De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorginnovatie Prof.Dr. Dominique Verté. Ageing and care challenges Chronic conditions Workforce shortage Financial unsustainability Health inequalities.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorginnovatie Prof.Dr. Dominique Verté. Ageing and care challenges Chronic conditions Workforce shortage Financial unsustainability Health inequalities."— Transcript van de presentatie:

1 Zorginnovatie Prof.Dr. Dominique Verté

2 Ageing and care challenges Chronic conditions Workforce shortage Financial unsustainability Health inequalities HLY vs LE Ageing society

3 Age dependency ratioAge-related total spending in % of GDP Ageing – global challenge Source: Ageing Report 2009, OECD *data for 2000 and 2050 EU27 Japan US 20102050 23,2 13,7 11,1 27,8 16,716,6 Number of working age population for one older person (+65)

4 Dependency Ratio From 1:4 to 1:2 80+ doubles by 2025 Cost of Care Up by 4-8 % of GDP by 2025 Human Resources Shrinking work force Lacking 20 mio carers by 2020 Empowerment Active Ageing Health literacy New Care Models Integrated & Community care Large efficiency gains Growth and Markets 3000 B€ Wealth 85 Million Consumers New paradigm of ageing fromto societal challenge major opportunity burden asset passive care pro-active care curing diseases improved functioning

5 5 Immense differences: Expenditure in the base scenario, EU27, % of GDP Source: Commission Services, EPC

6 1. Achtergrond België = 10 e oudste land ter wereld België Vlaams Gewest Brussels H. Gewest Waals Gewest Totaal 60-plus22,99%24,11%18,44%22,41% Totaal 80-plus4,92% 4,98%4,58%4,92%

7 1. Achtergrond België 19902010 Mannen 100+109186 Vrouwen 100+4371373 Totaal 100+5461559

8 1. Achtergrond

9

10 III.1.2 Diversiteit Brussel 2020: naar 50%? Vergrijzing en diversiteit

11 Betaalbaarheid

12

13 Achtergrond Federaal planbureau: projectie residentiële zorg 2025: 2010: 125.000 2025: 166.000 Mantelzorg daalt Zorgberoepen?

14 Gemeente aan zet?

15 Ouderenbeleid = lokaal verhaal

16 Elke gemeente heeft zijn eigen profiel Sterke variaties onderling Verschillen tussen gemeenten zijn groot

17 Bxl: 34% VL: 27% Valfrequentie II.1.4 Woonsituatie

18 Woningaanpassing –Goede zorg begint bij een aangepaste woning… WoningproblemenBrussel (%)Vlaanderen (%)Centrumsteden (%) Trappen om woning te betreden 30,916,714,2 Onvoldoende comfort in de woning 10,69,69,7 Te duur 16,77,79,0

19 Eenzaamheid Aandeel ernstige eenzaamheidsgevoelens –Vlaanderen: 18% –Max: 18,5% (Oost-Vlaanderen) –Min: 17,4% (Limburg) –Kijken we naar gemeenten MIN: 12% MAX: 32,7%

20 18103 sociaal geïsoleerden in WVL 3/3/2011 20

21 Sociale isolatie 3/3/2011 Doe mee!

22 Woonsituatie

23

24 1. Woonvorm 19/04/2012

25 1.2 Alternatieve woningen 19/04/2012 1.1 Inwonen bij kinderen

26 1. Onaangepastheid van de woning 19/04/2012

27 III.3. Stimulerende woonomgeving Woonomgeving –Conclusie en aanbevelingen Wijkgerichte zorgbenadering –Buurtzorg –Vermaatschappelijking van de zorg –Wijkcontracten als hefboom Inschakelen vrijwilligers –Lokale aanspreekpunten voor ouderen én zorgverstrekkers –Rol van diensten- en buurtcentra Detectie en toeleiding van zorg –Actieve detectie van noden onontbeerlijk –Toeleiden naar de gepaste zorg en ondersteuning Woonsituatie

28 Thuiszorg –Resultaten professionele zorg Onvoldoende kennis professionele aanbod, moeilijke toeleiding, Te duur, onbetaalbaar Vele wissels personeel – anderstalige zorgverleners Geen zorggarantie weekend – avond

