De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT-ONDERSTEUNING VOOR ZORGVERSTREKKERS IN DE EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT-ONDERSTEUNING VOOR ZORGVERSTREKKERS IN DE EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG 1."— Transcript van de presentatie:

1 ICT-ONDERSTEUNING VOOR ZORGVERSTREKKERS IN DE EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG 1

2 WAT MAG U VANDAAG VERWACHTEN? Heel wat nieuwe dingen Heel wat vragen Wat geruststelling wat kritische bedenkingen Geen concrete oplossingen ….. 2

3 3

4 De gezondheidszorg is veranderd: de patiënt staat nu centraal! 3 e lijn 2 e lijn 1 e lijn Patiënt 4

5 efficiënt empowerment 24/7 online onpersoonlijk privacy technische problemen geen wachttijd samenwerking veilig onbeschikbaar kwaliteit data afhankelijkheid 5

6 Hoeksteen: Multidisciplinaire gegevensdeling 1. Gegevens verzenden – Gegevens op een bepaald ogenblik registreren (om ze te verzenden) – De verzender kiest de bestemmeling – De verzender is verantwoordelijk om de gegevens enkel te verzenden naar bestemmelingen die een rechtmatige toegang hebben tot deze gegevens 2. Gegevensdeling – Evolutieve gegevens registreren (doorheen de tijd; om ze te bewaren) – Je weet op voorhand niet wie de gegevens zal raadplegen (bv. arts met wachtdienst) – duidelijkheid nodig over wie er toegang heeft tot de gegevens 6

7 7 Medische voordelen eHealth in de praktijk Raadplegen van laboresultaten Opzoeken voorgeschiedenis via de SumEHR Medicatie- schema Online advies en guidelines Elektronische verwijsbrief Elektronische voorschriften

8 8 Administratieve voordelen eHealth in de praktijk Tarificatie, facturatie Attesten aanmaken en versturen SumEHR, medicatie- schema,... updaten Verslag versturen naar GMD-houder Registraties

9 Communicatie 9

10 Samenwerking in zorgteam Niet-geadresseerd Medicatieschema SumEHR Vaccinaties … Brieven Formulieren Medische gegevens Geadresseerd Eén-op-één communicatie Ziekenhuizen én eerstelijn Niet-geadresseerd Ontslagbrieven Resultaten Beelden geneesmiddelen kinesitherapie Verpleging... Niet-geadresseerd Voorschriften & verwijsbrieven HUBS VITALINK RECIP-e eHealthBox Gegevens delen Gegevens overdragen 10

11 EEN VOORBEELDJE … 11

12 Casus 1 (2013) Johanna is 28 jaar en zwanger… Ze woont al heel haar leven in Turnhout, waar dr. Grauwels haar huisarts was. Haar medicatie haalde ze in de apotheek twee straten verder. Omdat zij nierpatiënt is, consulteerde zij ook een nefroloog in het AZ Turnhout. Onlangs heeft ze nieuw werk gevonden in Antwerpen. Omdat ze niet kan slapen door een felle hoofdverkoudheid stapt ze de eerste de beste apotheek binnen en vraagt een doosje Sinutab®, een geneesmiddel dat ze vroeger wel eens gebruikte als ze een verkoudheid had… 12

13 Casus 1 (2013) Johanna is 28 jaar en zwanger… Apr. Persoons ziet dat ze zwanger is en vraagt toch even door, want hij heeft nog geen gegevens in zijn dossier. Als hij hoort dat Johanna ook nierproblemen heeft, verwijst hij haar door naar een huisarts. Johanna gaat op zoek, want ze wil een vrouwelijke huisarts in de buurt van haar werk. Na wat rondvragen maakt ze een afspraak voor een consultatie bij dr. Geens. Die doet na een eerste kennismaking een grondige anamnese en een kort klinisch onderzoek. Voor ze een behandeling voorschrijft voor de verkoudheid, wil ze toch wat meer informatie. Ze neemt haar telefoon en belt naar Turnhout… 13

14 Een autosnelweg met 10 basisdiensten 14

15 E HEALTH BOX 15

16 Beveiligde elektronische brievenbus voor communicatie tussen zorgverstrekkers End-to-end encryptie Via eHealthBox zenden ziekenhuizen en labo’s nu al resultaten naar duizenden huisartsen (bv. Hector & MediMail) Geadresseerde communicatie tussen 2 actoren Voor apothekers in de loop van 2014? eHealthBox 16

17 Uw E health Box 17

18 eHealthBox 18

19 HUB - METAHUB 19

20 Hubs & Metahub Informatie uitwisselen tussen ziekenhuizen, onderling en met de eerste lijn. Toegang geven tot informatie, onafhankelijk van waar die zich bevindt. 5 hub’s met elkaar verbonden door de metahub 20

