De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. H. van hemmen Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. H. van Hemmen uit Ede 16:30 voorganger: br. A.J.F. Verschelling De collecte is bestemd voor de Inaktelke een dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 26 februari 20 30 B.V. “Ichtus” Namaakgoden, Hst 2 28 februari 19 30 Lidwina in concert

5 Deze week zijn jarig: 23 februari:br Henk Pielman br David de Wit 24 februari:br Ben van der Horst 25 februari:br Kees Slob 26 februari:zr Brigitta van Dijken-Visscher br Meindert Oosterhuis zr Ineke Siesling-Maneschijn zr Petra Sytsma-van Luijk 27 februari:zr Ineke Postema-Hendriksen zr Bets Pruim-Mulder br Harry Spakman 28 februari:Martin de Fouw Wisse Herfst

6 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen

7 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen

10 Gezang 133, NG 70: 1 - 5 1 De dag gaat open voor het woord des Heren, zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, bron die wij horen als wij tot Hem keren, vroeg in de morgen. 2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, God, onze Vader.

11 Gezang 133, NG 70: 1 - 5 3 Door U geschapen om uit U te leven; hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, oorsprong en toekomst. 4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen ons doen en laten zuiveren en dragen, dan stijgt de vreugde van uw welbehagen in onze wereld.

12 Gezang 133, NG 70: 1 - 5 5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, zijn Geest geleide ons en onze aarde, naar de voltooiing.

13 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen

14 LvdK 478: 1, 3 1 Prijst des Heren machtig woord. Aarde en hemel bracht het voort, aan de mens deelt het zich mede. Door zijn wetten leven wij, voor zijn oordeel beven wij, maar zijn vrijspraak geeft ons vrede.

15 LvdK 478: 1, 3 3 't Zinsverband van Gods verbond legt het woord in Adams mond, brengt hem met de vrouw tezamen. Waar de mens de mens ontmoet, als zijn eigen vlees en bloed, spreekt de taal het ja en amen.

16 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen

17 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen

18 Opwekking 244 Welzalig de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters, maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft. En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen. Die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

19 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen

20 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen

21 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen

22 LvdK 314: 1 - 4 1 Gij die gelooft, verheugt u samen, 't is God, die trouw zijn kerk bewaart! Die hoop zal nimmer ons beschamen: de Heer is God en zijn is de aard. Zijn woord heeft vrede, heil bereid van eeuwigheid tot eeuwigheid!

23 LvdK 314: 1 - 4 2 Gezanten gaan door alle landen, een heil'ge opdracht drijft hen voort, zij vrezen strijd noch smaad, noch banden, zij houden vast aan Jezus' woord. Het mart'laarsbloed is 't zaad der kerk, de wasdom is des Heren werk.

24 LvdK 314: 1 - 4 3 Nabij of ver, wij zijn verbonden: één Heer en één geloof, één doop, één Geest is tot ons neergezonden, en één is aller liefd' en hoop. Wij bidden en wij danken salem, wij roemen in één Vadernaam.

25 LvdK 314: 1 - 4 4 Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! Een kudde, een Herder is beloofd. De volken buigen zich te gader voor Jezus Christus, aller Hoofd! Dat toch de dag des heils verscheen, dan worden aard' en hemel een!

26 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen

27 Preek Bij de start: 2 broers

28 Preek Bij de start: 2 broers o Verschillen? Petrus

29 Preek Bij de start: 2 broers o Verschillen? Petrus

30 Preek Bij de start: 2 broers o Verschillen? Andreas

31 Preek Bij de start: 2 broers o Verschillen? Andreas

32 Preek Bij de start: 2 broers o Verschillen? o Belangrijkst?

33 Preek Bij de start: 2 broers Keuze methode: Petrus of Andreas?

34 Preek Het vervolg: 12 apostelen

35 Preek Het vervolg: 12 apostelen + wij

36 Preek Het vervolg: 12 apostelen Vooral methode Petrus?

37 Preek Het vervolg: 12 apostelen Vooral methode Petrus? Boek Handelingen

38 Preek Het vervolg: 12 apostelen Vooral methode Petrus? Boek Handelingen Boeken over kerkgeschiedenis

39 Preek Het vervolg: 12 apostelen Vooral methode Petrus? én methode Andreas ! Boek Handelingen Boeken over kerkgeschiedenis

40 Preek De kerk nu: Petrussen en Andrea’s nodig

41 Jouw keuze ?! Preek De kerk nu: Petrussen en Andrea’s nodig

42 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen

43 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk. Gezang 161, NG82: 4

44 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen

45 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen

46 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen

47 Gezang 167, NG87: 1, 2, 3 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij het loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

48 Gezang 167, NG87: 1, 2, 3 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

49 Gezang 167, NG87: 1, 2, 3 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. ’t Is uw Geest die mijn doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

50 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen

51 Gezang 182C

52 Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen

53 Extra concert opening aanbouw Lidwinakerk Eindhovense Oratorium Vereniging Zaterdag 28 februari 19.30-20.30 uur

54 Jongerendienst 22 februari 2014 Welkom! 16.30 uur in de Lidwinakerk Raadhuisstraat 209 Best “Help, is daar iemand?”


Download ppt "Liturgieds. H. van Hemmen uit Ede Collecte: Inaktelke Gezang133:1- 5 LvdK478:1, 3 Opwekking244: Johannes1:35- 43 LvdK314:1- 4 Gezang161:4 Gezang167: Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google