De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrumraad 30 april 2013. Stand van zaken 15 september 2014 INFO M-decreet (BNM) M-decreet Wat moeten we (nu) weten?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrumraad 30 april 2013. Stand van zaken 15 september 2014 INFO M-decreet (BNM) M-decreet Wat moeten we (nu) weten?"— Transcript van de presentatie:

1 Centrumraad 30 april 2013

2 Stand van zaken 15 september 2014 INFO M-decreet (BNM) M-decreet Wat moeten we (nu) weten?

3 INFO-M-decreet Vooraf Leerzorg 2005 gestrand wegens geen geld en geen draagvlak 2011 DAM : overleg nadien toegespitst op dringende en noodzakelijke maatregelen. 2012 BNM – bijzondere en noodzakelijke maatregelen 8 november 2013 M-decreet !

4 INFO-M-decreet Vooraf Opgemaakt 13 december 2006 VN Salamanca – verdrag over de rechten van personen met een handicap HANDICAP IS GEEN LOUTER PERSOONLIJK PROBLEEM MAAR EEN AFSTEMMINGSPROBLEEM TUSSEN DE KLAS-SCHOOLCONTEXT EN DE SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN VAN DE LEERLING DE BEPERKINGEN IN DE PARTICIPATIEMOGELIJKHEDEN AAN HET ONDERWIJS STAAN CENTRAAL 2009 geratificeerd door Vlaanderen Druk van Europa en oudergroepen inclusie ‘Er moest dringend iets gebeuren’ …. ‘Pascal Smet’ mede omwille van de cijfers

5 Cijfers persbericht Pascal Smet

6 Leerlingenaantal buitengewoon basisonderwijs: 30.504 => Overgrote meerderheid kinderen met lichte mentale beperking of leerstoornis Leerlingenaantal buitengewoon secundair onderwijs: 20.177 => Ook hier oververtegenwoordiging kinderen met lichte mentale beperking (type 8 bestaat vandaag niet in BuSO) Cijfers 2012-2013

7 Cijfers GON

8 Wat is de kern? Herstructurering van het buitengewoon onderwijs Meer inclusie Inclusie als het kan, BUO als het moet ! gevolgen voor het gewoon basis en secundair onderwijs decretale verankering van … fases zorgcontinuüm STICORDI HGW nieuwe rol CLB INFO-M-decreet

9 Wat is de kern? BLO Type 1 + 8 wordt ‘basisaanbod’, ook voor BUSO Type 9 ( type voor ASS) Type 2 ( { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/10/2834131/slides/slide_9.jpg", "name": "Wat is de kern.", "description": "BLO Type 1 + 8 wordt ‘basisaanbod’, ook voor BUSO Type 9 ( type voor ASS) Type 2 (

10 Basisaanbod – tijdelijke erkenning voor 2 jaar – Andere manier van oriënteren ; nadenken over traject dat ervoor zorgt dat na 2 jaar terugkeer mogelijk is – Geen IQ, geen percentielen maar wat heeft die lln nodig om straks terug te keren naar gewoon onderwijs – Gemeenschappelijk curriculum is de referentie maar het gewoon onderwijs zoekt naar afstemming /aansluiting – Indien 2 jaar onvoldoende – jaarlijkse herevaluatie ( niet hertesten ) + motivering in verslag ↗ planlast voor BO! – Inschrijvingsrecht: wat met lln in overtal – volzet gevolgen van het basisaanbod INFO-M-decreet

11 Basisaanbod – Bewijslast door scholen gewoon onderwijs aan CLB dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen die nodig zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn; – Na 2 jaar vervalt toegang (attest) ‘basisaanbod’, ouders terug naar gewoon onderwijs ! – De onderwijsbehoeften zijn niet louter toe te schrijven zijn aan een SES-kenmerk van de leerling gevolgen van het basisaanbod(2) INFO-M-decreet

