De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GMR vergadering 19 juli 2010. Overzicht indicatoren schooljaar 2009-2010 1.Totaaloverzicht 2009-2010 en conclusies 2.Evaluatie van de indicatoren 3.Evaluatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GMR vergadering 19 juli 2010. Overzicht indicatoren schooljaar 2009-2010 1.Totaaloverzicht 2009-2010 en conclusies 2.Evaluatie van de indicatoren 3.Evaluatie."— Transcript van de presentatie:

1 GMR vergadering 19 juli 2010

2 Overzicht indicatoren schooljaar 2009-2010 1.Totaaloverzicht 2009-2010 en conclusies 2.Evaluatie van de indicatoren 3.Evaluatie van het werken met de indicatoren

3 Leerlingaantal 7 scholen onder de opheffingsnorm, dezelfden Marktaandeel SKPO over de jaren 2007, 2008 en 2009 200720082009 Eindhoven54,4953,7153,37 Son en Breugel71,5072,6072,10

4 Welbevinden Norm = Stanine 1 en 2 < 15% Eén school > 15% stanine 1 en 2 SKPO gemiddelde 2010: 8,56% (2009 7,81%)

5 VO indicator Analyse vorig schooljaar Nieuwe norm = 80% 16 scholen < 80% correcte adviezen

6 Leeropbrengst 6 scholen bovengemiddeld, waarvan 5 SKPO-scholen 6 scholen bovengemiddeld, waarvan 5 SKPO-scholen 10 scholen ondergemiddeld, waarvan 4 SKPO-scholen10 scholen ondergemiddeld, waarvan 4 SKPO-scholen Leeropbrengst SKPO ten opzichte van totaal deelnemers 2010 TotaalTaalRekenenStudiev.WON Algemeen100,11100,05100,12100,1499,1463 (100%) SKPO101,38101,76101,94101,1198,7835 (56%)

7 Leeropbrengst Stand van zaken LG (norm inspectie) - Geen scholen onder de norm - 19 scholen boven de norm Relatie LG en Doba-score

8 De keerzijde Eén zwakke school - De Schelp oktober 2010 Eén zeer zwakke school - De Boog maart 2011

9 De SKPO CollectieveambitieKwalitatief goed onderwijs Vrijheid / autonomie / diversiteit én onderdeel van een geheel Output-kwaliteitsindicatoren -leeropbrengst -welbevinden -leerlingaantal -Bao/VO -identiteit

10 De school Vrijheid / autonomie / diversiteit én onderdeel van een geheel Indicatoren Financiën Wet- en regelgeving Ouders Maatschappij Inspectie

11 Indicatoren Binnen kaders veel vrijheid en daarmee verantwoordelijkheid. Outputindicatoren geven deze vrijheid. Twee functies indicatoren: 1. Sturingsinformatie. 2. Tijdig signaleren van risico's. Professionals in de school beleidsvrijheid. Directeur integraal verantwoordelijk. Zeer beperkt verantwoording op het 'wat', niet op het 'hoe'.

12 Evaluatie indicatoren Evaluatie per indicator: -Geeft de indicator je sturingsinformatie? -Signaleert de indicator risico's? -Is het instrument waardevol? Evaluatie van de indicatoren als set: -Vind je onze 'set' indicatoren dekkend voor onze ambitie of mis je iets? -Zijn er risico's die we niet signaleren als SKPO? -Ervaar je nadelen van het werken met de indicatoren?

13 Hoe doen we het met elkaar? Vrijheid – autonomie – onderdeel geheel Vrijheid……. Lust last? Vertrouwen Geen betrokkenheid? Proactief reactief?

14 Evaluatie werken met indicatoren Positief: - en analyse - Confrontatie en analyse - Op tijd signaleren - Ondersteuning van directie Wat kan beter? - Voorzichtig met interpreteren data, betrouwbaarheid - Monitoring bevoegd gezag verhelderen - Vo-indicator: praktische belemmeringen

15 Evaluatie samenwerking Wat doen we samen goed? -Scholen maken gebruik van elkaar -Vertrouwen en betrokkenheid tussen bovenschools en scholen is verbeterd -Inhoudelijke bijeenkomsten voor directie/IB Wat kan beter? -Stafbureau pro-actief in plaats van re-actief

16 Realisatie meerjaren beleidsdoelen Gerealiseerde doelen Concretisering doelen schooljaar 2010- 2011 Bespreken GMR, Plenum, staf


Download ppt "GMR vergadering 19 juli 2010. Overzicht indicatoren schooljaar 2009-2010 1.Totaaloverzicht 2009-2010 en conclusies 2.Evaluatie van de indicatoren 3.Evaluatie."

Verwante presentaties


Ads door Google