21 Hubs & Metahub: vandaag 21

22 Hubs & Metahub 16/01/2014 22

23 A C B 1: Where can we find data? 3: Fetch data from hub A 3: Fetch data from hub C 4: All data available 2: In hub A and C Hubs & Metahub: to be… 23

24 MYCARENET 24

25 MyCareNet Centraal dienstenplatform voor individuele zorgverleners en instellingen om informatie uit te wisselen met ziekenfondsen Betalingsgarantie = in 3de betalende regeling 25

26 MyCareNet: verzekerbaarheid Sinds 1 januari 2014 verplicht in de apotheek eID-lezing of INSZ-nummer Kids-ID voor kinderen ISI + -kaart voor buitenlanders en kinderen zonder Kids-ID 26

27 -Verzekerbaarheid Beschikbaar -Hoofdstuk IV Beschikbaar -GMD verlenging Beschikbaar -eFact Juli 2015 MyCareNet

28 28 MyCareNet: aanvragen Bf 1.400.000 akkoorden per jaar Doorlooptijd gemiddeld 3 weken

29 29 MyCareNet: aanvragen Bf Via MyCareNet: enkele seconden (70%) tot 1 week (30%)

30 MyCareNet: aanvragen Bf 30

31 MyCareNet: aanvragen Bf 31

32 eGMD Administratie van het GMD online met de mutualiteiten vanuit het eigen EMD. Snellere betaling

33 eGMD: mogelijkheden Het bestaan en de beheerder van het GMD Kennisgeving van een nieuw GMD Automatische verlenging en betaling Oplijsting van GMD-patiënten/betalingen

34 Principes -Alles of niets -Ontkoppeling GMD-houderschap-betaling -Volautomatische verlenging :Prestatie initieert betaling -Betaling binnen 30 dagen -Inschrijving VI noodzakelijk -Enkel voor goedgekeurde pakketten

35 RECIPE 35

36 Recipe Beperkte meerwaarde voor de arts maar ook geen moeite Opstap naar papierloze voorschriften Beschikbaar in alle pakketten Toekomst: kine-en verpleegvoorschriften

37 -Bekijken van de door hemzelf gemaakte voorschriften -Intrekken van een e-voorschrift (revoke) -Opvragen van de door hem gemaakte en nog niet afgeleverde voorschriften -Inhoud van (nog) niet opgehaald voorschrift bekijken -Ontvangen van feedback berichten van uitvoerende zorgverstrekkers Bijkomende functies voor de arts

38 Gebruik recipe artsen 013 026 0348 04109 05348 06536 07715 08864 091058 101327 111564 apothekers 01 2 02 2 03 83 04 159 05 752 06 1170 07 1300 08 1448 09 1596 10 1807 11 2204

39 Recip-e 39

40 Recip-e Voorschrift Medicatie Voorschrift Kine Voorschrift Verpleging Aanvraag radiologie Aanvraag labo …… 40

41 GEDEELD FARMACEUTISCH DOSSIER 41

42 Registratie van voorgeschreven geneesmiddelen in het lokaal farmaceutisch dossier (KB 2009) Tenzij de patiënt bezwaar maakt kunnen bijkomende gegevens geregistreerd worden: – Geneesmiddelen zonder voorschrift – Gegevens in belang van gezondheid (bv. allergiëen) – … In België afgeleverde geneesmiddelen kunnen via het GFD geconsulteerd worden in elke apotheek, als de patiënt toestemming geeft. Gedeeld Farmaceutisch Dossier 42

43 Elke apotheker krijgt een overzicht van alle afgeleverde medicatie. Zo kan hij nog beter waken over de veiligheid van zijn patiënten. De apotheker biedt die dienst gratis aan. Stand van zaken: Q1 2014Connect and fill-up Q2 2014Effectief in gebruik Gedeeld Farmaceutisch Dossier 43

44 Print screen gfd van sponsor!

45 VITALINK 45

46 Vitalink medicatieschema  Platform voor delen van informatie afkomstig van de 1 e lijn  Informatie beschikbaar voor patiënt, 1 e lijn en 2 e en 3 e lijn 46

47 A C B Meta -Hub VitaLink Intermed 47

48 1 e lijn: VITALINK-INTRAMED 48

49  Medicatieschema  Sumehr of kerndossier  Vaccinnet Projecten Vitalink 49

50 Patient HealthViewer 50

51 Wie ziet wat? Wie mag wat? 51 MedicatieVaccinsSumehr Patient LL- Arts L + S Apotheker L + SL- Verpleegkundige L + SL- Thuiszorg LL- Tandarts L + SL- vroedvrouw L + SL-

