De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regelhulp: online voorzieningen aanvragen bij meerdere organisaties VIAG Congres, 5 november 2007 Carien van Hooff, landelijk projectleider Rianne Blacquière,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regelhulp: online voorzieningen aanvragen bij meerdere organisaties VIAG Congres, 5 november 2007 Carien van Hooff, landelijk projectleider Rianne Blacquière,"— Transcript van de presentatie:

1 Regelhulp: online voorzieningen aanvragen bij meerdere organisaties VIAG Congres, 5 november 2007 Carien van Hooff, landelijk projectleider Rianne Blacquière, projectleider aansluiting gemeenten regelhulp bij het aanvragen van voorzieningen voor gehandicapten, zieken en ouderen

2

3 Programma Stroomlijning indicatieprocessen in zorg en sociale zekerheid Pilots Gemeente en partnerorganisaties op weg naar gezamenlijke indicatie van één cliënt Indicatiedossier Ontwerp van een gezamenlijk virtueel indicatie dossier, dat toegankelijk is voor professionals uit de verschillende organisaties Regelhulp Online informatiebron, wegwijzer en aanvraag instrument voor voorzieningen op het gebied van zorg en sociale zekerheid

4 Doelgroepen van Regelhulp Chronisch zieken Gehandicapten en Ouderen IKOuder van Partner van Kind van Werkgever van ‘Case-manager’ van Verzorger van Leefgebieden zijn op zoek naar ondersteuning op: Bijvoorbeeld wonen, vervoer, zorg, huishouden, ondersteuning op het werk…

5

6 Regelhulp heeft vier hoofdfuncties Toelichting Wie biedt deze voorziening en wat is het precies? Toetsing Kom ik eventueel in aanmerking voor deze voorziening? Toeleiding welke voorzieningen zijn toepassellijk? Transactie Verstuur mijn aanvragen naar de verschillende organisaties in één keer

7

8 Fase I in getallen 8 live events 10 leefgebieden 130 voorzieningen, waarvan 26 aanvraagbaar via Regelhulp 3 gemeenten (Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard) 3 ZBO’s (CIZ, CWI en UWV)

9 Fase I - 26 voorzieningen direct aanvragen Gemeenten Woningvoorziening Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Hulp bij het huishouden Maaltijdvoorziening Parkeerkaart gehandicapten Parkeerplaats gehandicapten Personenalarmering CWI Wsw aanmelding CIZ AWBZ-zorg UWV Wajong Auto aanpassing Communicatiehulpmiddelen Doventolk / voorleeshulp Inkomenssuppletie Jobcoach Loonsuppletie Persoonlijke ondersteuning werk Tegemoetkoming reiskosten Tegemoetkoming kinderopvang Starterskrediet Hulpmiddelen werk & studie Meeneembare voorziening werk Overlijdensuitkering Verplaatsingshulpmiddelen

10 fase I is afgerond met het lanceren van Regelhulp in de pionierregio Eindhoven Een groeiproces in vier fasen Fase I: Verzamelen augustus 2007 concept neerzetten, beheer inrichten, lanceren in pionierregio Fase II: Aansluiten februari 2008 aansluiten op backoffices, digitale handtekening, aantal gemeenten uitbreiden Fase III: Samenwerken mei 2008 verbinden met PIP, DKD-portaal, indicatiedossier, inhoudelijke uitbouw Fase IV: Landelijke uitrol vanaf juni 2008 zodra meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten zijn aangesloten

11 Wmo-informatie ontsloten per postcode Een deelnemende gemeente geeft aan welke Wmo-voorzieningen beschikbaar en welke niet dus… selectie van vraagblokken op eigen Wmo-formulier per voorziening korte, eigen toelichting linken naar eigen website, loketten of callcenter Niet deelnemende gemeenten Alleen algemene informatie over Wmo met een link naar de gemeentelijke website

12 Drie pioniergemeenten augustus - november ‘07 Werkproces met centrale redactie (Postbus 51) Hoe kunnen we de dienstverlening verder verbeteren? Hoe afstemmen op bestaande initiatieven? Wat is nodig voor invoering van XML of StuF berichten? Onderzoeksvragen Eindhoven Veldhoven Valkenswaard

13 Regelhulp draagt bij aan de gemeentelijke ambities in de pionierregio Integrale dienstverlening - life events Faciliteren van medewerkers én burgers Groei naar eenmalige uitvraag Transparantie over dienstverlening Kwalitatief goede en up-to-date dienstverlening Aansluiten bij landelijke standaarden Centraal beheer informatie over landelijke voorzieningen

14 Regelhulp komt in stappen beschikbaar Stap 1 - vanaf augustus 2007 professionals in de pionierregio Stap 2 - vanaf november 2007 live naar cliënten in de pionierregio professionals landelijk Stap 3 - vanaf januari 2008 uitbreiding van gemeenten in olievlekken

15 Wat moet een gemeente voorbereiden? Contactpersoon per gemeente Afstemmen met andere initiatieven, loketten etc. Accepteren van EGEM formulier  Go Productinformatie en selectie vraagblokken aanleveren Contactinformatie aanleveren Aansluiting Suwi mail realiseren – mailbox EGEM formulier in eigen werkproces opnemen Instructie backoffice Testen van de aansluiting  Live Communicatie intern en extern naar ketenpartners en burgers

16 Ondersteuning van gemeenten Bij het aansluiten op Regelhulp met o.a. … vast aanspreekpunt (zoals bij DKD) helpdesk nieuwsbrief informatiebijeenkomsten aansluitkit –stappenplan –voorbeeld plan van aanpak –checklists –achtergronddocumentatie –communicatiematerialen (filmpje, etc.) –…

17 Vragen?

18 Regelhulp team contactpunten Carien van Hooff (projectleider, VWS) c.v.hooff@minvws.nl 06 2855 8874 Rianne Blacquière (aansluiting gemeenten, VWS) Astrid Tates (SZW) ma.blacquiere@minvws.nl atates@minszw.nl 070 340 6072 070 333 4824 Paula Zwijgers (CIZ) paula.zwijgers@ciz.nl 030 751 8076 Jeanette Krol (UWV) jeanette.j.krol@uwv.nl 06 5243 6184 Peter Koster (CWI) peter.koster@cwinet.nl 020 751 5374 Ed Visch (ICTU) ed.visch@ictu.nl 06 2269 6063 Aart Lodder (MEE Nederland) a.lodder@meenederland.nl 030 236 3709 Nathalie de Clerck (Eindhoven) n.de.clerck@eindhoven.nl 040 238 2484

19 De volgende dia’s zijn reserve voor als er geen online verbinding is…

20

21

22


Download ppt "Regelhulp: online voorzieningen aanvragen bij meerdere organisaties VIAG Congres, 5 november 2007 Carien van Hooff, landelijk projectleider Rianne Blacquière,"

Verwante presentaties


Ads door Google