen aanbieden (soft- en hardware)

13 Energiemeesternetwerk De energiemeesters worden ondersteund door: −Bond Beter Leefmilieu: –Verzorgen van de opleidingen –Inhoudelijke ondersteuning

14 Zoektocht vrijwillige energiemeesters Infoavond in november 2014 waarop alle verenigingen werden uitgenodigd Media halen: –RTV-reportage –Gemeentelijke infomagazines –Kranten (streeknieuws GVA, Nieuwsblad en HLN) –Diverse websites

15 Energiemeesternetwerk Wat doen energiemeesters? –De doelgroepgezinnen helpen bij het ontsnappen aan energiearmoede: −De resultaten van energiescanrapporten toelichten en opvolgen/helpen zodat aanbevelingen in praktijk worden omgezet −Opvolgen van het energieverbruik van de gezinnen (meterstanden) −Tips geven rond energiebesparing en energiegedrag −Tips geven rond woonhygiëne (verluchten, …) −Ondersteuning bij het realiseren van energiebesparende ingrepen (mee op zoek gaan naar premies, groene leningen, …) −Er werd een stappenplan uitgewerkt, dat bestaat uit minstens 5 bezoeken

16 Energiemeesternetwerk Wat doen energiemeesters? –Als er structurele investeringen nodig zijn: –Informeren van de VERhuurder en deze waar nodig bijstaan met informatie –Tussenpersoon tussen verhuuder en gemeente/OCMW/anderen zoals sociaal dakisolatieproject –Toelichten van verwachte terugverdientijden van investeringen –Altijd in samenwerking met en ondersteund door professionals –Regelmatig wordt samenkomst tussen energiemeesters georganiseerd

17 De opleiding tot energiemeester Samenwerking met Bond Beter Leefmilieu Zij organiseren jaarlijks project ‘Energiejacht’ en in dit kader werd de opleiding uitgewerkt Opleiding wordt gegeven door een team van Ecolife Opleiding vond plaats in Retie zodat er geen verplaatsingen dienden te worden gemaakt 3 sessies van 3 uur Ondersteuning bij opname meterstanden via website www.energieid.bewww.energieid.be

18 Wat hebben we al geleerd? Zeer moeilijk om vrijwilligers te vinden! Aangeleverde gezinnen: MA’s zijn te selectief geweest (onze schuld;-) Sommige woningen zijn zo slecht dat ingrepen en/of bijgestuurd gedrag slechts druppel op hete plaat zijn Eigenaars overtuigen is altijd moeilijk Bij vervolg: trachten naar Limburgs model uit te werken, met mogelijk aanvulling door vrijwilligers

19 Vragen? IOK: –Steven Heylen (milieudienst): steven.heylen@iok.be / 014 014 564 269 steven.heylen@iok.be –Steven Vleugels (woonbeleid): steven.vleugels@iok.be / 014 563 283 steven.vleugels@iok.be

20


Download ppt "Project ‘Energiemeesters’ Dessel en Retie. Europees project Kempen2020 Op basis van burgemeestersconvenant Doelstelling: minstens 20% minder CO 2 in 2020."

Verwante presentaties


Ads door Google