De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Transportrecht Rotterdam, november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Transportrecht Rotterdam, november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Transportrecht Rotterdam, november 2013

2 Vandaag Terugblik les 3 Wegvervoer Uitspraak over aansprakelijkheid wegvervoerder bespreken

3 Terugblik Schrijf op welke stappen volgen nadat schade/tekort/te laat is geconstateerd bij aankomst, wanneer goederen worden vervoerd van A naar B, in geval van vervoer over de weg (CMR)

4 Aansprakelijkheid wegvervoerder Doorbreking beperking aansprakelijkheid in geval van opzet of grove schuld van de vervoerder (artikel 29 CMR) Ook in geval van opzet of grove schuld van ondergeschikten (artikel 29 lid 2 CMR)

5 Aansprakelijkheid wegvervoerder 2 vrachtwagens met sigaretten op een drukke parkeerplaats in Noord-Italië Chauffeurs in strijd met uitdrukkelijke instructies niet in de vrachtwagen gebleven Schade Factuurwaarde € 500.000,00 Beperkte aansprakelijkheid € 250.000,00 Accijns € 1.500.000,00

6 Aansprakelijkheid wegvervoerder Uitleg van “Opzet of grove schuld” Wet: “roekeloos en met de wetenschap dat” HR: “degene die zich aldus gedraagt het aan de gedraging verbonden gevaar kent en zich er van bewust is dat het gevaar zich zal verwezenlijken aanzienlijk groter is dan de kans dat dit niet zal gebeuren, maar zich hierdoor niet van dit gedrag laat weerhouden”

7 Aansprakelijkheid wegvervoerder Hof: geen opzet of grove schuld Beperkte aansprakelijkheid Geen gevolgschade (ook geen accijns)

8 Aansprakelijkheid wegvervoerder Hoge Raad: Objectieve kansberekening Kans dat het gevaar zich zal verwezenlijken is aanzienlijk groter dan de kans dat dat niet gebeurt Conclusie: Doorbreking limiet (in Nederland) bijna niet meer mogelijk In deze zaak betaalt vervoerder € 250.000,00

9 Aansprakelijkheid wegvervoerder CMR Verjaringstermijn 1 jaar (artikel 32 CMR) Opzet of grove schuld 3 jaar (artikel 32 CMR) Verjaring stuiten

10 Nationaal vervoer AVC (Algemene VervoersCondities) Boek 8 BW artikel 8:1090 – 1138 BW Artikel 8:1090 BW definitie vervoersovereenkomst over de weg

11 Aansprakelijkheid wegvervoerder AVC Resultaatsverbintenis (artikel 9 lid 2 AVC) Binnen redelijke termijn (artikel 9 lid 3 AVC) Uitgangspunt is aansprakelijkheid, tenzij overmacht (artikel 10 lid 1 AVC) Inschakelen van hulppersonen voor rekening en risico vervoerder (artikel 10 lid 2 AVC) Bijzondere ontheffingsgronden (artikel 11 AVC)

12 Aansprakelijkheid wegvervoerder AVC Beperkte aansprakelijkheid vervoerder € 3,40 per kilogram (artikel 13 lid 1 AVC) Vertragingsschade, alleen vrachtprijs (artikel 13 lid 3 AVC) Doorbreking beperkte aansprakelijkheid in geval van opzet of bewuste roekeloosheid vervoerder (artikel 14 AVC) Opzet of bewuste roekeloosheid ondergeschikten vervoerder leiden niet tot doorbreking (artikel 14 AVC)

13 Aansprakelijkheid wegvervoerder AVC Verjaringstermijn 1 jaar (artikel 28 AVC) Verjaring stuiten Mogelijkheid tot arbitrage (artikel 29 AVC)

14 Aansprakelijkheid wegvervoerder Lees de uitspraak Benoem de partijen Wat zijn de standpunten van partijen en welke argumenten worden hierbij gebruikt Wat is het oordeel van de rechter? Bespreek de bevindingen

15 Volgende week Reader meenemen Zee- en binnenvaartvervoer Lezen Pagina 145 – 170 en 203 - 218


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Transportrecht Rotterdam, november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google