De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paul Andreoli & Benno Wiegers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paul Andreoli & Benno Wiegers"— Transcript van de presentatie:

1 Paul Andreoli & Benno Wiegers
Herstelgericht werken in de Ouderenpsychiatrie Paul Andreoli & Benno Wiegers NKOP symposium 20 november 2014 STICHTING CONSTRUCTIONELE GEDRAGSANALYSE

2 er niet meer uitkomen er slecht aan toe zijn door vicieuze cirkel van klachten
Klachten nemen mij toenemend in beslag Mijn ‘blik’ is naar binnen gericht (in beslag genomen door mijn eigen toestand) ‘Kansen’ in mijn omgeving zie ik niet meer Daardoor geen, nauwelijks sturing van mijn eigen bestaan Nog minder welbevinden; nog meer klachten Enzovoorts: van kwaad tot erger….. STICHTING CONSTRUCTIONELE GEDRAGSANALYSE

3 Herstelondersteuning door combinatie van:
Direct op de klachten gerichte interventies: ‘schadeherstel’, waardoor klachten verminderen of geheel verdwijnen (vaak DBC gestuurde zorgprogramma’s) & Ondersteuning van de zoektocht van de cliënt naar het bij zijn unieke persoon passende doen en laten waarmee hij zijn welbevinden bewaakt in de omstandigheden waarmee hij van doen heeft zélf beter sturen, schade voorkómen STICHTING CONSTRUCTIONELE GEDRAGSANALYSE

4 Kern van Herstel Komen tot Persoonlijk Succesvol Functioneren dat bijdraagt aan het eigen welbevinden Persoonlijk Succesvol Functioneren doorbreekt vicieuze cirkel: meer grip op het eigen leven vermindert invloed van klachten en onvolkomenheden Gaat vooral om functioneren dat een gevoel van (sociale) veiligheid bewerkstelligt: erbij horen/ van betekenis zijn/ gezien worden/ er toe doen/ zich geaccepteerd weten Ieder mens ontwikkelt zo gedurende zijn hele leven (levensverhaal) een eigen karakteristieke manier van doen en laten waarmee hij zijn welbevinden bewaakt (identiteit) STICHTING CONSTRUCTIONELE GEDRAGSANALYSE

5 Herstellen doe je zélf Eigen welbevinden bewaken is taak en zaak van jezelf Actief je leven ter hand nemen op basis van hoop, optimisme, sterker worden, herwinnen van controle over het eigen leven op basis van jouw eigen unieke levensverhaal Waardoor toename zelfvertrouwen, leren omgaan met beperkingen en komen tot persoonlijk functioneren dat bijdraagt aan je eigen welbevinden Vaak kan ondersteuning van ‘medemensen’ uit je omgeving, van ervaringsdeskundigen en vak-deskundigen jou daarbij helpen! STICHTING CONSTRUCTIONELE GEDRAGSANALYSE

6 De herstelondersteunende mogelijkheden van de hulpverlener
Bejegening: Taalgebruik afstemmen & Communiceren zonder stigmatiseren Altijd naast en achter de cliënt staan Gedragsactivatie: met cliënt de wereld verkennen Overzicht & Structuur bieden: waar nodig de wereld ordenen voor cliënt Kansen bieden: een passende omgeving in beeld brengen Ondersteunen bij het opdoen van ervaringen: als cliënt ontdekken waar je het in deze fase van je leven van moet hebben Functioneren versterken in gesprekken De cliënt de gelegenheid bieden kwijt te kunnen wat hij kwijt wil en daarna in gesprek raken over het klachtenvrije deel van zijn bestaan STICHTING CONSTRUCTIONELE GEDRAGSANALYSE

7 Vragen? Opmerkingen? Neem contact op met: Paul.andreoli@innosearch.nl
Meer informatie: Andreoli, Paul, Wiegers, Benno (2011): Functioneringsgerichte rehabilitatie bij GGZ Ouderen in Friesland, in Andreoli, Ganzevles, van Weeghel (redactie) Rehabilitatie in de ouderenpsychiatrie. Amsterdam: Uitgeverij SWP Andreoli, Paul (2012): Taalgebruik afstemmen op de luisteraar. In Reacties, Tijdschrift Rehabilitatie en herstel van mensen met psychische beperkingen Nummer 2, juni Amsterdam: Uitgeverij SWP Andreoli, P.J.H. (2009). Personality and Dysfunctioning in the Elderly. Paper presented at the International Conference of the Association for Behavioral Analysis International. Oslo, Norway. Constructional Behavior Analysis Archives, STICHTING CONSTRUCTIONELE GEDRAGSANALYSE


Download ppt "Paul Andreoli & Benno Wiegers"

Verwante presentaties


Ads door Google