De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ouderavond 5H en 6V 16 oktober 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "ouderavond 5H en 6V 16 oktober 2014"— Transcript van de presentatie:

1 ouderavond 5H en 6V 16 oktober 2014
EINDEXAMEN ouderavond 5H en 6V 16 oktober 2014

2 Examencommissie Voorzitter: mw. M.J.W. Krabbenborg
Examensecretarissen: M. Bartlema (CE) J. Kieboom (SE) H. Denissen (Monnikskap) Afdelingsleiders BB L.Plantaz (vwo) N. van Riet (havo) T.Groenenberg (MK)

3 EXAMEN SCHOOLEXAMEN (SE): CENTRAAL EXAMEN (CE) door de school zie PTA
vanaf klas 4 tot eind april CENTRAAL EXAMEN (CE) landelijk 11 mei t/m 27 mei 2014

4 Vakken zonder CE LO / CKV: behaalde cijfers leiden tot letterbeoordeling (G/V/O) op eindrapport en op diploma Maatschappijleer ANW (vwo) combinatiecijfer Profielwerkstuk Natuur, leven en technologie (NLT) 100% SE! Wiskunde D (vwo) % SE! KCV telt mee bij Grieks en Latijn (Gymnasium) combinatiecijfer telt bij eindexamen even zwaar als groot vak met CE. NLT/WD telt zelf mee als groot vak, terwijl het geen CE heeft; een SE-toets van 15% bij NLT telt dus eigenlijk 2x zo zwaar als een SE-toets van 15% bij bijvoorbeeld scheikunde of Nederlands!!!

5 VAKKEN MET SE + CE toetsen prakt.opdr. herkansingen
SE-CIJFER CE-CIJFER (50%) (50%) EINDCIJFER

6 VAKKEN MET SE + CE nederlands wiskunde a / b / c engels natuurkunde
duits frans geschiedenis aardrijkskunde economie man.& organisatie wiskunde a / b / c natuurkunde scheikunde biologie filosofie (vwo) latijn (gym.) grieks (gym.) tekenen (vwo: CPE+CSE)

7 AFRONDING SE Laatste toetsweek 1 april t/m 10 april
Herkansingen: 28 april (uitloop 29 april) Controle SE-cijfers: ondertekenen 1 mei Opsturen SE-cijfers = aanmelding CE

8 Examentrainingen In mixweek 3: week van 13 april
Na de herkansingen: 29 april t/m 1 mei Uitvoering door eigen docenten Trainingen van 3 klokuren per vak Vrije keuze uit alle vakken

9

10

11 CENTRAAL EXAMEN Eerste ronde/tijdvak (11-27 mei):
alle vakken; ieder vak één dagdeel > uitslag 1 op do 11 juni Tweede ronde (16-17 juni): 1 vak herkansen / vakken inhalen > uitslag 2 op wo 26 juni Diploma-uitreiking 2-7 (MK) en 3-7 (H/V) Derde ronde (aug.): 1 vak herkansen

12 WANNEER GESLAAGD (I)? Eindcijferregel /compensatieregel:
eindcijfer allemaal voldoendes of één vijf of één vier met compensatie of twee vijven met compensatie of één vier en één vijf met compensatie (compensatie = 6.0 gemiddeld) en

13 WANNEER GESLAAGD (II)? CE-regel (m.i.v. 2012):
alle CE-cijfers samen 5,5 gemiddeld en Kernvakkenregel (m.i.v. 2013): maximaal één 5 voor Ne/En/Wi (vanaf ook Rekenen)

14 SLAGEN OF ZAKKEN? Ne 6 wi-A En 5 gs 7 ma 7 ec pws 6 du l.o. V ckv G mo
HAVO algemeen profiel EM Ne 6 wi-A En 5 gs 7 ma ec pws 6 du l.o. V vrije keuze ckv G mo Voldaan aan de eindcijfer / compensatieregeling: twee vijven worden gecompenseerd door 2 zevens. Voldaan aan kernvakkenregel. CE-regel? GESLAAGD

