De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12 december 2014 Syntra West - Kortrijk. Inleiding & verwelkoming Eddy Demeersseman Voorzitter platform Levenslang Leren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "12 december 2014 Syntra West - Kortrijk. Inleiding & verwelkoming Eddy Demeersseman Voorzitter platform Levenslang Leren."— Transcript van de presentatie:

1 12 december 2014 Syntra West - Kortrijk

2 Inleiding & verwelkoming Eddy Demeersseman Voorzitter platform Levenslang Leren

3 Trends in levenslang leren Prof.Dr. Koen DEPRYCK Vrije Universiteit Brussel contactdag levenslang leren 12 December 2014

4 12/12/2014 - Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren4

5 Megatrends (zelf een trend sinds 1980) Demografische migraties veroudering / vergroening verstedelijking … Technologische mobile technology … 12/12/2014 - Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren5

6 12/12/2014 - Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren6

7 12/12/2014 - Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren7 “ Richtlijnen 2.1. Het school (centrum)(internaats)bestuur biedt de nodige en voldoende faciliteiten aan het personeel aan om tijdens de schooluren toegang te hebben tot het digitaal leerplatform. Zo staat het aantal computers in relatie tot het aantal personeelsleden en dient beschikbare en toegankelijke ruimte voor handen te zijn. “ (2014)

8 12/12/2014 - Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren8

9 12/12/2014 - Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren9

10 Trends in levenslang leren in levenslang leren als trend

11 Open leren en MOOCS Flipped classrooms BYOD (bring your own device) Neurowetenschap ‘leraar zijn’ … 12/12/2014 - Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren11

12 Formeel en informeel leren Van EVC naar VC Triangulatie WOL “Zelf”sturend leren? Mobiel leren (en werken) Modulair, JIT leren … 12/12/2014 - Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren12

13 van checklist naar systeembenadering Attractoren Grenzen Positieve feedback loops Negatieve feedback loop Scaling (megatrends en micro-organisatie) Zelforganisatie Koppeling … 12/12/2014 - Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren13

14 koen.depryck@vub.ac.be twitter @koen.depryck 12/12/2014 - Prof.Dr. Koen DEPRYCK trends in levenslang leren14

15 Toelichting bij het beleid van de Provincie West-Vlaanderen voor wat betreft het Levenslang Leren Contactdag “Levenslang Leren” Vrijdag 12 december 2014 Gedeputeerde voor Onderwijs Carl Vereecke

16 Invalshoeken 1.Het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen (schema) 2. Gevolgen van het regeerakkoord (op heden) 3. Het huidig Flankerend Onderwijsbeleid van Provincie West- Vlaanderen voor wat betreft het Volwassenenonderwijs 4. Welke rol kan/mag/wil de Provincie WVL nog spelen op het vlak van Levenslang Leren

17 Cel Onderwijs Inrichtende macht (eigen onderwijs) Flankerend Beleid PTI/TBS PCVO Reglement Eigen initiatieven SBR WFIV – WOBRA - WPS internextern Promotie v/h technisch onderwijs Volwassenen- onderwijs andere Coördinatie en promotie van alle educatieve initiatieven van de Provincie Organisatie & personeel Adm. begeleiding infrastructuur Organisatie & personeel Adm. begeleiding infrastructuur WIVO werkingsmiddelen werkingsmiddelen & personeel werkings- middelen & infrastructuur Provinciaal Onderwijs Vlaanderen POV Een overzicht Platform Volwassenenonderwijs -Huis vh. Nederlands -Stuurgroep 3 voor 1 -OLAT

18 2. Gevolgen van het regeerakkoord op heden (1) (ontwerp beleidsnota onderwijs) “De provincies zullen hun rol als inrichtende macht kunnen blijven uitoefenen. Voor wat betreft Flankerend Onderwijsbeleid zullen de provincies initiatieven kunnen blijven nemen die raakvlakken hebben met gewestbevoegdheden “ (bevestigd door zowel Minister Crevits als Minister Homans – modaliteiten nog uit te werken )