29 Thuiszorg –Resultaten mantelzorg Mantelzorger biedt onvoorwaardelijke steun Grote zorgzwaarte en druk –“Mijn dochter die eiste constant dat ik bij haar kwam voor die kleine bij te houden. Ze wou die niet bij mij brengen en ik vond het onmogelijk voor mij om een ganse dag mijn moeder alleen te laten.” (Nadine, 62j.) Niet betrokken in de zorg –“De schotten die er bestaan in de communicatie tussen de arts en de patiënt worden verder opgetrokken naar de mantelzorgers, en thuiszorg,” aldus een arts. Eigen draagkracht wordt overschat –Semi-residentiële zorg ongekend

30 Thuiszorg Conclusies en aanbevelingen –Versnipperd aanbod, eerder ongelijke spreiding, niet afgestemde organisatiemodellen –Zorgsectoren amper kennis van elkaar en weinig samenwerking op de verschillende niveaus “Ik val uit de lucht over wat er allemaal bestaat en zeg ook elke vergadering: er komen altijd andere bij, nieuwe bij en wij kennen elkaar niet. En dan gaat het nog maar alleen over de Nederlandstaligen. Maar als we dan nog eens de Franstaligen erbij sleuren dan verdrinken we er eigenlijk helemaal in.” (sociaal verpleegkundige ziekenhuis ) –Onderlinge samenwerking en netwerking diensten

31 Thuiszorg Conclusies en aanbevelingen –Probleem informatieverstrekking niet tot zorggebruiker Ongelijke toegang? Streven naar evenwichtige, geografische spreiding –Kwaliteitsgarantie niet-erkende diensten –Verschillende partners ontwikkelen diverse initiatieven en op verschillende terreinen

32 4.2 Taakverdeling en samenwerking Conclusies en aanbevelingen Macro (overheid en koepelorganisaties) –Taakverdeling professionele zorgwerkers –Transitie van een aanbodgestuurde welzijns- en gezondheidszorg politiek naar een vraaggestuurde benadering (nieuwe samenwerkingsvormen) –Collectieve zorgverstrekking Meer flexibilisering O.a. binnen groepswonen Thuiszorg

33 4.2 Taakverdeling en samenwerking Conclusies en aanbevelingen Meso (buurt) –Betere kennis van aanbod en systemen bij professionelen –Betere afstemming tussen zorgverstrekkers Wijkgerichte thuiszorg: lokaal verankerde netwerking en multidisciplinair overleg en afstemming Aansturing in de lokaliteit of vanop afstand? Focus: procesgericht, niet op product –Innovatie zorgmodellen en projecten Bv. regionale zorgcoördinatie, Parking Plus project Thuiszorg

34 4.2 Taakverdeling en samenwerking Conclusies en aanbevelingen Micro (gebruiker) Nood aan zichtbare thuiszorg in het straatbeeld en positief imago van zorg Thuiszorg ook dichtbij de mantelzorger Mantelzorger = sleutelpartner in zorgproces –Mantelzorgers erkennen Mantelzorgondersteuning dicht bij de mantelzorger, niet uitsluitend gecentraliseerd –Praktisch én emotioneel Thuiszorg

35 Naar een nieuw zorgmodel? Macro Digitaal registratiesysteem gegevensuitwisseling Nood aan regelgeving: 6e staatshervorming Innovatie: zorgketen & waardeketen Netwerkvorming zonder monopolie

36 Naar een nieuw zorgmodel? Meso - micro Model van wijkgerichte zorg Combinatie van –Levensloopbestendige woningen en aangepaste woonvormen –Diensten en voorzieningen voor dagelijks leven –Centraal aanspreekpunt Zorgcontinuüm in de buurt Zorgregie, coördinatie en intervisie op buurtniveau?

37 Naar een nieuw zorgmodel? Meso - micro Zichtbare thuiszorg Rol van dienstencentra en buurtcentra –Informatie – meldpuntfunctie Vanuit preventieoogpunt –Actieve detectie van noden + toeleiding Sociaal netwerk van mensen als onderbouw van een zorgende wijk

38

39 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Zorginnovatie Prof.Dr. Dominique Verté. Ageing and care challenges Chronic conditions Workforce shortage Financial unsustainability Health inequalities."

Verwante presentaties


Ads door Google