De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. Jeroen Sytsma We lezen: Habakuk 3 De preek gaat over: Habakuk 3: …. toch zal ik juichen voor God Het eerste lied: Opwekking 136 Vandaag is er kinderkerk “Mazzel”, voor de kinderen van groep 3 en 4 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 136 Zingen: PvN 98 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 136 Zingen: PvN 98 Wet Zingen: Heer ontferm U Gebed Lezen: Habakuk 3 Zingen: PvN 130 Preek: Habakuk 3: Zingen: Gezang 34 Doopformulier 3 . .

3 Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 136 Zingen: PvN 98 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 136 Zingen: PvN 98 Wet Zingen: Heer ontferm U Gebed Lezen: Habakuk 3 Zingen: PvN 130 Preek: Habakuk 3: Zingen: Gezang 34 Doopformulier 3 . .

4 U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Opwekking 136: 1, 2 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds bij U zijn, laat mij nooit alleen. . .

5 Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.
Opwekking 136: 1, 2 Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij, Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, laat mij nooit meer gaan. . .

6 Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 136 Zingen: PvN 98 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 136 Zingen: PvN 98 Wet Zingen: Heer ontferm U Gebed Lezen: Habakuk 3 Zingen: PvN 130 Preek: Habakuk 3: Zingen: Gezang 34 Doopformulier 3 . .

7 De Heer deed nieuwe wonderen voor ons Dat vraagt om nieuwe psalmen,
. . PvN 98 a, b, c, d, e BAND De Heer deed nieuwe wonderen voor ons Dat vraagt om nieuwe psalmen, dus zing voor Hem dit lied De Heer heeft sterke armen, Hij kwam en overwon En met zijn eigen handen heeft Hij zijn volk verlost . .

8 De hele wereld heeft het goed gezien Laat alle mensen zingen,
. . PvN 98 a, b, c, d, e BAND De hele wereld heeft het goed gezien Laat alle mensen zingen, maak allemaal muziek De Heer deed goede dingen, de koning overwon Laat alle klokken luiden, God heeft zijn volk verlost . .

9 God heeft laten zien dat Hij redt Aan de mensen deed Hij voor
. . PvN 98 a, b, c, d, e ALLEN God heeft laten zien dat Hij redt Aan de mensen deed Hij voor wat rechtspraak is En telkens weer bedenkt Hij dat Hij van van ons houdt De hele wereld heeft het goed gezien: God is trouw, Hij bevrijdde Israël opnieuw. . .

10 De Heer doet nieuwe wonderen voor ons Dat vraagt om nieuwe psalmen,
. . PvN 98 a, b, c, d, e BAND De Heer doet nieuwe wonderen voor ons Dat vraagt om nieuwe psalmen, dus zing voor hem dit lied De rechter is in aantocht, Hij komt en overwint De Heer onttroont het kwade, Hij rekent er mee af Als rechter van de aarde, spreekt God zijn oordeel uit. Wat krom is, maakt Hij recht en wat stuk ging, maakt Hij heel. . .

11 God heeft laten zien dat Hij redt
. . PvN 98 a, b, c, d, e ALLEN God heeft laten zien dat Hij redt Alles wat op aarde leeft zingt deze psalm Laat heel de schepping zingen, kom zing met ons mee Rivieren, hoge bergen, diepe zee Doe maar mee, alles wat kan zingen, zingt nu mee . .

12 Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 136 Zingen: PvN 98 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 136 Zingen: PvN 98 Wet Zingen: Heer ontferm U Gebed Lezen: Habakuk 3 Zingen: PvN 130 Preek: Habakuk 3: Zingen: Gezang 34 Doopformulier 3 . .

13 Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 136 Zingen: PvN 98 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 136 Zingen: PvN 98 Wet Zingen: Heer ontferm U Gebed Lezen: Habakuk 3 Zingen: PvN 130 Preek: Habakuk 3: Zingen: Gezang 34 Doopformulier 3 . .

14 Heer ontferm U a, b, c, d Band: Mensen zonder liefde, zonder lied - Allen: Heer, ontferm U over ons. Band: Mensen zonder vrienden, zonder hoop – Band: Mensen zonder vader, zonder naam – Band: Mensen zonder moeder, zonder troost –

15 O Heer, ontferm u, ontferm u over ons en hoor ons, kom ons tegemoet.
Heer ontferm U a, b, c, d Allen O Heer, ontferm u, ontferm u over ons en hoor ons, kom ons tegemoet. O Heer, ontferm u, ontferm u over ons. Als u iets doet, dan komt het goed.

