De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heet iedereen welkom en stel je zelf voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heet iedereen welkom en stel je zelf voor."— Transcript van de presentatie:

1 Heet iedereen welkom en stel je zelf voor.
Korte inleiding over het project: In het project éénlijn.be wil Syntra West vzw samen met een consortium van partners een oplossing bieden rond IT ondersteuning in de 1ste lijn GZH. Domus Medica, VAN, Huis voor Gezondheid zijn beroepsverenigingen en die bij het project betrokken zijn. PraktijkCoach en HealthConnect zijn IT-partners in het project. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is opdrachtgever. ICT-ondersteuning voor zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg

2 Wat mag U vandaag verwachten?
Heel wat nieuwe dingen Heel wat vragen Wat geruststelling wat kritische bedenkingen Geen concrete oplossingen ….. In het project éénlijn.be wil Syntra West samen met een consortium van partners een oplossing bieden rond IT ondersteuning in de 1ste lijn GZH. Algemene projectmanager is DB. Domus Medica, VAN, Huis Voor Gezondheid zijn partners beroepsverenigingen en die bij het project betrokken zijn. PraktijkCoach en HealthCOnnect zijn partners in het project. Het VAZG is opdrachtgever. Vandaag zijn dr. Herwig Van Pottelberg, dr. Leo Geudens en dr. Tom Lambrechts aanwezig vanuit Domus. Lambda Verdonckt en Wim Van Slambrouck zijn vertegenwoordigers van het VAZG. Johan Uvin vanuit PraktijkCoach is aanwezig.

3

4 De gezondheidszorg is veranderd: de patiënt staat nu centraal!
3e lijn 2e lijn 1e lijn Patiënt Niet alleen de technologie verandert, ook het landschap waarin we als zorgverstrekker werken is sterk veranderd: De patiënt staat centraal en is mondiger geworden. Het is zijn/haar gezondheid! Hij/zij is daar dan ook mee verantwoordelijk voor. Als arts/apotheker heb je niet altijd de touwtjes in handen. We zijn begeleiders geworden van patiënten in hun “zorg traject”. De eerste lijn is belangrijker geworden, maar ze is versnipperd. We zullen meer (multidisciplinair) moeten samen werken om dat op te vangen. De huisarts is de coördinator van de zorg voor zijn patiënten. Hij zal dus moeten communiceren en samenwerken met de andere zorgverstrekkers van zijn patiënt en vice versa. IT  HET PROBLEEM IT = DE OPLOSSING!

5 onbeschikbaar efficiënt afhankelijkheid samenwerking online privacy
Sommigen zien die evolutie wellicht als een opportuniteit, anderen als een bedreiging: PLUS Vlot en gemakkelijk contact tussen patiënt en hulpverlener Minder tijdverlies, efficientie Betere samenwerking Geen verplaatsing naar gezondheidszorginstelling Geen wachttijden voor face to face bezoek/contact, steeds online Beide partijen moeten niet gelijktijdig aanwezig zijn om interactie mogelijk te maken Transparantie Betere opvolging patient, veiligheid Patient wordt betrokken in zijn opvolging NEG Sociale isolatie – relatie patiënt-hulpverlener? Verbale en non-verbale aspecten van communicatie zijn afwezig Privacy problemen – beveiliging van de gegevens Overdracht van onbetrouwbare informatie Technische problemen met software en internetverbinding, onbeschikbaarheden (panne electriciteit, internet,...)  afhankelijkheid Kwaliteit van gegevens (brute tekst of gecodeerd?) Mogelijks eerder beperkt draagvlak bij bepaalde groepen patiënten / cliënten / hulpverleners voor gebruik van ICT in zorg en welzijn Vertrouwde procedures aanpassen (cfr vignet vs siskaart vs mycarenet) Er bestaan oplossingen voor de meeste bedreigingen (vb. internet met 100% beschikbaarheid via verschillende systemen, ...). Belangrijkste valkuilen voor die digitale evolutie zitten tussen onze 2 oren. Soms realiteit, maar vooral emoties: wantrouwen, privacy: ik ken dat niet, k’heb er geen vertrouwen in... vertrouwde procedures loslaten De bedoeling van vandaag is om alle nodige kennis aan te reiken, zodat u met kennis van zaken een eigen oordeel kan maken of het voor u al dan niet een opportuniteit is. 24/7 onpersoonlijk geen wachttijd kwaliteit data veilig technische problemen empowerment

6 Hoeksteen: Multidisciplinaire gegevensdeling
Gegevens verzenden Gegevens op een bepaald ogenblik registreren (om ze te verzenden) De verzender kiest de bestemmeling De verzender is verantwoordelijk om de gegevens enkel te verzenden naar bestemmelingen die een rechtmatige toegang hebben tot deze gegevens Gegevensdeling Evolutieve gegevens registreren (doorheen de tijd; om ze te bewaren) Je weet op voorhand niet wie de gegevens zal raadplegen (bv. arts met wachtdienst) duidelijkheid nodig over wie er toegang heeft tot de gegevens De hoeksteen van het eHealht-platform is multidisciplinaire gegevensdeling. Daar bij maken we het fundamenteel onderscheid tussen: Gegevens verzenden: iemand beslist op een bepaald moment om bepaalde gegevens aan iemand anders door te sturen. Dat is gerichte communicatie. Gegevens delen: bepaalde gegevens worden ter beschikking gesteld van het zorgteam rond een patiënt (iedere zorgverstrekker waarmee hij of zij een therapeutische relatie heeft) en die gegevens worden gezamenlijk beheerd door dat zorgteam, waarvan de samenstelling kan evolueren in de loop van de tijd.

