De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Associatie of eigen praktijk ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Associatie of eigen praktijk ?"— Transcript van de presentatie:

1 Associatie of eigen praktijk ?
Sanderijn Vanleenhove Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen Startersdag voor artsen – 15 maart 2008

2 Starten = kiezen van organisatievorm
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Starten = kiezen van organisatievorm Solopraktijk Samenwerken Situatie artsen/specialisten : Specialisten Ziekenhuis (private praktijk) Samenwerken als opgelegd kader Huisartsen Private praktijk Samenwerken strategische persoonlijke keuze 8 april 2017

3 Samenwerkingsvormen in cijfers
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Samenwerkingsvormen in cijfers (FVIB-enquête bij 810 vrije beroepers ) 8 april 2017

4 Drempels en motieven bij keuze organisatievorm
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Drempels en motieven bij keuze organisatievorm Mentale drempels Individualistisch beroep Conflicten en mislukken Vermenging beroep en privé Praktische drempels Tijdsdruk Financiële rentabiliteit Lacune aan informatie en kennis over het hoe Klassieke motieven Specialiseren Steun van collega Sparen van kosten Nieuwe motieven Strategische positie Werkdruk Overdracht van praktijk 8 april 2017

5 Leeftijdspiramide Vlaamse artsen
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Leeftijdspiramide Vlaamse artsen Bron: RSVZ-situatie 2006 8 april 2017

6 Keuze voor solopraktijk
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Keuze voor solopraktijk JURIDISCHE VORM Geen rechtspersoon Wel rechtspersoon Eenmans- zaak EBVBA 8 april 2017

7 Keuze voor samenwerken : mogelijkheden
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Keuze voor samenwerken : mogelijkheden Wil ik op een structurele manier samenwerken? Wil ik samen ondernemen met collega’s? Niet structureel delen van werk Wel structureel delen van werk Niet delen van ondernemerschap Wel delen van ondernemerschap Integrale samenwerking Kostendelende samenwerking Verticale Losse 8 april 2017

8 VERTICAAL KOSTENDELEND INTEGRAAL “Uitbesteden” Kosten delen
FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VERTICAAL KOSTENDELEND INTEGRAAL “Uitbesteden” Kosten delen Samen beroep uitoefenen ZELFSTANDIGE SAMENWERKING VENNOOTSCHAP Contract van aanneming ZONDER RECHTSPERSOON : maatschap RECHTSPERSOON AANSPRAKELIJK : vof / cvoa BEPERKT AANSPRAKELIJK : bvba / cvba / nv

9 Zelfstandige samenwerking
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Zelfstandige samenwerking Zelfstandige medewerker in bestaande praktijk Geschreven overeenkomst van zelfstandige samenwerking (contract van aanneming) Aandachtspunten: Duidelijke afspraken voor billijke vergoeding/deelname in kosten (cfr. dichotomieverbod medische beroepen) Geen ‘schijnzelfstandigheid’ Concurrentiebeding en opzegtermijnen Aandacht voor toekomstperspectieven: zijn er kansen op associatie, wat zullen de financiële voorwaarden zijn (intredesom)… 8 april 2017

10 Code voor duurzame samenwerking
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Code voor duurzame samenwerking Visie en strategisch plan van de associatie expliciteren van beroepswaarden en filosofie ‘reisroute’ voor middellange termijn cfr. ‘beleidsplan ziekenhuisdienst’ Competentieprofiel van de associé concretiseren van wederzijdse verwachtingen over het professionele functioneren (klinisch, organisatorisch, sociaal) gebruik bij selectie nieuwkomers, coaching, beoordeling cfr. ‘IFMS’ Orde Medisch Specialisten Nederland 8 april 2017

11 Code voor duurzame samenwerking (vervolg)
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Code voor duurzame samenwerking (vervolg) Reglement van Interne Orde kwantitatieve prestatienormen systeem om kosten en inkomsten te delen methode van waardebepaling aandelen taak- en bevoegdheidsverdelingen, overleg doemscenario’s (continuïteit van zorgen, opzegtermijnen, uittredings- en overdrachtsvoorwaarden, geschillenregeling, wat bij overlijden, langdurige ziekte, beroepsonbekwaamheid…) Jaarvergadering evaluatie en planning van alle facetten van de samenwerking 8 april 2017

12 Samenwerking en deontologie
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Samenwerking en deontologie Code van Geneeskundige Plichtenleer : vnl. art Enkele krachtlijnen: Enkel professionele overeenkomsten tss actief zijnde geneesheren ingeschreven op lijst Orde Statuten/huishoudelijk reglement/oprichtingsakte/ontwerp overeenkomst : voorleggen ter controle aan provinciale raad Belang patiënt mag niet geschaad worden Elke vorm commercialisatie is uitgesloten Vastlegging procedure toetreding/uittreding Maatschappelijk doel vennootschappen is burgerlijk Enkel aandelen op naam en in bezit van geneesheren Beroepsaansprakelijkheid 8 april 2017

13 Contactgegevens Sanderijn Vanleenhove
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Contactgegevens Sanderijn Vanleenhove Federatie Vrije en Intellectuele Beroepen vzw Spastraat 8 1000 Brussel 8 april 2017


Download ppt "Associatie of eigen praktijk ?"

Verwante presentaties


Ads door Google