De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de diaconie onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Volgende week zullen we in de morgendienst het Heilig Avondmaal vieren.

4 Mededelingen kerkenraad Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diaken vergaderen bij een van de broeders thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 10 decemberBijbelstudieclub Dabar Ond: 1 Korinthe, schets 3 Inl: Henk Bij: Betty Voogt 13 december19 30 Lidwina in concert

6 Deze week zijn jarig: 9 december:Koen van Pijkeren zr P. van de Riet-de Boer 10 december:br Luuk de Graaf 11 december:Denise Pielman Jari Pielman 12 december:Minke Schaaij

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

11 Opwekking 194 U maakt ons één.) U bracht ons tesamen,) wij eren en aanbidden U.) 2x Wordt uw wil gedaan,) dan bindt het ons saam,) iedereen zal deel zijn van uw gezin.) 2x

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

14 Psalm 89: 3 3 Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor. Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in ’t licht gezeten, hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen in eerbied en ontzag uw grote troon omringen.

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

18 Opwekking 638 Wie is als Hij? de Leeuw maar ook het Lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de allerhoogste Heer.

19 Opwekking 638 Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt totdat zij onder gaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard', alle heiligen; aanbid Hem.

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

21 ZONDAG 7 DECEMBER 2014

22

23

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

25 Gezang 168, NG88, Canon 1'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 2Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

27

28

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

31 Gezang 52, Gz 9: 1, 2 1 Zo laat Gij, HEER, Uw knecht, naar 't woord, hem toegezegd, thans henengaan in vrede; nu hij Uw zaligheid, die Gij hebt toebereid gezien heeft op zijn bede.

32 Gezang 52, Gz 9: 1, 2 2 Een licht, zo groot, zo schoon, Gedaald van 's hemels troon, Straalt volk bij volk in d' ogen; Terwijl 't het blind gezicht Van 't heidendom verlicht, En Isrel zal verhogen.

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

36 Psalm 98: 2, 4 2 God heeft gedacht aan zijn genade, aan Israël zijn trouw getoond. De verste landen slaan het gade, hoe Hij zijn volk met heil bekroont. Kom met een lofzang voor de HERE, juich, aarde, juich van louter vreugd! Zing psalmen, onze God ter ere, breek uit in jubel, wees verheugd!!

37 Psalm 98: 2, 4 4 Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen voor de HEER, de bergen uitgelaten springen, en juichen onze God ter eer. Want, zie, Hij komt de aarde richten; verwacht Hem, volken, weest bereid. Hij komt een nieuwe wereld stichten op recht en op gerechtigheid.

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

39 Gezang 182D

40 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen

41 Op zaterdagmiddag 13 december ’14 wordt een sfeervol kerst – benefietconcert georganiseerd, met daarbij een heerlijke High Tea. Van 14.30 – 17.30 uur. In de Emmaüskerk: Jan van der Wegelaan nr. 2. Iedereen is van harte welkom. Er treden verschillende muziek -, en gospel-groepen op, o.a gospelgroep Lichterlaaie, die mooie kerstmuziek spelen en zingen. Bij de thee wordt allerlei gebak geserveerd.. De gehele opbrengst is t.b.v. de bouw van een school voor straatkinderen in Noord-India. Zie: www.house-of-revival.orgwww.house-of-revival.org Toegangsprijzen: € 10,00 pp. Tot 6 jr. €5,00. Per gezin €25,00. (concert incl. High tea). Voorverkoop kaarten: bij De Fakkel, Schootsestraat 69 Eindhoven of te bestellen via highteaconcert@gmail.comhighteaconcert@gmail.com U bent van harte uitgenodigd.

42 Zaterdag 13 december 19.30-20.30 uur An Raskin op bajan met haar accordeonklas Koninklijk conservatorium den Haag Programma op www.lidwinaconcerten.nl

43 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Neem je zegels of doos mee naar de kerk!.


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking194: Psalm89:3 Jesaja11: Opwekking638: Gezang168: Jasaja11:1 Gezang52:1, 2 Psalm98:2, 4 Gezang182D:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google