19 2. Gevolgen van het regeerakkoord op heden (2) Voor wat betreft het volwassenenonderwijs zijn er enkele ingrijpende wijzigingen: -De consortia worden per 1 januari 2015 opgeheven -Een aantal innoverende initiatieven die nu door de consortia worden georganiseerd/gecoördineerd (zoals bvb. De Leerwinkel, onderwijs aan gedetineerden, het project 3 voor 1) dreigen verloren te gaan. -Het Huis van het Nederlands wordt ingekanteld in het Extern Verzelfstandigd Agentschap Inburgering. (vermoedelijk vanaf 1 juni 2015)

20 3. Het huidig Flankerend Onderwijsbeleid van de Provincie West- Vlaanderen voor wat betreft het Volwassenenonderwijs (1) Beleidsdoelstelling opgenomen in het Meerjarenplan: 12.02 Uitbouwen van een gecoördineerd flankerend onderwijsbeleid rekening houdend met de diversiteit aan reeds bestaande initiatieven op Vlaams en (boven)lokaal vlak.

21 3. Het huidig Flankerend Onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen voor wat betreft het Volwassenenonderwijs (2 ) Voor de volledigheid: Initiatieven gericht op het secundair en basisonderwijs - Reglement ter ondersteuning van projecten gericht op de promotie van technische opleidingen (cfr. STEM-actieplan – Techniekacademies, …) -Eigen initiatieven extern en intern (coördinatie en digitaal ontsluiten van alle educatieve projecten van de provincie, samenwerkingsverbanden)

22 3. Het huidig Flankerend Onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen voor wat betreft het Volwassenenonderwijs (3 ) Specifiek voor het Volwassenenonderwijs onder doelstelling 12.02 Actieplan: Nemen en ondersteunen van initiatieven in het kader van Levenslang en Levensbreed Leren met aandacht voor specifieke sectoren en doelgroepen

23 3.Flankerend Beleid door de Provincie WVL op gericht op Volwassenenonderwijs (4) Huidig beleid: Het Provinciaal Platform Volwassenonderwijs. Een overlegorgaan waarin zetelen: -De Consortia & afgevaardigden van CVO’s uit de verschillende netten. -De Centra voor Basiseducatie - De Provincie (Gedeputeerde & Cel Onderwijs)

24 3. Flankerend Beleid door de Provincie WVL op gericht op Volwassenenonderwijs (5) Op heden ondersteunde initiatieven: - Het Huis van het Nederlands -De Leerwinkel -Open Leren Achter Tralies (OLAT) -3 voor 1 -Muren worden deuren ( via reglement flankerende projecten )

25 4. Welke rol kan/mag/wil de Provincie WVL nog spelen op het vlak van Levenslang Leren (1) Uitgangspunten: Waarde van de ontwikkelde initiatieven (die dikwijls als innovatief voorbeeld dienen voor andere provincies) In het verleden gedane investeringen en opgebouwde expertise Vraag van het werkveld om de regisseursrol verder op te nemen Beleidsmatige keuze gebaseerd op de mogelijkheid om nog onderwijs-initiatieven te ontwikkelen die raakvlakken hebben met de gewestbevoegdheden? (zie beleidsnota Minister)

26 4. Welke rol kan/mag/wil de Provincie WVL nog spelen op het vlak van Levenslang Leren (2) Ondersteunen, regisseren & verderzetten van de waardevolle niet in Vlaanderen inkantelbare projecten en deze kaderen in een groter beleid overschrijdend geheel in samenwerking met relevante partners.

27 4. Welke rol kan/mag/wil de Provincie WVL nog spelen op het vlak van Levenslang Leren (3) Een mogelijk nog verder uit te werken scenario op korte en middellange termijn ! - Aftoetsen met de sector -Verder verfijnen -Verder aftoetsen met kabinet Minister Crevits & Departement Onderwijs

28

29 „Leren is een sociaal proces; leren is groei; leren is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf.” (John Dewey) Oproep tot positieve samenwerking! Belang van Levenslang & Levensbreed Leren! Vragen? Dank voor de aandacht!

30 Panelgesprek Eddy Demeersseman, platform Levenslang Leren Prof. Dr. Koen DePryck, VUB Chris Jonckheere, Groep Syntra West Bram Lievrouw, competentiecentra VDAB West-Vlaanderen

31 Netwerkreceptie Dank voor uw aanwezigheid


Download ppt "12 december 2014 Syntra West - Kortrijk. Inleiding & verwelkoming Eddy Demeersseman Voorzitter platform Levenslang Leren."

Verwante presentaties


Ads door Google