De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkbijeenkomst Communicatieve Vaardigheden - Zakelijke Communicatie Barbara Axters en Kaat De Strooper.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkbijeenkomst Communicatieve Vaardigheden - Zakelijke Communicatie Barbara Axters en Kaat De Strooper."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkbijeenkomst Communicatieve Vaardigheden - Zakelijke Communicatie Barbara Axters en Kaat De Strooper

2 Doel?  Gesprek over:  Handboeken: waar schieten ze tekort?  Differentiatie, variatie, activerende werkvormen  Samenwerking  Ondersteuning voor leraren die dit voor het eerst geven + van elkaar  Cursusmateriaal uitwisselen rond thema’s of leerplandoelen  Uitwerking thema’s om te delen: taakverdeling

3 Ondersteuning bieden aan  elkaar  nieuwe leraren

4 Cursusmateriaal – goede praktijkvoorbeelden?

5 Wat hebben we nog tekort?

6

7 Handboek of eigen cursus? tso

8 Handboek in de maak  Feedback?  Tips voor uitgeverij?

9 Leerplandoelen  Voor welke doelen vond je mooi materiaal in je handboek?  Voor welke doelen heb je zelf goed materiaal gemaakt?

10 Evalueren om te leren  Formatief – summatief  Proces en product  Assessment-effecten  Feedback!  Proces  Zelfregulering  Persoonlijk  Uitbreiding/ verdieping

11 Assessmentleren Groei bijhouden?

12 Schrijfkaders, ondersteunende schema’s, verbeterschema’s

13 Diversiteit als kans om tot leren te komen!

14 Differentiëren =  Pro-actief omgaan met verschillen tussen leerlingen om maximaal leerrendement bij alle leerlingen te realiseren.

15 Differentiëren Leerkansen voor elke leerling grondhouding leraar

16  op niveau van studieprogramma’s en leerwegen bijv. wiskunderichting – talenrichting  op het niveau van de vakken bijv. kangoeroeklas  binnenklasdifferentiatie bijv. niveaugroepen Differentiëren binnen of buiten de klas?

17 Differentiatie van beginsituatie leerstijlen en leerprofielen interesse volgens inhoudproductproces

18 Differentiëren inspelen op verschillen  niveau  tempo  interesse

19 Differentiëren inspelen op verschillen: leerplan  tempo: zwakke lezers meer tijd geven.  aanbod: luistermateriaal aanbrengen dat verschilt in lengte en structuur  ondersteuning: schrijfkaders aanreiken aan zwakke schrijvers  werkvormen: BZL, partnerwerk, groepswerk, coöperatief leren, peertutoring  evaluatie: criteria expliciteren

20 Differentiëren verschillen samen of apart?  DIVERGEREN : verschillen tussen leerlingen uitsplitsen  CONVERGEREN : verschillen tussen leerlingen werken complementair

21 Differentiëren: verschillen?  aanvangsprestaties  niveau, aanleg, capaciteiten en interesses  socio-economische status van het gezin  etnische afkomst of thuistaal  geslacht  opgelopen achterstand in het onderwijs + Aandacht voor betrokkenheid!!!

22 Divergerende differentiatie  Instructie samen – ene groep werkt verder met verbetersleutel en andere groep maakt eerste oefening begeleid door leraar.  Moment in de week van individuele werktijd – leestijd  opdrachtenkaartjes over geziene leerstof  Voorzie veel taken  Geef voldoende ondersteuning  Voorzie keuzemogelijkheden

23 Divergerende differentiatie Contractwerk  identieke of verschillende contracten  leerlingen begeleiden bij plannen van hun opdrachten

24 Divergerende differentiatie Hoekenwerk  Circuitsysteem  Klassikale registratie: leerling vult naam in op keuzebord  Individuele registratie: op eigen blaadje  Registratie per hoek

25 Divergerende differentiatie Co-teaching  Een geeft les, ander assisteert  Lesgeven via verschillende hoeken (spelling)  Parallel lesgeven  Afwisselend lesgeven  Interactief lesgeven: lesfasen verdelen

26 Divergerende differentiatie Peer-tutoring  Leren per twee: een biedt ondersteuning  Leren van elkaar op basis van sterktes  Samen leren buiten school: zelfde wijk

27 Divergerende differentiatie Extra (gedifferentieerde) instructie  Zo veel mogelijk info van leerlingen verkrijgen, weten waar iedereen staat  Alternatief leermateriaal: kijkwijzers – ondersteunende schema’s  Afwisseling en maatwerk  Belang van ICT!

28 Differantiatie alternatieve werkvormen  Tutor-Tutee bijv. leesstrategieën  Leerlingen stellen zelf vragen op  Leerlingen krijgen twee grote opdrachten en kiezen zelf de tijdsindeling  Eerst ene opdracht afwerken dan andere?  Beide opdrachten tegelijkertijd opstarten en data afspreken?  Taakverdeling organiseren?  Best-off portfolio  Online oefeningen maken via contractwerk

29 Differenatiatie alternatieve werkvormen  Flipping the classroom (Nicolas De Roo, Howest)  http://www.youtube.com/watch?v=2H4Rkud Fzlc http://www.youtube.com/watch?v=2H4Rkud Fzlc  http://www.youtube.com/watch?v=9aGuLui pTwg http://www.youtube.com/watch?v=9aGuLui pTwg  https://www.fi.ncsu.edu/project/fizz/ https://www.fi.ncsu.edu/project/fizz/

30 Convergerende differentiatie  Projectmatige werkvormen  Onderzoeksgerichte werkvormen  Probleemgestuurde werkvormen  Werken met casussen

31 Eigen praktijk 31

32 Hulplijn collega  Neem een roze blaadje van een collega en kleef er een geel blaadje met de mogelijke oplossing bij.  Geef dit door aan je collega.  Als de collega met jouw oplossing niet verder kan, hangt hij de twee post-its weer aan het bord.  Misschien heeft een andere collega raad die hem nog beter vooruit helpt?

33 Toegankelijk onderwijs vraagt samenwerking!

34

35 Communicatieve vaardigheden Spelletjesavond Samen naar de fitness

36 Zakelijke communicatie Ik functioneer, jij functioneert, wij functioneren

37 Taakverdeling?

38 Bronnenmateriaal  DPB Brugge: Vorm geven aan zorg vanuit handelingsgericht werken: ondersteuning vanuit de pedagogische begeleiding  DPB Brugge, pedagogische en didactische berichten vakgroep moderne talen, Frans, Engels, Duits en Nederlands.  Catherine Coubergs e.a. (2013). Binnenklasdifferentiatie: leerkansen voor alle leerlingen. Uitgeverij Acco  De site van het Steunpunt Inclusief Onderwijs: www.siho.be (SIHO)www.siho.be  Nascholing SIHO, Intensieve trainingsdag UDL, donderdag 16 mei 2013 in Antwerpen door Karen Leyman en Leen Thienpondt  Overleg met Filip Dehaene – CLB, Brugge  www.indexvoorinclusie.nl www.indexvoorinclusie.nl  www.siho.be www.siho.be  www.cast.org/UDL www.cast.org/UDL


Download ppt "Netwerkbijeenkomst Communicatieve Vaardigheden - Zakelijke Communicatie Barbara Axters en Kaat De Strooper."

Verwante presentaties


Ads door Google