7 eHealth in de praktijk Opzoeken voorgeschiedenis via de SumEHR
Online advies en guidelines Medische voordelen Wat heeft eHealth in de praktijk te bieden? Er zijn eerst en vooral de medische voordelen, namelijk toegang tot informatie: Voorgeschiedenis (via de SumEHR = Summarized Electronic Health Record / voorlopig alleen gedeeld tussen artsen onderling) Medicatieschema (gedeeld tussen huisartsen, apothekers, verpleegkundigen en verzorgenden. Later allicht uitgebreid naar tandartsen, vroedvrouwen,… ) Laboresultaten (nu al via eHealthBox onder de vorm van Hector of Medimail) Richtlijnen Voorschriften Verwijsbrieven (Zonder eHealth heb je vandaag soms nog geen toegang tot bepaalde van deze gegevens of je moet zoeken in je dossier of in een hoop papieren. Vanavnd willen we je laten aanvoelen dat je met eHealth die dingen vlotter kan doen en je dus kan op termijn meer dingen doen met minder moeite en tijd). Medicatie- schema Elektronische voorschriften Raadplegen van laboresultaten Elektronische verwijsbrief

8 eHealth in de praktijk Tarificatie,
facturatie SumEHR, medicatie-schema, ... updaten Administratieve voordelen Er zijn ook heel wat administratieve processen die gedigitaliseerd en dus geautomatiseerd kunnen worden: (Hier zit duidelijk de mogelijkheid om tijd te winnen en veel efficiënter te gaan werken !) Facturatie / tarificatie (bij toepassing van de 3de betalende) Aanmaken en versturen van allerlei attesten (bv. BVAC-document voor aanvullende verzekering in de apotheek digitaal verzenden naar de verzekeringsmaatschappij) Verslagen aan de GMD-houder (bv. in het kader van een zorgtraject): automatisch aanmaken, verzenden én invoeren in het EMD (= elektronisch medisch dossier van de huisarts) Geautomatiseerde en gestructureerde registratie in het eigen dossier (bv. correct elektronisch voorschrift kan in de achtergrond aanvulling van de medicatiefiche bieden) Update van SumEHR, medicatieschema, … (bv. nieuwe posologie van elektronisch voorschrift > aangepast label om op verpakking te kleven > aanpassing van het medicatieschema) Attesten aanmaken en versturen Registraties Verslag versturen naar GMD-houder

9 Communicatie

10 Gegevens delen ⬆ Gegevens overdragen ⬇ HUBS VITALINK eHealthBox
Ziekenhuizen én eerstelijn Niet-geadresseerd Ontslagbrieven Resultaten Beelden Samenwerking in zorgteam Niet-geadresseerd Medicatieschema SumEHR Vaccinaties HUBS VITALINK Gegevens delen ⬆ Gegevens overdragen ⬇ Welke diensten voor gegevensoverdracht en gegevensdeling zijn er? Gegevensoverdracht: 2 diensten, namelijk KLIK OM “eHealthBox” TE LATEN VERSCHIJNEN eHealhtBox: geadresseerde communicatie van de ene zorgverstrekker naar de andere. Je weet op voorhand naar wie je gegevens stuurt. KLIK OM DE UITLEG BIJ eHealthBox TE LATEN VERSCHIJNEN KLIK OM “RECIP-e” TE LATEN VERSCHIJNEN Het electronisch voorschrift is ook één-op-één communicatie, maar je weet niet op voorhand aan wie. Een patiënt bepaald zelf in welke apotheek hij of zij een voorschrift laat uitvoeren. KLIK OM DE UITLEG BIJ RECIP-e TE LATEN VERSCHIJNEN Gegevensdeling: 2 diensten, namelijk KLIK OM “VITALINK” TE LATEN VERSCHIJNEN Via Vitalink worden gegevens gedeeld met (een deel van) het zorgteam van je patiënt. Je weet niet noodzakelijk wie dat allemaal is. Je stelt gegevens ter beschikking van andere zorgverstrekkers die er nood aan zouden kunnen hebben en omgekeerd krijg je toegang tot gegevens die vandaag onbereikbaar in de lokale dossiers van die andere zorgverstrekkers zitten. KLIK OM DE UITLEG BIJ VITALINK TE LATEN VERSCHIJNEN KLIK OM “HUBS” TE LATEN VERSCHIJNEN Via de hubs kunnen gegevens gedeeld worden tussen verschillende ziekenhuizen. Zoals we straks zullen zien kunnen gegevens binnenkort dank zij de “metahub” ook transmuraal gedeeld worden, bijvoorbeeld medicatie-overdracht bij opname en ontslag. KLIK OM DE UITLEG BIJ HUBS TE LATEN VERSCHIJNEN eHealthBox RECIP-e geneesmiddelen kinesitherapie Verpleging ... Niet-geadresseerd Voorschriften & verwijsbrieven Brieven Formulieren Medische gegevens Geadresseerd Eén-op-één communicatie

11 Een voorbeeldje … Heet iedereen welkom en stel je zelf voor.
Korte inleiding over het project: In het project éénlijn.be wil Syntra West vzw samen met een consortium van partners een oplossing bieden rond IT ondersteuning in de 1ste lijn GZH. Domus Medica, VAN, Huis voor Gezondheid zijn beroepsverenigingen en die bij het project betrokken zijn. PraktijkCoach en HealthConnect zijn IT-partners in het project. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is opdrachtgever. Een voorbeeldje …

12 Casus 1 (2013) Johanna is 28 jaar en zwanger…
Ze woont al heel haar leven in Turnhout, waar dr. Grauwels haar huisarts was. Haar medicatie haalde ze in de apotheek twee straten verder. Omdat zij nierpatiënt is, consulteerde zij ook een nefroloog in het AZ Turnhout. Onlangs heeft ze nieuw werk gevonden in Antwerpen. Omdat ze niet kan slapen door een felle hoofdverkoudheid stapt ze de eerste de beste apotheek binnen en vraagt een doosje Sinutab®, een geneesmiddel dat ze vroeger wel eens gebruikte als ze een verkoudheid had… Laat de deelnemers gerust zelf lezen. Het gaat om een zwangere nierpatiënte die verhuist en een verkoudheid heeft… Vraag even na of zo’n casus herkenbaar is.

13 Casus 1 (2013) Johanna is 28 jaar en zwanger…
Apr. Persoons ziet dat ze zwanger is en vraagt toch even door, want hij heeft nog geen gegevens in zijn dossier. Als hij hoort dat Johanna ook nierproblemen heeft, verwijst hij haar door naar een huisarts. Johanna gaat op zoek, want ze wil een vrouwelijke huisarts in de buurt van haar werk. Na wat rondvragen maakt ze een afspraak voor een consultatie bij dr. Geens. Die doet na een eerste kennismaking een grondige anamnese en een kort klinisch onderzoek. Voor ze een behandeling voorschrijft voor de verkoudheid, wil ze toch wat meer informatie. Ze neemt haar telefoon en belt naar Turnhout… Deze dia beschrijft wat er vandaag in zo’n geval zou gebeuren. Laat de deelnemers gerust zelf lezen… Het cruciale probleem is dat de nieuwe huisarts en apotheker geen inzage hebben in het dossier van deze patiënte. Dat is niet dramatisch (onze zorgverstrekkers zijn plichtsgetrouw), maar zou met digitale hulpmiddelen toch veel vlotter en efficiënter moeten kunnen (zie volgende dial).

