De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het belang van Discipelschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het belang van Discipelschap"— Transcript van de presentatie:

1 Het belang van Discipelschap

2 Matt.28:18-20 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld..

3 Discipel = leerling.

4 Waarom maakte Jezus discipelen?!.

5 Menigte Discipelen Toeschouwer Volgelingen

6 Meer dan programma, het volgen van “lessen”
– worden als Jezus van binnenuit

7 Van geloof tot geloof, kracht tot kracht, heerlijkheid tot heerlijkheid = innerlijk

8 innerlijk, zichtbaar in gedrag.

9 Matt.11 Leer van Mij want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

10 Matt.11 Leer van Mij want Ik ben zachtmoedig en nederrig van hart.

11 Matt.11 Leer van Mij want Ik ben zachtmoedig en nederrig van hart.

12 Synoniemen: -discipel, -kind van God, -christen, -…

13 Het gaat om de Persoon Jezus Christus,
Col.1:27-28 Hem prediken wij; Matt.11:28-30 Kom tot Mij.

14 We accepteren Jezus als Redder,
…maar we volgen Hem als Heer.

15 Vriendschap, Joh.15 Niet op basis van ritueel, ceremonie, gewoonte, geloofsbelijdenis.

16 Proces van discipelschap, Luk.9:23
-willen -verloochenen van jezelf -kruis op nemen -Jezus volgen.

17

18

19 Volgen – dagelijks leven

20

21

22 Verbazing, verwondering, vragen stellen
Dynamisch Actie (doen, experiment), geen systeem, Geen “5-stappenplan”

23

24 We leren door te doen… .

25 We leren door te doen… .

26 We leren door te doen… .

27 Dynamisch geen statisch ‘systeem’.
Limiteer God niet… -ICONOCLAST Joh.10:10b Relatie geen religie, Dynamisch geen statisch ‘systeem’. 1566

28 Relatie geen religie, Dynamisch niet statisch ‘systeem’.
Limiteer God niet… -ICONOCLAST Joh.10:10b Relatie geen religie, Dynamisch niet statisch ‘systeem’. 1566

29 .

30

31

32 .

33 .

34 .

35 .

36

37

38

39


Download ppt "Het belang van Discipelschap"

Verwante presentaties


Ads door Google