De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE Meerwaarde van samenwerken Associatie of eigen praktijk ? www.fvib.be/samenwerken Sanderijn Vanleenhove.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE Meerwaarde van samenwerken Associatie of eigen praktijk ? www.fvib.be/samenwerken Sanderijn Vanleenhove."— Transcript van de presentatie:

1 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE Meerwaarde van samenwerken Associatie of eigen praktijk ? www.fvib.be/samenwerken Sanderijn Vanleenhove Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen Sanderijn.vanleenhove@unizo.be Startersdag voor artsen – 15 maart 2008

2 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 2. 21 maart 2015 Starten = kiezen van organisatievorm Solopraktijk Samenwerken Situatie artsen/specialisten : Specialisten Ziekenhuis (private praktijk) Samenwerken als opgelegd kader HuisartsenPrivate praktijk Samenwerken strategische persoonlijke keuze

3 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 3. 21 maart 2015 Samenwerkingsvormen in cijfers (FVIB-enquête bij 810 vrije beroepers - 2006)

4 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 4. 21 maart 2015 Drempels en motieven bij keuze organisatievorm Mentale drempels Individualistisch beroep Conflicten en mislukken Vermenging beroep en privé Praktische drempels Tijdsdruk Financiële rentabiliteit Lacune aan informatie en kennis over het hoe Klassieke motieven Specialiseren Steun van collega Sparen van kosten Nieuwe motieven Strategische positie Werkdruk Overdracht van praktijk

5 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 5. 21 maart 2015 Leeftijdspiramide Vlaamse artsen Bron: RSVZ-situatie 2006

6 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 6. 21 maart 2015 Keuze voor solopraktijk Eenmans- zaak EBVBA Geen rechtspersoon Wel rechtspersoon JURIDISCHE VORM

7 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 7. 21 maart 2015 Keuze voor samenwerken : mogelijkheden 1.Wil ik op een structurele manier samenwerken? 2.Wil ik samen ondernemen met collega’s? Integrale samenwerking Kostendelende samenwerking Kostendelende samenwerking Verticale samenwerking Verticale samenwerking Losse samenwerking Losse samenwerking Niet structureel delen van werk Wel structureel delen van werk Niet delen van ondernemerschap Wel delen van ondernemerschap

8 VERTICAALKOSTENDELENDINTEGRAAL “Uitbesteden”Kosten delen Samen beroep uitoefenen Contract van aanneming ZONDER RECHTSPERSOON : maatschap RECHTSPERSOON AANSPRAKELIJK : vof / cvoa BEPERKT AANSPRAKELIJK : bvba / cvba / nv FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VENNOOTSCHAP ZELFSTANDIGE SAMENWERKING

9 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 9. 21 maart 2015 Zelfstandige samenwerking Zelfstandige medewerker in bestaande praktijk Geschreven overeenkomst van zelfstandige samenwerking (contract van aanneming) Aandachtspunten:  Duidelijke afspraken voor billijke vergoeding/deelname in kosten (cfr. dichotomieverbod medische beroepen)  Geen ‘schijnzelfstandigheid’  Concurrentiebeding en opzegtermijnen Aandacht voor toekomstperspectieven:  zijn er kansen op associatie, wat zullen de financiële voorwaarden zijn (intredesom)…

10 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 10. 21 maart 2015 Code voor duurzame samenwerking 1.Visie en strategisch plan van de associatie expliciteren van beroepswaarden en filosofie ‘reisroute’ voor middellange termijn cfr. ‘beleidsplan ziekenhuisdienst’ 2.Competentieprofiel van de associé concretiseren van wederzijdse verwachtingen over het professionele functioneren (klinisch, organisatorisch, sociaal) gebruik bij selectie nieuwkomers, coaching, beoordeling cfr. ‘IFMS’ Orde Medisch Specialisten Nederland

11 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 11. 21 maart 2015 Code voor duurzame samenwerking (vervolg) 3.Reglement van Interne Orde kwantitatieve prestatienormen systeem om kosten en inkomsten te delen methode van waardebepaling aandelen taak- en bevoegdheidsverdelingen, overleg doemscenario’s (continuïteit van zorgen, opzegtermijnen, uittredings- en overdrachtsvoorwaarden, geschillenregeling, wat bij overlijden, langdurige ziekte, beroepsonbekwaamheid…) 4.Jaarvergadering evaluatie en planning van alle facetten van de samenwerking

12 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 12. 21 maart 2015 Samenwerking en deontologie Code van Geneeskundige Plichtenleer : vnl. art. 159-165 Enkele krachtlijnen: 1.Enkel professionele overeenkomsten tss actief zijnde geneesheren ingeschreven op lijst Orde 2.Statuten/huishoudelijk reglement/oprichtingsakte/ontwerp overeenkomst : voorleggen ter controle aan provinciale raad  Belang patiënt mag niet geschaad worden  Elke vorm commercialisatie is uitgesloten  Vastlegging procedure toetreding/uittreding  … 3.Maatschappelijk doel vennootschappen is burgerlijk 4.Enkel aandelen op naam en in bezit van geneesheren 5.Beroepsaansprakelijkheid

13 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 13. 21 maart 2015 Contactgegevens Sanderijn Vanleenhove Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen vzw Spastraat 8 1000 Brussel 02 238 05 44 Sanderijn.vanleenhove@unizo.be www.fvib.be


Download ppt "FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE Meerwaarde van samenwerken Associatie of eigen praktijk ? www.fvib.be/samenwerken Sanderijn Vanleenhove."

Verwante presentaties


Ads door Google