14 Een autosnelweg met 10 basisdiensten
Opgelet! eHealth is een autosnelweg waarlangs gegevens gedeeld en overgedragen kunnen worden. Er worden geen data opgeslagen op het eHealth-platform! Die blijven decentraal bewaard en worden enkel digitaal toegankelijk gemaakt via het beveiligde kanaal van eHealth. (Uitzondering zijn de “eerstelijnskluizen” van Vitalink en Intermed)

15 E Health box Heet iedereen welkom en stel je zelf voor.
Korte inleiding over het project: In het project éénlijn.be wil Syntra West vzw samen met een consortium van partners een oplossing bieden rond IT ondersteuning in de 1ste lijn GZH. Domus Medica, VAN, Huis voor Gezondheid zijn beroepsverenigingen en die bij het project betrokken zijn. PraktijkCoach en HealthConnect zijn IT-partners in het project. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is opdrachtgever. E Health box

16 eHealthBox Beveiligde elektronische brievenbus voor communicatie tussen zorgverstrekkers End-to-end encryptie Via eHealthBox zenden ziekenhuizen en labo’s nu al resultaten naar duizenden huisartsen (bv. Hector & MediMail) Geadresseerde communicatie tussen 2 actoren Voor apothekers in de loop van 2014? Patiëntengegevens vermelden in gewone is niet toegelaten omwille van privacy. Daarom bestaat er nu een beveiligd systeem voor communicatie tussen zorgverstrekkers. Zoals bij alle diensten van eHealth worden de gegevens end-to-end versleuteld. Ze zijn dus alleen leesbaar op de PC van de verzender en die van de ontvanger tijdens een eHealth sessie. Vanuit de ziekenhuizen en labo’s werden Hector en Medimail gepromoot voor elektronische communicatie naar huisartsen (laboresultaten, beeldvorming, …). Op die manier werden eHealthBox en eHealth-certificaten bij heel wat huisartsen kosteloos geïnstalleerd. Hector/Medimail kan ook zorgen voor de integratie van eHealthBox in het EMD, zodat bepaalde data uit de beveiligde rechtstreeks in het medisch dossier geïmporteerd kunnen worden. Zo kan je dubbele invoer van data vermijden. Er wordt op dit moment gewerkt aan een oplossing om ook apothekers toegang te geven tot eHealthBox, maar daar is nog geen duidelijkheid over.

17 Uw E health Box

18 eHealthBox Vitalink en Hub zijn voorbeelden van niet-geadresseerde communicatie

19 Hub - metahub Heet iedereen welkom en stel je zelf voor.
Korte inleiding over het project: In het project éénlijn.be wil Syntra West vzw samen met een consortium van partners een oplossing bieden rond IT ondersteuning in de 1ste lijn GZH. Domus Medica, VAN, Huis voor Gezondheid zijn beroepsverenigingen en die bij het project betrokken zijn. PraktijkCoach en HealthConnect zijn IT-partners in het project. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is opdrachtgever. Hub - metahub

20 Hubs & Metahub Informatie uitwisselen tussen ziekenhuizen, onderling en met de eerste lijn. Toegang geven tot informatie, onafhankelijk van waar die zich bevindt. 5 hub’s met elkaar verbonden door de metahub Het Hubs project is een gedecentraliseerd model van niet-geadresseerde en patiënt-gebaseerde informatie-ontsluiting vanuit de ziekenhuizen.

21 Hubs & Metahub: vandaag
Vandaag zijn de hubs in opbouw. De ene hub staat al wat verder dan de andere. In heel wat ziekenhuizen is de ontwikkeling van hun software aan de gang…

22 Hubs & Metahub Er zijn 5 hubs in België:
Antwerpen (ARH) Brussel (Abrumet) Leuven (VZNHUB) Gent (Cozo) Wallonië (RSW) Er zijn 3 verschillende technische implementaties 98 % van de ziekenhuizen hebben het protocol ondertekend. 16/01/2014

23 Hubs & Metahub: to be… A C B Zo moet het worden:
3: Fetch data from hub A A 1: Where can we find data? Zo moet het worden: Elk ziekenhuis is aan gesloten op een hub. Elke hub is verbonden met de metahub. De metahub bevat een verwijsrepertorium waar zorgverstrekkers kunnen opvragen waar er informatie over zijn of haar patiënt beschikbaar is, m.a.w. welke hub(s) hij of zij moet raadplegen. Na consultatie van de metahub kan de zorgverstrekker gericht informatie opvragen bij de hubs die informatie over zijn of haar patiënt bevatten. 2: In hub A and C 4: All data available 3: Fetch data from hub C C B

24 mycarenet

25 MyCareNet Centraal dienstenplatform voor individuele zorgverleners en instellingen om informatie uit te wisselen met ziekenfondsen Betalingsgarantie = in 3de betalende regeling MyCareNet is een platform dat zorgverstrekkers en mutualiteiten met elkaar verbindt. Het wordt beheerd door het NIC (Nationaal Intermutualistisch College). Het moet de papieren administratie voor de vergoeding van zorgverstrekkers en patiënten voor medische kosten, te digitaliseren en in grote mate te automatiseren. Vandaag bespreken we 3 diensten: het opvragen van verzekerbaarheidsgegevens, het afsluiten van een Globaal Medisch Dossier (GMD) en “aanvragen Bf” of hoofdstuk IV. Later kunnen (hopelijk) ook nog andere diensten ontwikkeld worden, bv. onmiddellijke toepassing van de maximumfactuur (MAF), online controle van conventies, zorgtrajecten, palliatieve status, etc.

26 MyCareNet: verzekerbaarheid
Sinds 1 januari 2014 verplicht in de apotheek eID-lezing of INSZ-nummer Kids-ID voor kinderen ISI+-kaart voor buitenlanders en kinderen zonder Kids-ID De SIS-kaart is sinds 1 januari 2014 niet meer geldig als bewijs van verzekerbaarheid in de apotheek! Dat gebeurd nu veralgemeend via MyCareNet. Een hele administratieve vereenvoudiging, al is MyCareNet al verschillende keren (en soms gedurende uren) niet beschikbaar geweest voor bepaalde mutualiteiten. Heel vervelend voor de apothekers! OPGELET: de SIS-kaart kan wel nog dienen als identificatie van de patiënt! Het is nog steeds een alternatief voor de elektronische identiteitskaart om verzekerbaarheid online op te vragen, bijvoorbeeld als een mantelzorger de medicatie komt halen en de patiënt zijn eID niet graag meegeeft… Ook huisartsen gebruiken dit systeem voor de OMNIO’s. De toepassing is geïntegreerd in de meeste pakketten en beschikbaar via het portaal MyCareNet. Niet iedereen heeft een eID: kinderen jonger dan 12 en buitenlanders. MyCareNet werkt daarom ook met de Kids-ID (via lezing van de chip) en de ISI+-kaart (via barcode of pseudo-rijksregisternummer). Het kan ook door het INSZ nummer op het vignetje van het ziekenfonds over te tikken. INSZ = inschrijvingsnummer sociale zekerheid, meestal identiek met het rijksregisternummer. In volgorde: eID, eID voor buitenlanders in regularisatieprocedure, Kids ID, ISI+ kaart voor buitenlanders die in België verblijven NB: de Kids-ID kan je aanvragen voor kinderen van 0 tot 12 jaar, maar dat is alleen verplicht als je naar het buitenland gaat.

