De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Volg Mij…” Luk.9:23.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Volg Mij…” Luk.9:23."— Transcript van de presentatie:

1 “Volg Mij…” Luk.9:23

2 “Volg Mij…” Luk.9:23

3 d

4 Joh.8:21-32, 36 (NBV) 31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ (…) 36 Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

5 d

6 d

7 d

8 d

9 d

10 d

11 1). Jezus spreekt tot mij

12 1). Jezus spreekt tot mij 2). Je kan Mijn stem horen

13 d

14 d

15 d

16

17

18

19 d

20 Kol.3:16 (NBV) 16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen;

21 Rom.10:17 (NBG) Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

22 Hebr.1:1-2 (NBG) 1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, 2 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.

23 Matt.16:2-3 (NBV) De Farizeeën en de Sadduceeën kwamen hem op de proef stellen met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen. 2 Hij gaf hun daarop dit antwoord: ‘Wanneer de avond valt, zegt u: “Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood.” 3 En ’s ochtends: “Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend.” De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet?

24 d

25 d

26 d

27 d

28 d

29 d

30 d

31 d

32 d

33 d

34 d

35 d

36 d = Joods Nieuwjaar (~ “Feest van Trompetten” Lev.23:24)
Rosh Hosanah was vaak verwarrend voor de slecht horenden…” = Joods Nieuwjaar (~ “Feest van Trompetten” Lev.23:24)

37 d

38 d

39 d

40 d

41 Leven we in het huis van angst…

42 Leven we in het huis van angst
of in het huis van Liefde…?!

43 d

44 d

45 d

46 d

47 d

48 d

49 d

50 d

51 Joh.10:10 NBV Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. d

52 Joh.10:10 NBV Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. d

53 Rom.14:17 NBG Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest.

54 …leven… hoop… vrede… vreugde…

55 Mijn volk, luister naar Mij…, Ps.81:9
Ik zál horen wat God, de Heer, spreken zal, want Hij zal tot zijn volk en zijn gunstelingen van vrede spreken; maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren, Ps.85:9


Download ppt "“Volg Mij…” Luk.9:23."

Verwante presentaties


Ads door Google