De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M Weststrate Thema: “Denk en dank”

2 Liturgie dankdag 26 november
Mededelingen Ps. 136: 1, 12 NB Stil gebed Votum en groet J.d.H. 256: 1 Gebed Kinderen zingen: Dank U wel De muren van Jericho Schriftlezing: Jozua 4: 1-9, 20-24 Ps. 77: 7 Preek ELB. 168: 1, 2, 3, 4, Collecte Kinderen zingen: Kleuren Mijn Vader dank U wel Dankgebed Ps. 150: 1 NB Zegen

3 Liturgie dankdag 26 november
Mededelingen Ps. 136: 1, 12 NB Stil gebed Votum en groet J.d.H. 256: 1 Gebed Kinderen zingen: Dank U wel De muren van Jericho Schriftlezing: Jozua 4: 1-9, 20-24 Ps. 77: 7 Preek ELB. 168: 1, 2, 3, 4, Collecte Kinderen zingen: Kleuren Mijn Vader dank U wel Dankgebed Ps. 150: 1 NB Zegen

4 Liturgie dankdag 26 november
Mededelingen Ps. 136: 1, 12 NB Stil gebed Votum en groet J.d.H. 256: 1 Gebed Kinderen zingen: Dank U wel De muren van Jericho Schriftlezing: Jozua 4: 1-9, 20-24 Ps. 77: 7 Preek ELB. 168: 1, 2, 3, 4, Collecte Kinderen zingen: Kleuren Mijn Vader dank U wel Dankgebed Ps. 150: 1 NB Zegen

5 Ps. 136: 1, 12 1 Looft den Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

6 Ps. 136: 1, 12 12 Looft den Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijze geeft, die ons laaft en die ons voedt. Eeuwig is Hij trouw en goed.

7 Liturgie dankdag 26 november
Mededelingen Ps. 136: 1, 12 NB Stil gebed Votum en groet J.d.H. 256: 1 Gebed Kinderen zingen: Dank U wel De muren van Jericho Schriftlezing: Jozua 4: 1-9, 20-24 Ps. 77: 7 Preek ELB. 168: 1, 2, 3, 4, Collecte Kinderen zingen: Kleuren Mijn Vader dank U wel Dankgebed Ps. 150: 1 NB Zegen

8 Liturgie dankdag 26 november
Mededelingen Ps. 136: 1, 12 NB Stil gebed Votum en groet J.d.H. 256: 1 Gebed Kinderen zingen: Dank U wel De muren van Jericho Schriftlezing: Jozua 4: 1-9, 20-24 Ps. 77: 7 Preek ELB. 168: 1, 2, 3, 4, Collecte Kinderen zingen: Kleuren Mijn Vader dank U wel Dankgebed Ps. 150: 1 NB Zegen

9 Joh. de Heer 256: 1 Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit.
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit. Tel uw zegeningen tel ze een voor een. En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. Refrein: Tel uw zegeningen, een voor een. Tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze een voor een. En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

10 Liturgie dankdag 26 november
Mededelingen Ps. 136: 1, 12 NB Stil gebed Votum en groet J.d.H. 256: 1 Gebed Kinderen zingen: Dank U wel De muren van Jericho Schriftlezing: Jozua 4: 1-9, 20-24 Ps. 77: 7 Preek ELB. 168: 1, 2, 3, 4, Collecte Kinderen zingen: Kleuren Mijn Vader dank U wel Dankgebed Ps. 150: 1 NB Zegen

11 Liturgie dankdag 26 november
Mededelingen Ps. 136: 1, 12 NB Stil gebed Votum en groet J.d.H. 256: 1 Gebed Kinderen zingen: Dank U wel De muren van Jericho Schriftlezing: Jozua 4: 1-9, 20-24 Ps. 77: 7 Preek ELB. 168: 1, 2, 3, 4, Collecte Kinderen zingen: Kleuren Mijn Vader dank U wel Dankgebed Ps. 150: 1 NB Zegen

12 De kinderen zingen Dank u wel voor de sterren en de maan.
Dank u wel voor het groeien van het graan. Dank u wel voor de dieren in de wei. Dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij. Dank u wel voor de bloemen in het gras Dank u wel voor de vissen in de plas. Dank u wel voor de bossen en de hei.

13 De kinderen zingen Dank u wel voor de wolken en de wind.
Dank u wel voor elk mens, voor ieder kind. Dank u wel want U bent zo heel dichtbij. Dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

14 Liturgie dankdag 26 november
Mededelingen Ps. 136: 1, 12 NB Stil gebed Votum en groet J.d.H. 256: 1 Gebed Kinderen zingen: Dank U wel De muren van Jericho Schriftlezing: Jozua 4: 1-9, 20-24 Ps. 77: 7 Preek ELB. 168: 1, 2, 3, 4, Collecte Kinderen zingen: Kleuren Mijn Vader dank U wel Dankgebed Ps. 150: 1 NB Zegen

