De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 STRATEGIE- KAART WERKGROEP organisatorische partijvernieuwing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 STRATEGIE- KAART WERKGROEP organisatorische partijvernieuwing."— Transcript van de presentatie:

1 1 STRATEGIE- KAART WERKGROEP organisatorische partijvernieuwing

2 Strategisch besturen: Bouwstenen 2 Waardecreatie Missie & Doelstellingen Δ Maatschappelijke Omgeving SH 1 SH 2 SH n Organisatorische Vaardigheden Strategie Strategische Initiatieven Prestatie Maatstaven Ideologie en partijcultuur

3 Interne zwaktes en sterktes Middelen Gebouwen Materiaal Financiële middelen … Immateriële middelen Relaties (‘Contacten’) Reputatie Cultuur & waarden … Kennis Vaardigheden … Processen Relationele middelen Competenties Een missie voor sp.a Waarom een missie?

4 Kernwoorden uit de dialoog

5 5 Wij geloven in een wereld van gelijkheid, vrijheid en verbondenheid. Wij vertolken de hoop van alle mensen die samen vooruit willen gaan in een solidaire samenleving en streven naar algemene welvaartstoename via inzet van ieders talenten en eerlijke verdeling van middelen. Wij versterken het engagement van mensen en verenigingen die streven naar een duurzame samenleving waarin iedereen geluk kan vinden. Wij geven een stem aan kwetsbare mensen en verdedigen sociale waarden. Onze partij geeft kansen aan iedereen en wordt gedragen door inzet van gedreven vrijwilligers, leden, medewerkers en verkozenen. In Vlaanderen en Brussel zetten wij onze politieke kracht in om via democratische weg te bouwen aan een rechtvaardigere samenleving

6 6 Vorming Mensen inzetten op hun talenten Participatie Appreciatie Toegankelijk & Open Betrokkenheid Informatie ontsluiten Leren, innoveren & motiveren Co-creatie Communicatie via verschillende kanalen Versterking coaching Dienst- baarheid Beweging Efficiënte & effectieve Interne werking Verhaal vernieuwen & verspreiden Publieke Beeld vorming Politieke Agenda beïnvloeden Gedachten goed Politieke invloed verwerven Maatschappe- lijke waarde creatie

7 Middelen Materiële middelen Gebouwen Materiaal Financiële middelen … Immateriële middelen Relaties (‘Contacten’) Reputatie Cultuur & waarden … Kennis Vaardigheden … Processen Interne sterktes en zwaktes spa Relationele middelen Competenties

8 4. Achterban 5. Netwerk 1. Identiteit 2. Boodschap 3. Cultuur 6. Kennis 7. Processen 8. Structuur 9. Personeel 10. Middelen 8 Organisatorische vernieuwing

9 9 Identiteit Projectdoelstellingen Beschrijving van een uniek DNA dat voortbouwt op onze sterkten & robuust is voor de veranderingen in de maatschappij Gezamenlijke zoektocht naar de gewenste combinatie van ratio & emotie in ons profiel Ruime verspreiding & beleving van onze waarden in alle lagen en generaties van onze organisatie

10 10 Cultuur Projectdoelstellingen Verspreiding van gemeenschappelijke gewoonten, gedragingen, gebruiken & symbolen die onze interne verbondenheid tonen Bepaling van een actieplan dat aanstuurt op interne cultuurverandering in lijn met de missie. Ontwikkeling van een optimale context voor: − Openheid − Netwerkpartij − Warmte − Feedback & zelf-evaluatie − Anti-racisme − …

11 11 Boodschap Projectdoelstellingen Beschrijving van kernverhalen in functie van het publiek dat we wensten te bereiken Ontwikkeling van de juiste frames & bepaling van acties om de publieke beeldvorming in lijn te brengen met de realiteit Gerichte, mobiliserende communicatie via verschillende kanalen & een netwerk van communicatoren die onze verhalen uitdragen en doen leven in de dagelijkse politieke werking Afstemming realiseren op alle niveaus van onze partij

12 12 Achterban Projectdoelstellingen Opmaak van een actieplan om nieuwe leden aan te trekken, te houden en de tevredenheid te vergroten doorheen heel de organisatie Mobilisatie van een groter aantal geëngageerde vrijwilligers die willen meewerken aan het realiseren van onze missie Formulering van een beleid & cultuur die inspelen op de drijfveren (motivatoren) van vrijwilligers Versterking & vernieuwing van de werking van onze afdelingen zodat we in iedere gemeente structurele partners hebben die onze missie helpen realiseren, vanuit lokaal beleid of vanuit de organisatie.

13 13 Netwerk Projectdoelstellingen Verdere uitbreiding & structurele verankering van relaties met individuen en organisaties die actief zijn in onze beweging of die occasioneel of thematisch een bondgenoot zijn Ontwikkeling van win-win samenwerkingsverbanden met het oog op kennisuitwisseling & gezamenlijke uitwerking van acties die verandering realiseren

14 14 Kennis Projectdoelstellingen Ontwikkeling van een methodiek voor systematische & interactieve kennisopbouw, samen met partners binnen & buiten de organisatie Uitbouw van databanken en informatiesystemen om kennis te beheren en te verspreiden doorheen heel de organisatie zodat onze kennis kan worden aangewend door iedereen met een informatiebehoefte in zijn of haar specifieke rol of taak Ondersteuning voor feiten-gebaseerde sturing van het politieke debat in Vlaanderen & Brussel

15 15 Structuur Projectdoelstellingen Optimalisatie van de structuur voor realisatie van de missie en efficiënte uitvoering van de processen, rekening houdend met lokale verschillen.

16 16 Personeel Projectdoelstellingen Ontwikkeling & uitvoering van een HRM-beleid voor medewerkers, mandatarissen en potentiële toekomstige mandatarissen

17 Crescendoprojecten Per domein selecteren we de veranderingen met hoge impact en grote dringdheid. een project = welomschreven specifieke doelstelling, gerealiseerd door een hiervoor specifiek geselecteerd projectteam dat deze verandering binnen een beperkte tijdsframe zal realiseren buiten de dagdagelijkse werking en hiërarchie 17

18 Crescendoprojecten Projectteam : 5-8 mensen, met diverse achtergronden, die hier intensief aan werken en de verandering realiseren. Projectleider : leidt het team en rapporteert aan projectbureau Veranderingsteam : mensen die zin hebben om mee te werken en fungeren als een klankbordgroep, input en reflectie geven en het projectteam op koers houden. 18

19 Crescendoprojecten Veranderingsteam : input en reflectie Projectteam : realiseert de verandering Projectenbureau : coördineert de vooruitgang en samenhang van alle projecten en rapporteert aan partijbureau Partijbureau en congres : valideren en evalueren 19

20 Profielbeschrijvingen Projectleider Treedt op als project- eigenaar Is verantwoordelijk voor de implementatie (oplevering) van projectdoelstellingen Communiceert over de vooruitgang & de realisaties Mobiliseert / enthousiasmeert het project team voor de uitvoering van acties Coördinatiegroep (klankbord) Ondersteunt bij het maken van keuzes, Geeft advies & feedback, Deelt expertise & ervaring, Maakt eventueel gebruik van zijn/haar netwerk of relaties Projectteam Voert het projectplan uit Engageert zich om vooruitgang te maken in het project (kost tijd) Denkt toekomst- gericht (denkt buiten de barrières die er vandaag eventueel zijn)


Download ppt "1 STRATEGIE- KAART WERKGROEP organisatorische partijvernieuwing."

Verwante presentaties


Ads door Google