De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

04-12-12 KNO/CSK 1 Twee of meer talen Kunnen we er mee omgaan? Prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "04-12-12 KNO/CSK 1 Twee of meer talen Kunnen we er mee omgaan? Prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer."— Transcript van de presentatie:

1 04-12-12 KNO/CSK 1 Twee of meer talen Kunnen we er mee omgaan? Prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer

2 04-12-12 KNO/CSK 2 Toename twee- of meertaligheid Positieve ontwikkelingen: –Scholing, handel, gemengde huwelijken Negatieve ontwikkelingen: –migratiestromen, werkgelegenheid

3 04-12-12 KNO/CSK 3 Status twee/meertaligheid Culturele en hoog opgeleide elite: hoog aangeschreven Minderheidsgroepen: negatieve emoties Discussie over meertaligheid is ook altijd sociologische en culturele discussie

4 04-12-12 KNO/CSK 4 Herta Müller Nobelprijs literatuur 2009 Van de ene taal naar de andere vinden er veranderingen plaats De blik van je moedertaal laat zich confronteren met dat wat in de vreemde taal anders wordt gezien

5 04-12-12 KNO/CSK 5 Afuk-uitgave Ik zwaai even Zal ik de glazen doen?

6 04-12-12 KNO/CSK 6 Simultane en successieve tweetaligheid Simultaan:Successief: –twee moedertalen - een tweede taal –0-7 jaar - > 10 jaar –overlappende hersenactiviteit - geen overlapping –spontaan ontwikkelingsproces - leerproces vanuit vertalen

7 04-12-12 KNO/CSK 7 Twee moedertalen Beide talen duidelijk onderscheiden door persoon of situatie Vader-moeder Thuis-school Leerkracht 1-Leerkracht 2

8 04-12-12 KNO/CSK 8 Eerste levensjaar Klankherkenning (1) vanaf 6 maanden taalspecifieke klankherkenning en intonatiepatronen Klankproduktie (4) vanaf 6 maanden taalspecifiek brabbelen de tongval

9 04-12-12 KNO/CSK 9 Rijke omgeving: communicatie door kijken, lachen en vocaliseren Luisteren, liedjes zingen, benoemen Tijd

10 04-12-12 KNO/CSK 10 Tweede levensjaar Woordbegrip (2) persoonlijk woordenboek Woordproductie (5)

11 04-12-12 KNO/CSK 11 Taalontwikkeling Tractor, amen Sherry, tapas Acuoor, fufa, hame Persoonlijke competentie

12 04-12-12 KNO/CSK 12 Rijke omgeving: praten Woordenschatontwikkeling Benoemen, aanwijzen, vertellen. Eenvoudige prentenboeken.

13 04-12-12 KNO/CSK 13 Woordenschatontwikkeling Ingebed in een context –Eh-eh-ehwat is er? –Ebbewat moet jij hebben? –diede zakdoek? –A-oealsjeblieft, de zakdoek –Astezo, nu gaan we lekker slapen –Lape?, tuste?Ja lekker slapen en wel terusten! –Tuste!

14 04-12-12 KNO/CSK 14 Woordenschatontwikkeling Bij, zoem ( ja, de bijen zoemen) Bij weg ( ja, de bij is naar de bloemetjes toe) Bloemen? ( ja, de bijen gaat honing halen) Honing, lekker brood ( is de honing lekker op brood?) ja en beschuit ( en ook op de beschuit?) (wil jij een beschuit met honing? Dan gaan we daarna slapen) Ja. De volgende dag: (wil jij een beschuit?) Ja, niet honing. Niet slapen Pindakaas!

15 04-12-12 KNO/CSK 15 Taalontwikkeling Bloemenwaterzeef Monden Heb jij die gebrookt? Jij hebt een foute mond Doe je hoofd eens open.

16 04-12-12 KNO/CSK 16 Derde levensjaar Zinsbegrip (3) Zinsproductie (6)

17 04-12-12 KNO/CSK 17 Woorden in context plaatsen Ik ben so dorst –Heb jij zo’n dorst, zullen we wat te drinken halen? Ik doe zo laten staan –Zet jij het zo neer, dat kan niet, kijk maar, dat gaat vallen het is te smal.

18 04-12-12 KNO/CSK 18 Rijke omgeving: voorlezen Start literaire beleving Eén boekje moet vaak voorgelezen worden Holistische ervaring

19 04-12-12 KNO/CSK 19

20 04-12-12 KNO/CSK 20 Taal komt kinderen aangewaaid, mits Vanuit luisteren een gesprek aangaan Betekenissen uitbreiden Voorlezen Rijmen en zingen

21 04-12-12 KNO/CSK 21 Interactief taalonderwijs Kindvolgend Geen vragen stellen Antwoorden en uitleg geven

22 04-12-12 KNO/CSK 22 Inteferentieverschijselen Two shoeen – twee schoenen Klein housje – klein huisje I have this apple eaten – ik heb deze apple gegeten

23 04-12-12 KNO/CSK 23 Engelse ouders in een Nederlandse omgeving Vader: Which one do you want? Kind: the yellow one Vader: All right, would you please order? Kind: mag ik vier bananengebakjes?