52 Vitalink medicatieschema 52

53 VACCINNET 53

54 Vaccinnet Online bestelsysteem en vaccinatiedatabank Vaccinatiestatus raadplegen en toedieningen registreren Beleidsinformatie verzamelen Momenteel: ± alle (gratis) vaccinaties voor patiënten van 0-12 jaar via huisarts, pediater, Kind & Gezin, CLB,... Doelstelling: alle vaccinaties voor alle patiënten registreren 54

55 SUMEHR 55

56 SumEHR: Wat zit er in ? = een minimale dataset die een arts nodig heeft om de medische toestand van de patient in enkele minuten te kunnen evalueren en zo continuiteit van zorg te kunnen garanderen: 1.Basisgegevens: naam, geboortedatum, moedertaal, … 2.Gegevens contactpersoon igv. nood 3.Risicofactoren (allergieën, reacties op medicatie, sociale risicofactoren enz.) 4.Medische voorgeschiedenis (antecedenten) 5.Actuele problemen 6.Huidige medicatie 7.Vaccinaties 56

57 Sumehr in het EMD 57

58 SumEHR: Wat er in zit, komt er uit… Chaos in eigen EMD = export van rommel naar anderen 58

59 SumEHR: Wat er in zit, komt er uit… Goed registreren = gestructureerd registreren 59

60 SumEHR: Hoe pak je het aan? 60

61 SumEHR: delen via Vitalink Artsen onderling eHealth labeling: gehomologeerde pakketten moeten SumEHR kunnen exporteren Later ook gemoduleerde deling van SumHER met andere zorgverstrekkers: alleen gegevens relevant voor hun zorgtaak worden raadpleegbaar 61

62 ZORGZOEKER 62

63 Actuele en volledige “etalage-informatie” over de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel. Beschikbaar voor burger, zorgverlener, overheden en andere toepassingen. Diensten: www.zorgzoeker.be & www.socialekaart.be www.zorgzoeker.bewww.socialekaart.be 1700 Vlaamse infolijn Mailing & communicatie Webservices voor hergebruik en integratie Zorgzoeker 63

64 Zorgzoeker 64

65 Casus 1 Johanna is 28 jaar en zwanger… in 2016 Apr. Persoons leest Johanna’s eID en raadpleegt haar Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Hij stelt een interactie vast tussen Sinutab® en haar gebruikelijke medicatie, dus verwijst hij haar door naar een huisarts. Johanna had graag een vrouwelijke arts. Apr. Persoons zoekt in Zorgzoeker en Johanna kiest uit het aanbod dr. Geens. Hij verstuurt alvast de informatie over de interactie via eHealthBox naar dr. Geens. Tijdens de eerste consultatie haalt dr. Geens Johanna’s SumEHR op bij Vitalink. Zo kan ze de verkoudheid meteen behandelen. Johanna vindt het prima om haar Globaal Medisch Dossier over te dragen. Via de Metahub doet dr. Geens meteen ook een download uit haar Cozo dossier en ze laadt de data met één klik in haar EMD op. 65

66 EBMPRACTICENET 66

67 Evidence Linker EBMPracticeNet Samenwerkinsverband van het RIZIV, de FOD Volksgezondheid, Domus Medica, het BCFI, Farmaka vzw, Minerva, eHealth, … Databank van richtlijnen (CEBAM, KCE, BAPCOC, Domus Medica) Evidence Linker (evidence based decision support in het EMD) Stand van zaken: 2014 Piloot decision support in HealthOne 2015 Planning decision support eHealth 67

68 Evidence Linker Gedeeld overzicht van actieve medicatie tussen zorgactoren (artsen, apothekers, verpleegkundigen, verzorgenden,...) Middel om geneesmiddelgebonden problemen op te sporen en te behandelen Middel om de patiënt beter te informeren en te betrekken Niet-geadresseerde communicatie 68

69 Evidence Linker 69

70 Evidence Linker 70

71 PATIENT HEALTH VIEWER 71

72 Patient HealthViewer Patiënten hebben via een viewer toegang tot hun gegevens uit Vaccinnet die opgeladen zijn op Vitalink. Ontwikkeld door het Nationaal Intermutualistisch college (NIC) en aangeboden op de website van hun mutualiteit. 72

73 Patient HealthViewer 73

74 Patient HealthViewer 74

75 75

76 HOE BEGIN IK ERAAN? 76

77 Hoe starten ?  eID lezer installeren  PIN code zoeken  Rijksregisternummers verzamelen  eHealthbox aanvragen via Uw dossiersysteem, HealthConnect, MediBridge 77