27 MyCareNet Verzekerbaarheid Beschikbaar Hoofdstuk IV Beschikbaar
GMD verlenging Beschikbaar eFact Juli 2015

28 1.400.000 akkoorden per jaar Doorlooptijd gemiddeld 3 weken
MyCareNet: aanvragen Bf akkoorden per jaar Doorlooptijd gemiddeld 3 weken

29 enkele seconden (70%) tot 1 week (30%)
MyCareNet: aanvragen Bf Via MyCareNet: enkele seconden (70%) tot 1 week (30%)

30 MyCareNet: aanvragen Bf
Screenshot van een “aanvraag BF”. De paragraaf uit hoofdstuk IV somt alle voorwaarden voor terugbetaling op. De aanvrager (huisarts) moet de voorwaarde die van toepassing is aanvinken. Het balkje is nog oranje omdat de aanvraag nog niet in orde is. (de knop “OK” rechts onder is niet actief)

31 MyCareNet: aanvragen Bf
De aanvrager heeft de toepasselijke voorwaarde aangevinkt. De aanvraag is in orde, dus kleurt het balkje groen. De knop “OK” rechts onder licht op…

32 eGMD Administratie van het GMD online met de mutualiteiten vanuit het eigen EMD. Snellere betaling

33 eGMD: mogelijkheden Het bestaan en de beheerder van het GMD
Kennisgeving van een nieuw GMD Automatische verlenging en betaling Oplijsting van GMD-patiënten/betalingen

34 Principes Alles of niets Ontkoppeling GMD-houderschap-betaling
Volautomatische verlenging :Prestatie initieert betaling Betaling binnen 30 dagen Inschrijving VI noodzakelijk Enkel voor goedgekeurde pakketten

35 recipe Heet iedereen welkom en stel je zelf voor.
Korte inleiding over het project: In het project éénlijn.be wil Syntra West vzw samen met een consortium van partners een oplossing bieden rond IT ondersteuning in de 1ste lijn GZH. Domus Medica, VAN, Huis voor Gezondheid zijn beroepsverenigingen en die bij het project betrokken zijn. PraktijkCoach en HealthConnect zijn IT-partners in het project. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is opdrachtgever. recipe

36 Recipe Beperkte meerwaarde voor de arts maar ook geen moeite Opstap naar papierloze voorschriften Beschikbaar in alle pakketten Toekomst: kine-en verpleegvoorschriften

37 Bijkomende functies voor de arts
Bekijken van de door hemzelf gemaakte voorschriften Intrekken van een e-voorschrift (revoke) Opvragen van de door hem gemaakte en nog niet afgeleverde voorschriften Inhoud van (nog) niet opgehaald voorschrift bekijken Ontvangen van feedback berichten van uitvoerende zorgverstrekkers

38 Gebruik recipe artsen apothekers 01 3 02 6 03 48 04 109 05 348 06 536
01 3 02 6 03 48 04 109 05 348 06 536 07 715 08 864

39 Recip-e

40 Recip-e Voorschrift Medicatie Voorschrift Kine Voorschrift Verpleging
Recip-e is een vzw beheerd door zorgverstrekkers en gefinancierd door het RIZIV. De module voor elektronisch voorschrijven (en afleveren) is volledig geïntegreerd in je eigen pakket. Als je een voorschrift maakt, wordt het volautomatisch in de achtergrond weggeschreven naar de server van Recip-e. Het enige verschil is dat er een bijkomende barcode afgedrukt wordt. De patiënt verbindt de apotheker met het elektronisch voorschrift via die barcode. Zie foto op de volgende dia Het papieren voorschrift blijft het wettelijk voorschrift! Dat zal zeker nog zo blijven. Je kan op huisbezoek dus nog altijd op de klassieke manier werken. VRAAG: Wie heeft er al elektronische voorschriften opgemaakt/afgeleverd? Aanvraag radiologie Aanvraag labo ……

41 Gedeeld farmaceutisch dossier
Heet iedereen welkom en stel je zelf voor. Korte inleiding over het project: In het project éénlijn.be wil Syntra West vzw samen met een consortium van partners een oplossing bieden rond IT ondersteuning in de 1ste lijn GZH. Domus Medica, VAN, Huis voor Gezondheid zijn beroepsverenigingen en die bij het project betrokken zijn. PraktijkCoach en HealthConnect zijn IT-partners in het project. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is opdrachtgever. Gedeeld farmaceutisch dossier

42 Gedeeld Farmaceutisch Dossier
Registratie van voorgeschreven geneesmiddelen in het lokaal farmaceutisch dossier (KB 2009) Tenzij de patiënt bezwaar maakt kunnen bijkomende gegevens geregistreerd worden: Geneesmiddelen zonder voorschrift Gegevens in belang van gezondheid (bv. allergiëen) In België afgeleverde geneesmiddelen kunnen via het GFD geconsulteerd worden in elke apotheek, als de patiënt toestemming geeft. KB 2009 “Onderrichtingen der apothekers” verplicht apothekers alle afleveringen van voorgeschreven medicatie te registreren in het lokaal farmaceutisch dossier van de betrokken patiënt. Andere gegevens (zoals contact gegevens, andere relevante medische gegevens, … ) mogen geregistreerd worden tenzij de patiënt dat niet wil (opt-out). Dank zij het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) worden afleveringen aan de betrokken patiënt die gebeurd zijn in andere apotheken dan de jouwe, tijdelijk ook zichtbaar op jouw scherm. Daardoor heeft de apotheker zicht op alle medicatie van die zijn of haar patiënt neemt.

