De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof.dr. Hans Wortmann Voortgangsbijeenkomst 4 maart 2015 Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Vakgroep Operations, Rijksuniversiteit Groningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof.dr. Hans Wortmann Voortgangsbijeenkomst 4 maart 2015 Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Vakgroep Operations, Rijksuniversiteit Groningen."— Transcript van de presentatie:

1 Prof.dr. Hans Wortmann Voortgangsbijeenkomst 4 maart 2015 Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Vakgroep Operations, Rijksuniversiteit Groningen

2 10:00 – 10:30Ontvangst met koffie en thee 10:30 – 10:40Opening en stand van zaken SPRINT@Work – Hans Wortmann 10:50 – 12:30Presentatie deelprojecten: -Ute Bultmann (Sociale Geneeskunde, UMCG): behoefte analyse pilot-bedrijven, fysiek/ mentale/ gehoor vraagstukken, serious game (15 minuten presentatie, 5 minuten discussie). -Monicque Lorist (Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, RUG): cognitieve vraagstukken, plan van aanpak (15 minuten presentatie, 5 minuten discussie). -Charissa Roossien (INCAS³, Centrum voor Revalidatie, UMCG): fysieke vraagstukken, plan van aanpak (15 minuten presentatie, 5 minuten discussie). -Anne Bonvanie-Lenferink (Faculteit Economie en Bedrijfskunde, RUG): ICT platform, telemonitoring, ethische vraagstukken (15 minuten presentatie, 5 minuten discussie). 12:00 – 12:20Vanessa Riethmeister (NAM/Shell, Sociale Geneeskunde): slaap en vermoeidheid on/off-shore medewerkers NAM/Shell (15 minuten presentatie, 5 minuten discussie). 12:20 – 12:30 Presentatie chirurgen case – Bart Verkerke 12:30 – 12:40Positie en bijdrage van ontwikkelbedrijven – Hans Wortmann 12:40 – 12:45Urenregistratie – Maarten Lahr 12:45 – 13:00Planning en toekomstige activiteiten – Hans Wortmann/Bart Verkerke/Sandra Brouwer/Monicque Lorist 13:00 – 14:00Afsluiting en lunch Programma

3 Opening en stand van zaken Samenvatting: opbouw project Voortgang – Wat is er bereikt? (status quo) Rapportages

4 Opbouw project HA4: Interventies om cognitieve disbalans te voorkomen / te herstellen Cognitief functioneren optimaliseren HA4: Interventies om cognitieve disbalans te voorkomen / te herstellen Cognitief functioneren optimaliseren HA 1: Inventarisatie van de eisen en wensen van de gebruikers 1.Literatuurstudie 2.Onderzoek in de praktijk 3.Objectives vaststellen HA 1: Inventarisatie van de eisen en wensen van de gebruikers 1.Literatuurstudie 2.Onderzoek in de praktijk 3.Objectives vaststellen Serious gaming HA2: Instrumentarium voor vaststellen cogn. knelpunten 1.Literatuur onderzoek 2.Probleemanalyse 3.Ontwikkelen monitorings-product 4.Labtesten HA2: Instrumentarium voor vaststellen cogn. knelpunten 1.Literatuur onderzoek 2.Probleemanalyse 3.Ontwikkelen monitorings-product 4.Labtesten HA3: Instrumentarium voor vaststellen fysieke knelpunten 1.Literatuur onderzoek 2.Probleemanalyse 3.Ontwikkelen monitorings-product 4.Labtesten HA6: Dataverwerking en telemonitoring 1.Literatuur onderzoek 2.Inventarisatie van eisen, wensen en mogelijkheden 3.Platformontwerp HA 7: Pilot- en veldexperimenten 1.Pilottesten 2.Veld experimenten HA 7: Pilot- en veldexperimenten 1.Pilottesten 2.Veld experimenten HA 5: Interventies om fysieke disbalans te voorkomen / te herstellen Fysiek functioneren optimaliseren Ethiek Valorisatie

5 Voortgang: wat is er bereikt? Inventarisatie behoeften pilot-bedrijven in kaart gebracht Inventarisatie producten en expertise ontwikkelbedrijven in kaart gebracht Gestart met onderzoek en opzet experimenten naar monitoren van fysieke en cognitieve knelpunten en valorisatie Gestart met opzet telemonitoring en inventarisatie ICT platform Gestart met onderzoeken ethische aspecten

6 Rapportages 1 e inhoudelijke en financiële rapportage richting subsidiegever afgerond. Uitbetaling voorschot na ondertekening laatste versie samenwerkingsovereenkomst (zie email Maarten). Deadline volgende inhoudelijke en financiële rapportage: 1 november 2015.

7 Met dank aan


Download ppt "Prof.dr. Hans Wortmann Voortgangsbijeenkomst 4 maart 2015 Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Vakgroep Operations, Rijksuniversiteit Groningen."

Verwante presentaties


Ads door Google