15 SE-lijst Ne 6,2 wi-A 6,4 En 5,8 gs 8,1 ma 7 7 ec 6,0 pws 6 du 6,9 l.o.
HAVO algemeen profiel EM Ne 6,2 wi-A 6,4 En 5,8 gs 8,1 ma 7 ec 6,0 pws 6 du 6,9 l.o. V vrije keuze ckv G mo 6,1

16 SE+CE Ne wi-A En gs ma 7 7 ec pws 6 du l.o. V ckv G mo
HAVO algemeen profiel EM Ne 6,2+5,9 wi-A 6,4+6,2 En 5,8+4,2 gs 8,1+5,6 ma 7 ec 6,0+4,3 pws 6 du 6,9+5,8 l.o. V vrije keuze ckv G mo 6,1+5,5 CE-regel nekt deze leerling. CE gem.5,4 > GEZAKT

17 SLAGEN OF ZAKKEN? Ne 6 wi-B En 5 bi 7 Du/La sk ma 6 na 4 anw 6 pws 7
VWO algemeen profiel NT Ne 6 wi-B En 5 bi 7 Du/La sk ma 6 na 4 anw 6 vrije keuze pws 7 nlt l.o. V ckv G Op grond van compensatieregel gezakt (komt 1 punt compensatie tekort). Leerling heeft geen extra vak dat in te ruilen is. GEZAKT

18 SLAGEN OF ZAKKEN? Ne 6 wi-B En 5 bi 7 Du/La sk ma 6 na 4 anw 6 pws 7
VWO algemeen profiel NT Ne 6 wi-B En 5 bi 7 Du/La sk ma 6 na 4 anw 6 vrije keuze pws 7 nlt l.o. V gs ckv G Leerling lijkt gezakt (te weinig compensatie). Leerling heeft een extra vak -> kijken of inwisselen iets oplevert. Door NA te laten vallen en in te wisselen voor NLT is leerling toch geslaagd. GESLAAGD

19 slagen of zakken? Ne 6 wi-B 5 En bi 7 Du/La sk ma 6 nlt anw 6 pws 7 gs
VWO algemeen profiel NG Ne 6 wi-B 5 En bi 7 Du/La sk ma 6 nlt anw 6 vrije keuze pws 7 gs l.o. V ckv G Kernvakkenregel niet voldaan met 5 voor EN en WI >>> gezakt GEZAKT

20 LET OP REKENEN: Verplicht examenvak in 2014-2015
In op cijferlijst; telt niet mee voor uitslag Gaat vanaf meetellen in kernvakkenregel Twee kansen: maart en juni (in voorexamenjaar of examenjaar) Gezakt? Dan ook rekenexamen opnieuw Vrijstelling voor betekent dat het cijfer meegaat.

21 LET OP BIJ CE en SE: rooster hulpmiddelen
op tijd komen: na 30 min. niet meer binnen écht verhinderd: goed afmelden telefonisch vóór aanvang brief géén fraude! Indien niet goed afgemeld, vervalt de inhaalmogelijkheid en zal een herkansing gebruikt moeten worden

22 Examenresultaten 2012 2013 2014 2015 HAVO 81% 91% 83% ?? VWO 80% 95%

23 INFORMATIE Examendossier (SE-cijfers) Brief (half april)
CE-instructie (begin mei) Landelijke Examenkrant (maart) Internet, o.a. Website DC

24 Exameninfo op schoolsite
onder ‘onderwijs’ een webpagina TOETSEN EXAMENS. Daar vind je alle informatie over toetsen en examens bij elkaar: PTA’s, reglementen, afspraken, belangrijke data, aanvraagformulieren, herkansingsroosters… Zegeningen van de Exameninfo op schoolsite: kalender met mogelijkheid tot aanvragen van herkansingen, inzage roosters e.d.


Download ppt "ouderavond 5H en 6V 16 oktober 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google