De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus Teeltspecialist

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus Teeltspecialist"— Transcript van de presentatie:

1 Cursus Teeltspecialist

2 Programma 16:30 –16:40      Welkom 16:40 – 17:00     Lentiz Assistent en Gevorderd teeltspecialist 17:00 – 17:15     Pauze 17: :45      Inholland Expert teeltspecialist 17: :00      Gelegenheid tot het stellen van vragen.    

3 Uitdaging In 2009 opgericht. In de glastuinbouw is de volgende uitdaging, schaalvergroting, specialisatie, automatisering, de ondernemer vraagt meer vakkennis van zijn werknemers, zelfstandigheid in zijn functie, na constatering van een probleem een actie.

4 Doel Stimuleren van opleiden binnen de glastuinbouw.
Verbeteren van de samenwerking tussen opleiders en bedrijfsleven zodat opleidingen goed aansluiten bij de behoeften in de markt. Het geven van een overzicht van opleidingen voor glastuinbouwbedrijven op Minimaster Techniek en beheer vorig jaar ontwikkeld. Nu opleiding teeltspecialist. Vorig jaar een opleidingsmarkt georganiseerd.

5 Wat kunnen voor jouw doen?
Inventariseren welke opleiding aansluit bij je vraag. Het maken van een persoonlijk ontwikkelplan. Begeleiden bij de uitvoering van het ontwikkelplan. Het geven van een individueel opleidingsadvies. Het advies is onafhankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden. Voorbeeld Fides, Voorbeeld Ammerlaan-Sosef. Dit doe ik niet alleen maar met Anneke Postma, Mara Juckers en Jeroen Verweij.

6 Aanleiding Cursus Teeltspecialist
Vragen uit bedrijfsleven Welke vervolg opleidingen zijn er na het MBO op het gebied van teelt? Ik wil nog meer weten over wat erin de plant gebeurt. Ik heb heel veel geleerd in de praktijk en wil meer theorie kennis.

7 Proces Wat moet iemand kennen en kunnen als teeltspecialist. Opstellen functieprofiel. Keuze Opleiders. Inventariseren aan welke onderwerpen is behoefte. Wat brengen we onder in welke module. Hoe zorgen we voor een goede koppeling met de praktijk en dat de kennis actueel is.

8 Resultaat Resultaat Cursus Teeltspecialist
3 modules Assistent, Gevorderd, Expert. Branche erkend diploma Subsidie 50% tot maximaal € 1.000,= per kalenderjaar.

9 Hortibedrijfsschool: 070-30 75 033
Zijn er nog vragen? Contact Hortibedrijfsschool:

10 Welkom Cursus Teeltspecialist
Verzorgd door Lentiz C&C; Assistent teeltspecialist (niv. MBO 3) Gevorderd teeltspecialist (niv. MBO 4) Expert teeltspecialist i.s.m. InHolland Informatie middag 15 januari 2015

11 Assistent teeltspecialist
8 cursus avonden van 3 uur in Naaldwijk 2 cursus dagen van uur in Honselersdijk Onderwerpen: Plantfysiologie A Basiscursus bemesting Techniek aandrijfsystemen en water Startdatum in februari

12 Gevorderd teeltspecialist
23 cursus avonden van 3 uur in Naaldwijk Onderwerpen: Bemesting B  Analyses lezen en begrijpen Plantfysiologie B Plantfysiologie C/D Bedrijfsvoeren gewasbescherming (lic 2) Praktijkopdracht productie en planning Startdatum in september

13 Kosten Assistent teeltspecialist € 998,-
Gevorderd teeltspecialist € 2.195,- Voor medewerkers die vallen onder de cao glastuinbouw geldt een colland-subsidie van 50% met een maximum van €1.000,- per kalenderjaar.

14 Vrijstellingen Bij in het verleden behaalde modules krijgt u vrijstelling. Stel; U heeft al basisbemesting. Dan betaalt u voor de basiscursus geen € 998,- maar wordt dit bedrag verminderd met de cursus kosten van deze module a € 400,-. U betaalt dan slechts € 598,-.

