De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directiedag CLB 12 februari 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directiedag CLB 12 februari 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Directiedag CLB 12 februari 2015

2 Programma Welkomstwoord door Katrien Bonneux (dep O&V)
Gezamenlijk traject uitvoering M decreet door Leen Van Heurck (raadgever minister Crevits) Traject verslaggeving CLB M decreet door Yolande Schulpen (ISC) Toezicht M decreet door Vera Van de Velde (onderwijsinspectie) Doorlichting CLB en infrastructuur door Vera Van de Velde (onderwijsinspectie) Programmatie type 9 door Daphne Rombauts (AgODi) Cursus CLB-secretariaten door Patricia Van Reet (AgODi) Toespraak door Dirk Broos (kabinetschef Hilde Crevits) Toolkit Vrouwelijke Genitale Verminking door Rita Van Durme (dep O&V)

3 Gezamenlijk traject uitvoering M decreet Leen Van Heurck raadgever minister Crevits

4 Traject verslaggeving CLB M decreet Yolande Schulpen ISC

5 Traject sjablonen (gemotiveerd) verslag
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en van het attest bij het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs BVR regelt het 'hoe’ De sector : het 'wat’

6 Traject sjablonen (gemotiveerd) verslag
Afspraak tussen de centrumnetten: Ontwerpen van sjablonen voor (gemotiveerd) verslag Werkgroep met vertegenwoordigers uit de verschillende centrumnetten:  voorzet van sjablonen voor verslag en gemotiveerd verslag gemaakt  uitgangspunt: we blijven zo dicht mogelijk bij het BVR (herkenbaarheid) inhoud verslag en gemotiveerd verslag zo dicht mogelijk bij elkaar

7 Traject sjablonen (gemotiveerd) verslag
eerste terugkoppeling gebeurd: binnen de verschillende netten in het overleg met administratie-kabinet- onderwijskoepels-inspectie Verdere verfijning en uitschrijven schrijfwijzer werkgroep opnieuw samen: uitproberen sjablonen met casus bijsturen van sjablonen oa. componenten ICF activiteiten en participatie: in één veld idem externe en persoonlijke factoren Sjablonen gebruiksvriendelijker gemaakt schrijfwijzer uitgeschreven

8 Traject sjablonen (gemotiveerd) verslag
Terugkoppeling na overleg met administratie- kabinet-onderwijskoepels-inspectie: Sjablonen: oké Schrijfwijzer: kleine nuanceringen Werkgroep finaliseert laatste aanpassingen (11/02)

9 Toezicht M decreet Doorlichting CLB en infrastructuur Vera Van de Velde onderwijsinspectie

10 Toezicht op de uitvoering van het M decreet
“ op welke manier kan de uitrol van het toezicht de implementatie van het ‘oM – denken’ vanuit de decretale basis van het M decreet “ : Stimuleren Verkennen Ondersteunen

11 Onderwijsinspectie : onze Missie
Wij bewaken de onderwijskwaliteit en leveren een betrouwbaar oordeel ten behoeve van de gehele samenleving. Wij zijn een hefboom voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wij beoordelen op basis van onderzoek en hanteren hiervoor kwaliteitsnormen. Wij hebben vertrouwen in de ontwikkelingscapaciteit van de instelling. Wij handelen vanuit maatschappelijke en menselijke waarden en dragen bij tot een sociaal en democratisch onderwijssysteem.

12 Onderwijsinspectie : onze Visie

13 CLB centra: eerste verantwoordelijken voor de eigen kwaliteitszorg
Decretale opdracht (decreet, BVR) Maatschappelijke opdracht (maatschappelijke verwachtingen) Eigen kwaliteitsbeleid voeren

14 M toezicht : externe kwaliteitszorg
Extern toezicht op 2 niveaus: 1* erkenningsvoorwaarden (advies overheid) 2* kwaliteit van de processen: Gezamenlijke doelgerichtheid (IKZ / EKZ ) Feedback Hefboom

15 Stand van M zaken : 5 pijlers
Pijler 1 : Adviezen formuleren: van CABO naar zorgpunt, overgang en bestendiging Zorgpunt geeft advies voor volgende aanvragen: Permanente of tijdelijke vrijstelling van leerplicht (VLP) Permanent onderwijs aan huis (POAH) Programmatie van een nieuw type buitengewoon onderwijs (concreet vnl. de nieuwe type 9)

16 Stand van M zaken : 5 pijlers
Pijler 2: Stimulerende rol vertrouwen, transparantie, gezamenlijke doelgerichtheid Communicatie en netwerking met alle belanghebbenden gedragen en gemeenschappelijke perceptie verwachtingen in verband met de implementatie interne communicatie over de verschillende inspectiekorpsen heen

17 Stand van M zaken : 5 pijlers
Pijler 3 : Rapporteren implementatie ondersteunen (monitoren) op metaniveau huidige stand van zaken verkennen (CLB én scholen) rapporteren aan het beleid kwantitatieve data kwalitatief verrijken informeren van het onderwijsveld

18 Stand van M zaken : 5 pijlers
Pijler 4: Professionaliteit Pijler 5 : AfsteMMen gelijk-gerichtheid bevorderen om kwaliteit te ondersteunen Interne en externe vormingsinitiatieven Verkennen van Implementatienoden / beleid / visie / groeipad Verbinding tussen scholen en CLB Fase 1: stimulerende rol -> verkennen, informeren, terugkoppelen Fase 2: controles met advies -> ten vroegste schooljaar 2016/17

19 Toespraak Dirk Broos Kabinetschef minister Crevits

20 Programmatie type 9 Daphne Rombauts AgODi Meer info:

21 Cursus CLB-secretariaten
Patricia Van Reet AgODi Data: 12 mei 2015 19 mei 2015

22 Toolkit vrouwelijke genitale verminking Rita Van Durme Departement O&V


Download ppt "Directiedag CLB 12 februari 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google