De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 6 Slechten van bolwerken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 6 Slechten van bolwerken"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 6 Slechten van bolwerken
Vrije Evangelische gemeente Amstelland 2 Emmeloord

2 Angst wat doe je ermee? Vers 1 Jericho doet haar deuren dicht.
H2 : 1 Rachab doet de deur open Ik lag gekneld in banden van de dood daar de angst der Hel mij alle Troost deed missen.

3 Geestelijke les Je kan je afsluiten voor God of misschien wegvluchten.
Of naar Hem toegaan en het hem zeggen dat je bang bent. Rachab zegt: Wij zijn door angst overmand. H2:9

4 Wat zijn de gevolgen Er kon niemand in of uit.
Je vormt dus een geestelijke belemmering. Door je op te sluiten in je bolwerk

5 Niet zo maar een vijand Vers 2 spreekt over dappere helden.
Je moet de geestelijke macht lees vijand ook niet onderschatten. Efeze 6 :10.

6 Hoorn = beeld van kracht.
Denk aan het woord van zacharias. Een hoorn des Heils

7 Meer beelden Zeven = beeld van volheid.
Vaak bedoeld voor God denk aan de zeven Geesten.

8 Stil zijn = Beeld voor eerbied voor God,
God zal strijden en wij zullen stil zijn 1 Kron 20:17 Niet gij zult hierbij behoeven te strijden: stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien, dat de HERE u de overwinning geeft. Juda en Jeruzalem, weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt; morgen moet gij tegen hen uittrekken, de HERE is met u.

9 Geluid = oproep van God aan zijn strijders.
De stem van de Aartsengel de stem van de Bazuin

10 God spreekt eerst Jozua nu had het volk bevolen: Gij zult niet juichen en uw stem niet laten horen, ja, laat er geen woord uit uw mond uitgaan tot op de dag, dat ik u zeg: Juicht! – dan moet gij juichen. Eerst moet de stem van God gehoord worden daarna mag je juichen

11 Geestelijke houding Vroeg opstaan. Vers 12
Eerst je stille tijd houden met God spreken Jezus stond vaak vroeg op. Of bad een hele nacht door.

12 Zeven dagen rondtrekken
De stad totaal afzonderen en heiligen. De ark gaat voorop. De Troon van God gaat vooruit. 2 Sam 6 :2 om vandaar de ark Gods mee te voeren, waarover de naam is uitgeroepen: de naam van de HERE der heerscharen, die op de cherubs troont.

13 De bolwerken storten in als….
God gaat spreken. Wanneer er gejuich wordt gehoord. God troont op de lofzangen van zijn volk

14 Voorbeelden zijn Josafat in zijn strijd met de vijanden.
Eerst zangers voorop. Paulus en Silas in de gevangenis. Als God groot gemaakt wordt komt de kracht van Hem openbaar.

15 Twee aan Twee Vers 22 Jozua zegt tegen twee mannen ga Rachab redden.
De grote Jozua Jezus zend zijn discipelen twee aan twee. Om het koninkrijk te preken. Zodat mensen gered mogen worden

16 Tot slot de geestelijke les
Voor Emmeloord! God niet voor de voeten lopen. Hem groot maken en vooruit laten gaan. Hem eren en zijn troon bouwen. Evangelisten die twee aan twee de straat op gaan om mensen te redden voor de deuren van de ondergang.


Download ppt "Hoofdstuk 6 Slechten van bolwerken"

Verwante presentaties


Ads door Google