De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond verwijzingen vervolgonderwijs.  Welkom  Passend Onderwijs  Verwijzingsprocedure  Mogelijkheden verwijzing - SBO (Speciale Basisschool)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond verwijzingen vervolgonderwijs.  Welkom  Passend Onderwijs  Verwijzingsprocedure  Mogelijkheden verwijzing - SBO (Speciale Basisschool)"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond verwijzingen vervolgonderwijs

2  Welkom  Passend Onderwijs  Verwijzingsprocedure  Mogelijkheden verwijzing - SBO (Speciale Basisschool) - Speciaal Onderwijs - Regulier onderwijs Programma

3 Ingegaan per 1 Augustus 2014 Wat is er veranderd?  SWV 23.02 (Hengelo, Enschede, Oldenzaal)  Zorgplicht  Geen kind buiten de boot! Voor elk kind een passende onderwijsplek.  Schoolondersteuningsprofiel.  Thuisnabijheid  Van kijken naar doelgroep naar kijken naar uitstroomperspectief.  Commissie van Toelating beslist en geeft TLV af. Passend onderwijs

4  Beeld helder. Vaak is dat in het schooljaar dat ze 7 jaar worden.  Afhankelijk van het arrangement dat afgegeven is door het samenwerkingsverband.  Eerder verwijzen wanneer andere onderwijsplek beter aansluit bij wat uw kind nodig heeft.  Soms blijven kinderen langer.  Ouders worden op de hoogte gesteld van de planning van de verwijzing. Wanneer verwijzen?

5 Gegevens van de leerlingen worden verzameld: - van groepsleerkracht (didactisch-pedagogisch) - van disciplines - van orthopedagoog Ontwikkelingsperspectief. - Sterke + zwakke kanten (intelligentie-didactische ontwikkeling-leergedrag-sociaal emotioneel-spel- spraak/taal-motoriek-zelfredzaamheid-woonsituatie/gezin) - Onderwijs-en ondersteuningsbehoeften (leerkracht-leeromgeving-leerstof-opvoedingssituatie) Hoe verloopt het proces?

6  Uitstroomperspectief wordt vastgesteld door de Commissie van Begeleiding : groepsleerkracht – orthopedagoog –zorgcoördinator–directie– betrokken disciplines.  Eindverslag = Ontwikkelingsperspectief - onderwijsbehoeften - didactische gegevens - uitstroomperspectief  Oudergesprek Verwijzingsadvies

7 NB: De Zevensprong geeft een advies. Ouders beslissen uiteindelijk zelf of ze het advies opvolgen of zelf op zoek gaan naar een passende school.

8  School voor kinderen met een communicatieve beperking > Prof. Huizinghschool Enschede  School voor kinderen met een verstandelijke beperking > Iemenschoer Hengelo, de Huifkar Enschede, de Leeuwerik Neede  School voor kinderen met lichamelijke (en verstandelijke beperking) > Roessingh  School voor kinderen met een medische beperking > Schutte’s Bosschool  School voor kinderen met gedrags- en/of kinderpsychiatrische problemen SO Hengelo  School voor kinderen met laag niveau + gedragsproblemen De Bouwsteenor Kinderen met laag niveau + gedragsproblemen De Bouwsteen Speciaal Onderwijs

9  Kleine groep (14 tot 16 kinderen)  Disciplines/therapeuten ter ondersteuning  Kind heeft niet het gevoel de slechtste te zijn  Veel leerkrachtnabijheid door de kleine groep (geen onderwijsassistent)  Deskundigheid Speciaal Basis Onderwijs

10  De Stiepel (Hengelo)  Beijaert (Hengelo)  De Windroos (Oldenzaal)  Diekmaat (Neede) SBO scholen

11  Kennismakingsbezoek + evt. aanmelden.  De ontvangende school vraag een TLV aan.  Als de Commissie van Toelating de toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven, is het kind toelaatbaar op de school voor speciaal (basis)onderwijs.  Oude beschikking CVI blijft nog twee jaar geldig tot 1-8- ’16.  Daarna opnieuw TLV aanvragen, indien gewenst. Aanmelden bij S(B)O school

12  De rugzak bestaat niet meer!  Zelf zoeken naar een school die een passend arrangement kan bieden. Reguliere basisschool ??

13 Vragen?

14 Bedankt voor uw aandacht !


Download ppt "Ouderavond verwijzingen vervolgonderwijs.  Welkom  Passend Onderwijs  Verwijzingsprocedure  Mogelijkheden verwijzing - SBO (Speciale Basisschool)"

Verwante presentaties


Ads door Google