De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29 november 2007 Protocol Toetsen en Beoordelen Onderdeel CHEMIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29 november 2007 Protocol Toetsen en Beoordelen Onderdeel CHEMIE."— Transcript van de presentatie:

1 29 november 2007 Protocol Toetsen en Beoordelen Onderdeel CHEMIE

2 Waterdienst 2 Toetsen van de CHEMIE Prioritaire Stoffen en andere stoffen met een EU-norm Laatstgenoemden komen uit de dochterrichtlijn 76/464 Overig Relevante Stoffen Waaronder de Landelijke Probleemstoffen de Stroomsgebied Relevante Stoffen De Lokale Probleemstoffen Algemeen Fysisch Chemische Parameters Chemische Toestand Tussenoordeel ORS Tussenoordeel Biologie Ecologische Toestand

3 Waterdienst 3 Toetsen aan de aanwezige normen Prioritaire Stoffen en andere stoffen met een EU-norm Overige Relevante Stoffen Algemeen fysisch-chemische parameters CAS nummering wordt aangepast waar nodig. Stoffenlijst met MKN wordt nog nagekeken, PRIOS en EU eruit. Algemeen Fysisch-Chemische parameters – aanpassingen volgen nog.

4 Waterdienst 4 De toetsing De verschillende stappen zijn weergegeven de figuur hiernaast.

5 Waterdienst 5 Welke monitoringsgegevens? Toestand en Trend monitoring Het meest recente jaar waarvan gegevens beschikbaar zijn. Rapportage van 2009 – meetgegevens van 2007 Operationele monitoring Elk jaar dient er een oordeel te worden gegeven over de toestand.

6 Waterdienst 6 Stroomschema Omzetten RG door ½ maal daadwerkelijke RG Bereken van de toetsingswaarde jaargemiddelde en toetsing aan MAC 90 percentiel seizoensgemiddelde voor nutriënten Zoet/zout Totaal en opgelost pH Aggregeren niet in de ruimte! hoeft niet voor de MAC toetsing

7 Waterdienst 7 Toetsen en Beoordelen Jaargemiddelde wordt getoetst aan norm. Hoogste meetwaarde (gebaseerd op meetprogramma) wordt getoetst aan MAC. Integratie van alle oordelen. Oordeel betreffende de chemische toestand (twee klassen)

8 Waterdienst 8 Overig relevante stoffen Spelen mee bij de bepaling van de ecologische toestand Toetsing aan MKN, 90 percentiel waarden Tussenoordeel (twee klassen)

9 Waterdienst 9 Voorbeelden (1/3) Eerste groep CHEMIE = OK Conclusie = Goede chemische toestand ORS = OK Conclusie = werk biologie uit Algemeen Fys-Chem = OK Conclusie = werk biologie uit Eerste groep CHEMIE = niet OK Conclusie = Geen goede chemische toestand ORS = niet OK Conclusie = werk biologie uit [STIP] Algemeen Fys-Chem = niet OK Conclusie = werk biologie uit

10 Waterdienst 10 Voorbeelden (2/3)

11 Waterdienst 11 Voorbeelden (3/3) Definitie OM en T&T T&T: welk punt is representatief? OM: one-out-all-out waterlichaam meetpunten

12 Waterdienst 12 Waterlichaam meetlocatie meetpunten meetpunt (sub)monsters

13 Waterdienst 13 Einde van de presentatie


Download ppt "29 november 2007 Protocol Toetsen en Beoordelen Onderdeel CHEMIE."

Verwante presentaties


Ads door Google