De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instructie gebruik DBK

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instructie gebruik DBK"— Transcript van de presentatie:

1 Instructie gebruik DBK
De presentatie is bedoeld voor het repressieve brandweerpersoneel dat gaat werken met de digitale bereikbaarheidskaart (DBK). Er zijn twee vormen voor het gebruik van DBK, digitaal en papier. Deze presentatie richt zich op gebruik van de papieren versie. Dit lespakket bestaat uit drie onderdelen: Nieuwsbrief Presentatie Oefenopdrachten met eigen planvorming Instructie gebruik DBK – papier Brandweer Zaanstreek-Waterland Maart 2013

2 Leerdoelen Deelnemer weet na deze instructie:
op hoofdlijnen te beschrijven hoe DBK werkt; een papieren DBK te lezen en te gebruiken in de praktijk. Na het doorlopen van dit lesplan is men instaat om: DBK op hoofdlijnen te beschrijven Een papieren DBK te lezen en gebruiken in de praktijk

3 Programma Inleiding DBK Gebruik DBK in de praktijk Vormen
alarmering aanrijden inzetfase Vormen digitaal papier Oefenopdrachten

4 Inleiding DBK (1) Actuele en betrouwbare informatie voor repressieve dienst Informatie bij bronhouder Eenduidige manier van opstellen, beheren en gebruiken in onze regio Repressieve dienst & meldkamer gebruiker van DBK Bereikbaarheidskaart voor bevelvoerder, aanvalsplan voor Officier van Dienst Beschikbaar vanaf 1 maart 2013 in: Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang Het plaatje toont schematisch hoe DBK werkt. Het donker gekleurde middelpunt is een DBK server. Voorheen waren 450 losse bereikbaarheidskaarten, al deze documenten zijn samengevoegd in een regionale kaart (te vergelijken met een Google maps kaart). Op deze centrale server is alle planvorming opgeslagen. De input voor deze kaart komt via verschillende wegen, belangrijk hierin is de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen). Via een koppeling worden o.a. de gebouwcontouren in de kaart gezet door het kadaster. Het kadaster is bronhouder van deze informatie en bewerkt deze. Maandelijks krijgt via de BAG het kaartmateriaal een update. Het proces wordt weergegeven door de drie kolommen links van de DBK server. Planvormers van de brandweer maken brandweer gerelateerde zaken aan in deze regionale kaart. Dit wordt getoond via de kolom rechtsonder. Brandweerspecifieke informatie wordt toegevoegd door de planvormers die opgeleid zijn binnen VrZW. Er zijn regionale afspraken gemaakt welke symbolen waarvoor gebruikt worden (conform NEN normering), afspraken over het gebruik van teksten en meer. Hierdoor ontstaat één regionaal format voor de deelnemende gemeenten. Als gebruiker zijn er drie doelgroepen: De repressieve dienst De meldkamer Op termijn een landelijke server waarin alle informatie van de 25 regionale servers gebundeld worden. Hierdoor wordt het in de toekomst mogelijk dat voertuigen met een digitale aansluiting de planvorming van een andere regio kunnen inzien wanneer zij uitrukken naar deze regio.

5 Inleiding (2) Repressieve dienst en de meldkamer als ‘klant’ van DBK
Bekijken DBK op twee manieren, papier en digitaal Informatie toegespitst op de behoefte van de bevelvoerder D.m.v. informatietrechter is bepaald welke informatie noodzakelijk is DBK toont alle relevante informatie gericht op de bevelvoerder Aanvalsplannen blijven beschikbaar, zijn gericht op gebruik door de OvD Van ieder aanvalsplan is een DBK gemaakt DBK is een hulpmiddel De informatietrechter laat zien welke informatie beschikbaar is voor de bevelvoerder. De input voor deze trechter zijn landelijke onderzoeken en een werkgroep eindgebruikers van VrZW geweest. Hierdoor hebben is gekeken naar de wens van de ‘klant’. De informatie op de DBK is gericht op de bevelvoerder, een aanvalsplan is voor de officier van dienst. In de trechter start een incident aan de linkerzijde. In de eerste minuut is informatie noodzakelijk over het object, in de minuten daarop zijn zaken als preventieve en preperatieve voorzieningen nodig. Ook gevaren en inzetbijzonderheden komen aan bod, echter later in het proces. De trechter is gemaakt voor een tijdsbestek van zes minuten. In deze periode behoort de informatie duidelijk te zijn.