43 Gedeeld Farmaceutisch Dossier
Elke apotheker krijgt een overzicht van alle afgeleverde medicatie. Zo kan hij nog beter waken over de veiligheid van zijn patiënten. De apotheker biedt die dienst gratis aan. Stand van zaken: Q Connect and fill-up Q Effectief in gebruik Gegevens worden voorlopig alleen gedeeld tussen apothekers. Het GFD werd ook volledig gefinancierd door de apothekersverenigingen. Het is wel de bedoeling dat het GFD op termijn gekoppeld wordt aan de metahub (zie verder). Het GFD kan de authentieke bron worden van alle afgeleverde medicatie. Apothekers kunnen op basis van de ruwe data uit de afleveringshistoriek een volledig en up to date medicatieschema maken van de actieve geneesmiddelen. Dat medicatieschema kan met behulp van Vitalink multidisciplinair gedeeld worden (zie verder). Begin april waren er meer dan 1000 (van de 5000) apotheken in België aangesloten bij FarmaFlux, dat het GFD beheert. Een pijnpunt voor de apothekers is dat ze zelf moeten betalen (10€ per maand) om het systeem te onderhouden en te integreren in hun software.

44 Print screen gfd van sponsor!
In dit voorbeeld heeft de patient reeds bij een andere apotheker toestemming gegeven om zijn medicatiehistoriek te delen (groene bol). In deze andere apotheek heeft men medicatie aan de patiënt meegegeven en heeft men dit gedeeld via het Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Wanneer de patiënt nu bij een andere apotheker achter medicatie gaat, ziet deze apotheker welke medicatie het voorbije jaar reeds aan de patiënt werd meegegeven (groene lijnen). Daarnaast zal ook de medicatie verschijnen die de apotheker nu zelf aan de patiënt heeft meegegeven. Op deze manier kan beter bewaakt worden dat de patiënt geen 2x dezelfde medicatie neemt en kan beter voorkomen worden dat er interactie tussen verschillende geneesmiddelen optreedt. Voor de apotheker is het niet meteen zichtbaar door welke apotheker de andere medicatie werd afgeleverd (wel via de knop detail aflevering). Voorbeelden: Tijdens de wachtdienst bij een patiënt die je niet kent, zie je zonder GFD vandaag alleen wat voorgeschreven is. Mét GFD zie je meteen zijn/haar hele voorgeschiedenis en context. (vb. suikervrije hoestsiroop voor een diabetespatiënt) Tijdens je vakantiesluiting is een vaste patiënt een nieuwe medicatie gaan halen bij een collega. Zonder GFD weet je dat vandaag alleen als de patiënt je daar zelf opmerkzaam op maakt. Mét GFD ziet je software dat vanzelf en wordt die medicatie meegenomen bij de analyse en begeleiding.

45 vitalink

46 Vitalink medicatieschema
Platform voor delen van informatie afkomstig van de 1e lijn Informatie beschikbaar voor patiënt, 1e lijn en 2e en 3e lijn Medicatieschema  geneesmiddelenhistoriek! Historiek = chronologische oplijsting van alle afgeleverde geneesmiddelen Actieve medicatie = de geneesmiddelen die de patiënt op dit moment neemt De ervaring leert dat de medicatie die patiënten feitelijk nemen sterk afwijkt van de voorgeschreven medicatie!

47 VitaLink A Intermed Meta-Hub C B

48 1e lijn: VITALINK-INTRAMED

49 Projecten Vitalink Medicatieschema Sumehr of kerndossier Vaccinnet

50 Patient HealthViewer Vitalink en Hub zijn voorbeelden van niet-geadresseerde communicatie

51 Wie ziet wat? Wie mag wat? L - L + S L + S Medicatie Vaccins Sumehr
Patient L - Arts L + S Apotheker L + S Verpleegkundige Thuiszorg Tandarts vroedvrouw

52 Vitalink medicatieschema
Screenshot van de afdrukbare versie van het medicatieschema. De geneesmiddelen worden gesorteerd volgens: Chronische medicatie Tijdelijke medicatie “Indien nodig” Er wordt altijd aangegeven op welke datum en door wie de laatste wijziging/afdruk gebeurd is!

53 vaccinnet

54 Vaccinnet Online bestelsysteem en vaccinatiedatabank
Vaccinatiestatus raadplegen en toedieningen registreren Beleidsinformatie verzamelen Momenteel: ± alle (gratis) vaccinaties voor patiënten van 0-12 jaar via huisarts, pediater, Kind & Gezin, CLB, ... Doelstelling: alle vaccinaties voor alle patiënten registreren Vaccinet is ontwikkeld als bestelsysteem voor gratis vaccins van de Vlaamse overheid. Geleidelijk is een databank opgebouwd van toegediende vaccins. Vandaag zijn de gegevens voor kinderen en tieners behoorlijk volledig en beschikbaar via Vitalink. 100% dekking is de doelstelling op termijn. Zoals de SumEHR: stap voor stap en geleidelijk…

55 sumehr

56 SumEHR: Wat zit er in ? = een minimale dataset die een arts nodig heeft om de medische toestand van de patient in enkele minuten te kunnen evalueren en zo continuiteit van zorg te kunnen garanderen: Basisgegevens: naam, geboortedatum, moedertaal, … Gegevens contactpersoon igv. nood Risicofactoren (allergieën, reacties op medicatie, sociale risicofactoren enz.) Medische voorgeschiedenis (antecedenten) Actuele problemen Huidige medicatie Vaccinaties Informatie-uitwisseling tussen artsen Huisartsen (de GMD-houder) kunnen met hun software SumEHRs aanmaken op basis van het medisch dossier van de patiënt In principe kan iedere arts een SumEHR aanmaken. In de praktijk zijn het vooral huisartsen die sumehrs aanmaken, omdat vooral zij een volledig beeld hebben van de gezondheidstoestand van een patiënt. Het kan dus gebeuren dat een patiënt meer dan één sumehr heeft. Het SumEHR werd ingevoerd door de Belgische regering in Alle gelabelde softwarepakketten moeten een SumEHR kunnen aanmaken op basis van het elektronisch medisch dossier.

