De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datum naam 1 NVAB Richtlijn Handelen bedrijfsarts bij psychische problemen Mei 2007 NVAB Lijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datum naam 1 NVAB Richtlijn Handelen bedrijfsarts bij psychische problemen Mei 2007 NVAB Lijn."— Transcript van de presentatie:

1 datum naam 1 NVAB Richtlijn Handelen bedrijfsarts bij psychische problemen Mei 2007 NVAB Lijn

2 datum naam 2 Inhoud Verschillen en overeenkomsten Voorwaarden voor handelen Opbouw van de richtlijn 1. Probleemoriëntatie en diagnose 2. Interventies 3. Terugvalpreventie 4. Evaluatie en afsluiting

3 datum naam 3 Verschillen Omgeving Procescontingentie Fasen-takenmodel Depressieve stoornis en angststoornis based Evidence based voering Systematiek onderbouwing + bewijsvoering

4 datum naam 4 Overeenkomsten Herstel controle Probleemoplossing Interactieproces Activerend Sobere diagnostiek

5 datum naam 5 Voorwaarden voor handelen volgens richtlijn Vertrouwensrelatie werknemer- bedrijfsarts Vaardigheden bedrijfsarts Gedragsverandering werknemer, leidinggevende en collega’s

6 datum naam 6 Opbouw richtlijn 1. Probleemoriëntatie en diagnose 2. Interventies 3. Terugvalpreventie 4. Evaluatie en afsluiting

7 datum naam 7 Stap 1. Probleemoriëntatie en diagnose 1. Richtlijn toepassen? 2. Procesdiagnose? 3. Probleemdiagnose? 4. Dimensionale/ categoriale diagnose? 5. Risicosituaties/ complicaties? 6. Werkhypothese?

8 datum naam 8 1.1 Richtlijn toepassen Niet: Somatiek/ acute emotionele staat Wel: Psychische/ lichamelijke spanning én (dreigend) controleverlies + functioneringsproblemen En: Werknemer eens over psychische klachten Vertrouwensbasis

9 datum naam 9 1.2 Procesdiagnose 1 Crisisfase - inzicht - acceptatie - - rust en ontspanning - structuur Probleem- en oplossingsfase - oriëntatie problemen - oriëntatie oplossingen Toepassingsfase - oriëntatie toepassingen

10 datum naam 10 1.2 Procesdiagnose 2 Fase + duur Hersteltaken Adequaat doorlopen Geen stagnatie terughoudende begeleiding sobere diagnostiek monitoren Wel stagnatie inventarisatie

11 datum naam 11 1.3 Probleemdiagnose Betrek visie werknemer en werkomgeving 1 Klachten ~ functioneren 2 Functioneringsbeperkingen 3 Oorzakelijke, uitlokkende en onderhoudende factoren 4 Probleemoplossend vermogen werknemer én leidinggevende 5 Interactie werknemer ~ omgeving belemmerend?

12 datum naam 12 1.4 Diagnose (dimensioneel en categoriaal) 1 Stress- en kwetsbaarheidscomponent 2 Dimensies distress, depressie, angst, somatisatie (4DKL) 3 Klachtenbeloop bij stagnatie 4 Classificatie stressgerelateerde stoornis, spanningsklachten, overspanning, chronische overspanning depressie angststoornis overige psychiatrie

13 datum naam 13 1.5 Risicosituaties/ complicaties Somatische hypothese Suïciderisico Arbeidsconflict Slachtoffer ongewenst gedrag Irrationele cognities/ rigide persoonlijkheidskenmerken

14 datum naam 14 1.6 Werkhypothese 1 Stel vast en documenteer Probleemdiagnose Procesdiagnose Dimensionale en categoriale diagnose Formuleer werkhypothese Prognose Begeleidingsdoelen Melding NCvB?

