De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Barbara Axters en Kaat De Strooper

Verwante presentaties


Presentatie over: "Barbara Axters en Kaat De Strooper"— Transcript van de presentatie:

1 Barbara Axters en Kaat De Strooper
Netwerkbijeenkomst Communicatieve Vaardigheden - Zakelijke Communicatie Barbara Axters en Kaat De Strooper

2 Doel? Gesprek over: Samenwerking Handboeken: waar schieten ze tekort?
Differentiatie, variatie, activerende werkvormen Samenwerking Ondersteuning voor leraren die dit voor het eerst geven + van elkaar Cursusmateriaal uitwisselen rond thema’s of leerplandoelen Uitwerking thema’s om te delen: taakverdeling

3 Ondersteuning bieden aan
elkaar nieuwe leraren

4 Cursusmateriaal – goede praktijkvoorbeelden?

5 Wat hebben we nog tekort?

6

7 Handboek of eigen cursus?
tso

8 Handboek in de maak Feedback? Tips voor uitgeverij?

9 Leerplandoelen Voor welke doelen vond je mooi materiaal in je handboek? Voor welke doelen heb je zelf goed materiaal gemaakt?

10 Evalueren om te leren Formatief – summatief Proces en product
Assessment-effecten Feedback! Proces Zelfregulering Persoonlijk Uitbreiding/ verdieping

11 Assessmentleren Groei bijhouden?

12 Schrijfkaders, ondersteunende schema’s, verbeterschema’s

13 Diversiteit als kans om tot leren te komen!

14 Differentiëren = Pro-actief omgaan met verschillen tussen leerlingen om maximaal leerrendement bij alle leerlingen te realiseren.

15 Differentiëren Leerkansen voor elke leerling
Differentiatie is geen receptenboek, maar een manier van denken > grondhouding leraar die verschillen aanvaardt, leerlingen mogen zichzelf zijn, diversiteit kan door leraar als meerwaarde ingezet worden. + grondhouding leraar grondhouding leraar

16 binnen of buiten de klas?
Differentiëren binnen of buiten de klas? op niveau van studieprogramma’s en leerwegen bijv. wiskunderichting – talenrichting op het niveau van de vakken bijv. kangoeroeklas binnenklasdifferentiatie bijv. niveaugroepen

17 leerstijlen en leerprofielen
Differentiatie van beginsituatie leerstijlen en leerprofielen interesse volgens inhoud product proces

18 Differentiëren inspelen op verschillen
niveau tempo interesse

19 Differentiëren inspelen op verschillen: leerplan
tempo: zwakke lezers meer tijd geven. aanbod: luistermateriaal aanbrengen dat verschilt in lengte en structuur ondersteuning: schrijfkaders aanreiken aan zwakke schrijvers werkvormen: BZL, partnerwerk, groepswerk, coöperatief leren, peertutoring evaluatie: criteria expliciteren

20 Differentiëren verschillen samen of apart?
DIVERGEREN: verschillen tussen leerlingen uitsplitsen CONVERGEREN: verschillen tussen leerlingen werken complementair

21 Differentiëren: verschillen?
aanvangsprestaties niveau, aanleg, capaciteiten en interesses socio-economische status van het gezin etnische afkomst of thuistaal geslacht opgelopen achterstand in het onderwijs + Aandacht voor betrokkenheid!!!

22 Divergerende differentiatie
Instructie samen – ene groep werkt verder met verbetersleutel en andere groep maakt eerste oefening begeleid door leraar. Moment in de week van individuele werktijd – leestijd opdrachtenkaartjes over geziene leerstof Voorzie veel taken Geef voldoende ondersteuning Voorzie keuzemogelijkheden

23 Divergerende differentiatie
Contractwerk identieke of verschillende contracten leerlingen begeleiden bij plannen van hun opdrachten

24 Divergerende differentiatie
Hoekenwerk Circuitsysteem Klassikale registratie: leerling vult naam in op keuzebord Individuele registratie: op eigen blaadje Registratie per hoek

25 Divergerende differentiatie
Co-teaching Een geeft les, ander assisteert Lesgeven via verschillende hoeken (spelling) Parallel lesgeven Afwisselend lesgeven Interactief lesgeven: lesfasen verdelen

26 Divergerende differentiatie
Peer-tutoring Leren per twee: een biedt ondersteuning Leren van elkaar op basis van sterktes Samen leren buiten school: zelfde wijk

27 Divergerende differentiatie
Extra (gedifferentieerde) instructie Zo veel mogelijk info van leerlingen verkrijgen, weten waar iedereen staat Alternatief leermateriaal: kijkwijzers – ondersteunende schema’s Afwisseling en maatwerk Belang van ICT!

28 Differantiatie alternatieve werkvormen
Tutor-Tutee bijv. leesstrategieën Leerlingen stellen zelf vragen op Leerlingen krijgen twee grote opdrachten en kiezen zelf de tijdsindeling Eerst ene opdracht afwerken dan andere? Beide opdrachten tegelijkertijd opstarten en data afspreken? Taakverdeling organiseren? Best-off portfolio Online oefeningen maken via contractwerk

29 Differenatiatie alternatieve werkvormen
Flipping the classroom (Nicolas De Roo, Howest) https://www.fi.ncsu.edu/project/fizz/

30 Convergerende differentiatie
Projectmatige werkvormen Onderzoeksgerichte werkvormen Probleemgestuurde werkvormen Werken met casussen

31 Eigen praktijk Eigen praktijk: we gaan zelf aan de slag.
Op de gele post-its schrijven we waar we fier op zijn in onze lessen. Wat loopt er goed en waar krijgen we complimenten of goede feedback over? Als jullie zelf geen les geeft, denk dan bijvoorbeeld aan vormingen, aan andere presentaties, documenten die je zelf opstelt,… Per post-it schrijf je één idee op. Op de roze post-its schrijven we op wat je graag anders wilt in je lessen. Dingen die soms moeilijk lopen, waar je nog op zoek bent naar hoe het beter kan, betere methodieken of technieken, dingen die je dus graag anders zou zien.

32 Hulplijn collega Neem een roze blaadje van een collega en kleef er een geel blaadje met de mogelijke oplossing bij. Geef dit door aan je collega. Als de collega met jouw oplossing niet verder kan, hangt hij de twee post-its weer aan het bord. Misschien heeft een andere collega raad die hem nog beter vooruit helpt?

33 Toegankelijk onderwijs vraagt samenwerking!

34

35 Communicatieve vaardigheden
Samen naar de fitness Spelletjesavond

36 Zakelijke communicatie
Ik functioneer, jij functioneert, wij functioneren

37 Taakverdeling?

38 Bronnenmateriaal DPB Brugge: Vorm geven aan zorg vanuit handelingsgericht werken: ondersteuning vanuit de pedagogische begeleiding DPB Brugge, pedagogische en didactische berichten vakgroep moderne talen, Frans, Engels, Duits en Nederlands. Catherine Coubergs e.a. (2013). Binnenklasdifferentiatie: leerkansen voor alle leerlingen. Uitgeverij Acco De site van het Steunpunt Inclusief Onderwijs: (SIHO) Nascholing SIHO, Intensieve trainingsdag UDL, donderdag 16 mei 2013 in Antwerpen door Karen Leyman en Leen Thienpondt Overleg met Filip Dehaene – CLB, Brugge


Download ppt "Barbara Axters en Kaat De Strooper"

Verwante presentaties


Ads door Google