57 Sumehr in het EMD Informatie-uitwisseling tussen artsen
Huisartsen (de huisarts die het globaal medisch dossier beheert) kunnen met hun computerprogramma sumehrs aanmaken op basis van het medisch dossier van de patiënt. Het sumehr zal dus maar nuttige informatie bevatten als de huisarts het dossier van de patiënt zorgvuldig bijhoudt in zijn computerprogramma. Dankzij Vitalink kunnen huisartsen die sumehrs voortaan ook delen met andere artsen. Wanneer de patiënt dan een andere arts consulteert, kan die arts meteen zijn sumehr consulteren. In principe kan iedere arts een sumehr aanmaken. In de praktijk zijn het vooral huisartsen die sumehrs aanmaken, omdat vooral zij een volledig beeld hebben van de gezondheidstoestand van een patiënt. Het kan dus gebeuren dat een patiënt meer dan één sumehr heeft. Het sumehr werd ingevoerd door de Belgische regering in Alle erkende softwarepakketten voor huisartsen moeten een sumehr kunnen aanmaken op basis van het elektronisch medisch dossier. Voordelen van sumehr delen via Vitalink Als (huis)arts of specialist krijg je een vollediger beeld van de actuele gezondheidstoestand van je patiënt, ook bij een eerste of eenmalige consultatie, bv. in een wachtpost, bij een doorverwijzing of op een spoeddienst. Zo kan je een betere diagnose stellen, dubbele vaccinaties vermijden en de kans op allergische reacties beperken. Artsen kunnen op een bredere basis met elkaar communiceren over de zorg van hun patiënt.

58 Chaos in eigen EMD = export van rommel naar anderen
SumEHR: Wat er in zit, komt er uit… Chaos in eigen EMD = export van rommel naar anderen Het SumEHR zal dus maar nuttige informatie bevatten als de huisarts het dossier van de patiënt zorgvuldig bijhoudt in zijn computerprogramma.

59 Goed registreren = gestructureerd registreren
SumEHR: Wat er in zit, komt er uit… Goed registreren = gestructureerd registreren Het SumEHR zal dus maar nuttige informatie bevatten als de huisarts het dossier van de patiënt zorgvuldig bijhoudt in zijn computerprogramma.

60 SumEHR: Hoe pak je het aan?
3 principes voor gestructureerde registratie in het EMD: Schrijf het juiste woord op de juiste plaats: een diagnose hoort in het veld voor een diagnose, een allergie in het veld voor een allergie, enz. Zelfs al kan je zelf aan je manier van werken uit, een andere computer kan die data maar correct interpreteren als de gegevens correct geregistreerd werden. Gesturctureerde registratie is dus een noodzakelijke voorwaarde voor gegevensdeling. Registreer only once: als je correct registreert, kan een goed softwarepakket die registratie gebruiken voor verschillende toepassingen. Een eenmalige gestructureerde registratie kan voorkomen dat je voortdurend gegevens moet overschrijven voor verslagen, verwijsbrieven, aanvraagformulieren,… Als je pakket weet welke gegevens nodig zijn voor een bepaald document en die gegevens zijn op de juiste plaats ingevoerd in het systeem, dan kan het aanmaken van dat document geautomatiseerd worden. Het belang van ordening op de tijdsas: de 3 A’s Actueel: gegevens die vandaag aan de orde zijn Antecedent: gegevens uit het verleden die vandaag nog relevant (kunnen) zijn, bv. Zwangerschapsdiabetes als risicofactor voor type II diabetes Archief: gegeven uit het verleden die niet meer relevant zijn, bv. een antibioticakuur voor een bronchitis of sinusitis 7 jaar geleden. Als je die regels toepast vanaf vandaag ben je al een heel eind op weg.

61 SumEHR: delen via Vitalink
Artsen onderling eHealth labeling: gehomologeerde pakketten moeten SumEHR kunnen exporteren Later ook gemoduleerde deling van SumHER met andere zorgverstrekkers: alleen gegevens relevant voor hun zorgtaak worden raadpleegbaar Voordelen van SumEHR delen via Vitalink Als (huis)arts of specialist krijg je een vollediger beeld van de actuele gezondheidstoestand van je patiënt, ook bij een eerste of eenmalige consultatie, bv. in een wachtpost, bij een doorverwijzing of op een spoeddienst. Zo kan je een betere diagnose stellen, dubbele vaccinaties vermijden en de kans op allergische reacties beperken. Artsen kunnen op een bredere basis met elkaar communiceren over de zorg van hun patiënten. Op termijn kunnen gegevens uit de SumEHR ook gedeeld worden met andere zorgverstrekkers dan artsen, op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de zorgtaken van die zorgverstrekker. Apothekers zouden hun patiënten bijvoorbeeld gerichter kunnen begeleiden als ze de indicatie kennen (bv. antidepressivum voor neuropathiesche pijn, -blokker ter preventie van migraine,…).

62 zorgzoeker

63 Zorgzoeker Actuele en volledige “etalage-informatie” over de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel. Beschikbaar voor burger, zorgverlener, overheden en andere toepassingen. Diensten: & 1700 Vlaamse infolijn Mailing & communicatie Webservices voor hergebruik en integratie Voor je de contactgegevens van zorgverstrekkers kan aanbieden, moet je ze eerst verzamelen. Dat is een hele klus, want geen enkele instantie beschikte over een volledig en up to date kadaster (ook het RIZIV of het FAGG niet). Daar wordt nu hard aan gewerkt. Deze dienst is niet afgeschermd door het user & access management van eHealth (de 5 deuren), maar is vrij toegankelijk op internet.

64 Zorgzoeker Printscreen van de homepage van www.zorgzoeker.be
Je kan zoeken op organisatie / zorgverlener / zoekterm / thema én lokatie. De zoekrobot geeft dan een lijst met zorgverstrekkers/diensten die aan je zoekcriteria beantwoorden. Veel voorkomende thema’s, zoals dringende hulp, palliatieve zorg of psychische probleme, worden voorgesteld als domein om in te zoeken. Als zorgverstrekker kan je rechts bovenaan inloggen (na registratie) om je eigen gegevens in te voeren of aan te passen.

65 Casus 1 Johanna is 28 jaar en zwanger… in 2016
Apr. Persoons leest Johanna’s eID en raadpleegt haar Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Hij stelt een interactie vast tussen Sinutab® en haar gebruikelijke medicatie, dus verwijst hij haar door naar een huisarts. Johanna had graag een vrouwelijke arts. Apr. Persoons zoekt in Zorgzoeker en Johanna kiest uit het aanbod dr. Geens. Hij verstuurt alvast de informatie over de interactie via eHealthBox naar dr. Geens. Tijdens de eerste consultatie haalt dr. Geens Johanna’s SumEHR op bij Vitalink. Zo kan ze de verkoudheid meteen behandelen. Johanna vindt het prima om haar Globaal Medisch Dossier over te dragen. Via de Metahub doet dr. Geens meteen ook een download uit haar Cozo dossier en ze laadt de data met één klik in haar EMD op. De 2de DTW in deze casus is Zorgzoeker, een dienst ontwikkeld door het Huis voor Gezondheid in opdracht van de Vlaamse overheid. Zorgzoeker werd aanvankelijk ontwikkeld om Nederlandskundige zorgverstrekkers in Brussel te zoeken, maar is nu uitgebreid over de hele Vlaamse Gemeenschap.

