De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT, digitale leeromgeving en netwerken

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT, digitale leeromgeving en netwerken"— Transcript van de presentatie:

1 ICT, digitale leeromgeving en netwerken

2 Paul van Keeken, MSc N, Nicolai van der Woert, MSc E
Marria Wester, Berna Rood Nijmegen Expertise Center for Neuro Rehabilitation, Neuro-Sensory Department Radboud University Nijmegen Medical Center, The Netherlands Community Vocational Training Action Programme Second phase:

3 terminologie E-learning Blended learning Life long learning
Leren op de werkplek Competentie (competence, competency) Competentie gericht leren Community of practice Virtuele Leer Omgeving (VLO) Electronic learn environment Repository Content Open source

4 Klein onderzoekje Wie is van mening dat het verplegen van patiënten met een neurologische of neurochirurgische aandoening extra deskundigheid vraagt van de verpleegkundige?

5 Klein onderzoekje Wie is van mening dat neuroverpleegkunde een specialiteit is?

6 Klein onderzoekje Wie is van mening na de basisopleiding tot verpleegkundige aanvullende opleidingen nodig zijn om goed op een neuro afdeling te kunnen werken?

7 Klein onderzoekje Wie krijgt er voldoende extra scholing om als neuroverpleegkundige te werken?

8 Klein onderzoekje Wie heeft er minstens 1 PC op de afdeling met toegang tot internet?

9 Klein onderzoekje Wie heeft er toegang tot internet op alle PC’s op de afdeling?

10 Virtuele Patienten Casus

11 Wat is zo bijzonder aan neuro patienten?
Het gaat vaak om chronische aandoeningen Patienten hebben hulp nodig bij ADL, mobiliteit, slikken etc. Het gaat om patienten die ernstig beperkt en invalide worden

12 Wat is zo bijzonder aan neuro patienten?
Patiënten met een neurologische of neurochirurgische aandoening kunnen vitale functiesstoornissen hebben en hebben vaak een mix van sensomotorische, cognitieve en psycho-emotionele stoornissen. Dit maakt dat neuroverpleegkundigen competent moeten zijn in een wijde schakering van hulpverlening, van levensbedreigende situaties, via begeleiding bij herstel tot zorg in chronische en langdurige situaties.

13 Drie specifieke domeinen voor de neuroverpleegkundige
Acute neurozorg Neurorevalidatie Neuropalliatieve en lange termijn zorg

14 European Function Profile of a neuroscience nurse October 2005

15 nEUroBlend

16

17

18 The project: Partners Silent Partners Mikkelli University
Radcliffe infermary, Oxford Heilig Hart Ziekenhuis, Roeselare-Menen University medical center St Radboud, Nijmegen Univerity Hospital, Helsinki Oulu Polytechnic, Oulu Lund University Hospital Landspitali University Hospital Reykjavik Örebro Universität, Jonkoping University St. Luke’s hospital, Malta Mikkelli University Silent Partners (European Associations) EANN EFN (nurses EU) FINE (nurse educators) (National Associations) BE: BVNV/ABIN DK: DANN UK: BANN FI: FANN SE: SANN NL: NVNV IS: IANN IT: ANIN SW: SGNP

19 Project structure Project Board Full Partners Project Management
Project Advisory Group Silent Partners Work package 1: Curriculum Development Work package 2: Conferences & Publications Work package 3: Evaluation, Surveys, and Monitoring of Effects Work package 4: Educational Design and Development Work package 5: ICT Support and Production Follow up projects: Train the trainer Quality assurance, accreditation and certification Adding more training materials

20 Context The project: context EU: meer dan 13.500.000 patiënten
Enorme vergrijzing verpleegkundigen Noord en West Europa: leiders Zuid en centraal Europa: volgers nieuwe EU lidstaten: situatie onbekend Grote verschillen in wet- & regelgeving Verscheidenheid in onderwijssystemen Uiteenlopende cultuur Europese Identiteit: acute neuro care neuro rehabilitation neuro palliative/longterm care

21

22 Competence based learning
Een competentie beschrijft gedrag om succesvol te zijn in een professionele context Niveaus Criteria, Reflectie Competentie-ontwikkeling vereist inzet van kennis, vaardigheden en attitudes op een geintegreerde manier in een zo authentiek mogelijke leeromgeving elke keer weer anders   Standaarden en routines situatie Meta-handelen Resultaten producten handelen kennis Vaardigheden Attitudes Anticiperen Plannen van zorg en behandeling rolllen Criteria voor handelen Reflectie Verantwoorden van handelen beargumenteren Product criteria