12 andere types BUO ‘Gespecialiseerde’ vorm van BuO – Type 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 9 – Diagnose alleen is niet voldoende, ook bewijslast van pedagogisch didactische maatregelen (differentiëren, remediëren, compenseren, dispenseren) volgens fasen zorgcontinuüm – In principe criteria van M-decreet (nog sterk stoornisgebonden) Verplichting multidisciplinaire diagnose + (kinder)psychiatrische onderzoek Type 3 en Type 9 Type 7 enkel voor doven/slechthorenden én STOS mogelijk STOS in type 7 mits multidisciplinaire diagnose NOK-arts + logopedist INFO-M-decreet

13 nieuw type 9 BUO Type 9 voor lln met ASS die niet voldoen aan criteria type 2 ( IQ boven 60) Ook criterium van bewijslast in de verschillende fasen van zorgcontinuüm Multidisciplinaire diagnose Psychiatrisch onderzoek INFO-M-decreet

14 rechtstreekse instroom BUO Voor kleuters Instroom uit het buitenland INFO-M-decreet

15 BUSO Heeft ook een basisaanbod met geldigheid tot na de opleidingsfase ( 3 jaar ipv 2 jaar) OV1: T2,3,4,6,7,9 OV2: T2,3,4,6,7,9 OV3: basisaanbod, T3,4,6,7,9 OV4: T3,4,5,6,7,9 INFO-M-decreet

16 GON niet meer via attest BuO en protocol (verslag), wel via gemotiveerd verslag GON-integratie voor types 2/3/4/6/7/9 GON-re-integratie voor type basisaanbod mits 9 maanden in basisaanbod Concrete modaliteiten van basisaanbod (uren/eenheden/koppeling verstandelijke beperking/…) zijn niet omschreven – Wg GON-ION naar aanleiding van OBPWO onderzoek 16 en GON ? INFO-M-decreet

17 Aanvragen type 9 moeten voor 1 maart 2014 gebeuren om te starten op 1/9/14 – Onder voorwaarden: vb 10 % ASS kinderen Scholen met aanbod type 1 of type 8 worden vanaf september 2014 allemaal scholen met ‘basisaanbod’ 17 programmatie BUO INFO-M-decreet

18 Nieuwe regelgeving wordt toegepast – Bij wijziging type – Bij wijziging niveau – Voor leerlingen die voor het eerst een attest BuO krijgen vanaf 01/09/2015 18 Wat met de huidige populatie BUO? INFO-M-decreet

19 inen voor CLB CLB is enige ‘gemachtigde instanties’ Bij oriëntering naar basisaanbod → Belangrijkste vraag : – Wat heeft deze leerling de komende 2 schooljaren nodig om daarna terug in het gewoon onderwijs te kunnen aansluiten? – Discussie Type 1 of type 8 vervallen – Tijdelijkheid van attest goed bespreken met ouders – Handelingsgerichte diagnostiek - weg met het ‘stoornisdenken’ en het ‘medisch modeldenken’- afstemmingsproblematiek is de focus – Diagnose (label) is geen ticket voor zorg ( STICORDI) 19 impact op CLB INFO-M-decreet

20 Kwaliteitsverbetering diagnostiek - belangrijke rol voor CLB (poortwachtersrol) Controle op oriënteringspraktijk CLB door Onderwijsinspectie CABO wordt opgeheven; MDO beslist over verlengingen in BuSO; 20 gevolgen voor CLB

21 Voor volgend schooljaar: niet zeker dat alle scholen met een ‘autiwerking’ ook type 9 zullen mogen/kunnen aanbieden (mogelijk pas in juni) Schoolondersteuning door DPB én CLB – Mee nadenken over dispenseren in relatie tot de eindtermen – kwalificaties afleveren – Aantal gedetacheerden voor extra ondersteuning: compententiebegeleiders (SNPB) 21 andere gevolgen


Download ppt "Centrumraad 30 april 2013. Stand van zaken 15 september 2014 INFO M-decreet (BNM) M-decreet Wat moeten we (nu) weten?"

Verwante presentaties


Ads door Google