De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Feedback bij de strategieën van de werkgroep alcohol Gezondheidsconferentie tabak, alcohol en drugs 30 november 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Feedback bij de strategieën van de werkgroep alcohol Gezondheidsconferentie tabak, alcohol en drugs 30 november 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Feedback bij de strategieën van de werkgroep alcohol Gezondheidsconferentie tabak, alcohol en drugs 30 november 2006

2 Overzicht strategieën alcohol Interventies via internet en pc bij mensen met risicovol of problematisch alcoholgebruik Vroegdetectie en kort advies voor volwassen mensen met risicovol alcoholgebruik Alcohol en druggebruik tijdens de zwangerschap: publieksinfo; kort advies en ondersteuning; begeleiding bij problematisch gebruik Ondersteuning van kinderen van ouders met problematisch middelengebruik

3 Interventies via internet en pc (1) Meer een hulpmiddel/methodiek dan een strategie (wg werk, wg onderwijs) Gebruik maken van Nederlandse sites Liever persoonlijk contact (wg onderwijs, wg vrije tijd) Unieke manier voor bereik doelgroepen (studenten) (wg G&H) Minder bereikbaar voor arbeiders (wg werk) Aanbieden via arbeidsgeneeskundig onderzoek (ws)

4 Interventies via internet en pc (2) Enkel bereik doelgroep die bewust is van probleem (wg VT) Ook toepassen bij jongere doelgroep: afstemming materiaal (wg VT) Niet bij doelgroep spuitenruil (wg G&H) Uitvoerders ook: apothekers en ziekenhuizen (wg G&H) Stemming: wg werk 16/28; wg VT 0/19; wg G&H 32/60; wg onderwijs 24/30

5 Vroeg detectie en kort advies risicovol alcoholgebruik (1) Meer taboe dan roken (wg werk) Nood aan medewerking (rechtstreekse) leiding (wg werk) Gebrek aan kennis doorverwijzing (wg G&H) Nood aan opvolging patiënt (wg G&H) AGH = bereik jonge mannen (wg werk) Uitvoerders: ook apothekers, OCMW’s, CAW’s, thuisverpleegkundigen (wg G&H)

6 Vroeg detectie en kort advies risicovol alcoholgebruik (2) Stemming: –wg werk 17/28 –Wg G&H 31/60

7 Alcohol- en druggebruik tijdens de zwangerschap (3 delen) (1) Gebrek aan kennis  belang uniforme boodschap (wg LA&C) Doelgroep: tieners ontbreken (wg LA&C) Belang vertrouwensrelatie (wg gezin) Doelgroep onderscheid gebruikers/ problematische gebruikers (wg gezin) Uitvoerders uitbreiden (wg G&H)

8 Alcohol- en druggebruik tijdens de zwangerschap (3 delen) (2) Alcohol en druggebruik pas later in zwangerschap bekend: strategie? (ws) Groepsaanpak niet haalbaar (wg G&H) Aanpak problematische gebruikers  gunstig effect problemen na zwangerschap (wg G&H)

9 Alcohol- en druggebruik tijdens de zwangerschap (3 delen) (3) Stemming: –wg LA&C: deel 1 wenselijk en realiseerbaar –wg gezin: deel 2 wenselijk en realiseerbaar –Wg G&H: deel 2: 26/60; deel 3: 0/51

10 Ondersteuning van kinderen van ouders (1) Vroegdetectie is belangrijk (wg gezin) Nood aan instrument voor detectie en doorverwijzing (wg onderwijs) School (CLB) en gezin en vrije tijd: detectie- en signaalfunctie en doorverwijzing + opvolging (wg gezin, G&H) Verhogen kennis op vlak van doorverwijzing (zorgpaden) (wg G&H) Behandeling: gespecialiseerde hulpverlening (wg gezin)

11 Ondersteuning van kinderen van ouders (2) Kinderen zijn op de hoogte van initiatieven (wg gezin) Groepsaanbod: te kleine groep (ws) Wel individuele begeleiding + binnen het gezin (ws) Doelgroep jongere kinderen? (ws)

12 Ondersteuning van kinderen van ouders (3) Stemming: –Wg gezin: 16/27 –Wg onderwijs: 21/30 –Wg G&H: 35/45


Download ppt "Feedback bij de strategieën van de werkgroep alcohol Gezondheidsconferentie tabak, alcohol en drugs 30 november 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google