23

24 nEUroBlend Competentie gericht leren op basis van sociaal constructivisme
Leren is gericht op het aktief construeren van kennis in een betekenisvolle en relevante omgeving Een competentie is gelinkt aan betekenisvolle taak-specifeke leeromgevingen Ontwikkeling van competenties vereist het gebruik van kennis, vaardigheden en attitudes op een geintegreerde wijze in een authentieke leeromgeveing (e.g. patient video cases, virtual company) Geintegreerd leren is gericht op coherentie in plaats van losse feiten Actieve reflectie Waar mogelijk samenwerken zoals op de werkvloer Flexibele leerroutes,  afgestemd op behoeftes en elders verkregen competenties van individuele studenten Competenties kunnen niet geleerd worden in een moment, het zijn groeiprocessen Individuele studenten zijn verantwoordelijk voor het eigen leerproces De docent faciliteert het leerproces en is coach

25

26 Ontwerp van het curriculum
Europees Functieprofiel Taak-georiënteerd, biedt aanwijzingen hoe er gehandeld moet worden in de praktijk Europees competentieprofiel Competentiegericht, beschrijft de verschillende rollen, context, outcomes & producten en de vereiste criteria, biedt instrumenten voor reflectie Europees leerplan Geeft informatie over de onderwijsvisie in relatie tot het vak van de neuroverpleegkundige Modulebeschrijving Beschrijft de inhoud van de modules in relatie tot de competenties Flexible leerwegen Op basis van EVC kan de student een individuele leerweg uitzetten om nog ontbrekende of minder goed ontwikkelde competenties te verwerven “Blended” leerplan Beschrijft verschillende alternatieven voor het leren, ook samenwerkend leren op afstand (contactonderwijs of digitale leeromgeving) Onderwijsorganisatie Geen star plan maar biedt handvatten voor implementatie in wisselende contexten. Plan voor professionalisering van de docenten Train the trainer plan Implementatieplan Strategieën,voor verschillende contexten Virtuele Patiëntcasuïstieken Natuurgetrouwe situaties worden vastgelegd om het authentieke leren zo dicht mogelijk te benaderen. (Vakinhoudelijk) Virtuele afdelingscasuïstieken Ontwikkeling van competenties op het gebied van coaching, mentoring, management en visie. (vakoverstijgend)

27 Leermiddelen/ Digital Repository
e-Tools overzicht 2. Virtuele Leeromgeving Leermiddelen/ Digital Repository 3. Virtuele Patientencasus/ Virtuele afdelingscasus 4. “Community of Practice” voor docenten

28 Gebruik Moodle Virtuele leeromgeving:
Virtueel kantoor (projectomgeving) Virtueel kennisnetwerk (CVA) Leeromgeving

29 Virtuele Leer Omgeving

30

31

32

33 Opening website November, 2006
Community of Practice / website Community of practice voor docenten en onderwijsontwikkelaars: een virtuele werkruimte Nieuws Documenten Kennisgericht samenwerken Discussie Werkgroepen Ontwerp en ontwikkeling Surveys Nevenprojecten Agenda/kalender Open source! Opening website November, 2006

34 Virtuele Patienten Casus

35 11 gebieden waarop in Neuroblend leermateriaal ontwikkeld wordt
· de het beroep van neuroverpleegkundige ·  anatomie en fysiology van het zenuwstelsel ·  neuro acute zorg . neuro revalidatie ·  neuro palliatieve zorg ·  Parkinsons disease ·  CVA ·  epilepsie ·  MS ·  neuro oncologie ·  neurotrauma

36 Electronisch Patiënten dossier als bron voor een virtuele Patiënten Casus

37 Een systeem voor coaching op de afdeling ontwikkelen
Virtual Ward Case Een systeem voor coaching op de afdeling ontwikkelen Introduktie van Basale Stimulatie op een neuro IC Gaan werken met evidence based practice Een trainings plan voor de afdeling maken Bezuinigingen: verandermanagement Een strategisch beleidsplan voor de afdeling maken Multidisciplinaire samenwerking verbeteren

38 nEUroBlend doelstelling van het project
Een competentiegericht Europees curriculum Een digitale virtuele leeromgeving Lessen en modules (geen opleidingen!) Op 11 gebieden Blauwdrukken voor het maken van lessen/modules Een projectplan voor ‘train de trainers’

39 nEUroBlend belangrijke beperkingen van het project
Tijdsduur ‘maar’ 2 jaren Alles minimaal in de Engelse taal, andere talen kan ook maar veel zal nog vertaald moeten worden Niet alle ziektebeelden Beperkt aantal materialen, wel sjablonen voor maken van nieuw materiaal Niet alles kan in volle omvang tegelijkertijd gebeuren, vervolgprojecten zijn nodig

