De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond VO 15-01-2013 WELKOM!. Programma Inleiding Uitleg van de Eindtoets Keuze voor niveau, school Tijdlijn Schoolkamp Peanutbal Eindmusical Vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond VO 15-01-2013 WELKOM!. Programma Inleiding Uitleg van de Eindtoets Keuze voor niveau, school Tijdlijn Schoolkamp Peanutbal Eindmusical Vragen."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond VO 15-01-2013 WELKOM!

2 Programma Inleiding Uitleg van de Eindtoets Keuze voor niveau, school Tijdlijn Schoolkamp Peanutbal Eindmusical Vragen

3 Eindtoets basisonderwijs - Twee versies: Eindtoets Basis en Eindtoets Niveau Eindtoets Basis: LOVS  A/B/C scores Eindtoets Niveau: LOVS  D/E scores Twijfel? motivatie, faalangst, … Eindtoets Basis  wat moeilijkere opgaves Eindtoets Niveau  25% overlap met Eindtoets Basis Waarom twee versies? - Sluit goed aan bij vaardigheden kind  betrouwbare uitslag - Zelfvertrouwen tijdens het maken van de toets

4 - CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Arnhem) Eindtoets Niet: Functie: Toetst uitsluitend: -- kennis -- inzicht -- toepassingsvaardigheden -- interesses -- doorzettingsvermogen -- nauwkeurigheid -- expressie -- sociale omgang -- zelfstandigheid -- ……… -- informatieverschaffen over het leren van uw kind -- kan het risico van een verkeerde schoolkeuze kleiner maken. Meet datgene wat een kind moet kennen (kerndoelen) Objectief U kunt zien wat uw kind presteert (Leerlingenrapport + Leerlingenprofiel)

5 Toets 290 opgaven multiple choice Onderdelen: Taal(100)spelling (20) woordenschat (20) begrijpend lezen (30) schrijven van teksten (30) Rekenen (60) Getallen en bewerkingen (20) verhoudingen, breuken en procenten (20) meten, meetkunde, tijd en geld (20) Studievaardigheden (40) Schema’s, tabellen en grafieken (10) Kaartlezen (10) Informatiebronnen (10) Studieteksten (samenvatten/schema’s)(10) Wereldoriëntatie (90): Toepassen van wat kinderen hebben geleerd. Biologie/natuurkunde (30) Aardrijkskunde (30) Geschiedenis (30)

6 Drie ochtenden in één week:  Dinsdag: taal, rekenen, taal, natuur  Woensdag: studievaardigheden, hoofdrekenen, studievaardigheden, aardrijkskunde  Donderdag: taal, rekenen, taal, geschiedenis Tussen elke taak even 5 minuten ontspannen Drinken en wat te snoepen

7 Inhaaltoets: Deze is bestemd voor leerlingen die op één of meer toetsdagen de Eindtoets niet hebben kunnen maken. Kan via Kennisnet gemaakt worden op school (excl. Wereldoriëntatie) Moet voor bepaalde tijd aangemeld worden. Wel leerlingenrapport / worden niet opgenomen in schoolrapport.

8

9 Eindcito scoreniveau 501-511Pro 511-522BBL + lwoo 522-532KB (+ lwoo) 532-536VMBO T (MAVO) 536-538MAVO/HAVO 538-540HAVO 540-545HAVO/VWO 545-550VWO

10 Niveaukeuze en advies: Bij niveaukeuze en het advies is een aantal factoren belangrijk.  Schoolrapport Basisschool De Meerhoef: Sociaal emotioneel (deel A rapport) Cijfers (deel B rapport) LOVS-uitslagen basisschool (deel C rapport)  Eindtoets Basisonderwijs (Eindcito)  Centrale toetsing  ondersteuning advies

11 Kinderen bewust maken van schoolkeuze 3 zaken die kinderen van zichzelf moeten weten: Interne factoren1. Capaciteiten (in zichzelf)2. Interesse 3. Waarde Externe factoren (buiten zichzelf)Verschillende scholen Goede keuzeDe interne factoren in overeenstemming brengen met de externe factoren. Hoe? Klassengesprekken, scholenbezoeken, thuis gesprekken…

12 Tijdlijn overgang PO/VO 2012-2013 5-6-7 februariAfname Cito-Eindtoets In de week van 9 maartUitslag Cito Hier krijgt u een uitnodiging voor. Deze zijn verspreid over een aantal dagen. Adviesgesprekken (+ bespreking OKR*) Uiterlijk 1 feb. of 9 maartInleveren onderwijskundige rapporten bij het Voortgezet Onderwijs (digitaal, leerkracht gr 8) 11 – 15 maartAanmelden leerlingen bij het Voortgezet Onderwijs Veldhoven/Eindhoven -BSN-nummer -Relevante test/onderszoeksresultaten (als deze niet zijn aangeleverd in het OKR) * Onderwijskundig rapport: digitaal rapport voor VO waarin alle zaken over uw kind beschreven staan (persoonlijke gegevens, kindkenmerken, begeleiden, onderzoeken, toetsresultaten, advies). Dit wordt door de groep 8 leerkracht geschreven en met u en uw kind besproken.

13 OPEN DAGEN Houd de posters op buiten het lokaal in de gaten Kijk in de kranten Kijk op de website van de scholen

14 Bij overstap:  Doelstelling van de school -- vindt school hetzelfde belangrijk als ik?  Levensbeschouwing  Huiswerkklas / Thuiswerkvrij  De sfeer  Verhouding leraren – leerlingen  Huisvesting  Verkeersveiligheid  Rapportage  Leerlingbegeleiding (op tijd bericht indien ’t niet goed gaat?)  Financiën

15 Voor leerling: Wisseling lokalen Andere vakken Meer docenten Groter gebouw Meer huiswerk Studiebegeleiding Van groot  klein Op elke school anders Informatie halen in het Voortgezet Onderwijs Open dagen Internet Kwaliteitskaarten VO (inspectie)

16 Schoolkamp 2013 Schoolkamp 2013 maandag 27 mei t/m woensdag 29 mei De Berger Hoeve Bergeijk Schoolkampcommissie (ouders, leerkrachten,OV) De leden van de schoolkampcommissie bereiden het schoolkamp voor. Wie wil in deze commissie? Bijdrage: ongeveer € 55,-- per kind (voor betaling zie brief, die komt nog.) Ouderavond: maandag 13 mei 20.00u Verantwoording + Ouderhulp Op deze ouderavond wordt hulp gevraagd voor de dagen zelf

17 Peanutbaltoernooi 30 en 31 mei 2013 Alle groepen 8 Veldvest en Dick Bruna Twee dagen peanutballen Sportpark De Korze (Rood-Wit Veldhoven) Drie teams, dus 6 tot 9 begeleiders Taken -mee gaan oefenen op Julianaveld ( ong. 3 keer ) - 1 team begeleiden op 30 en 31 mei ( 2 begeleiders per team) Wie wil een team begeleiden?

18 Eindmusical ( 18 juni, Sondervick) Leerkracht en ouders/kennissen: Decor Scènes oefenen Dans / muziek Leerkracht: Algemene organisatie Wie wil in de werkgroep?

19 Tijd voor vragen….. Bedankt voor uw aandacht en de aangeboden hulp!!


Download ppt "Ouderavond VO 15-01-2013 WELKOM!. Programma Inleiding Uitleg van de Eindtoets Keuze voor niveau, school Tijdlijn Schoolkamp Peanutbal Eindmusical Vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google