66 EBMPracticenet

67 Evidence Linker EBMPracticeNet Samenwerkinsverband van het RIZIV, de FOD Volksgezondheid, Domus Medica, het BCFI, Farmaka vzw, Minerva, eHealth, … Databank van richtlijnen (CEBAM, KCE, BAPCOC, Domus Medica) Evidence Linker (evidence based decision support in het EMD) Stand van zaken: Piloot decision support in HealthOne Planning decision support eHealth EBM Practicenet is een consortium gefinancierd door het RIZIV en gesticht om richtlijnen voor Evidence Based Medicine op te stellen en te promoten. De stichtende leden zijn overheidsinstellingen en wetenschappelijke verenigingen, actief in de gezondheidszorg. De volledige lijst: BCFI, RIZIV, Domus Medica, FOD Volksgezondheid, Société Scientifique des Médecins Généralistes, Bapcoc, het KCE (Kenniscentrum), Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesisten, Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV), Farmaka vzw, CEBAM en eHealth. Evidence Linker: is een hulpmiddel om tijdens de consultatie beslissingen te nemen op basis van evidence based richtlijnen. Het wordt op dit moment getest door een aantal huisartsen die HealthOne gebruiken. Als dat goed loopt, wordt het volgend jaar uitgebreid naar alle gebruikers van HealthOne. Nadien kan het uiteraard ook aan andere pakketten ter beschikking gesteld worden. De bestaande richtlijnen zijn overigens nu al online beschikbaar mits een eenmalige en gratis registratie! Op of (CEBAM Digital Library for Health) In de volgende dia’s een paar screenshots (aangepast aan onze casus).

68 Evidence Linker Gedeeld overzicht van actieve medicatie tussen zorgactoren (artsen, apothekers, verpleegkundigen, verzorgenden,...) Middel om geneesmiddelgebonden problemen op te sporen en te behandelen Middel om de patiënt beter te informeren en te betrekken Niet-geadresseerde communicatie Bij de registratie van de diagnose (hier: ingezakte ruggewervel door osteoporose) wordt je doorverwezen naar de beschikbare EBM richtlijnen.

69 Evidence Linker Selecteer het onderwerp dat je interesseert (hier: osteoporose).

70 Evidence Linker Evidence Linker geeft de meest wenselijke interventies aan (hier: 2-jaarlijkse injectie met Denosumab ofte Prolia®.

71 Patient health viewer

72 Patient HealthViewer Patiënten hebben via een viewer toegang tot hun gegevens uit Vaccinnet die opgeladen zijn op Vitalink. Ontwikkeld door het Nationaal Intermutualistisch college (NIC) en aangeboden op de website van hun mutualiteit. De Patient HealthViewer is ontwikkeld door HealthConnect in opdracht van (en op kosten van) de mutualiteiten, nl. het NIC of Nationaal Intermutualistisch College, waarin de 5 landsbonden van de ziekenfondsen, van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en van de Kas voor Geneeskundige Verzorging van de NMBS vertegenwoordigd zijn. Met die viewer kunnen patiënten hun gegevens op Vitalink raadplegen: SumEHR, medicatieschema en vaccinaties. Ze moeten daarvoor een eHealthCertificaat installeren en zich aanmelden met hun eID en pincode. OPGELET: de mutualiteiten hebben geen toegang tot de patiëntengegevens! Die blijven end-to-end versleuteld, dus kunnen pas gelezen worden op de PC van de patiënt! Dat is erg gevoelig voor zorgverstrekkers. Medische gegevens van patiënten mogen niet zomaar voor andere doelen gebruikt worden dan voor zorg!

73 Patient HealthViewer Dit is het startscherm van de Patient HealthViewer. Je kan je aanmelden als patiënt, maar ook als arts of verpleegkundige! Huisartsen en verpleegkundigen wiens software niet aangepast is om gegevens uit Vitalink te downloaden kunnen ze voor patiënten met wie ze een therapeutische relatie hebben toch raadplegen via de Patient HealthViewer. Uiteraard mits certificaat en eID + pincode.

74 Patient HealthViewer Zo ziet de “vaccinatiestatus” op de Patient HealthViewer er uit. In feite worden data uit Vaccinnet sinds 31/10/2013 automatisch opgeladen in Vitalink. Je krijgt een chronologische oplijsting van de toegediende vaccins die geregistreerd zijn met Vaccinnet (zie volgende DTW) met de recentste bovenaan. Omdat Vaccinnet u toch ruim 20 jaar bestaat, is die vaccinatiestatus voor jongeren tot 20 jaar vandaag al behoorlijk up to date. Vaccins die gratis beschikbaar gesteld worden zijn alleen nog te verkrijgen via Vaccinnet en worden dus sowieso opgeladen naar Vitalink. Sinds januari 2014 zijn huisartsen verplicht om vaccinaties te registreren in Vaccinet. Diensten als Kind & Gezin en de CLB’s registreren vaccins eveneens op Vaccinnet. OPMERKING: De feitelijke vaccinatiestatus per pathogene kiem zou uiteraard nog handiger zijn, bv. Tetanus: immunisatie als kind, boost op 12 jaar en daarna in principe 10-jaarlijks. Er zou getoond kunnen worden of het vaccinatieschema inderdaad gevolgd is en wanneer de volgende bolus gepland moet worden, enz…

75 Oef, daar zijn we door! Dit ligt aan de basis van al de diensten die we nog verder tegenkomen.
Zijn er daar nog vragen over? Dan gaan we verder met onze casus en de eigenlijke diensten voor toegevoegde waarde die er in aan bod komen.

