De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond TK2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond TK2"— Transcript van de presentatie:

1

2 Voorlichtingsavond TK2

3 Programma Welkomstwoord door Anouk Clerx Waarom deze bijeenkomst?
Uitleg verschillen en mogelijkheden Kader / Theoretisch Vooraf ingeschreven voor max twee rondes, keuze uit: Theoretische leerweg Kader: BWI Kader: Metalectro Kader: Zorg & Welzijn Vier presentaties over de keuze in leerjaar 3 Bouwen, wonen en interieur Metalektro Zorg en Welzijn Eén presentatie over internetgebruik onder de jeugd Verdelen van de groepen

4 Theoretisch en kader: wat is het?
In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) TK, na leerjaar 2 splitsen T of K. VMBO-theoretisch: de naam zegt het al, veel theorie. VMBO-kader: leerlingen kiezen een beroepsgericht deel.

5 Theoretisch en kader: het verschil
75% van de examenvragen is hetzelfde: Theorie Beroepsgericht Theoretisch Kerndeel + Verrijkingsdeel Kader Kerndeel

6 Theoretisch en kader: wat kun je ermee?
Theoretische leerweg: niveau 4 op het MBO voor alle richtingen Kader Techniek: meestal wel niveau 4. Kader Zorg: meestal niveau 3. Andere opleidingen: niveau 3 of niveau 4. Veel verschillen tussen MBO’s en opleidingen: ga informeren!

7 Theoretisch en kader: wat doet de school?
Het is ons werk om het maximale uit de leerling te halen. Advies van de basisschool en CITO score. Het is aan ons samen met u én uw kind, zo veel mogelijk aan dit advies te voldoen.

8 En wat bieden wij op Kader….
Zorg & Welzijn Bouwen, Wonen en Interieur Metalektro Andere scholen bieden andere mogelijkheden Normen….

9 Normen… Boven de 61 punten: leerling mag kiezen: VT3 of Kader 3
Tussen de 52 en 60 punten: de vergadering beslist VT3 of K3. Kader Techniek: de leerling moet 12 punten halen voor WI en NSK. Kader Zorg & Welzijn: de leerling moet 6 punten halen voor BI. Totaal aantal punten moet meer zijn dan het aantal vakken x 6 + 2 Rekenen moet voldoende zijn.

10 Hoe begeleiden we de leerlingen in hun keuze?
De lessen Praktische Sector Oriëntatie. De loopbaanoriëntatie in de mentorles. Voorlichting over nieuwe vakken. Beroeps Interesse Test. April: de definitieve keuze wordt gemaakt. Altijd met voorbehoud dat een keuze officieel goedgekeurd moet worden door de school. Voor nu: met vragen kunt u altijd contact opnemen met een docent.

11 Start informatierondes
Elke ronde duurt 20 minuten Keuze uit: Theoretische leerweg Kader: BWI Kader: Metalektro Kader: Zorg & Welzijn Heeft u naderhand nog vragen over een andere richting? Loop binnen in het lokaal, u bent van harte welkom!

12 Theoretische leerweg De naam zegt het al; veel theorie. Dit jaar keuzes maken voor vakkenpakket! Toetsweek: 3x per jaar Cijfers van leerjaar 3 én 4 tellen mee voor eindexamen. Pittig jaar! Uitstel beroepskeuze, wel voorbereiden op vervolgopleiding

13 Stage Halverwege klas 3 een week stage.
Stageplek zo veel mogelijk koppelen aan beroepsinteresse en vakkenpakket. Doel: werkveld verkennen, opleiding, werktijden etc.

14 Sector- en Beroeps Competenties (SBC)
In klas 3 en 4, met als doel een goede keus maken op het MBO. Klas 3: computervaardigheden. Klas 4: grondige beroepenoriëntatie Werkstuk Coach Presentatie Goede resultaten op het MBO: weinig uitval / wisselen van opleiding.

15 De vakken Leerlingen laten aan het einde van klas TK2 een aantal vakken vallen. Twee vakken kiezen uit NSK1, NSK2, AK, GS, Ma2 (bij 2e rapport) Eén vak uit de kunstvakken: KVm, KVt, KVh. KVt en KVh kunnen als eindexamenvak worden gekozen. 3e jaar: leerlingen kiezen een vakkenpakket, 7 vakken (2e rapport) 4e jaar: examen in 7 vakken; Ne, En , Ma en nog vier andere vakken. Gekozen vakken moeten wel gevolgd zijn in leerjaar 3. MBO richting techniek? NSK1 is verplicht. Doorstromen naar de HAVO? Let goed op het vakkenpakket.

16 Van theoretische leerweg naar HAVO
Vier profielen op HAVO CM (cultuur en maatschappij) verplichte vakken GS, 2e moderne vreemde taal (Duits). EM (economie en maatschappij) verplichte vakken GS, WI en EC. NG (natuur en gezondheid) verplichte vakken NSK2, Wi, Bi en (keuze uit NSK1 of AK). NT (natuur en techniek) NSK1, NSK2, Wi.

17 Wanneer mag een leerling naar HAVO?
7 gemiddeld voor examenvakken (bij tweede rapport in vierde leerjaar). Positief advies lesgevende docenten.

18 Hoe nu verder? Goed oriënteren en vragen stellen. Mentor, decaan MBO. Op ouderavond in april vakkenkeuze definitief maken met de mentor. Bedankt voor uw aandacht!!

19


Download ppt "Voorlichtingsavond TK2"

Verwante presentaties


Ads door Google