24 04-12-12 KNO/CSK 24 Stadia bij interferentie Een- en tweewoorduitingen: Woorden afwisselend in beide talen: Book Mag niet Sit down Deur toe

25 04-12-12 KNO/CSK 25 Stadia bij interferentie Grammaticale regels van de ene taal op de andere toepassen Ik ben zining A beautiful housje

26 04-12-12 KNO/CSK 26 Europese context Europese top Barcelona, 2002: Vroeg tweetalig onderwijs: sleutel tot verstaan van andere talen en culturen

27 04-12-12 KNO/CSK 27 Start leeftijden Luxemburg, Noorwegen en Oostenrijk: vanaf 6 jaar Italië: vanaf 7 jaar België: vanaf 12 jaar Andere landen: tussen 8 en 11 jaar

28 04-12-12 KNO/CSK 28 Nederland Tweetalig vervolgonderwijs sterk gegroeid, nu strenge selectie Daardoor vraag naar Engels op de basisschool Scholen moeten leerlingen werven met specifieke projecten

29 04-12-12 KNO/CSK 29 Onderzoeksvragen Is het vroeg aanbieden van Engels effectief? Gaat het vroeg aanbieden van Engels ten koste van het Nederlands? Wat betekent het vroeg aanbieden van Engels voor anderstalige kinderen?

30 04-12-12 KNO/CSK 30 Cohorten 2003/2004 2004/2005 2007 2008 34 kinderen 123 kinderen 93 Nederlandstalige en 60 niet-Nederlandstalige kinderen 135 kinderen

31 04-12-12 KNO/CSK 31 Engels (partiële immersie) 12 maanden taalbegrip 2;5 2;5 2;10 2;5 taalproductie: 2;1 2;1 2;4 2;1 24 maanden taalbegrip 2;10 taalproductie 2;4

32 04-12-12 KNO/CSK 32 Engels (totale immersie) Kinderen scoorden na 12 maanden Engels op hetzelfde niveau als het Nederlands. N=17

33 04-12-12 KNO/CSK 33 Heeft vroeg aanbieden van Engels een negatief effect op het Nederlands? Partieel: 2003/2004 n=88 TBQ1=106 TBQ2=106 2004/2005 n=60 TBQ1=105 TBQ2=106 Totaal: 2004/2004 n=17 TBQ1=95 TBQ2=106

34 04-12-12 KNO/CSK 34 Is vroeg aanbieden van Engels nadelig voor anderstalige kinderen? 2003/2004 n=7 TBQ1= 78 TBQ2=100 2004/2005 n=8 TBQ1= 90 TBQ2=98 2007 n= 60 TBQ2=90

35 04-12-12 KNO/CSK 35 Vorderingen in een school met Ned/Eng aanbod. Start groep 1 en start groep 2 Jongen (Russich) 68 91 + 23 Meisje (Engels) 72 106 + 34 Meisje (Engels) 80 110 + 30 Meisje (Berber) 81 95 + 14 Jongens (Surinaams) 71 85 + 14 Jongen (Spaans) 85 115 + 30 Jongen (Antilliaans) 88 99 + 11

36 04-12-12 KNO/CSK 36 Conclusies Geen negatief effect op het Nederlands, ook niet voor allochtone kinderen Bij partiële immersie wordt een beetje Engels geleerd, in het eerste jaar meer dan in het tweede jaar. Kwestie van taalaanbod,of is het toch niet meer dan een spelletje? Totale immersie meer effect dan partiele immersie

37 04-12-12 KNO/CSK 37 Eindverslag PLiPP Eveneens geen eenduidige conclusies Belangrijk: –Tijd –Native speaker

38 04-12-12 KNO/CSK 38 Eindverslag PLiPP Eveneens geen eenduidige conclusies Vanaf groep 1 echt effectief?? Oudere leerlingen leren sneller

39 04-12-12 KNO/CSK 39 Tweede taalverwerving Bewust vertaalproces Methodische aanpak. Kennis eigen taal van invloed Geen overlappende hersen- gebieden

40 04-12-12 KNO/CSK 40 HERTA MÜLLER Nobelprijs literatuur 2009 Voordelen van twee of meertaligheid: Woorden hebben gevoelsbetekenissen en daarom kunnen woorden in verschillende talen een verschillend licht op de dingen werpen. in elke taal zitten andere ogen.

41 04-12-12 KNO/CSK 41 Algemene vraag Simultane taalverwerving Meer thuistaal dan schooltaal? Successieve taalverwerving Schooltaal?

42 04-12-12 KNO/CSK 42 Algemene vraag Simultane taalverwerving Meer thuistaal dan schooltaal? Successieve taalverwerving Schooltaal?


Download ppt "04-12-12 KNO/CSK 1 Twee of meer talen Kunnen we er mee omgaan? Prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer."

Verwante presentaties


Ads door Google