De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Intensieve Ambulante Behandelmethoden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Intensieve Ambulante Behandelmethoden"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Intensieve Ambulante Behandelmethoden
T. Ehling, psychiater/circuitmanager behandelbeleid G. Luinge, circuitmanager bedrijfsvoering GGZ Drenthe

2 Extramuralisering in de GGZ
Externe factoren: Eis veldpartijen (VWS/verzekeraars): vermaatschappeling GGZ-zorg Versterking ketenzorg Interne factoren: Afbouw klinische bedden Kwaliteit van zorg Kostenreductie Efficiency (o.a. ligduur) NKOP-symposium

3 Rol NKOP Facilitering brainstorming/overleg/coördinatie
Niet het wiel opnieuw uitvinden GGZ-instellingen aan tafel Gezamenlijke visieontwikkeling Ontwerp ambulante zorgmodel(len) Opstelling notitie Lobbywerk/PR NKOP-symposium

4 Zorgmodel Wijkgerichte zorg voor EPA-patiënten
Elementen van FACT en rehabilitatie-benaderingen (SRH/IRB) Herstelgerichte visie Secundaire preventie Zoveel mogelijk thuisbehandeling Zo min mogelijk intramurale zorg/opnames Stabilisatie/stabiliteit behouden Geen kopie van FACT voor volwassenen Streven naar kwaliteitsnormering en standaardisering NKOP-symposium

5 Doelgroep Intensieve ambulante behandelmethoden voor:
Patiënten ›60 jaar (3e en 4e levensfase) Chronische psychiatrische aandoening Hoge recidief- en crisisgevoeligheid Aanhoudende hulpvraag Frailty/kwetsbaarheid Belemmering op meerdere levensdomeinen Somatische co- en multimorbiditeit Sociaal-maatschappelijke problematiek NKOP-symposium

6 Aanbod Multidisciplinaire benadering
Zorgpad Langdurige behandeling/stabilisatie Stepped care module: opschalen op indicatie Opschaling op 3 niveau’s: Planbaar: combinatie farmacotherapie/ steun/structuur (variabel in frequentie) Flexibel beschikbaar: inzet meer disciplines, hogere frequentie, Telefoon op Recept (TOR) 24/7 Crisisinterventie: hoogfrequente zorg, Bed op Recept (BOR), kortdurende opname NKOP-symposium

7 Behandelmethoden Onderhoudsmedicatie (incl. spiegelcontroles)
Spoedmedicatie bij crisis Steun/structuur Psychotherapie (o.a. CGT) Psycho-educatie Stigmabestrijding/voorlichting Ondersteuning familieleden, mantelzorgers, naastbetrokkenen Inzet ervaringsdeskundigen op indicatie ROM als kwaliteitsinstrument NKOP-symposium

8 Organisatie Kernteams (psychiater, verpleegkundigen, spv)
Flexibele schil (gz-psycholoog, MW, vaktherapeut, ervaringsdeskundige, research- verpleegkundige etc.) Flexibele inzet personeel (min-max contracten) Cursus Transmuraal werken klinisch personeel Flexibele werkplekken (minimaal gebruik vastgoed, mobiel werken, digitale communicatie, digitale FACT-board etc.) Afstemming met huisarts, POH-GGZ, Basis-GGZ, V&V-sector, gemeenten e.a. NKOP-symposium

9 Financiering DBC-bekostigingssystematiek
Diversificatie naar POH-GGZ, Basis-GGZ, sGGZ Toekomstscenario: verplaatsing verzekerde zorg naar gemeenten (WMO) Inzet intensieve ambulante behandeling steunt deze koerswijziging Doelen: “Met minder geld meer mensen helpen” Reductie bedden/klinische opnames Voorkómen onnodige opnames in GGZ en V&V NKOP-symposium

10 Epiloog Never waste a good crisis (Milton Friedman). 20-11-2014
NKOP-symposium


Download ppt "Workshop Intensieve Ambulante Behandelmethoden"

Verwante presentaties


Ads door Google