De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plattelandsmobiliteit als proces binnen het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij - Afdeling Platteland Dienst Vlaams.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plattelandsmobiliteit als proces binnen het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij - Afdeling Platteland Dienst Vlaams."— Transcript van de presentatie:

1 Plattelandsmobiliteit als proces binnen het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij - Afdeling Platteland Dienst Vlaams Geïntegreerd Plattelandsbeleid IPO themacoördinator VSV cursus 03/05/12

2 Overzicht Programma IPO Themagroep IPO Voorbeeldenboek Beleidsaanbevelingen

3 Programma

4 Interbestuurlijk Plattelandsoverleg SAMENWERKING voor een duurzame ontwikkeling van het Vlaamse platteland DOEL beleidsdomeinoverschrijdend interbestuurlijk Gemeentelijk Provinciaal Vlaams toerisme, ruimtelijke ordening, cultuur, economie, mobiliteit, landbouw, leefmilieu, stedenbeleid, welzijn, sociale zaken, infrastructuur, erfgoed, natuur, … HOE alle krachten gebundelddeskundigen, ambtenaren middenveldorganisaties 25/3/2005: oprichting IPO door toenmalig minister voor plattelandsbeleid, Yves Leterme

5 Interbestuurlijk Plattelandsoverleg OVERLEGSTRUCTUUR IPO-raad BESTUURLIJK OVERLEG ONDER- STEUNEND OVERLEG kerngroep themagroepen 9 Vlaamse ministers, 5 provinciale gedeputeerden, 5 burgemeesters Overheden, maatschappelijke organisaties, deskundigen ?!

6 Interbestuurlijk Plattelandsoverleg

7 IPO themagroep IPOthemagroep Oneigenlijk gebruik van landelijke wegen Agenderingsfiche2007 Bestuurlijk overleg 2008 studie ZO rand Antwerpen Opstarten themagroep 2008 focus oneigenlijk gebruik van landelijke wegen = lokale wegen type III in het landelijk gebied Voorbeeldenboek 2010 Aanbevelingen voor beleid2011 Communicatie2012

8 IPO themagroep Leden 10-tal vergaderingen Departement MOW (voorzitter beleidsaanbevelingen) VLM afdeling Platteland / IPO Departement RWO Departement LNE FOD Mobiliteit en Vervoer VLM West-Vlaanderen VVP / Oost-Vlaanderen VVSG Landelijke Gilden / Boerenbond Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Arcadis Belgium (voorzitter voorbeeldenboek) Vlaamse Commissie Lokale Politie De Lijn Steunpunt Straten Trage wegen vzw.

9 IPO themagroep Problematiek landelijke wegen Wegen aangepast aan agrarisch gebruik Relatief breed i.v.m. landbouwvoertuigen Klassieke snelheidsremmers vaak niet mogelijk Landelijke wegen als aantrekkelijk alternatief voor sluipverkeer Verzadiging van wegennet (hogere categorieën) Toename gebruik gps Een deel van de gebruikers is ongewenst Extra belasting voor landelijke wegen Verkeersonveiligheid(snelheid, confrontaties, …) Verkeersleefbaarheid(geluid, uitstoot,…)

10 Voorbeeldenboek Opzet: de verschillende beleidsniveaus en administraties een reeks goede praktijken aanreiken ter sensibilisering en inspiratie om oneigenlijk gebruik van lokale wegen in landelijk gebied te voorkomen of aan te pakken doelgroep lokale wegbeheerders adviersverleners vergunningverleners verkeersexperten lokale politie weggebruikers

11 Voorbeeldenboek 1. Inleiding 2. Vervoersorganisatie Planning Regelgeving 3. Infrastructuurmaatregelen

12 21-3-2015 Voorbeeldenboek www.ipo-online.be lancering VLM (persbericht) VVSG (e-zines) Trage wegen vzw (NB) Landelijke gilden (Buiten) … media parlementaire vraag studievoormiddag 24/04/12

13 21-3-2015 Beleidsaanbevelingen Voorzitterschap: Dep. Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Bestuurlijk overleg 18/10/2011 Mededeling Vlaamse Regering 17/02/12 Brieven Vlaams minister van Plattelandsbeleid Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening Vlaamse Minister Mobiliteit en Openbare Werken Staatssecretaris voor Mobiliteit Studievoormiddag 24/04/12

14 21-3-2015 Beleidsaanbevelingen Inhoud Probleemstelling Algemene doelstellingen Beleidsaanbevelingen voor landelijke wegen Ruimtelijke planning en mobiliteit afstemmen Aanpak functietoekenning verspreiden Landelijke wegen als thema opnemen in het gemeentelijk mobiliteitsplan Functie landelijke weg vastleggen in gemeentelijk mobiliteitsplan en gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sluipverkeer aandachtspunt bij verkeerswegen Maatregelen vastleggen in gemeentelijk mobiliteitsplan Ontwerp infrastructurele maatregelen Landelijke wegen niet als omlegging bij wegenwerken Draagvlak vinden via communicatie en participatie Regelgeving optimaliseren en handhaven Routeplanners bijsturen Bovenlokale ondersteuning aanbieden

15 Bedankt voor uw aandacht! mobiliteit@vlm.be Peter Vleugels IPO themacoördinator www.ipo-online.be peter.vleugels@vlm.be 02/543.73.44 www.vlm.be Vlaamse Landmaatschappij Afdeling Platteland Dienst Vlaams Geïntegreerd Plattelandsbeleid


Download ppt "Plattelandsmobiliteit als proces binnen het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij - Afdeling Platteland Dienst Vlaams."

Verwante presentaties


Ads door Google