6 Gebruik Opstelplaats eerste TS De grafische weergave biedt alle handvaten voor de inzet, detail informatie in tekstueel gedeelte; Papier of digitaal? zelfde symbolen worden gebruikt Anderen staan in de legenda op de kaart Incidentlocatie aangegeven met dikkere rode lijn De belangrijkste symbolen staan rechts aangegeven Ondergrondse brandkraan Brandweeringang Overige ingang Sleutelbuis / -pijp Vulpunt blusleiding Brandwerende scheiding, 30 minuten Door de regionale afspraken en opleiding zijn alle DBK’s binnen onze regio gelijk, althans van de deelnemende gemeenten. In de planvorming wordt gewerkt met standaard symbolen. De belangrijkste staan hierboven weergegeven. Van alle gebruikte symbolen is op de kaart een legenda aanwezig, enige uitzondering zijn de brandwerende scheidingen. Binnenkort zal dit aangepast worden, tot die tijd zullen deze drie vormen in gedachte gehouden moeten worden. Brandwerende scheiding, 60 minuten Rookwerende scheiding

7 DBK in de praktijk (1) - alarmering
Alarmering is ongewijzigd; alarmeringstekst blijft gelijk Onderscheidt bereikbaarheidskaart en aanvalsplan is zichtbaar X.001; object heeft een aanvalsplan X.301; object heeft enkel een DBK Van ieder aanvalsplan is ook een bereikbaarheidskaart Planvorming van alle deelnemende gemeenten is zichtbaar PRIO ABM (HANDMELDER) HET TOLHUUS IJSSELMEERDIJK 7 AVP WARDER PRIO ABM (ROOKMELDER) GVT HELENA SMITSTRAAT HELENA SMITSSTRAAT 38 BBK:2.476 VOLENDAM In de alarmeringstekst veranderd vrijwel niets, alle gegevens worden getoond. Er is een klein verschil, in de huidige alarmeringsteksten is het onderscheid AVP of BBK te zien. Dit gaat veranderen in DBK. In alle gevallen zal, wanneer een DBK beschikbaar is, er DBK <nummer> getoond worden.

8 DBK in de praktijk (2) - aanrijden
De bereikbaarheidskaarten zijn aanwezig op het voertuig, in papieren uitvoering Kaart bestaat uit een voorzijde (grafische weergave) en achterzijde (tekstuele weergave) De DBK is zo gemaakt dat alle informatie zichtbaar moet zijn aan de voorzijde van de kaart, de grafische kaart. Plaatjes zeggen meer dan woorden. Op basis van de grafische informatie moet het mogelijk zijn om een veilige, adequate en snelle inzet te doen. De achterzijde kan gelezen worden wanneer er meer tijd is en/of behoefte is aan gedetailleerde informatie. Iedere tankautospuit zal de papieren planvorming van het eigen verzorgingsgebied aan boord hebben. De OvD beschikt over alle planvorming van de gehele regio, zowel digitaal als op papier. Voorzijde Achterzijde

9 DBK in de praktijk (3) - voorzijde
Schaal DBK nummer AVP aanwezig Legenda Waterwinning Opstelplaats eerste TS Incidentlocatie Schaal: deze verschilt per DBK vanwege het automatisch genereren van de kaart Legenda: van alle getekende symbolen (m.u.v. brandwerende scheidingen (rood: 30 min., groen: 60 min., blauw: rookwerend)) DBK nummer: uniek DBK nummer van het object (X.001 t/m X.299: AVP aanwezig, X.300 t/m X.799 alleen DBK) Waterwinning: dichtstbijzijnde aanwezig, toekomst: aangeven diameter en/of wateropbrengst Opstelplaats eerste en overige voertuigen Incidentlocatie omcirkelt met dikke ronde lijn en geel aangegeven

10 DBK in de praktijk (4) - achterzijde
DBK nummer Enkel een DBK Invulmogelijkheden Door de planvormer ingevulde informatie Objectgegevens worden gegenereerd door middel van BAG informatie, informatie komt van bronhouder Ieder ingetekend symbool kan voorzien worden van extra informatie, deze wordt bij afsluiters / schakelaars getoond. Overige teksten worden door de planvormer ingevoerd Uitgifte datum is de datum waarop de kaart geprint is.

11 DBK in de praktijk (5) - inzetfase
Sturen van aanrijdende voertuigen naar juiste ingang / opstelplaats Bepalen van waterwinning (obk / open water) Inzetplan maken op basis van compartimentering Indien noodzakelijk bekijken van het aanvalsplan / aanvullende (object)informatie De DBK richt zich vooral op de eerste zes minuten, er zijn echter ook toepassingen tijdens de inzetfase.

12 Vormen - digitaal Wordt getoond in voertuigen met MDT
Ieder OvD voertuig beschikt over digitale aansluiting Planvorming van alle deelnemende gemeenten beschikbaar Elke maandag update van gegevens Route navigatie naar opstelplaats eerste TS Realtime meelezen in het kladblok van de meldkamer

13 Afsluiting Vragen?

14 Start oefenopdrachten


Download ppt "Instructie gebruik DBK"

Verwante presentaties


Ads door Google