De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hierdoor in de war gebracht én door het naderen van de dag waarop Britannicus zijn veertiende jaar vierde, piekerde Nero nu eens over zijn moeders gewelddadigheid,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hierdoor in de war gebracht én door het naderen van de dag waarop Britannicus zijn veertiende jaar vierde, piekerde Nero nu eens over zijn moeders gewelddadigheid,"— Transcript van de presentatie:

1 Hierdoor in de war gebracht én door het naderen van de dag waarop Britannicus zijn veertiende jaar vierde, piekerde Nero nu eens over zijn moeders gewelddadigheid, dan weer over karakter van hemzelf, onlangs geopenbaard door een weliswaar onbelangrijke gebeurtenis, waarmee hij zich echter in brede kring populariteit had verworven. Turbatus his Nero et propinquo die, quo quartum decimum aetatis annum Britannicus explebat, volutare secum modo matris violentiam, modo ipsius indolem, levi quidem experimento nuper cognitam, quo tamen favorem late quaesivisset.

2 Hierdoor in de war gebracht én door het naderen van de dag waarop Britannicus zijn veertiende jaar vierde, piekerde Nero nu eens over zijn moeders gewelddadigheid, dan weer over karakter van hemzelf, geopenbaard door een weliswaar onbelangrijke gebeurtenis, waarmee hij zich echter in brede kring populariteit had verworven. Turbatus his Nero et propinquo die, quo quartum decimum aetatis annum Britannicus explebat, volutare secum modo matris violentiam, modo ipsius indolem, levi quidem experimento nuper cognitam, quo tamen favorem late quaesivisset. Waarop slaat his? ipsius: Britannicus Op de woorden van Agrippina uit tekst 1a Welke tegenstelling wordt er uitgedrukt door levi quidem? Het was een onbelangrijke gebeurtenis, maar hij had verstrekkende gevolgen. Doordat Britannicus hierdoor populair werd, voelde Nero zich bedreigd in zijn positie.

3 Op de Saturnalia was tijdens andere spelletjes van leeftijdgenoten, toen ze dobbelden om het koningschap, dit lot ten deel gevallen aan Nero. Festis Saturno diebus inter alia aequalium ludicra, regnum lusu sortientium, evenerat ea sors Neroni. De Saturnalia waren een feest in December, een soort carnaval en Sinterklaas tegelijk. ea sors : welke dan?om koning te mogen spelen

4 Dus gaf hij de anderen verschillende opdrachten, die niets beschamends zouden inhouden: (maar) toen hij Britannicus opdroeg op te staan en, na in het midden te zijn gaan staan, een lied aan te heffen, hopend dat de jongen hierom werd bespot, die ook geen nuchtere feesten kende, laat staan beschonken, begon deze rustig een lied te zingen, waarin duidelijke toespelingen werden gemaakt op het feit dat hij verdrongen was van de troon van zijn vader en van de hoogste functie. Igitur ceteris diversa nec ruborem adlatura [iussit]: ubi Britannico iussit exsurgeret progressusque in medium cantum aliquem inciperet, inrisum ex eo sperans pueri sobrios quoque convictus, nedum temulentos ignorantis, ille constanter exorsus est carmen, quo evolutum eum sede patria rebusque summis significabatur.

5 Igitur ceteris diversa nec ruborem adlatura: ubi Britannico iussit exsurgeret progressusque in medium cantum aliquem inciperet, inrisum ex eo sperans pueri sobrios quoque convictus, nedum temulentos ignorantis, ille constanter exorsus est carmen, quo evolutum eum sede patria rebusque summis significabatur. adlatura: participium futurum actief  ‘zullende brengen’ exsurgeret, inciperet: na iussit ut, coniunctivus Welke opdracht geeft Nero aan Britannicus? Wat is Nero’s bedoeling hiermee en waarom verwacht hij dat dit gaat lukken? Een liedje zingen voor alle aanwezigen Dus gaf hij de anderen verschillende opdrachten, die niets beschamends zouden inhouden: (maar) toen hij Britannicus opdroeg op te staan en, na in het midden te zijn gaan staan, een lied aan te heffen, hopend dat de jongen hierom werd bespot, die ook geen nuchtere feesten kende, laat staan beschonken, begon deze rustig een lied te zingen, waarin duidelijke toespelingen werden gemaakt op het feit dat hij verdrongen was van de troon van zijn vader en van de hoogste functie. Dat de jongen zich belachelijk maakt, omdat hij nog nooit eerder op een dergelijk feest met beschonken gasten is geweest

6 Unde orta [est] miseratio manifestior, quia dissimulationem nox et lascivia exemerat. De inhoud van het lied dat Britannicus zingt Waarom wekt dit lied medelijden? Hierdoor ontstond een (des te) duidelijker medelijden, omdat de nacht en de uitgelaten stemming de terughoudendheid had weggenomen. Omdat men merkt dat Britannicus zijn eigen situatie goed door heeft. Hoe gedroeg men zich blijkbaar normaal gesproken aan het hof? Citeer een toepasselijk Latijns woord. unde: waarop slaat dit precies? dissimulatio – men deed alsof men niets in de gaten had en liet zijn eigen gevoelens niet blijken.


Download ppt "Hierdoor in de war gebracht én door het naderen van de dag waarop Britannicus zijn veertiende jaar vierde, piekerde Nero nu eens over zijn moeders gewelddadigheid,"

Verwante presentaties


Ads door Google