De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12 maart 2008VSV Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Oost-Groningen, Noord-Groningen Eemsmond, Centraal-

Verwante presentaties


Presentatie over: "12 maart 2008VSV Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Oost-Groningen, Noord-Groningen Eemsmond, Centraal-"— Transcript van de presentatie:

1 12 maart 2008VSV Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Oost-Groningen, Noord-Groningen Eemsmond, Centraal- en Westelijk Groningen Cees Vermeulen

2 12 maart 2008VSV2 Inhoud OCW, projectdirectie VSV Methode Landelijke cijfers Regionale cijfers

3 12 maart 2008VSV3 Najaar 2005: projectdirectie VSV werkgroep meten is weten (met CBS, Inspectie, OCW en CFI) twee bestaande gegevensbronnen: EBB van CBS, en effectrapportage RMC-regio’s mogelijkheden onderwijsnummer? audit Deloitte in 2006: onderwijsnummer beste bron voor bepalen nieuwe VSV-ers sindsdien veel nieuwe vsv-informatie uit onderwijsnummer

4 12 maart 2008VSV4 Gegevens Onderwijsnummer Integrale koppelbare individuele leerling/deelnemergegevens verzameld door IB-groep vanuit geautomatiseerde leerlingadministraties van onderwijsinstellingen Gegevens worden gebruikt voor bekostiging en beleidsinformatie Persoon Inschrijving/diplomaInstelling koppelnummerOpleidingBrin GeslachtLeerjaar/leerweg Type LeeftijdDatumPostcode Postcode…… Etniciteit …

5 12 maart 2008VSV5 Gegevens onderwijsnummer-jaren VO 2003 VE 2004 VO 2004 onderwijs- positie 03 MBO 2004 VO 2006VO 2005VO 2007 MBO 2005 MBO 2006 VE 2005 onderwijs- positie 04 onderwijs- positie 05 onderwijs- positie 06 onderwijs- positie 07 MBO 2006 VE 2006 MBO 2007 VE 2007 N.B. CRIHO vanaf 1990

6 12 maart 2008VSV6 Het gebruikte concept VSV op basis van het onderwijsnummer Nieuwe vsv-ers (i.t.t. totale groep) Op (school)jaarbasis (i.t.t. maandbasis)  Leerlingen op 1/10/2005 Degenen daarvan die een jaar later geen school meer volgen Degenen daarvan die geen startkwalificatie hebben behaald in schooljaar of daarvoor.

7 12 maart 2008VSV7 De methode – aftreksom MBO x 1000 Deelnemers in onderwijs op 1/10/2005491,7 > 22 jaar (vsv-definitie) -104,6 387,1 waarvan in onderwijs op 1/10/2006 doorstroom mbo279,9 of doorstroom ho 20,5 of LCS 2,0 of terug naar VO 0,6 of door naar vavo - 0,1 84,2 waarvan startkwalificerend diploma havo/vwo diploma vanaf 1998 2,3 of startkwalificerend dipl MBO 05/06 40,4 of sk. MBO-dipl. 2003/05 - 4,6 Nieuwe VSV-ers 36,9 En: -In buitenland wonen -Emigratie -Praktijkonderwijs -Int.Bac./Engelse stroom -…

8 12 maart 2008VSV8 Aansluittabel landelijke cijfers en cijfers zoals bekend bij de instelling; VO (20MJ)

9 12 maart 2008VSV9 Status huidige cijfers Schooljaar 2005/2006: voorlopige cijfers in januari jl. Nieuwe gegevens en verbeteringen  nu conceptgegevens Binnen enkele weken definitieve cijfers over 2005/2006, zullen maar beperkt afwijken van de huidige cijfers

10 12 maart 2008VSV10 Landelijk Ontwikkeling aantal nieuwe vsv-ers gerelateerd aan de Nederlandse doelstelling Geografische kaart Onderverdeling naar VO, MBO en tussen VO en MBO Voorbeeld van samenhang met andere maatschappelijke factoren

11 12 maart 2008VSV11 Nieuwe VSV-ers landelijk

12 12 maart 2008VSV12 Nieuwe VSV-ers landelijk, nu

13 12 maart 2008VSV13 Naar laatst gevolgd onderwijs

14 12 maart 2008VSV14 VSV in relatie tot verdacht zijn voor misdrijven HKS=herkenningsdienstsysteem van de politie

15 12 maart 2008VSV15 RMC-regio’s in de regio’s van de provincie Groningen (regio-indeling op basis van de woonplaats van de leerling ongeacht of de onderwijsinstelling buiten de regio gelegen is) Leerlingpopulatie in regio landelijk Positie binnen alle RMC-regio’s w.b. vsv Verschillen tussen gemeenten in de regio Verschillen naar persoonskenmerken VO, naar onderwijssoort en instelling MBO, naar onderwijssoort en instelling

16 12 maart 2008VSV16 Persoonskenmerken, regio Oost- Groningen

17 12 maart 2008VSV17 Persoonskenmerken, regio Noord-Groningen en Eemsmond

18 12 maart 2008VSV18 Persoonskenmerken, regio Centraal- en Westelijk Groningen

19 12 maart 2008VSV19 Samenstelling regio-populatie VO

20 12 maart 2008VSV20 Samenstelling regio-populatie, mbo

21 12 maart 2008VSV21 Centraal- en Westelijk Groningen (geel), Oost-Groningen (groen) en Noord-Groningen en Eemsmond (blauw) tussen alle rmc-regio’s 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 aantal vsv % vsv % vsv landelijk -g4 % vsv landelijk

22 12 maart 2008VSV22 Gemeenten binnen de regio Oost-Groningen

23 12 maart 2008VSV23 Gemeenten binnen de regio Noord- Groningen en Eemsmond

24 12 maart 2008VSV24 Gemeenten binnen de regio Centraal- en Westelijk Groningen

25 12 maart 2008VSV25 % vsv per VO-school, Regio Oost-Groningen

26 12 maart 2008VSV26 % vsv per VO-school, Regio Noord- Groningen Eemsmond

27 12 maart 2008VSV27 % vsv per VO-school, Regio Centraal- en Westelijk Groningen

28 12 maart 2008VSV28 % vsv per ROC; regio Oost-Groningen

29 12 maart 2008VSV29 % vsv per ROC, regio Noord Groningen Eemsmond

30 12 maart 2008VSV30 % vsv per ROC, regio Centraal- en Westelijk Groningen

31 12 maart 2008VSV31


Download ppt "12 maart 2008VSV Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Oost-Groningen, Noord-Groningen Eemsmond, Centraal-"

Verwante presentaties


Ads door Google