16 Heer ontferm U a, b, c, d Band: Mensen zonder water, zonder brood -
Allen: Heer, ontferm U over ons. Band: Mensen zonder kleren, zonder eer - Band: Mensen zonder vrede, zonder vuur - Band: Mensen zonder mensen, zonder U -

17 O Heer, ontferm u, ontferm u over ons en hoor ons, kom ons tegemoet.
Heer ontferm U a, b, c, d Allen O Heer, ontferm u, ontferm u over ons en hoor ons, kom ons tegemoet. O Heer, ontferm u, ontferm u over ons. Als u iets doet, dan komt het goed.

18 Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 136 Zingen: PvN 98 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 136 Zingen: PvN 98 Wet Zingen: Heer ontferm U Gebed Lezen: Habakuk 3 Zingen: PvN 130 Preek: Habakuk 3: Zingen: Gezang 34 Doopformulier 3 . .

19 gaan nu naar Kinderkerk “Mazzel”
Kinderen van groep 3 en 4  gaan nu naar Kinderkerk “Mazzel”

20 Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 136 Zingen: PvN 98 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 136 Zingen: PvN 98 Wet Zingen: Heer ontferm U Gebed Lezen: Habakuk 3 Zingen: PvN 130 Preek: Habakuk 3: Zingen: Gezang 34 Doopformulier 3 . .

21 Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 136 Zingen: PvN 98 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 136 Zingen: PvN 98 Wet Zingen: Heer ontferm U Gebed Lezen: Habakuk 3 Zingen: PvN 130 Preek: Habakuk 3: Zingen: Gezang 34 Doopformulier 3 . .

22 Uit de diepten roep i-k u, Heer mijn God Ik heb u nodig Here luister,
PvN 130 Uit de diepten roep i-k u, Heer mijn God Ik heb u nodig Here luister, Nu ik schor gebeden fluister Luister toch, Heer, luister toch Als u niets dan zond-e zag, Heer mijn God Wie bleef in leven? Maar u wilt nu Juist vergeven, dus verdient u Diep ontzag, ons diep ontzag

23 Ik blijf wachten tot-u komt, Heer mijn God
PvN 130 Ik blijf wachten tot-u komt, Heer mijn God Ik blijf nog sterker op u wachten Dan een mens in lange nachten Wacht op licht, het morgenlicht Israël, hoop op d-e Heer, hoop op God Want hij heeft zich aan jou verbonden Hij verlost je van je zonden Hij maakt vrij, hij maakt jou vrij

24 Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 136 Zingen: PvN 98 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 136 Zingen: PvN 98 Wet Zingen: Heer ontferm U Gebed Lezen: Habakuk 3 Zingen: PvN 130 Preek: Habakuk 3: Zingen: Gezang 34 Doopformulier 3 . .

25 Al heb ik niets meer, toch zal ik juichen voor God
. . Tekst: Habakuk 3: Al heb ik niets meer, toch zal ik juichen voor God . .

26 Hoe lang nog HEER, moet ik om hulp roepen en u luistert niet?
. . Tekst: Habakuk 3: - Van (hf. 1 en 2): Hoe lang nog HEER, moet ik om hulp roepen en u luistert niet? - Naar (hf. 3): Al heb ik niets meer, toch zal ik juichen voor God Wat is er met Habakuk gebeurd? . .

27 Wat is er met Habakuk gebeurd? → Gebed
. . Tekst: Habakuk 3: Wat is er met Habakuk gebeurd? → Gebed ‘Heer, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, HEER, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand. Maar toon uw mededogen als het tumult losbarst’ . .

28 Wat is er met Habakuk gebeurd? → Visioen
. . Tekst: Habakuk 3: Wat is er met Habakuk gebeurd? → Visioen ‘Om uw eigen volk te redden trekt u uit, met zijn eigen pijlen doorboort u de aanvoerder van de krijgers’ . .

29 Al heb ik niets meer, toch zal ik juichen voor God
. . Tekst: Habakuk 3: Al heb ik niets meer, toch zal ik juichen voor God tegenstelling met ons gewone leven een voornemen geen gebod maar hoop . .

30 Al heb ik niets meer, toch zal ik juichen voor God
. . Tekst: Habakuk 3: Al heb ik niets meer, toch zal ik juichen voor God zes of zeven keer niks? God is er altijd . .

31 . . Tekst: Habakuk 3: . .

32 . . Tekst: Habakuk 3: Al zal ik … tòch zal ik … . .