15 De kinderen zingen Jericho had muren Van metersdikke steen
Maar God zei tegen Israël Je komt er wel doorheen Ze bliezen op de horens En sloegen op de trom Ze juichten voor de Here In Zijn heiligdom En de muren van Jericho De muren van Jericho Vielen om

16 De kinderen zingen Misschien heb jij zo'n Jericho
Een levensgroot probleem Het lijkt alsof het muren heeft Je komt er niet doorheen Dan kun je Jezus danken Dat hij het overwon En juichen voor de Here In Zijn heiligdom En de muren van Jericho De muren van Jericho Vallen om

17 Liturgie dankdag 26 november
Mededelingen Ps. 136: 1, 12 NB Stil gebed Votum en groet J.d.H. 256: 1 Gebed Kinderen zingen: Dank U wel De muren van Jericho Schriftlezing: Jozua 4: 1-9, 20-24 Ps. 77: 7 Preek ELB. 168: 1, 2, 3, 4, Collecte Kinderen zingen: Kleuren Mijn Vader dank U wel Dankgebed Ps. 150: 1 NB Zegen

18 De twaalf gedenkstenen
Jozua 4 : en 20 – 24 De twaalf gedenkstenen 1 En het gebeurde, toen heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had, dat de HEERE tegen Jozua zei: 2 Neem voor u twaalf mannen uit het volk, uit elke stam één man,

19 Jozua 4 : en 20 – 24 3 en gebied hun: Neem van hier uit het midden van de Jordaan, van de plaats waar de voeten van de priesters staan, voor uzelf twaalf stenen op. Neem ze met u mee naar de overkant en leg ze neer in het kamp waar u deze nacht gaat overnachten. 4 Daarop riep Jozua de twaalf mannen die hij had laten aanstellen uit de Israëlieten, uit elke stam één man,

20 Jozua 4 : en 20 – 24 5 en Jozua zei tegen hen: Ga voor de ark van de HEERE, uw God, uit naar het midden van de Jordaan. En laat ieder voor zich een steen op zijn schouder heffen, volgens het aantal stammen van de Israëlieten, 6 zodat dit een teken is onder u. Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen: Wat betekenen deze stenen voor u?

21 Jozua 4 : en 20 – 24 7 dan moet u tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan werd afgesneden voor de ark van het verbond van de HEERE. Toen hij door de Jordaan ging, werd het water van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn tot in eeuwigheid. 8 De Israëlieten deden zoals Jozua geboden had. Zij namen twaalf stenen op uit het midden van de Jordaan, zoals de HEERE tegen Jozua gezegd had,

22 Jozua 4 : en 20 – 24 volgens het aantal stammen van de Israëlieten; en zij namen ze met zich mee naar de overkant, naar het kamp, en legden ze daar neer. 9 Jozua richtte ook twaalf stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de voeten van de priesters hadden gestaan die de ark van het verbond droegen. Ze zijn daar tot op deze dag.

23 Jozua 4 : en 20 – 24 20 Die twaalf stenen die zij uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op in Gilgal. 21 Hij zei tegen de Israëlieten: Wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen: Wat betekenen deze stenen? 22 dan moet u uw kinderen laten weten: Op het droge stak Israël deze Jordaan over,

24 Jozua 4 : en 20 – 24 23 want de HEERE, uw God, heeft het water van de Jordaan voor uw ogen doen opdrogen, totdat u overgestoken was, zoals de HEERE, uw God, met de Schelfzee gedaan heeft, die Hij voor onze ogen heeft doen opdrogen, totdat wij overgestoken waren, 24 opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de HEERE sterk is; opdat u de HEERE, uw God, alle dagen vreest.

25 Liturgie dankdag 26 november
Mededelingen Ps. 136: 1, 12 NB Stil gebed Votum en groet J.d.H. 256: 1 Gebed Kinderen zingen: Dank U wel De muren van Jericho Schriftlezing: Jozua 4: 1-9, 20-24 Ps. 77: 7 Preek ELB. 168: 1, 2, 3, 4, Collecte Kinderen zingen: Kleuren Mijn Vader dank U wel Dankgebed Ps. 150: 1 NB Zegen

26 Psalm 77: 7 7 ’k Zal gedenken, hoe voor dezen
Ons de HEER heeft gunst bewezen; ’k Zal de wond’ren gadeslaan, Die Gij hebt van ouds gedaan; ’k Zal nauwkeurig op Uw werken En derzelver uitkomst merken; En, in plaats van bitt’re klacht, Daarvan spreken dag en nacht.

27 Liturgie dankdag 26 november
Mededelingen Ps. 136: 1, 12 NB Stil gebed Votum en groet J.d.H. 256: 1 Gebed Kinderen zingen: Dank U wel De muren van Jericho Schriftlezing: Jozua 4: 1-9, 20-24 Ps. 77: 7 Preek ELB. 168: 1, 2, 3, 4, Collecte Kinderen zingen: Kleuren Mijn Vader dank U wel Dankgebed Ps. 150: 1 NB Zegen

28 “Denk en Dank” Preek Schriftlezing: Jozua 4: 1-9 en 20-24
>>> ELB. 168: 1, 2, 3, 4

29 Liturgie dankdag 26 november
Mededelingen Ps. 136: 1, 12 NB Stil gebed Votum en groet J.d.H. 256: 1 Gebed Kinderen zingen: Dank U wel De muren van Jericho Schriftlezing: Jozua 4: 1-9, 20-24 Ps. 77: 7 Preek ELB. 168: 1, 2, 3, 4, Collecte Kinderen zingen: Kleuren Mijn Vader dank U wel Dankgebed Ps. 150: 1 NB Zegen

30 ELB 168: 1, 2, 3, 4 1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. 2 Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God voor al wat leeft, dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft.