78 78

79 Gereedschapskist eHealth -CERTIFICAAT -INFORMED CONSENT patiënt -THERAPEUTISCHE RELATIE -RIJKSREGISTERNUMMER 79

80 eHealth = snelweg Enkel toegang via vignet = certificaat 80

81 E health certificaat Eenmalig aan te vragen en te installeren op de computer(s) die je wil gebruiken Legt een authentiek verband tusen jezelf (= jouw eID) en de ‘verantwoordelijke van het systeem’ Kan / moet overgezet worden indien je een andere computer wil gebruiken Tip: noodprocedure (login/paswoord) voorzien indien eID niet zou werken of niet beschikbaar is 81

82 Wat ?  Encrypeert boodschappen. Per PC Voor?  Nu: Artsen, apothekers, verpleging,kine’s  Straks: Wachtposten  Later: groepspraktijken, kringen Hoe?  Solo-praktijk: eenvoudig  Groepspraktijken: moeilijker Certificaat= toegangsticket 82

83 Single Sign On Éénmaal per ‘sessie’ log je jezelf in met je eID + PIN code Dit geeft je meteen toegang tot ALLE diensten waartoe je toegang KAN krijgen gedurende de hele sessie Voor de arts: strikt persoonlijk (cfr digitale handtekening onder voorschriften, attesten, enz ) In de apotheek: voor de hele apotheek Onder de verantwoordlijkheid van de titularis) 83

84 eHealth connectie 1 systeem = 1 certificaat voor alles:  single sign on = De zorgverlener moet op de verschillende systemen kunnen aanloggen met 1 uniek certificaat Sessieduur beperkt in tijd 84

85 Informed consent Informed = eerst de patient informeren over het systeem (tekst op papier, folder, mondelinge toelichting, … Patient kan toestemming verlenen en “in het systeem stappen” Zorgverlener en patient bepalen samen welke informatie gedeeld wordt Alles of niets principe Opm: patient kan zelf zoveel hij wil de consent “op en af zetten” 85

86 Therapeutische relatie Enkel zorgverleners die een ‘therapeutische relatie’ hebben met de patient (1) hebben toegang tot die informatie (2) die ze nodig hebben om hun taak uit te voeren Electronisch worden 2 dingen gecontroleerd: 1. heb je al een daad gesteld die het bestaan van een therapeutische relatie met een bepaalde patient vastlegt? (zo neen: eerst eID van patient inlezen) 2. je eigen hoedanigheid bepaalt welk soort gegevens je kan zien Opm: de patient kan zelf zijn therapeutische relaties beheren via “eHealthConsent” 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 WAT HEBBEN WE VERDER NOG TE BIEDEN…? 92

93 ICT-ondersteuning op uw eigen ritme! Groepssessies Spoor 1 Kennismaking en meerwaarde Interactief Multidisciplinair Lokaal Concrete casussen Wat heb ik te winnen? Hoe kan het anders en beter ? Hoe werken eHealth en al die nieuwe diensten? Groepssessies Spoor 2 Concrete opleidingen Hands-on, op basis van je eigen softwarepakket Monodisciplinair Dezelfde casussen praktisch toepassen Hoe ga ik dat zelf doen? Waar zitten mijn knelpunten? Leren van elkaar 93

94 ICT-ondersteuning op uw eigen ritme ! Groepssessies Spoor 1 Kennismaking en meerwaarde Interactief Multidisciplinair Lokaal Concrete casussen Wat heb ik te winnen? Hoe kan het anders en beter ? Hoe werken eHealth en al die nieuwe diensten? Groepssessies Spoor 2 Concrete opleidingen Hands-on, op basis van je eigen softwarepakket Monodisciplinair Dezelfde casussen praktisch toepassen Hoe ga ik dat zelf doen? Waar zitten mijn knelpunten? Leren van elkaar 94

95 ICT-ondersteuning op uw eigen ritme ! Individueel Spoor 3 e-Learning Screenfilms Probleem  Oplossing Per softwarepakket Concrete casussen Goede praktijkvoorbeelden tonen Individueel Spoor 4 Op afstand Via e-mail PraktijkCoach antwoordt Soms verwijzing naar helpdesk, e-learning, screenfilms, … Vervangt de helpdesk van de softwareleverancier niet! 95

96 ICT-ondersteuning op uw eigen ritme ! Individueel Spoor 3 e-Learning Screenfilms Probleem  Oplossing Per softwarepakket Concrete casussen Goede praktijkvoorbeelden tonen Individueel Spoor 4 Op afstand Via e-mail PraktijkCoach antwoordt Soms verwijzing naar helpdesk, e-learning, screenfilms, … Vervangt de helpdesk van de softwareleverancier niet! 96

97 BEDANKT VOOR UW INTERESSE EN ACTIEVE BIJDRAGE! 97

98 VERGEET UW EVALUATIEFORMULIER NIET IN TE VULLEN! 98

99 www.éénlijn.be 99


Download ppt "ICT-ONDERSTEUNING VOOR ZORGVERSTREKKERS IN DE EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG 1."

Verwante presentaties


Ads door Google