40 Contact Information Patient Casuistiek en e-learning Marria Wester Project Management Paul van Keeken Nicolai van der Woert Website (as of November 25, 2006) Project Presentation EANN Reykjavik conference May 30th- June 2nd 2007

41 Wat kun je met e-learning?
Mix van leermethoden aanbieden Theorie/achtergronden anders aanbieden Assesment oefeningen (video observaties) Klinisch redeneren trainen Systematische beroepsuitoefening stimuleren Evaluatie en reflectie Ondersteunende opdrachten aanbieden Samenwerkend leren (mono- en multidisciplinair) Groepsvorming (community) stimuleren Kantoorfaciliteiten bieden Tegelijk op afstand aan hetzelfde dokument werken Op afstand coachen competentiemanagement

42 Wat kun je niet met e-learning?
Vaardigheden trainen ‘Live’ interactie met de docent en contact onderwijs geheel vervangen …….

43 Wat is er nodig? Heldere visie (waarom, waarom niet?)
Competenties van de docenten (train de trainers) Coach de coaches Aangepast curriculum Tijd en geld ICT gereedschap E-content competentiemanagement …………

44 De (on)mogelijkheden van E-learning adhv het Neuroblendproject

45 virtuele Leer Omgeving (VLO)
nEUroBlend virtuele Leer Omgeving (VLO)

46 Virtual Learning Environment
nEUroBlend VLO en Virtuele Patiënten Casuïstiek voor competentie gericht Blended Learning Virtuele Leer Omgeving: tijd en plaats onafhankelijk leren, actuele materialen uit de repository, mix van E learning en contactonderwijs Virtuele Patiënten Casuïstiek: authentieke leermaterialen, verschillende niveaus, systematisch opgezet voor verpleegkundigen Virtuele Ziekenhuis Simulator: e-coach, echte situaties en interventies, oefenen zonder risico, werken in groepen en multidisciplinaire samenwerking is mogelijk. MIX ! F2F en e-learning, werken in groepen, thuis,op het werk of in de klas, video’s, boeken, protocollen, andere bronnen

47 Het gebruik van patientencasuïstieken onder verschillende condities
Observeren van de patiënt in de loop van de tijd, Trekken van conclusies, Gebruik van meetinstrumenten, Overleggen met gelijken, coach, andere disciplines, Inzien van de patiëntengegevens op willekeurige tijden, Zorgplannen maken / behandelingen / interventies Oefenen van een bepaalde bejegening, Raadplegen van ondersteunende informatie, handboeken, richtlijnen, protocollen, websites enzovoort, Gebruik van templates (e.g. zorgplannen, anamneseformulieren)

48 Voorbeeld van een gestructureerde patiëntencasus
POP Persoonlijk ontwikkelplan, definieer leerdoelen met de coach of leidinggevende, Kies de leerelementen uit deze casus Bewaar na afloop alles in je portfolio Introductie Patiënt met een specifiek neurologisch probleem na een beroerte (Neglect) Opdracht Maak een zorgplan gericht op het specifieke probleem van de patiënt Formuleer criteria voor het zorgplan en het gedrag Competenties Wat zijn de belangrijkste leerelementen voor jezelf, criteria voor het beheersen van deze leerelementen Informatieve bronnen Videocasuïstiek, digitale patiëntengegevens, richtlijnen,handboeken, intercollegiale consulten Proces Werk de casus uit volgens de vaste stappen van het zorgplan Feedback ‘Vraag feedback aan je coach, medestudenten (collega’s) of leidinggevende Reflecteren proces, product, gedrag, het geleerde en de toekomst Portfolio Sla alles op in je digitale protfolio Assessment Criteria voor de beoordeling Product……., proces…………, geobserveerd gedrag………, naar aanleiding van een reflectiegesprek…..

49 Virtual Patient Case Info & leerresultaten
videocasuïstieken, digitale patiëntgegevens, richtlijnen, handboeken, Oordeel van collega’s of andere disciplines websites PoP  portfolio Leerresultaten Introductie van de casus Patient & zorgprobleem Opdracht Producten, leerresultaten Competenties leerresultaten, criteria Proces Werk op de afdeling Reflectie leerresultaten producten, handelen Feedback Teacher, coach, peer Producten  portfolio Diagnoses, zorgplan, etc Digitale Portfolio opslaan, reflectie, and beoordeling, leerresultaten, POP Beoordeling producten, coach, peers, toets, portfolio,producten

50

51


Download ppt "ICT, digitale leeromgeving en netwerken"

Verwante presentaties


Ads door Google