31 ELB 168: 1, 2, 3, 4 3 Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk, dank U voor alle held're kleuren, dank U voor muziek. 4 Dank U dat U in moeilijkheden, dank U dat U in pijn en strijd, dank U dat U in alle tijden toch steeds bij ons zijt.

32 Liturgie dankdag 26 november
Mededelingen Ps. 136: 1, 12 NB Stil gebed Votum en groet J.d.H. 256: 1 Gebed Kinderen zingen: Dank U wel De muren van Jericho Schriftlezing: Jozua 4: 1-9, 20-24 Ps. 77: 7 Preek ELB. 168: 1, 2, 3, 4, Collecte Kinderen zingen: Kleuren Mijn Vader dank U wel Dankgebed Ps. 150: 1 NB Zegen

33 kerk Collecte Beide collectes zijn vandaag bestemd voor de
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

34 Liturgie dankdag 26 november
Mededelingen Ps. 136: 1, 12 NB Stil gebed Votum en groet J.d.H. 256: 1 Gebed Kinderen zingen: Dank U wel De muren van Jericho Schriftlezing: Jozua 4: 1-9, 20-24 Ps. 77: 7 Preek ELB. 168: 1, 2, 3, 4, Collecte Kinderen zingen: Kleuren Mijn Vader dank U wel Dankgebed Ps. 150: 1 NB Zegen

35 De kinderen zingen Kleuren Kleuren allemaal Kleuren Rood Oranje Geel Groen Paars en Blauw God bedacht die prachtige kleuren anders was alles zo grijs en grauw 2x

36 Liturgie dankdag 26 november
Mededelingen Ps. 136: 1, 12 NB Stil gebed Votum en groet J.d.H. 256: 1 Gebed Kinderen zingen: Dank U wel De muren van Jericho Schriftlezing: Jozua 4: 1-9, 20-24 Ps. 77: 7 Preek ELB. 168: 1, 2, 3, 4, Collecte Kinderen zingen: Kleuren Mijn Vader dank U wel Dankgebed Ps. 150: 1 NB Zegen

37 De kinderen zingen Mijn Vader dank U wel 1
Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent, U al mijn gedachten en verlangens kent, dat U zo stil en rustig en begrijpend bent, mijn Vader, dank U wel.

38 De kinderen zingen 2. Ik dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt, dat U mij wilt bewaren in de felste strijd, voor troost, die U mij geeft in onzekerheid, mijn Vader, dank U wel.

39 De kinderen zingen 3. Ik dank U voor de diepe vrede en de rust, voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust, ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult, mijn Vader, dank U wel.

40 Liturgie dankdag 26 november
Mededelingen Ps. 136: 1, 12 NB Stil gebed Votum en groet J.d.H. 256: 1 Gebed Kinderen zingen: Dank U wel De muren van Jericho Schriftlezing: Jozua 4: 1-9, 20-24 Ps. 77: 7 Preek ELB. 168: 1, 2, 3, 4, Collecte Kinderen zingen: Kleuren Mijn Vader dank U wel Dankgebed Ps. 150: 1 NB Zegen

41 Liturgie dankdag 26 november
Mededelingen Ps. 136: 1, 12 NB Stil gebed Votum en groet J.d.H. 256: 1 Gebed Kinderen zingen: Dank U wel De muren van Jericho Schriftlezing: Jozua 4: 1-9, 20-24 Ps. 77: 7 Preek ELB. 168: 1, 2, 3, 4, Collecte Kinderen zingen: Kleuren Mijn Vader dank U wel Dankgebed Ps. 150: 1 NB Zegen

42 Psalm 150: 1 NB 1 Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht van zijn naam en eeuwig wezen. Looft de daden, groot en goed, die Hij triomferend doet. Hem zij eer, Hij zij geprezen.

43 Liturgie dankdag 26 november
Mededelingen Ps. 136: 1, 12 NB Stil gebed Votum en groet J.d.H. 256: 1 Gebed Kinderen zingen: Dank U wel De muren van Jericho Schriftlezing: Jozua 4: 1-9, 20-24 Ps. 77: 7 Preek ELB. 168: 1, 2, 3, 4, Collecte Kinderen zingen: Kleuren Mijn Vader dank U wel Dankgebed Ps. 150: 1 NB Zegen

44 Vanavond begint de dienst Voorganger: Ds. A.G.M. Weststrate
Om uur Voorganger: Ds. A.G.M. Weststrate


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google