15 datum naam 15 1.6 Werkhypothese 2 Consulteren en verwijzen diagnose, medicatie huisarts, andere behandelaar privé huisarts, LESA overspanning depressie, angst, somatisatiestoornis, overige psychiatrie in overleg met HA: tweedelijns GGZ

16 datum naam 16 Stap 2. Interventies 1. Rollen BA 2. Procesbegeleider 3. Interventie werknemer 4. Interventie werksysteem 5. Andere problemen 6. Andere complicaties

17 datum naam 17 2.1 Rollen en taken BA Procesbegeleider (altijd) Interventierol - focus werknemer - focus werksysteem

18 datum naam 18 2.2 Procesbegeleider Beoordeel beloop controleverlies Bij gunstig beloop: procesbegeleiding Bij stagnatie: initieer interventies + toezicht uitvoering zonodig verwijzen of delegeren

19 datum naam 19 2.3 Interventie werknemer Ondersteuning herstelstappen cognitief gedragsmatige interventies (Probleemoplossende) adviezen bij hervatten Interventies bij stagnatie Motivering specialistische begeleiding

20 datum naam 20 2.4 Interventie werksysteem Voorlichting Concrete probleemoplossende adviezen SMO, voorbeeldgedrag Adviseer training/ voorlichting management Advies Primaire preventie Secundaire preventie

21 datum naam 21 2.5 Overige psychische problemen Sterke depressieve, angst of angst- klachtdimensie Depressieve stoornis Angststoornis Overige psychiatrische beelden

22 datum naam 22 2.6 Interventies bij andere dan stressgerelateerde problemen Suïciderisico: snelle hulp via huisarts Huisarts informeren Continueer procesbegeleiding Monitor klachtenpatroon (4DKL) Adviseer specialistische behandeling Angst: exposure principe bij werkhervatting Overleg behandelaar

23 datum naam 23 2.7 Andere complicaties Somatiseren: Stecr werkwijzer Hormonale disregulatie Irrationele cognities Persoonlijkheidskenmerken Conflict Ongewenst gedrag

24 datum naam 24 Stap 3. (Terugval)preventie Structureel Individueel

25 datum naam 25 3.1 Preventie structureel Structurele risicofactoren? Organisatie- en/of werkplekonderzoek Meerdere werknemers problemen? Werknemersonderzoek, RI&E, PMO

26 datum naam 26 3.2 Preventie individueel 1 Werknemer Vroege signalen Gebeurtenissen Attitude/ cognities Geleerd Voorwaarden succesvol terug naar werk Wat doen als weer signalen?

27 datum naam 27 3.2 Preventie individueel 2 Werkomgeving Acties oorzakelijke, uitlokkende of onderhoudende factoren? Signalen herkend? Afspraken uitwisselen signalen? Wat doen als weer signalen? Toegankelijkheid en beschikbaarheid BA

28 datum naam 28 Stap 4. Evaluatie, afsluiting begeleiding Borgen Evaluatiemomenten Inhoud Wanneer afsluiting?

29 datum naam 29 4.1 Borgen proces en eigen verantwoordelijkheid Procesevaluatie vanaf eerste contact Betrek visie werknemer en werkomgeving Kies eventueel voor eerdere stappen

30 datum naam 30 4.2 Evaluatiemomenten voor BA WN: eerste trimester: elke 3 weken daarna: minimaal elke 6 weken WG: minimaal elke 4 weken HA/ andere hulpverleners: stagnatie of terugval twijfel diagnose overleg AD/ VA: structurele werkaanpassingen niet hervatten bij eigen wg

31 datum naam 31 4.3 Inhoud evaluatie Evaluatie met werknemer Beloop normaal/ gunstig: benoemen, motiveren herstelgedrag Stagnatie: andere probleemdefinitie en/of beleid Doelen behaald? Evaluatie met werkgever Beloop normaal/ gunstig: benoemen, voortzetten beleid Stagnatie: signaleren, bespreken werknemer en werkgever

32 datum naam 32 4.4 Afsluiten begeleiding Doel: ‘Optimaal functioneren’ bereikt en geborgd

33 datum naam 33 nemer Begeleiden van werknemer met psychische problemen + werkomgeving  beste resultaat!


Download ppt "Datum naam 1 NVAB Richtlijn Handelen bedrijfsarts bij psychische problemen Mei 2007 NVAB Lijn."

Verwante presentaties


Ads door Google