33 Collecte: Luisterlied: Hemel Dichterbij
. . Zingen: Gezang 34 Doopformulier 3 Doop Zingen: Gezang 148 Gebed Collecte: Luisterlied: Hemel Dichterbij Zingen: Kom en zing voor onze Maker Zegen . .

34 Al zou de vijgeboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn,
. . Gezang 34: 1, 2, 3 Al zou de vijgeboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij nieuwe wijn. Al draagt ook de olijf geen vruchten, ontbreekt het koren op het veld met Hem heb ik geen kwaad te duchten die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld. . .

35 Al loopt geen schaap meer in de weide
. . Gezang 34: 1, 2, 3 Al loopt geen schaap meer in de weide en staat geen rund meer in de stal, toch zal ik mij in Hem verblijden, die is, die was en komen zal. Hij maakt mijn voeten als der hinden, zodat ik op mijn hoogten treed. 'k Zal mij aan zijn beloften binden, en word met zijn gezag bekleed. . .

36 Al kwellen ziekten, zorgen, machten,
. . Gezang 34: 1, 2, 3 Al kwellen ziekten, zorgen, machten, ik zal hen met Gods woord verslaan. Ik blijf zijn beeld in mij verwachten, al klaagt de boze mij ook aan. Zelfs dan zal ik nog blijven juichen: De HERE God, Hij is mijn kracht, en ied're vijand zal zich buigen voor Hem die alles heeft volbracht. . .

37 Collecte: Luisterlied: Hemel Dichterbij
. . Zingen: Gezang 34 Doopformulier 3 Doop Zingen: Gezang 148 Gebed Collecte: Luisterlied: Hemel Dichterbij Zingen: Kom en zing voor onze Maker Zegen . .

38 Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Emiel en Marchella Wind hebben te kennen gegeven dat ze hun dochter Mila Isabella willen laten dopen. Onderwijs Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat uit naam van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de . .

39 opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat hij hun opgedragen had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood . .

40 gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, in overeenstemming met de uitspraak van Jezus: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe . .

41 Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte,
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) aan wie is zoals zij. Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Ze lieten zich allemaal dopen in de wolk en in de zee. Gods belofte en opdracht waren dus ook bedoeld voor de kinderen. . .

42 Al vanaf Abraham, de vader van alle gelovigen,
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Al vanaf Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door de besnijdenis aan jongens op de achtste dag na de geboorte. Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, zo schrijft hij verder aan de . .

43 gemeente te Kolosse, bent u immers met hem
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gemeente te Kolosse, bent u immers met hem begraven. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen aan de kinderen de doop bediend. De doop in de naam van de Vader is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij laat daarmee weten dat hij ons als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en zich voor ons inzet. . .

44 De doop in de naam van de Zoon is een teken
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) De doop in de naam van de Zoon is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. We mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. De doop in de naam van de heilige Geest is een teken en zegel dat hij vast en zeker in ons woont en werkt. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor . .

45 ons verdiend heeft. De schatten van Christus
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt hij tot ons persoonlijk eigendom: dat we schoongewassen zijn van onze vuilheid en dat ons leven dagelijks wordt vernieuwd, totdat we eens met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. . .

46 De doop gebiedt ons God zo te gehoorzamen
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Doopgedachtenis De doop gebiedt ons God zo te gehoorzamen als bij ons nieuwe leven past. Laten we dus toegewijd zijn aan de ene God - Vader, Zoon en heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat . .

47 we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God.
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God. Als we uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we niet aan Gods genade te twijfelen. De doop is immers een zegel en vast teken dat het verbond, dat God met ons gesloten heeft, eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden we allen getuigen van de doop van dit kind en . .

48 gedenken we onze eigen doop. Laten we ons
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedenken we onze eigen doop. Laten we ons dan niet schamen Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven. . .

49 Collecte: Luisterlied: Hemel Dichterbij
. . Zingen: Gezang 34 Doopformulier 3 Doop Zingen: Gezang 148 Gebed Collecte: Luisterlied: Hemel Dichterbij Zingen: Kom en zing voor onze Maker Zegen . .

50 zie de sterren in hun baan sterren ontelbaar, overal vandaan,
. . Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan sterren ontelbaar, overal vandaan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam. . .

51 hoor de regen als hij zingt druppels ontelbaar in de oceaan,
. . Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt druppels ontelbaar in de oceaan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam. . .

52 Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht
. . Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht geuren ontelbaar zweven af en aan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam. . .