76 Hoe begin ik eraan?

77 Hoe starten ? eID lezer installeren PIN code zoeken
Rijksregisternummers verzamelen eHealthbox aanvragen via Uw dossiersysteem, HealthConnect, MediBridge

78

79 Gereedschapskist eHealth
CERTIFICAAT INFORMED CONSENT patiënt THERAPEUTISCHE RELATIE RIJKSREGISTERNUMMER

80 Enkel toegang via vignet = certificaat
eHealth = snelweg Enkel toegang via vignet = certificaat

81 E health certificaat Eenmalig aan te vragen en te installeren op de computer(s) die je wil gebruiken Legt een authentiek verband tusen jezelf (= jouw eID) en de ‘verantwoordelijke van het systeem’ Kan / moet overgezet worden indien je een andere computer wil gebruiken Tip: noodprocedure (login/paswoord) voorzien indien eID niet zou werken of niet beschikbaar is

82 Wat ? Voor? Hoe? Encrypeert boodschappen. Per PC
Certificaat= toegangsticket Wat ? Encrypeert boodschappen. Per PC Voor? Nu: Artsen, apothekers, verpleging,kine’s Straks: Wachtposten Later: groepspraktijken, kringen Hoe? Solo-praktijk: eenvoudig Groepspraktijken: moeilijker

83 Single Sign On Éénmaal per ‘sessie’ log je jezelf in met je eID + PIN code Dit geeft je meteen toegang tot ALLE diensten waartoe je toegang KAN krijgen gedurende de hele sessie Voor de arts: strikt persoonlijk (cfr digitale handtekening onder voorschriften, attesten, enz ) In de apotheek: voor de hele apotheek Onder de verantwoordlijkheid van de titularis)

84 1 systeem = 1 certificaat voor alles:  single sign on
eHealth connectie 1 systeem = 1 certificaat voor alles:  single sign on = De zorgverlener moet op de verschillende systemen kunnen aanloggen met 1 uniek certificaat Sessieduur beperkt in tijd

85 Informed consent Informed = eerst de patient informeren over het systeem (tekst op papier, folder, mondelinge toelichting, … Patient kan toestemming verlenen en “in het systeem stappen” Zorgverlener en patient bepalen samen welke informatie gedeeld wordt Alles of niets principe Opm: patient kan zelf zoveel hij wil de consent “op en af zetten”

86 Therapeutische relatie
Enkel zorgverleners die een ‘therapeutische relatie’ hebben met de patient (1) hebben toegang tot die informatie (2) die ze nodig hebben om hun taak uit te voeren Electronisch worden 2 dingen gecontroleerd: 1. heb je al een daad gesteld die het bestaan van een therapeutische relatie met een bepaalde patient vastlegt? (zo neen: eerst eID van patient inlezen) 2. je eigen hoedanigheid bepaalt welk soort gegevens je kan zien Opm: de patient kan zelf zijn therapeutische relaties beheren via “eHealthConsent”

87

88 Stop je eID in de kaartlezer (In elke apotheek vandaag al aanwezig !)
(Of gebruik je burgertoken)

89

90

91

92 Wat hebben we verder nog te bieden…?
Wat hebben we bij éénlijn nog verder te bieden? Wat hebben we verder nog te bieden…?

93 ICT-ondersteuning op uw eigen ritme!
Groepssessies Spoor 1 Kennismaking en meerwaarde Interactief Multidisciplinair Lokaal Concrete casussen Wat heb ik te winnen? Hoe kan het anders en beter ? Hoe werken eHealth en al die nieuwe diensten? Groepssessies Spoor 2 Concrete opleidingen Hands-on, op basis van je eigen softwarepakket Monodisciplinair Dezelfde casussen praktisch toepassen Hoe ga ik dat zelf doen? Waar zitten mijn knelpunten? Leren van elkaar Spoor 1 is een kennismaking met eHealth en de diensten die via het eHealth-platform beschikbaar zijn. Wat bestaat er of is op komst? Waar is dat goed voor? Hoe worden ik en mijn patiënten daar beter van? M.a.w. we willen laten zien waarom je je best voorbereid op de digitale toepassingen in de gezondheidszorg. In Spoor 2 komen de concrete toepassingen en hoe ze werken aan bod (zie volgende dia).

94 ICT-ondersteuning op uw eigen ritme !
Groepssessies Spoor 1 Kennismaking en meerwaarde Interactief Multidisciplinair Lokaal Concrete casussen Wat heb ik te winnen? Hoe kan het anders en beter ? Hoe werken eHealth en al die nieuwe diensten? Groepssessies Spoor 2 Concrete opleidingen Hands-on, op basis van je eigen softwarepakket Monodisciplinair Dezelfde casussen praktisch toepassen Hoe ga ik dat zelf doen? Waar zitten mijn knelpunten? Leren van elkaar Na de inleiding de opleiding: hoe werkt het in mijn pakket? Hoe begin ik daar aan? We doen dat in kleine groepen met opleidingen in elke provincie. Met ICT-ondersteuners die uw pakket goed kennen. Bij deze trainingen zal je in je eigen vertrouwde softwareomgeving vrij kunnen oefenen met de diensten die we vanavond getoond hebben. We tonen waar je al die dingen precies vindt, hoe ze heel concreet werken en je kan naar hartelust oefenen (zonder dat je je eigen gegevens overhoop haalt). De juiste data en locaties vind je (binnenkort) op (cfr. laatste dia’s)

95 ICT-ondersteuning op uw eigen ritme !
Individueel Spoor 3 e-Learning Screenfilms Probleem  Oplossing Per softwarepakket Concrete casussen Goede praktijkvoorbeelden tonen Individueel Spoor 4 Op afstand Via PraktijkCoach antwoordt Soms verwijzing naar helpdesk, e-learning, screenfilms, … Vervangt de helpdesk van de softwareleverancier niet! Er is ook individuele ondersteuning: Op afstand (= spoor 3 & 4) Spoor 3 is e-learning: je kan zelf allerlei info en hulpmiddelen vinden via Voor wie zelfredzaam is met zijn PC… Je kan makkelijk het juiste ‘filmpje’ of onderwerp in het e-learingaanbod terugvinden via een gebruiksvriendelijke zoekfunctie.

96 ICT-ondersteuning op uw eigen ritme !
Individueel Spoor 3 e-Learning Screenfilms Probleem  Oplossing Per softwarepakket Concrete casussen Goede praktijkvoorbeelden tonen Individueel Spoor 4 Op afstand Via PraktijkCoach antwoordt Soms verwijzing naar helpdesk, e-learning, screenfilms, … Vervangt de helpdesk van de softwareleverancier niet! Via Spoor 4 kan je vragen stellen, problemen voorleggen, erros melden,… Altijd per aan PraktijkCoach. Zij nemen terug contact op per mail (als dat kan), per telefoon (als dat moet) en desnoods nemen ze je PC over van op afstand om het probleem op te lossen. OPGELET! Alleen voor eHealth en de DTW’s die opgenomen zijn in dit project! Voor problemen met je softwarepakket kan je nog steeds terecht bij de helpdesk van je leverancier. NB: op de website van éénlijn.be vind je ook een hele reeks FAQ (frequently asked questions).

97 BEDANKT VOOR UW INTERESSE EN ACTIEVE BIJDRAGE!

98 VERGEET UW EVALUATIEFORMULIER
NIET IN TE VULLEN!

99 Klik op “Opleidingen” of “Kies een regio”


Download ppt "Heet iedereen welkom en stel je zelf voor."

Verwante presentaties


Ads door Google