De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus Teeltspecialist. Programma 16:30 –16:40 Welkom 16:40 – 17:00 Lentiz Assistent en Gevorderd teeltspecialist 17:00 – 17:15 Pauze 17:15 - 17:45 Inholland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus Teeltspecialist. Programma 16:30 –16:40 Welkom 16:40 – 17:00 Lentiz Assistent en Gevorderd teeltspecialist 17:00 – 17:15 Pauze 17:15 - 17:45 Inholland."— Transcript van de presentatie:

1 Cursus Teeltspecialist

2 Programma 16:30 –16:40 Welkom 16:40 – 17:00 Lentiz Assistent en Gevorderd teeltspecialist 17:00 – 17:15 Pauze 17:15 - 17:45 Inholland Expert teeltspecialist 17:45 - 18:00 Gelegenheid tot het stellen van vragen.

3 Uitdaging

4 Doel Stimuleren van opleiden binnen de glastuinbouw. Verbeteren van de samenwerking tussen opleiders en bedrijfsleven zodat opleidingen goed aansluiten bij de behoeften in de markt. Het geven van een overzicht van opleidingen voor glastuinbouwbedrijven op www.hortibedrijfsschool.nlwww.hortibedrijfsschool.nl

5 Wat kunnen voor jouw doen? Inventariseren welke opleiding aansluit bij je vraag. Het maken van een persoonlijk ontwikkelplan. Begeleiden bij de uitvoering van het ontwikkelplan. Het geven van een individueel opleidingsadvies. Het advies is onafhankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.

6 Aanleiding Cursus Teeltspecialist Vragen uit bedrijfsleven Welke vervolg opleidingen zijn er na het MBO op het gebied van teelt? Ik wil nog meer weten over wat erin de plant gebeurt. Ik heb heel veel geleerd in de praktijk en wil meer theorie kennis.

7 Proces Wat moet iemand kennen en kunnen als teeltspecialist. Opstellen functieprofiel. Keuze Opleiders. Inventariseren aan welke onderwerpen is behoefte. Wat brengen we onder in welke module. Hoe zorgen we voor een goede koppeling met de praktijk en dat de kennis actueel is.

8 Resultaat Cursus Teeltspecialist – 3 modules Assistent, Gevorderd, Expert. – Branche erkend diploma – Subsidie 50% tot maximaal € 1.000,= per kalenderjaar. Resultaat

9 Zijn er nog vragen? Contact Hortibedrijfsschool: 070-30 75 033 15-01-2014

10 Welkom Cursus Teeltspecialist Verzorgd door Lentiz C&C; -Assistent teeltspecialist (niv. MBO 3) -Gevorderd teeltspecialist (niv. MBO 4) -Expert teeltspecialist i.s.m. InHolland Informatie middag 15 januari 2015

11 Assistent teeltspecialist 8 cursus avonden van 3 uur in Naaldwijk 2 cursus dagen van 10.00-17.00 uur in Honselersdijk Onderwerpen: -Plantfysiologie A -Basiscursus bemesting -Techniek aandrijfsystemen en water Startdatum in februari

12 Gevorderd teeltspecialist 23 cursus avonden van 3 uur in Naaldwijk Onderwerpen: Bemesting B Analyses lezen en begrijpen Plantfysiologie B Plantfysiologie C/D Bedrijfsvoeren gewasbescherming (lic 2) Praktijkopdracht productie en planning Startdatum in september

13 Kosten -Assistent teeltspecialist€ 998,- -Gevorderd teeltspecialist€ 2.195,- Voor medewerkers die vallen onder de cao glastuinbouw geldt een colland-subsidie van 50% met een maximum van €1.000,- per kalenderjaar.

14 Vrijstellingen Bij in het verleden behaalde modules krijgt u vrijstelling. Stel; U heeft al basisbemesting. Dan betaalt u voor de basiscursus geen € 998,- maar wordt dit bedrag verminderd met de cursus kosten van deze module a € 400,-. U betaalt dan slechts € 598,-.

15 Doelgroep Assistent teeltspecialist: Medewerkers die beroepshalve met de teelt te maken hebben en hun kennis willen opfrissen. Gevorderd teeltspecialist (Assistent)bedrijfsleiders en teelt verant- woordelijken die met meer onderbouwde kennis over bemesting, klimaatregeling en gewasbescherming beleidsbeslissingen kunnen nemen voor een optimale productie en kwaliteit.

16 Vragen 1 Is KNO 3 hetzelfde als Kalksalpeter? 2 Wat is het CO 2 gehalte van de buitenlucht? 3 Staat bij een hoge RV een huidmondje verder open of juist niet? 4 Wordt je gewas generatiever bij een groter verschil tussen de nacht en dag temperatuur. 5 Bij een generatief gewas staat de bladpunt omhoog.

17 Agriculture Sjoerd Nieboer 15 januari 2015 Expert teeltspecialist Een andere manier van denken! 17

18 Voor vandaag 18 Question Inhoud Blok 1: Toegepaste biologie Blok 2: Klimaat en bemesting Blok 3: Teelt Blok 4: Energiemanagement Duur, kosten en locaties Whodunnit?

19 Question….. 19

20 Blok 1: Toegepaste biologie 20 Activiteiten Practica; Groeiproef (ds bepaling, LAI) Leermiddelen Basisboek biologie Plantkunde Voor echte en vermeende nitwits Leerdoelen De plant van binnen en buiten Meettechnieken

21 Blok 2: Klimaat en bemesting 21 Activiteiten Scheikunde Klimaatvergelijkingen Leermiddelen Plantkunde boek Kasklimaatregeling Leerdoelen Regeltechniek begrijpen Klimaatinstellingen optimaliseren Inzicht in bemesting

22 Blok 3: Teelt 22 Activiteiten Teelt technisch onderzoek opzetten Theoretische teeltkunde Teeltplan schrijven/ optimaliseren Leermiddelen Plantkunde boek Artikelen Leerdoelen Onderzoek vaardigheden leren Theoretische basis Telen met focus

23 Blok 4: Energiemanagement 23 Activiteiten Energiesituatie in kaart brengen Beleid en klimaat Leermiddelen WUR rapporten Leerdoelen Lineair programmeren Het Nieuwe Telen; toepassingsgebieden

24 Duur, kosten en locaties 24 Blok 1: Toegepaste biologie Locatie:Inholland Delft Data: 17 feb./ 3 mrt./ 17 mrt./ 31 mrt./ 14 apr. Blok 2: Klimaat en bemesting Locatie:Demokwekerij Data: 28 apr./ 12 mei / 26 mei./ 09 jun./ 23 jun. Blok 3: Teelt Locatie:Demokwekerij Data: 01 sept./ 15 sept./ 29 sept./ 13 okt./ 20 okt. Blok 4: Energiemanagement Locatie:Demokwekerij Data: 27 okt./ 10 nov./ 24 nov. / 08 dec./ 15 dec.

25 Duur, kosten en locaties 25 Blok 1: Toegepaste biologie Prijs:€ 950,- Blok 2: Klimaat en bemesting Prijs:€ 950,- Blok 3: Teelt Prijs:€ 950,- Blok 4: Energiemanagement Prijs:€ 950,- Totaal€ 3.350,- Boeken+/- € 155,-

26 26

27 27


Download ppt "Cursus Teeltspecialist. Programma 16:30 –16:40 Welkom 16:40 – 17:00 Lentiz Assistent en Gevorderd teeltspecialist 17:00 – 17:15 Pauze 17:15 - 17:45 Inholland."

Verwante presentaties


Ads door Google