53 Voel je hart, voel je huid voel je adem als je fluit
. . Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Voel je hart, voel je huid voel je adem als je fluit mensen ontelbaar overal vandaan onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer hoe heerlijk is Uw naam. Zie ik de zon, de sterren en de maan, wat een wonder dat ik mag bestaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam . .

54 Collecte: Luisterlied: Hemel Dichterbij
. . Zingen: Gezang 34 Doopformulier 3 Zingen: Gezang 148 Doop Gebed Collecte: Luisterlied: Hemel Dichterbij Zingen: Kom en zing voor onze Maker Zegen . .

55 Collecte: Luisterlied: Hemel Dichterbij
. . Zingen: Gezang 34 Doopformulier 3 Doop Zingen: Gezang 148 Gebed Collecte: Luisterlied: Hemel Dichterbij Zingen: Kom en zing voor onze Maker Zegen . .

56 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we:
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Kom en zing voor onze Maker . .

57 Wij vragen onze Heer, wij vragen onze Heer:
. . Vandaag en volgende week Is de collecte voor de Kerk Hemel Dichterbij Zolang de vrede uitblijft, zolang de honger groeit, bidden wij iedere dag. Zolang het nieuws nog slecht is, zolang er slaven zijn, bidden wij iedere dag. Wij vragen onze Heer, wij vragen onze Heer: . .

58 . . Vandaag en volgende week Is de collecte voor de Kerk Hemel Dichterbij Laat het Koninkrijk komen, laat ons altijd bezig zijn met Uw liefde voor de wereld: breng de Hemel dichterbij. Laat ons alles willen geven aan wie arm of eenzaam zijn. Maak ons dienaars van uw liefde: breng de Hemel dichterbij. . .

59 Wij vragen onze Heer, wij vragen onze Heer:
. . Vandaag en volgende week Is de collecte voor de Kerk Hemel Dichterbij Zolang wij blijven zoeken, zolang het donker is, bidden wij iedere dag. Zolang de wanhoop toeneemt, zolang de haat bestaat, bidden wij iedere dag. Wij vragen onze Heer, wij vragen onze Heer: . .

60 . . Vandaag en volgende week Is de collecte voor de Kerk Hemel Dichterbij Laat het Koninkrijk komen, laat ons altijd bezig zijn met uw liefde voor de wereld: breng de Hemel dichterbij. Laat ons alles willen geven aan wie arm of eenzaam zijn. maak ons dienaars van uw liefde: breng de Hemel dichterbij. . .

61 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Kom en zing voor onze Maker . .

62 Kom en zing voor onze Maker, vol verwondering en hoop
. . Band Kom en zing voor onze Maker, vol verwondering en hoop Kom en zie zijn macht en glorie, vol vertrouwen en geloof Want de God die naar ons toekomt heeft de hemel als Zijn huis En Hij zegent ons met liefde en Hij nodigt ons weer uit . .

63 Wat een liefdevolle God is Hij Hij zal ons genadig zijn
. . Allen Wees blij! Wat een liefdevolle God is Hij Hij zal ons genadig zijn Aan zijn liefde komt geen eind Hij wil on-ze blijdschap zijn . .

64 Ons verdriet en onze zorgen droeg Hij zonder vragen mee
. . Band Ons verdriet en onze zorgen droeg Hij zonder vragen mee God stond zelf in onze schoenen, Hij gaat vandaag ook met ons mee Zijn belofte laat ons leven als een kind van Gods gezin Vol vergeving en verlossing, Hij geeft ons een nieuw begin . .

65 Wat een liefdevolle God is Hij Hij zal ons genadig zijn
. . Allen Wees blij! Wat een liefdevolle God is Hij Hij zal ons genadig zijn Aan zijn liefde komt geen eind Hij wil on-ze blijdschap zijn . .

66 Kom en zing voor onze Maker, vol verwondering en hoop
. . Band Kom en zing voor onze Maker, vol verwondering en hoop Kom en zie zijn macht en glorie, vol vertrouwen en geloof Wees blij! Hij veegt alle tranen weg Wees blij! Hij verlicht al onze pijn Wees blij! Hij geeft iedereen een stem Kom en zing voor Hem . .

67 Wat een liefdevolle God is Hij Hij zal ons genadig zijn
. . Allen Wees blij! Wat een liefdevolle God is Hij Hij zal ons genadig zijn Aan zijn liefde komt geen eind Hij wil on-ze blijdschap zijn . .

68 . . Zegen . .

69 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .

70 nodigt je uit vOOR HET THEMA:
JV16+ - ZONDAG 16 NOV . 19:00u. @VOLDERIJ LAAGTE


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google