15 Doelgroep Assistent teeltspecialist: Gevorderd teeltspecialist
Medewerkers die beroepshalve met de teelt te maken hebben en hun kennis willen opfrissen. Gevorderd teeltspecialist (Assistent)bedrijfsleiders en teelt verant-woordelijken die met meer onderbouwde kennis over bemesting, klimaatregeling en gewasbescherming beleidsbeslissingen kunnen nemen voor een optimale productie en kwaliteit.

16 Vragen 1 Is KNO3 hetzelfde als Kalksalpeter?
2 Wat is het CO2 gehalte van de buitenlucht? 3 Staat bij een hoge RV een huidmondje verder open of juist niet? 4 Wordt je gewas generatiever bij een groter verschil tussen de nacht en dag temperatuur. 5 Bij een generatief gewas staat de bladpunt omhoog.

17 Expert teeltspecialist
Een andere manier van denken! Sjoerd Nieboer 15 januari 2015

18 Voor vandaag Question Inhoud Duur, kosten en locaties Whodunnit?
Blok 1: Toegepaste biologie Blok 2: Klimaat en bemesting Blok 3: Teelt Blok 4: Energiemanagement Duur, kosten en locaties Whodunnit? Voorafgaand aan deze bijeenkomst heb ik al heel wat vragen van geïnteresseerden beantwoord. In veel gevallen leefde er ook de vraag in hoeverre een hogeschool instaat is om een teel specialistische cursus te kunnen aanbieden. Dat begrijp ik wel. Het hbo is zeer goed in staat om een specialist te leren anders een probleem te laten tackelen en theoretische achtergronden te geven. Maar actuele noviteiten en achter de punt komma het klimaatregelen is misschien niet de sterkste kant. Om deze reden worden er veelvuldig gastsprekers uit de praktijk gevraagd voor een stuk praktische ondersteuning. Actualisatie doen we samen. De hogeschool staat ‘at your service’. Dit is de eerste cursus die we voor jullie maken/ draaien. De richtlijnen/ leerdoelen zijn bepaald, de volledige inhoud nog niet. Het Agri-team is instaat om cursusdagen met een specifiek onderwerp voor te bereiden naar wens van de groep.

19 Question…..

20 Blok 1: Toegepaste biologie
Activiteiten Practica; Groeiproef (ds bepaling, LAI) Leermiddelen Basisboek biologie Plantkunde Voor echte en vermeende nitwits Leerdoelen De plant van binnen en buiten Meettechnieken Toepassingsgebied: INNOVATIE, hoe werken cq reageren planten op bepaalde zaken. Morfologie

21 Blok 2: Klimaat en bemesting
Activiteiten Scheikunde Klimaatvergelijkingen Leermiddelen Plantkunde boek Kasklimaatregeling Leerdoelen Regeltechniek begrijpen Klimaatinstellingen optimaliseren Inzicht in bemesting

22 Blok 3: Teelt Activiteiten Leermiddelen Leerdoelen
Teelt technisch onderzoek opzetten Theoretische teeltkunde Teeltplan schrijven/ optimaliseren Leermiddelen Plantkunde boek Artikelen Leerdoelen Onderzoek vaardigheden leren Theoretische basis Telen met focus

23 Blok 4: Energiemanagement
Activiteiten Energiesituatie in kaart brengen Beleid en klimaat Leermiddelen WUR rapporten Leerdoelen Lineair programmeren Het Nieuwe Telen; toepassingsgebieden

24 Duur, kosten en locaties
Blok 1: Toegepaste biologie Locatie: Inholland Delft Data: 17 feb./ 3 mrt./ 17 mrt./ 31 mrt./ 14 apr. Blok 2: Klimaat en bemesting Locatie: Demokwekerij Data: 28 apr./ 12 mei / 26 mei./ 09 jun./ 23 jun. Blok 3: Teelt Data: 01 sept./ 15 sept./ 29 sept./ 13 okt./ 20 okt. Blok 4: Energiemanagement Data: 27 okt./ 10 nov./ 24 nov. / 08 dec./ 15 dec.

25 Duur, kosten en locaties
Blok 1: Toegepaste biologie Prijs: € 950,- Blok 2: Klimaat en bemesting Blok 3: Teelt Blok 4: Energiemanagement Totaal € 3.350,- Boeken /- € 155,-

26

27


Download ppt "Cursus Teeltspecialist"

Verwante presentaties


Ads door Google